Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Tillgänglighet och användbarhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Tillgänglighet och användbarhet."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Tillgänglighet och användbarhet Kartläggning av ABM - hemsidor i Västernorrland Januari 2006

2 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Vem är jag? Birgitta Hellman Magnusson Är utbildad både till bibliotekarie och journalist Har arbetat omväxlande som journalist och bibliotekarie i 30 år Sedan 1999 bibliotekskonsulent med ansvar för IT och webb, Länsbibliotek Östergötland Har varit tjänstledig under 2005

3 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kartläggningen består av: Kartläggning utifrån mätbara kriterier Intervjuer med webbansvariga Html-tabeller med klickbara exempel Jämförande diagram Skriftlig rapport Studiematerial (ppt med visuella exempel)

4 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Här finns allt material http://web.telia.com/~u14402272/Valde/index.htm

5 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Frågor som jag sökt ett svar på…

6 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Frågor som jag sökt ett svar på… Är bibliotekens och kulturinstitutionernas hemsidor lätta att använda och tillgängliga för synskadade och andra med läshandikapp?

7 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Frågor som jag sökt ett svar på… Är bibliotekens och kulturinstitutionernas hemsidor lätta att använda och tillgängliga för synskadade och andra med läshandikapp? Vilken service erbjuder de digitala biblioteken, museerna och arkivet?

8 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Frågor som jag sökt ett svar på… Är bibliotekens och kulturinstitutionernas hemsidor lätta att använda och tillgängliga för synskadade och andra med läshandikapp? Vilken service erbjuder de digitala biblioteken, museerna och arkivet? Vilka e-tjänster finns tillgängliga på hemsidorna?

9 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Frågor som jag sökt ett svar på… Är bibliotekens och kulturinstitutionernas hemsidor lätta att använda och tillgängliga för synskadade och andra med läshandikapp? Vilken service erbjuder de digitala biblioteken, museerna och arkivet? Vilka e-tjänster finns tillgängliga på hemsidorna? Hur används hemsidorna på biblioteken, museerna och arkivet?

10 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Frågor som jag sökt ett svar på… Är bibliotekens och kulturinstitutionernas hemsidor lätta att använda och tillgängliga för synskadade och andra med läshandikapp? Vilken service erbjuder de digitala biblioteken, museerna och arkivet? Vilka e-tjänster finns tillgängliga på hemsidorna? Hur används hemsidorna på biblioteken, museerna och arkivet? Fungerar hemsidan som ett pedagogiskt stöd i verksamheten för att hjälpa besökarna att hitta till de ”osynliga” e-resurserna?

11 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Min utgångspunkt för kartläggningen (1)

12 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Min utgångspunkt för kartläggningen (1) Projektledare för EU-projekt ”IT-utveckling av bibliotek i Östergötland”, 2000-2003 Skapade en modellwebb - en lokalt anpassad, interaktiv hemsida för bibliotek i små kommuner Boxholms bibliotek Boxholms bibliotek Skrev en handledning i att skapa användbara hemsidor för bibliotek Utarbetade ett förslag till basnivå för det digitala biblioteket

13 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Boxholms bibliotek – modellwebb 5 200 invånare www.biblioteket.boxholm.se www.biblioteket.boxholm.se

14 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Handledning på webben www.lansbibliotek.ostsam.se Välj ”Projekt” Välj ”IT-utveckling av bibliotek” Välj ”Handledning”

15 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Min utgångspunkt för kartläggningen (2)

16 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Min utgångspunkt för kartläggningen (2) Vägledningen 24-timmarswebben

17 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Min utgångspunkt för kartläggningen (2) Vägledningen 24-timmarswebben Utkom 2005

18 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Min utgångspunkt för kartläggningen (2) Vägledningen 24-timmarswebben Utkom 2005 Syftar till att ge stöd att utveckla offentliga webbplatser så att de blir tillgängliga för alla

19 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Min utgångspunkt för kartläggningen (2) Vägledningen 24-timmarswebben Utkom 2005 Syftar till att ge stöd att utveckla offentliga webbplatser så att de blir tillgängliga för alla Består av 145 konkreta riktlinjer

20 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Vad är 24-timmarswebben? Mer än 1,2 miljoner svenskar är utestängda från webben på grund av någon form av funktionsnedsättning. Alla ansvariga för offentliga webbplatser är skyldiga att se till att skattepengarna används för alla, även funktionshindrade. De webbplatser som följer riktlinjerna i Vägledningen 24- timmarswebben blir mer tillgängliga för alla, mer framtidssäkrade, når ut till fler användare, ger en bättre användarupplevelse och bättre sökmotorplacering.

21 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Norrköpings Stadsbibliotek är det första bibliotek i Sverige som standardiserat sin webbplats i enlighet med de 140 riktlinjerna från 24-timmarswebben.

22 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Viktigast enligt Ahmet Kurt, webbdesigner Norrköpings stadsbibliotek Webbsidans adress www.kommun.se/bibliotek www.kommun.se/bibliotek Länk till biblioteket från kommunens startsida Integrerade webbkataloger Länk ”Mitt konto” eller ”Logga in” Standardiserad meny Våra tjänster för olika målgrupper Fråga oss Databaser Info om tillgänglighet på biblioteket & webbplatsen Länk till ”startsida” på alla sidor Undvik ramar Använd i första hand Xhtml Använd relativa mått Dolda genvägar i struktur Använd css-mallar Gör sidorna enkla att skriva ut Skriv så enkelt och begripligt du kan

23 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Här finns riktlinjerna för 24-timmarswebben www.verva.se/web/t/Page____1154.aspx

24 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Min utgångspunkt för kartläggningen (3)

25 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Min utgångspunkt för kartläggningen (3) Tillgängliga hemsidor – en handledning Mona Quick, www.spiralum.sewww.spiralum.se

26 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Monas viktigaste råd om tillgängliga webbsidor Teknisk anpassning –Alternativtext till alla bilder –Ej rullande text –Tänk på läsbarheten –Inte spalter med tabell Struktur, att hitta lätt –Länkar, lätta att hitta –Inte för många länkar –Adress för frågor på varje sida –Dynamiska länkar till katalogen Språklig anpassning –Enkel text, ev. lättläst version –Text uppdelad i lagom långa stycken, med underrubriker

27 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Monas viktigaste råd om tillgängliga webbsidor Teknisk anpassning –Alternativtext till alla bilder –Ej rullande text –Tänk på läsbarheten –Inte spalter med tabell Struktur, att hitta lätt –Länkar, lätta att hitta –Inte för många länkar –Adress för frågor på varje sida –Dynamiska länkar till katalogen Språklig anpassning –Enkel text, ev. lättläst version –Text uppdelad i lagom långa stycken, med underrubriker

28 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Min utgångspunkt för kartläggningen (4)

29 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Min utgångspunkt för kartläggningen (4) Tillgängliga och användbara hemsidor

30 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Min utgångspunkt för kartläggningen (4) Tillgängliga och användbara hemsidor En användbar hemsida för alla Anpassad för funktionshindrade

31 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Min utgångspunkt för kartläggningen (4) Tillgängliga och användbara hemsidor En användbar hemsida för alla Anpassad för funktionshindrade En användbar hemsida på biblioteket, museet och arkivet Pedagogiskt verktyg

32 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Min utgångspunkt för kartläggningen (4) Tillgängliga och användbara hemsidor En användbar hemsida för alla Anpassad för funktionshindrade En användbar hemsida på biblioteket, museet och arkivet Pedagogiskt verktyg En användbar hemsida utanför biblioteket, museet och arkivet 24-timmarswebben

33 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kartläggning av ABM-hemsidor i Västernorrland

34 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kartläggning av ABM-hemsidor i Västernorrland Olika förutsättningar 7 kommunbibliotek Minst: Ånge, 10 700 inv. Störst: Sundsvall 94 000 inv. 1 länsmuseum 1 specialmuseum 1 regionalt landsarkiv Olika uppdrag Olika behov

35 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kartläggning av ABM-hemsidor i Västernorrland Olika förutsättningar 7 kommunbibliotek Minst: Ånge, 10 700 inv. Störst: Sundsvall 94 000 inv. 1 länsmuseum 1 specialmuseum 1 regionalt landsarkiv Olika uppdrag Olika behov Gemensamt Offentliga webbplatser som vänder sig till alla människor Alla aktörer har funnits på webben under lång tid Alla har egna hemsidor som de bestämmer över Alla har ambitionen att erbjuda attraktiva tjänster på nätet

36 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kartläggning av ABM-hemsidor i Västernorrland 99 mätbara kriterier på tillgänglighet och användbarhet

37 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kartläggning av ABM-hemsidor i Västernorrland 99 mätbara kriterier på tillgänglighet och användbarhet Uppdelade på sju olika huvudkategorier

38 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kartläggning med avseende på:

39 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kartläggning med avseende på: 1.Marknadsföring av hemsidan (hitta till)

40 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kartläggning med avseende på: 1.Marknadsföring av hemsidan (hitta till) 2.Läsbarhet (form & layout, anpassning)

41 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kartläggning med avseende på: 1.Marknadsföring av hemsidan (hitta till) 2.Läsbarhet (form & layout, anpassning) 3.Att hitta lätt (struktur)

42 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kartläggning med avseende på: 1.Marknadsföring av hemsidan (hitta till) 2.Läsbarhet (form & layout, anpassning) 3.Att hitta lätt (struktur) 4.Tillgängliga e-tjänster på hemsidan

43 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kartläggning med avseende på: 1.Marknadsföring av hemsidan (hitta till) 2.Läsbarhet (form & layout, anpassning) 3.Att hitta lätt (struktur) 4.Tillgängliga e-tjänster på hemsidan 5.Tillgängliga opac-tjänster (biblioteken)

44 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kartläggning med avseende på: 1.Marknadsföring av hemsidan (hitta till) 2.Läsbarhet (form & layout, anpassning) 3.Att hitta lätt (struktur) 4.Tillgängliga e-tjänster på hemsidan 5.Tillgängliga opac-tjänster (biblioteken) 6.Kontakt & information på hemsidan

45 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kartläggning med avseende på: 1.Marknadsföring av hemsidan (hitta till) 2.Läsbarhet (form & layout, anpassning) 3.Att hitta lätt (struktur) 4.Tillgängliga e-tjänster på hemsidan 5.Tillgängliga opac-tjänster (biblioteken) 6.Kontakt & information på hemsidan 7.Funktion och tekniska förutsättningar

46 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Inga pekpinnar! Vill vara tydlig Ett förslag att förhålla sig Hemsidan utvecklas ständigt Lokala förutsättningar, behov och anpassningar Finns inte ”rätt” eller ”fel”

47 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Min förhoppning!

48 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Min förhoppning! … kartläggning till stöd för biblioteken och k-institutioner som håller på att utveckla sina hemsidor

49 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Min förhoppning! … kartläggning till stöd för biblioteken och k-institutioner som håller på att utveckla sina hemsidor …aha-upplevelser, man ser hur man har löst det på andra håll i länet

50 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Vissa saker är enkla att åtgärda, medan annat får läggas upp i en mer långsiktig plan

51 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kartläggning av hemsidor i Västernorrland 1.Marknadsföring av hemsidan (hitta till) 2.Läsbarhet (form & layout, anpassning) 3.Att hitta lätt (struktur) 4.Tillgängliga e-tjänster på hemsidan 5.Tillgängliga opac-tjänster (biblioteken) 6.Kontakt & information på hemsidan 7.Funktion och tekniska förutsättningar

52 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för marknadsföring av hemsidan (hitta till)

53 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för marknadsföring av hemsidan (hitta till)  Hemsidan rankas högst i sökmotor

54 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för marknadsföring av hemsidan (hitta till)  Hemsidan rankas högst i sökmotor  Direktträff på ”Jag har tur” i Google

55 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för marknadsföring av hemsidan (hitta till)  Hemsidan rankas högst i sökmotor  Direktträff på ”Jag har tur” i Google  Metadata som beskriver webbplatsens innehåll

56 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för marknadsföring av hemsidan (hitta till)  Hemsidan rankas högst i sökmotor  Direktträff på ”Jag har tur” i Google  Metadata som beskriver webbplatsens innehåll  Tydlig ”title” på alla sidor

57 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för marknadsföring av hemsidan (hitta till)  Hemsidan rankas högst i sökmotor  Direktträff på ”Jag har tur” i Google  Metadata som beskriver webbplatsens innehåll  Tydlig ”title” på alla sidor  URL som går att länka till

58 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för marknadsföring av hemsidan (hitta till)  Hemsidan rankas högst i sökmotor  Direktträff på ”Jag har tur” i Google  Metadata som beskriver webbplatsens innehåll  Tydlig ”title” på alla sidor  URL som går att länka till  URL som går att marknadsföra

59 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för marknadsföring av hemsidan (hitta till)  Hemsidan rankas högst i sökmotor  Direktträff på ”Jag har tur” i Google  Metadata som beskriver webbplatsens innehåll  Tydlig ”title” på alla sidor  URL som går att länka till  URL som går att marknadsföra  Länk från kommunwebbens startsida

60 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för marknadsföring av hemsidan (hitta till)  Hemsidan rankas högst i sökmotor  Direktträff på ”Jag har tur” i Google  Metadata som beskriver webbplatsens innehåll  Tydlig ”title” på alla sidor  URL som går att länka till  URL som går att marknadsföra  Länk från kommunwebbens startsida  Vuxenstuderandeportal länkar till hemsidan

61 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för marknadsföring av hemsidan (hitta till)  Hemsidan rankas högst i sökmotor  Direktträff på ”Jag har tur” i Google  Metadata som beskriver webbplatsens innehåll  Tydlig ”title” på alla sidor  URL som går att länka till  URL som går att marknadsföra  Länk från kommunwebbens startsida  Vuxenstuderandeportal länkar till hemsidan  Turistportal länkar till hemsidan

62 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för marknadsföring av hemsidan (hitta till)  Hemsidan rankas högst i sökmotor  Direktträff på ”Jag har tur” i Google  Metadata som beskriver webbplatsens innehåll  Tydlig ”title” på alla sidor  URL som går att länka till  URL som går att marknadsföra  Länk från kommunwebbens startsida  Vuxenstuderandeportal länkar till hemsidan  Turistportal länkar till hemsidan  Nyheter finns på startsidan (dynamisk sida)

63 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för tillgänglighet och användbarhet Marknadsföring av hemsidan  Hemsidan rankas högst i sökmotor  Direktträff på ”Jag har tur” i Google  Metadata som beskriver webbplatsens innehåll  Tydlig ”title” på alla sidor  URL som går att länka till  URL som går att marknadsföra  Länk från kommunwebbens startsida  Vuxenstuderandeportal länkar till hemsidan  Turistportal länkar till hemsidan  Nyheter finns på startsidan (dynamisk sida) …och så ser det ut på ABM- hemsidorna i Västernorrland

64 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Marknadsföring av hemsidan

65 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Marknadsföring av hemsidan

66 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 8 rankas högst i sökmotorer

67 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Sök ”Sundsvalls bibliotek” på ”Jag har tur” på Google

68 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Träff på kulturtorget.nu

69 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Sök ”Sundsvalls stadsbibliotek”

70 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Träff på katalogen

71 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Träff på katalogen Ingen länk till bibliotekets hemsida

72 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Sök ”Sundsvalls kommunbibliotek”

73 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Träff på kulturtorget.nu

74 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Sök ”Sundsvalls bibliotek” med vanlig google-sökning Träff först på 3:e plats

75 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Träffsäkerheten kan förbättras med namnet ”Sundsvalls bibliotek” i H1-rubrik t.ex ”Välkommen till Sundsvalls bibliotek”

76 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Metatext ger bättre placering i sökmotorer

77 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Hälsning från Karin Westberg, webbansvarig i Sundsvall: Nu har vi lyckats ordna så att Google-sökning "jag har tur" ger träff på Sundsvalls stadsbibliotekets startsida och inte på vår webb- opad. Problemet ligger hos Axiell. Det är inte säkert att den här lösningen håller, men just nu fungerar det.

78 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Bara två hemsidor har metatext

79 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Metatext för bättre ”sökbarhet”

80 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Beskrivning av webbplatsen syns i sökmotorn

81 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Sökord även på engelska

82 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Många olika sökord ger bättre träffar

83 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Fem hemsidor har titel på alla sidor

84 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Viktigt med bra titel på alla sidor Titeln, inte rubriken på sidan, utan den titel som finns dold i html-koden, är det första en synskadad surfare läser. Det är titeln som sparas om man lägger till sidan till sin bokmärkeslista. Många sökmotorer, som letar upp webbplatser, söker av det fältet.

85 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Relevanta titlar på sidorna Startsidan ”Sök i våra databaser”

86 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Samma titel på alla sidor Sidan om utställningar har samma titel som alla andra sidor ”Landsarkivet i Härnösand”

87 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Titeln ”Landsarkivet i Härnösand” sparas i bokmärkeslistan oavsett vilken sida man väljer att spara

88 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 URL som är enkel och lätt att skriva

89 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 URL som går att marknadsföra www.biblioteken.kramfors.se http://bibliotek.timra.se www.ange.se/bibliotek www.arkenbiblioteket.nu www.textilarkivet.se

90 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 URL som går att marknadsföra ? www.stadsbibl.sundsvall.se Hellre: www.stadsbiblioteket.sundsvall.se

91 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Svårare att marknadsföra och komma ihåg ? www.sambiblioteket.bib.mh.se www.solleftea.se/kulturfritid/bibliotek www.ylm.se www.ra.se/hla/index.htm

92 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Marknadsför webbadressen! Kvitton Annonser Broschyrer Bokmärken Bibliotekskassen Telefonkatalogen

93 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Två länkas från kommunens startsida

94 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Varför länka till biblioteket från kommunens startsida? Det digitala biblioteket har många nyttiga tjänster på nätet. Det digitala biblioteket är den mest utvecklade 24-timmarstjänsten på kommunwebben. Nätbiblioteket är bland de mest besökta sidorna på kommunwebben.

95 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Ånge bibliotek ensam om att synas på kommunens startsida

96 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Timrå kommun länkar till bibliotekets katalog från startsidan

97 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 …men katalogen är en ”återvändsgränd” Länk saknas till bibliotekets hemsida. ”Hem” leder inte hem, utan till katalogens startsida.

98 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Länk från andra aktörer

99 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Länkar dina samarbetspartners till dig? ”Sälj in” din webbplats till dina samarbetspartners och ”bevaka” att de länkar till dig från sina respektive hemsidor. Lärcentrum, skolor, skolbibliotek, komvux, andra bibliotek, museer, arkiv, turistportal, föreningar etc.

100 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Länk till det Sollefteå kommun- bibliotek från Sollefteå lärcenter

101 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Sundsvalls turistbyrå länkar till museer, men inte till stads- biblioteket i Kultur- magasinet!

102 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Många har nyheter på startsidan

103 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Skapa en dynamisk startsida! Lägg ut nyheter på startsidan! Puffa för nya medier, aktuellt program etc. Undvik introduktions-sidor med lågt informations- innehåll. Användaren vill så fort som möjligt förstå vart de har kommit när de får upp hemsidan Besökaren vill inte mötas av en ”statisk” startsida, utan vill se att det händer något på webbplatsen. Då ökar chansen att besökaren återvänder dit!

104 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Diskussionsfråga När kan det vara motiverat med en introduktions- sida?

105 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kartläggning av hemsidor i Västernorrland 1.Marknadsföring av hemsidan (hitta till) 2.Läsbarhet (form & layout, anpassning) 3.Att hitta lätt (struktur) 4.Tillgängliga e-tjänster på hemsidan 5.Tillgängliga opac-tjänster (biblioteken) 6.Kontakt & information på hemsidan 7.Funktion och tekniska förutsättningar

106 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för läsbarhet

107 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för läsbarhet  Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild

108 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för läsbarhet  Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild  Alternativtext på dekorbilder

109 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för läsbarhet  Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild  Alternativtext på dekorbilder  Tydlig kontrast (färger)

110 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för läsbarhet  Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild  Alternativtext på dekorbilder  Tydlig kontrast (färger)  Lagom stor text i normalläge (ej för liten)

111 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för läsbarhet  Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild  Alternativtext på dekorbilder  Tydlig kontrast (färger)  Lagom stor text i normalläge (ej för liten)  Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren

112 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för läsbarhet  Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild  Alternativtext på dekorbilder  Tydlig kontrast (färger)  Lagom stor text i normalläge (ej för liten)  Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren  Sidan ok även när texten förstoras (slås inte sönder)

113 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för läsbarhet  Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild  Alternativtext på dekorbilder  Tydlig kontrast (färger)  Lagom stor text i normalläge (ej för liten)  Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren  Sidan ok även när texten förstoras (slås inte sönder)  Läsbara rader (ej för långa)

114 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för läsbarhet  Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild  Alternativtext på dekorbilder  Tydlig kontrast (färger)  Lagom stor text i normalläge (ej för liten)  Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren  Sidan ok även när texten förstoras (slås inte sönder)  Läsbara rader (ej för långa)  Korta texter. Länkade mellanrubriker till längre texter.

115 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för läsbarhet  Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild  Alternativtext på dekorbilder  Tydlig kontrast (färger)  Lagom stor text i normalläge (ej för liten)  Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren  Sidan ok även när texten förstoras (slås inte sönder)  Läsbara rader (ej för långa)  Korta texter. Länkade mellanrubriker till längre texter.  Stilmall (css) används

116 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för läsbarhet  Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild  Alternativtext på dekorbilder  Tydlig kontrast (färger)  Lagom stor text i normalläge (ej för liten)  Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren  Sidan ok även när texten förstoras (slås inte sönder)  Läsbara rader (ej för långa)  Korta texter. Länkade mellanrubriker till längre texter.  Stilmall (css) används  Ej ramar

117 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för läsbarhet  Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild  Alternativtext på dekorbilder  Tydlig kontrast (färger)  Lagom stor text i normalläge (ej för liten)  Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren  Sidan ok även när texten förstoras (slås inte sönder)  Läsbara rader (ej för långa)  Korta texter. Länkade mellanrubriker till längre texter.  Stilmall (css) används  Ej ramar  Ej tabeller för sidredigering

118 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för läsbarhet  Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild  Alternativtext på dekorbilder  Tydlig kontrast (färger)  Lagom stor text i normalläge (ej för liten)  Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren  Sidan ok även när texten förstoras (slås inte sönder)  Läsbara rader (ej för långa)  Korta texter. Länkade mellanrubriker till längre texter.  Stilmall (css) används  Ej ramar  Ej tabeller för sidredigering  Relativa mått för höjd & bredd, eller sidan är anpassad för 600x800- skärm

119 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för läsbarhet  Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild  Alternativtext på dekorbilder  Tydlig kontrast (färger)  Lagom stor text i normalläge (ej för liten)  Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren  Sidan ok även när texten förstoras (slås inte sönder)  Läsbara rader (ej för långa)  Korta texter. Länkade mellanrubriker till längre texter.  Stilmall (css) används  Ej ramar  Ej tabeller för sidredigering  Relativa mått för höjd & bredd, eller sidan är anpassad för 600x800- skärm  Lätta bilder

120 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för läsbarhet  Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild  Alternativtext på dekorbilder  Tydlig kontrast (färger)  Lagom stor text i normalläge (ej för liten)  Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren  Sidan ok även när texten förstoras (slås inte sönder)  Läsbara rader (ej för långa)  Korta texter. Länkade mellanrubriker till längre texter.  Stilmall (css) används  Ej ramar  Ej tabeller för sidredigering  Relativa mått för höjd & bredd, eller sidan är anpassad för 600x800- skärm  Lätta bilder  Går att navigera utan mus

121 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för läsbarhet  Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild  Alternativtext på dekorbilder  Tydlig kontrast (färger)  Lagom stor text i normalläge (ej för liten)  Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren  Sidan ok även när texten förstoras (slås inte sönder)  Läsbara rader (ej för långa)  Korta texter. Länkade mellanrubriker till längre texter.  Stilmall (css) används  Ej ramar  Ej tabeller för sidredigering  Relativa mått för höjd & bredd, eller sidan är anpassad för 600x800- skärm  Lätta bilder  Går att navigera utan mus  Sidor går att skriva ut i läsbart skick

122 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för tillgänglighet och användbarhet Läsbarhet (form & layout)  Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild  Alternativtext på dekorbilder  Tydlig kontrast (färger)  Lagom stor text i normalläge (ej för liten)  Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren  Sidan ok även när texten förstoras (slås inte sönder)  Läsbara rader (ej för långa)  Korta texter. Länkade mellanrubriker till längre texter.  Stilmall (css) används  Ej ramar  Ej tabeller för sidredigering  Relativa mått för höjd & bredd, eller sidan är anpassad för 600x800-skärm  Lätta bilder  Går att navigera utan mus  Sidor går att skriva ut i läsbart skick …och så ser det ut på ABM- hemsidorna i Västernorrland

123 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Läsbarhet (form & layout)

124 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Läsbarhet (form & layout)

125 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Hemsidor för alla Det virtuella biblioteket, museet och arkivet är till för alla, så hemsidorna ska vara anpassade för läshandikappade och andra med funktionshinder.

126 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Minimikrav Alternativtext till bilder och bildlänkar Texten går att förstora i webbläsaren

127 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Alternativtext till bilder och bildlänkar Ja = 2 hemsidor Nej = 8 hemsidor

128 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Därför behövs alternativtext till ”bildlänkar”… Bildlänk ”Läsprojekt” Bildlänk ”Nya böcker”

129 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Därför behövs alternativtext till ”bildlänkar”… Ta bort bilder i webb- läsaren

130 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Därför behövs alternativtext till ”bildlänkar”… Vart tog länkar vägen???

131 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Undvik bild som menytext

132 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

133 Öppet grönt lås = tillgång till databaser hemifrån Stängt rött lås = bara på biblioteket

134 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Vilka databaser kan nås hemifrån?

135 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Texten går att förstora i webbläsaren Ja = 2 hemsidor Nej = 8 hemsidor

136 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Texten går inte att förstora på Sundsvalls biblioteks- hemsida

137 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 I stilmallen har text och rubriker angetts med fasta pixeltal (font-size: 10px)

138 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Om brödtext och rubriker istället kodas med relativa storleks-grader, procent, (font-size: 90%) så kan texten förstoras i webbläsaren

139 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Relativa mått på stilar Brödtext = font-size: 80 % Rubrikstilar med relativa mått h1 = 100% h2 = 110% h3 = 120%

140 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Texten går att förstora i webbläsaren

141 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Sex hemsidor har stilmallar

142 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Använd css-stilmallar till layouten!

143 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Använd css-stilmallar till layouten! Fungerar i talsyntes

144 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Använd css-stilmallar till layouten! Fungerar i talsyntes Inget strul med ramar och tabeller

145 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Använd css-stilmallar till layouten! Fungerar i talsyntes Inget strul med ramar och tabeller Ändringar behöver bara göras på ett ställe

146 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Använd css-stilmallar till layouten! Fungerar i talsyntes Inget strul med ramar och tabeller Ändringar behöver bara göras på ett ställe Informationen kan presenteras på olika sätt

147 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Använd css-stilmallar till layouten! Fungerar i talsyntes Inget strul med ramar och tabeller Ändringar behöver bara göras på ett ställe Informationen kan presenteras på olika sätt Användaren kan byta ut stilmallen till en i sin egen dator

148 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Använd css-stilmallar till layouten! Fungerar i talsyntes Inget strul med ramar och tabeller Ändringar behöver bara göras på ett ställe Informationen kan presenteras på olika sätt Användaren kan byta ut stilmallen till en i sin egen dator Standard, passar i framtida webbläsare

149 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Länk till stilmallen i html-koden Href=”mail1.css”

150 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 www.biblioteken.se/mall1.css

151 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Läsbara rader, korta texter

152 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Skriva för webben

153 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Skriva för webben Skriv enkelt och begripligt

154 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Skriva för webben Skriv enkelt och begripligt Skriv det viktigaste först

155 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Skriva för webben Skriv enkelt och begripligt Skriv det viktigaste först Dela upp en längre text i logiska stycken med länkade mellanrubriker

156 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Skriva för webben Skriv enkelt och begripligt Skriv det viktigaste först Dela upp en längre text i logiska stycken med länkade mellanrubriker Samla länkarna längst upp på sidan

157 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Skriva för webben Skriv enkelt och begripligt Skriv det viktigaste först Dela upp en längre text i logiska stycken med länkade mellanrubriker Samla länkarna längst upp på sidan Ej för långa rader (högst 2/3 av skärmen)

158 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Skriva för webben Skriv enkelt och begripligt Skriv det viktigaste först Dela upp en längre text i logiska stycken med länkade mellanrubriker Samla länkarna längst upp på sidan Ej för långa rader (högst 2/3 av skärmen) Skriv sammanfattningar till uppladdningsbara dokument

159 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Länkade mellanrubriker samlade överst på sidan

160 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Bra med sammanfattningar Bra med korta samman- fattningar till uppladdnings- bara dokument

161 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Bra med sammanfattningar Bra med korta samman- fattningar till uppladdnings- bara dokument Bra att storlek på pdf-filer anges

162 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Använd rätt kod för rubriker Hjälpmedel behöver korrekt rubrikkod för att kunna avgöra vad som är rubrik. Använd h1 för huvudrubriker Använd rätt rubrikkod för underliggande nivåer i strukturen (h2,h3,h4 osv.) Korrekta kodrubriker ökar möjligheten för sökmotorer att hitta relevant info på sidan. Ord i h1-rubrik anses mer relevant än om det klassas med body-text.

163 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 h1, h2, h3 i stilmallen

164 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Fyra hemsidor är enkla att skriva ut

165 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Gör sidorna enkla att skriva ut Helst utskrift utan menyer Stilmallen kan formatera utskriften Typsnittet kan anpassas för läsning i tryck

166 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Testa med förhandsgranska i webbläsaren

167 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Utskrift ok! Se upp så all text till höger kommer med vid utskrift!

168 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Diskussionsfrågor Varför använder sig många hemsidor av liten stil (9-10 p) som standard? Vad är det som hindrar man använder sig av större stil i normalläge (default = 12p)?

169 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kartläggning av hemsidor i Västernorrland 1.Marknadsföring av hemsidan (hitta till) 2.Läsbarhet (form & layout, anpassning) 3.Att hitta lätt (struktur) 4.Tillgängliga e-tjänster på hemsidan 5.Tillgängliga opac-tjänster (biblioteken) 6.Kontakt & information på hemsidan 7.Funktion och tekniska förutsättningar

170 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för att hitta lätt (struktur)

171 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för att hitta lätt (struktur)  Länk till startsidan från alla sidor

172 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för att hitta lätt (struktur)  Länk till startsidan från alla sidor  Länk till ”startsidan” finns i menyn

173 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för att hitta lätt (struktur)  Länk till startsidan från alla sidor  Länk till ”startsidan” finns i menyn  Hela menyn syns på alla sidor

174 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för att hitta lätt (struktur)  Länk till startsidan från alla sidor  Länk till ”startsidan” finns i menyn  Hela menyn syns på alla sidor  Markör visar vilken sida man är på

175 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för att hitta lätt (struktur)  Länk till startsidan från alla sidor  Länk till ”startsidan” finns i menyn  Hela menyn syns på alla sidor  Markör visar vilken sida man är på  Enhetlig layout på hela hemsidan

176 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för att hitta lätt (struktur)  Länk till startsidan från alla sidor  Länk till ”startsidan” finns i menyn  Hela menyn syns på alla sidor  Markör visar vilken sida man är på  Enhetlig layout på hela hemsidan  Länk till katalogen på alla sidor

177 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för att hitta lätt (struktur)  Länk till startsidan från alla sidor  Länk till ”startsidan” finns i menyn  Hela menyn syns på alla sidor  Markör visar vilken sida man är på  Enhetlig layout på hela hemsidan  Länk till katalogen på alla sidor  Katalogen integrerad på hemsidan (sökruta)

178 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för att hitta lätt (struktur)  Länk till startsidan från alla sidor  Länk till ”startsidan” finns i menyn  Hela menyn syns på alla sidor  Markör visar vilken sida man är på  Enhetlig layout på hela hemsidan  Länk till katalogen på alla sidor  Katalogen integrerad på hemsidan (sökruta)  Länk till hemsidan från katalogen

179 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för att hitta lätt (struktur)  Länk till startsidan från alla sidor  Länk till ”startsidan” finns i menyn  Hela menyn syns på alla sidor  Markör visar vilken sida man är på  Enhetlig layout på hela hemsidan  Länk till katalogen på alla sidor  Katalogen integrerad på hemsidan (sökruta)  Länk till hemsidan från katalogen  Dynamiska länkar till katalogen

180 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för att hitta lätt (struktur)  Länk till startsidan från alla sidor  Länk till ”startsidan” finns i menyn  Hela menyn syns på alla sidor  Markör visar vilken sida man är på  Enhetlig layout på hela hemsidan  Länk till katalogen på alla sidor  Katalogen integrerad på hemsidan (sökruta)  Länk till hemsidan från katalogen  Dynamiska länkar till katalogen  Länkar ser likadana ut på hela hemsidan

181 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för att hitta lätt (struktur)  Länk till startsidan från alla sidor  Länk till ”startsidan” finns i menyn  Hela menyn syns på alla sidor  Markör visar vilken sida man är på  Enhetlig layout på hela hemsidan  Länk till katalogen på alla sidor  Katalogen integrerad på hemsidan (sökruta)  Länk till hemsidan från katalogen  Dynamiska länkar till katalogen  Länkar ser likadana ut på hela hemsidan  Blå, understrukna länkar

182 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för att hitta lätt (struktur)  Länk till startsidan från alla sidor  Länk till ”startsidan” finns i menyn  Hela menyn syns på alla sidor  Markör visar vilken sida man är på  Enhetlig layout på hela hemsidan  Länk till katalogen på alla sidor  Katalogen integrerad på hemsidan (sökruta)  Länk till hemsidan från katalogen  Dynamiska länkar till katalogen  Länkar ser likadana ut på hela hemsidan  Blå, understrukna länkar  Konsekvent användning av nya fönster

183 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för att hitta lätt (struktur)  Länk till startsidan från alla sidor  Länk till ”startsidan” finns i menyn  Hela menyn syns på alla sidor  Markör visar vilken sida man är på  Enhetlig layout på hela hemsidan  Länk till katalogen på alla sidor  Katalogen integrerad på hemsidan (sökruta)  Länk till hemsidan från katalogen  Dynamiska länkar till katalogen  Länkar ser likadana ut på hela hemsidan  Blå, understrukna länkar  Konsekvent användning av nya fönster  ”Läs mer”-länkar har title-info

184 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för att hitta lätt (struktur)  Länk till startsidan från alla sidor  Länk till ”startsidan” finns i menyn  Hela menyn syns på alla sidor  Markör visar vilken sida man är på  Enhetlig layout på hela hemsidan  Länk till katalogen på alla sidor  Katalogen integrerad på hemsidan (sökruta)  Länk till hemsidan från katalogen  Dynamiska länkar till katalogen  Länkar ser likadana ut på hela hemsidan  Blå, understrukna länkar  Konsekvent användning av nya fönster  ”Läs mer”-länkar har title-info  Översikt eller A-Ö

185 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för att hitta lätt (struktur)  Länk till startsidan från alla sidor  Länk till ”startsidan” finns i menyn  Hela menyn syns på alla sidor  Markör visar vilken sida man är på  Enhetlig layout på hela hemsidan  Länk till katalogen på alla sidor  Katalogen integrerad på hemsidan (sökruta)  Länk till hemsidan från katalogen  Dynamiska länkar till katalogen  Länkar ser likadana ut på hela hemsidan  Blå, understrukna länkar  Konsekvent användning av nya fönster  ”Läs mer”-länkar har title-info  Översikt eller A-Ö  Länk till översikt på alla sidor

186 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för tillgänglighet och användbarhet Att hitta lätt (struktur)  Länk till startsidan från alla sidor  Länk till ”startsidan” finns i menyn  Hela menyn syns på alla sidor  Markör visar vilken sida man är på  Enhetlig layout på hela hemsidan  Länk till katalogen på alla sidor  Katalogen integrerad på hemsidan (sökruta)  Länk till hemsidan från katalogen  Dynamiska länkar till katalogen  Länkar ser likadana ut på hela hemsidan  Blå, understrukna länkar  Konsekvent användning av nya fönster  ”Läs mer”-länkar har title-info  Översikt eller A-Ö  Länk till översikt på alla sidor …och så ser det ut på ABM- hemsidorna i Västernorrland

187 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Att hitta lätt (struktur)

188 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Att hitta lätt (struktur)

189 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Bra struktur skapar trygghet

190 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Bra struktur skapar trygghet Tryggt, enkelt och överskådligt.

191 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Bra struktur skapar trygghet Tryggt, enkelt och överskådligt. Man ska som besökare alltid veta var man befinner sig.

192 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Bra struktur skapar trygghet Tryggt, enkelt och överskådligt. Man ska som besökare alltid veta var man befinner sig. Det ska vara lätt att hitta det man söker

193 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Bra struktur skapar trygghet Tryggt, enkelt och överskådligt. Man ska som besökare alltid veta var man befinner sig. Det ska vara lätt att hitta det man söker Lätt att få en överblick över vad som finns på hemsidan

194 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Länk till ”startsida” och sidmarkör

195 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Länk till startsidan från alla sidor Viktigt för orienteringen att man lätt hittar till startsidan från alla sidor Kalla startsidan för ”Startsida”, andra namn såsom ”hem” blir mer diffust Lägg helst länken till ”Startsida” överst i menyn ”Avaktivera” länken till ”Startsida” på startsidan Länka alltid logotypen till startsidan

196 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Länk till ”Startsida” i menyn på alla sidor

197 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Länk till ”Startsida” i menyn på alla sidor Hela huvudmenyn syns på alla sidor

198 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Länk till ”Startsida” i menyn på alla sidor Hela huvudmenyn syns på alla sidor Markör visar vilken sida du är på

199 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Länk till ”Startsida” i menyn på alla sidor Hela huvudmenyn syns på alla sidor Markör visar vilken sida du är på Länken till sidan du är på är ”avaktiverad”

200 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Markören visar att du befinner dig på startsidan Startsidan

201 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Markören visar att du befinner dig på startsidan Länken till startsidan är ”avaktiverad” på startsidan Startsidan

202 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Att hitta webb-katalogen

203 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Integrera nätkatalogen! Den nätbaserade bibliotekskatalogen är bibliotekets viktigaste digitala resurs. Man bör tänka på att integrera webbkatalogen med bibliotekets hemsida; alltför ofta ser man att webbkatalogen ”lever sitt eget liv” på så sätt att det saknas tydlig koppling mellan katalogen och hemsidan.

204 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Det borde t ex. vara självklart att det finns en länk till bibliotekets hemsida från webb- katalogen…

205 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 …men det är bara 3 bibliotek som länkar från katalogen till hemsidan

206 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 ”Återvändsgränder” Övriga 4 bibliotekskataloger är ”återvändsgränder”. Loggan eller länken ”Hem” leder inte ”hem” till biblioteket, som sig bör, utan tillbaka till katalogen. Det innebär att den besökare som surfar in direkt till biblioteks-katalogen inte kan ta sig vidare till bibliotekets hemsida…

207 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Sök i katalogen direkt på hemsidan Två bibliotek har lagt en sökruta för sökning i katalogen direkt från hemsidan Flera bibliotek planerar att integrera katalogen på liknande sätt

208 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Sökruta till katalogen på Sambiblioteket nya hemsida

209 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Nyckeln till bibliotekets samlingar Biblioteks-databasen är nyckeln till bibliotekets samlingar. Genom att katalogen finns på nätet har den blivit tillgänglig även utanför biblioteket Men det är svårt för låntagaren att hitta rätt i katalogen. Hur hittar man t ex. dvd-filmer? Cd-böcker? Språkkurser? Daisyböcker? Lättläst? Storstil? Här kan hemsidan användas för att ge ”hjälpnycklar” till katalogen, så att bibliotekets samlingar ”öppnar sig” och blir synliga för låntagarna.

210 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Vem älskar opacen? Vad är… Talat ljud? Text? Datamedia? Mikroformat? Multimedia? Föremål?

211 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Hur hittar man olika medier? Cd-böcker? Dvd-filmer? Dvd-filmer för barn? Vhs-filmer? Bok och daisy? Kassettböcker? Daisy-böcker? Daisy för barn? Cd-musik för barn? Språkkurser?

212 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Ämnesord???

213 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Ämneskod???

214 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Dynamiska länkar till katalogen Genererar ny sökning varje gång man klickar på länken Ständigt aktuella litteratur- och medielistor Underhållsfria Pedagogiskt utplacerade på hemsidan t.ex. där info finns om videofilmer, musik, ljudböcker etc.

215 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Exempel från Kalmar län Nycklar till lokalsamlingen Dynamiska litteraturlistor, uppdelade efter SAB- systemet, ”öppnar upp” Ölandssamlingen på Mörbylånga bibliotek Ett klick på ”K Historia” ger en lista på 17 titlar

216 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Alla cd-böcker på Uppvidinge bibliotek

217 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Bibliotekets språkkurser

218 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Medielistor som pdf-filer kräver mycket underhåll Kan eventuellt ersättas med dynamiska länkar direkt till katalogen

219 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Dynamiska listor på Arkenbiblioteket (test) Alla filmer på biblioteket Nya böcker (2006) Ny rockmusik på cd (2005 och 2006)Ny rockmusik på cd

220 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Skapa dynamiska länkar i Libra Del 1: Skapa länken 1.Gör en sökning, t.ex. avancerad sökning för att söka upp musik som är inköpt under 2005. Markera titelfältet med en asterisk (*). 2.Högerklicka på träfflistan och välj egenskaper. Kopiera adressen (url:en) OBS!!! Se till att få med hela url:en! Detta görs genom att man håller ner vänster musknapp och drar med muspekaren över url-fältet.

221 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Skapa dynamiska länkar i Libra Del 2: Lägg in länken på hemsidan 1.Bestäm var på hemsidan du vill placera länken. 2.Skriv en meningsbärande länktext, exempelvis "Musik, inköpt under 2004". 3.Kopiera söksträngen och klistra in den i html- dokumentet (eller i dialogruta om du använder Dreamweaver, FrontPage eller annan editor). Markera om den skall öppnas i nytt fönster.

222 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Skapa dynamiska länkar i Book IT 1.Öppna startsidan "enkel sökning" till den Book IT- katalog som du vill göra dynamiska listor till. Ex. Karlshamns katalogKarlshamns katalog 2.Lägg till detta i slutet av söksträngen: &in_ccl_query= 3.Efter "lika med-tecknet" lägger man till koden, beroende på vilken typ av sökning man vill göra. 4.Ex. ic/ob = objektkod för digitala talböcker 5.Daisyböcker på Karlshamns bibliotekDaisyböcker på Karlshamns bibliotek 6.Ex. ic/ob+och+2005 = Daisyböcker från 2005Daisyböcker från 2005 7.Fler koder på Länsbibliotek Östergötlands hemsidaFler koder

223 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Dynamiska listor i katalogmenyn (Gävle Stadsbibliotek)

224 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Diskussionsfrågor Tror du att dynamiska länkar till katalogen kan vara en hjälp för att se vad som finns på biblioteket? Vilken är den bästa placeringen för dynamiska länkar – på hemsidan eller i katalogen? Ser du några nackdelar med dynamiska länkar?

225 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Nya fönster och title-text

226 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Ange title-text för otydliga länkar Skärmläsaren markerar vad som är länkar, och kan hoppa mellan länkarna på sidan, utan att läsa mellanliggande text. Länkar bör därför kunna förstås även när de lyfts ur sitt sammanhang.

227 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 ”Läs mer” behöver titel-text som förklarar vart länken leder och vad man kan läsa mer om.

228 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Titel-info kan också användas för en längre länkbeskrivning För pekaren över länken så syns den längre beskrivningen

229 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Tala om när en länk öppnas i nytt fönster När en länk leder till att ett nytt fönster öppnas är det viktigt att tydligt tala om det för användaren. –Katalogen –Databaser –E-böcker –Andra externa länkar Låna e-böcker (öppnas i nytt fönster)

230 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Behandla olika typer av länkar konsekvent på hela hemsidan

231 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Behandla olika typer av länkar konsekvent på hela hemsidan På denna sida öppnas externa länkar ibland i samma fönster, ibland i nya fönster

232 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Behandla olika typer av länkar konsekvent på hela hemsidan På denna sida öppnas externa länkar ibland i samma fönster, ibland i nya fönster = inte konsekvent Nya fönster Samma fönster

233 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Översikt finns bara på en hemsida

234 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Hitta på länsmuseets webb Översikt eller A-Ö gör det lättare att hitta Länk till översikten på alla sidor

235 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Diskussionsfrågor Ska alla externa länkar öppnas i nya fönster? Ska katalogen öppnas i samma fönster? Sambiblioteket har valt att öppna alla länkar i samma fönster. För- och nackdelar?

236 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kartläggning av hemsidor i Västernorrland 1.Marknadsföring av hemsidan (hitta till) 2.Läsbarhet (form & layout, anpassning) 3.Att hitta lätt (struktur) 4.Tillgängliga e-tjänster på hemsidan 5.Tillgängliga opac-tjänster (biblioteken) 6.Kontakt & information på hemsidan 7.Funktion och tekniska förutsättningar

237 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för tillgängliga e-tjänster

238 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för tillgängliga e-tjänster  Egna samlingarna sökbara på nätet

239 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för tillgängliga e-tjänster  Egna samlingarna sökbara på nätet  Info om databaser & nättjänster med extern inloggning (via lånekort)

240 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för tillgängliga e-tjänster  Egna samlingarna sökbara på nätet  Info om databaser & nättjänster med extern inloggning (via lånekort)  Info om databaser & nättjänster som bara nås på bibliotek/institution

241 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för tillgängliga e-tjänster  Egna samlingarna sökbara på nätet  Info om databaser & nättjänster med extern inloggning (via lånekort)  Info om databaser & nättjänster som bara nås på bibliotek/institution  Länkar till relevanta databaser utan inloggning (regionala och nationella)

242 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för tillgängliga e-tjänster  Egna samlingarna sökbara på nätet  Info om databaser & nättjänster med extern inloggning (via lånekort)  Info om databaser & nättjänster som bara nås på bibliotek/institution  Länkar till relevanta databaser utan inloggning (regionala och nationella)  Personliga e-tjänster med logga in (bibliotekens opac-tjänster)

243 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för tillgängliga e-tjänster  Egna samlingarna sökbara på nätet  Info om databaser & nättjänster med extern inloggning (via lånekort)  Info om databaser & nättjänster som bara nås på bibliotek/institution  Länkar till relevanta databaser utan inloggning (regionala och nationella)  Personliga e-tjänster med logga in (bibliotekens opac-tjänster)  Fråga egna biblioteket eller museet

244 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för tillgängliga e-tjänster  Egna samlingarna sökbara på nätet  Info om databaser & nättjänster med extern inloggning (via lånekort)  Info om databaser & nättjänster som bara nås på bibliotek/institution  Länkar till relevanta databaser utan inloggning (regionala och nationella)  Personliga e-tjänster med logga in (bibliotekens opac-tjänster)  Fråga egna biblioteket eller museet  Beställa handlingar via hemsidan

245 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för tillgängliga e-tjänster  Egna samlingarna sökbara på nätet  Info om databaser & nättjänster med extern inloggning (via lånekort)  Info om databaser & nättjänster som bara nås på bibliotek/institution  Länkar till relevanta databaser utan inloggning (regionala och nationella)  Personliga e-tjänster med logga in (bibliotekens opac-tjänster)  Fråga egna biblioteket eller museet  Beställa handlingar via hemsidan  Prenumerera på nyhetsbrev

246 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för tillgänglighet och användbarhet Tillgängliga e-tjänster på hemsidan  Egna samlingarna sökbara på nätet  Info om databaser & nättjänster med extern inloggning (via lånekort)  Info om databaser & nättjänster som bara nås på bibliotek/institution  Länkar till relevanta databaser utan inloggning (regionala och nationella)  Personliga e-tjänster med logga in (bibliotekens opac-tjänster)  Fråga egna biblioteket eller museet  Beställa handlingar via hemsidan  Prenumerera på nyhetsbrev …och så ser det ut på ABM- hemsidorna i Västernorrland

247 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Många e-tjänster på bibliotekens hemsidor

248 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Många e-tjänster på bibliotekens hemsidor Katalog på nätet

249 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Många e-tjänster på bibliotekens hemsidor Katalog på nätet Personliga e-tjänster kopplade till katalogen (låna om, reservera etc.)

250 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Många e-tjänster på bibliotekens hemsidor Katalog på nätet Personliga e-tjänster kopplade till katalogen (låna om, reservera etc.) Databaser med inloggning via lånekort

251 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Många e-tjänster på bibliotekens hemsidor Katalog på nätet Personliga e-tjänster kopplade till katalogen (låna om, reservera etc.) Databaser med inloggning via lånekort E-medier (e-böcker, e-ljudböcker, e-musik)

252 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Många e-tjänster på bibliotekens hemsidor Katalog på nätet Personliga e-tjänster kopplade till katalogen (låna om, reservera etc.) Databaser med inloggning via lånekort E-medier (e-böcker, e-ljudböcker, e-musik) Digitala referenstjänster (Fråga biblioteket)

253 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 E-tjänster på länsmuseets webb Fråga länsmuseet (via formulär) Föremålsdatabas Fotodatabas

254 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kartsök – under utveckling ABM-projekt Länsmuseet i samarbete med landsarkivet Klicka på en socken på kartan Samsökning ur olika databaser

255 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Klicka på en socken på kartan! Klicka på en socken på kartan och du får upp sökningar från flera olika databaser; föremål, fotografier, etnologiska uppteckningar samt dynamiska litteratur- listor om socknen från länsmuseets referensbibliotek och Bothnica webbsök.

256 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Populär e-tjänst hos landsarkivet Beställa uppgifter ur olika register direkt på webben –Folkbokföring –Fordonsregister –Inskrivningsmyndighetens arkiv –Bouppteckningar ”D enna e-tjänst har blivit mycket populär. Att folk beställer uppgifter direkt på webben innebär en stor avlastning för oss, främst för dem som sitter i telefonväxeln (Louise Nyberg, webbredaktör)

257 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarstrappan

258 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarstrappan Steg 1: Information. ”Statisk” information om verksamheten och dess tjänster

259 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarstrappan Steg 1: Information. ”Statisk” information om verksamheten och dess tjänster Steg 2: Interaktion. Användaren kan interagera med hemsidan (t.ex. söka i katalog, beställa handlingar)

260 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarstrappan Steg 1: Information. ”Statisk” information om verksamheten och dess tjänster Steg 2: Interaktion. Användaren kan interagera med hemsidan (t.ex. söka i katalog, beställa handlingar) Steg 3: Transaktion. Användaren kan på ett säkert sätt hämta och lämna personlig information (t.ex. låna om, reservera)

261 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarstrappan Steg 1: Information. ”Statisk” information om verksamheten och dess tjänster Steg 2: Interaktion. Användaren kan interagera med hemsidan (t.ex. söka i katalog, beställa handlingar) Steg 3: Transaktion. Användaren kan på ett säkert sätt hämta och lämna personlig information (t.ex. låna om, reservera) Steg 4: Integration. Allt samlas på ett ställe & man kan genomföra hela sitt ärende på hemsidan (t.ex söka i evenemangsdatabas och samtidigt boka och betala biljetter)

262 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarswebben Ökar tillgängligheten till bibliotekets (museets, arkivets) medier och tjänster – dygnet runt Ju fler e-tjänster på hemsidan, desto fler besökare = förbättrad statistik

263 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Lyft fram e-medier och e-tjänster Det är viktigt att biblioteket (och arkiv och museer) försöker synliggöra, och på så sätt marknadsföra, sina ”osynliga” e-medier och nättjänster (e-böcker, databaser) på hemsidan Biblioteket bör också fundera på hur dessa ”osynliga” resurser kan göras synliga och sökbara i katalogen.

264 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Ur Glesbygdsverket kartläggning av lärcentra 2004 ”Folkbiblioteken ligger väldigt nära till hans att nyttjas av de distansstuderande. Men nättjänsterna vid folkbiblioteken behöver användas bättre och fortsätta att utvecklas. I synnerhet för gles- och landsbygdsbefolkningen måste tillgången till bibliotekarietjänster via nätet med ingång till forskningsartiklar och databaser bli bättre. En nyckelfråga är faktiskt att förbättra folkbibliotekens hemsidor, där skulle det behövas samarbete mellan olika aktörer; lokalt, regionalt och nationellt.”

265 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Ur Kuldautredningen 2004 ”Tillgängligheten på webbsidor och publika datorer är den bästa marknadsföringen av nättjänster.” ”Elektroniska tjänster måste avdramatiseras; databaser och e-böcker bör ses som naturliga medier på folkbiblioteken.”

266 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Info om databaser Informera om de betal-databaser biblioteket prenumererar på Länka till databaserna Beskriv hur man som låntagare kommer åt dessa databaser –Gratis på biblioteket –Alla bibliotek eller bara HB –Logga in direkt eller via lösenord

267 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Databaser via lånekort Informera på hemsidan om de databaser och e-tjänster som kan nås hemifrån, t ex. Ebsco och e-böcker. ”Göm” inte undan dessa tjänster. Lyft fram dem på hemsidan! Det gäller ju att väcka folks nyfikenhet så lockas att pröva tjänsterna!

268 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Bra med infosida om Ebsco Info om tjänsten

269 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Bra med infosida om Ebsco Exempel på vad man kan hitta i databasen

270 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Bra med infosida om Ebsco Hur man loggar in

271 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Bra med infosida om Ebsco Länk till inloggning

272 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Skilda länkar till databaser som nås på olika sätt Timrå ensam om att lägga ut två länkar till Ebsco En länk via lånekort En annan länk via IP-inloggning på biblioteket

273 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Viktigt med tydlig info om personliga e-tjänster

274 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Viktigt med tydlig info om personliga e-tjänster Samlad information om personliga e-tjänster som är kopplade till webb-katalogen (4 bibliotek)

275 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Viktigt med tydlig info om personliga e-tjänster Samlad information om personliga e-tjänster som är kopplade till webb-katalogen (4 bibliotek) Länk till ”Logga in” på alla sidor (3 bibliotek)

276 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Viktigt med tydlig info om personliga e-tjänster Samlad information om personliga e-tjänster som är kopplade till webb-katalogen (4 bibliotek) Länk till ”Logga in” på alla sidor (3 bibliotek) Info om hur personuppgifter som hämtas och lämnas på webben hanteras (inget bibliotek)

277 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 ”Vår katalog hemifrån”

278 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Länk till ”Logga in” på alla sidor

279 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen)

280 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen) Katalog på nätet:

281 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen) Katalog på nätet: 7 (alla)

282 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen) Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån:

283 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen) Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån: 7

284 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen) Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån: 7 Reservera:

285 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen) Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån: 7 Reservera: 5

286 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen) Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån: 7 Reservera: 5 Inköpsförslag:

287 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen) Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån: 7 Reservera: 5 Inköpsförslag: 0

288 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen) Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån: 7 Reservera: 5 Inköpsförslag: 0 Fjärrlån:

289 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen) Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån: 7 Reservera: 5 Inköpsförslag: 0 Fjärrlån: 0

290 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen) Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån: 7 Reservera: 5 Inköpsförslag: 0 Fjärrlån: 0 Prenumerera nyhetsservice:

291 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen) Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån: 7 Reservera: 5 Inköpsförslag: 0 Fjärrlån: 0 Prenumerera nyhetsservice: 0

292 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen) Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån: 7 Reservera: 5 Inköpsförslag: 0 Fjärrlån: 0 Prenumerera nyhetsservice: 0 Beställa lånekort:

293 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen) Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån: 7 Reservera: 5 Inköpsförslag: 0 Fjärrlån: 0 Prenumerera nyhetsservice: 0 Beställa lånekort: 1

294 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster)

295 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster) Ebsco via lånekort:

296 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster) Ebsco via lånekort: 5

297 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster) Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort:

298 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster) Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0

299 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster) Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker:

300 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster) Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker: 7

301 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster) Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker: 7 E-ljudböcker:

302 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster) Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker: 7 E-ljudböcker: 5

303 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster) Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker: 7 E-ljudböcker: 5 E-musik:

304 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster) Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker: 7 E-ljudböcker: 5 E-musik: 1

305 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster) Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker: 7 E-ljudböcker: 5 E-musik: 1 Fråga lokala biblioteket:

306 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster) Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker: 7 E-ljudböcker: 5 E-musik: 1 Fråga lokala biblioteket: 0

307 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster) Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker: 7 E-ljudböcker: 5 E-musik: 1 Fråga lokala biblioteket: 0 Boka handledning på nätet:

308 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster) Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker: 7 E-ljudböcker: 5 E-musik: 1 Fråga lokala biblioteket: 0 Boka handledning på nätet: 2

309 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster) Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker: 7 E-ljudböcker: 5 E-musik: 1 Fråga lokala biblioteket: 0 Boka handledning på nätet: 2 Boka dator på nätet:

310 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster) Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker: 7 E-ljudböcker: 5 E-musik: 1 Fråga lokala biblioteket: 0 Boka handledning på nätet: 2 Boka dator på nätet: 0

311 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Lunds digitala bibliotek Artikelsök Ebsco Master FILE Elite Encyclopaedia Britannica Alex Contemporary authors Biography Resource Center Contemporary Literary Criticism-Select Burk Litt-info Lyrics Novelist Grove Art Online 12 betaldatabaser som kan nås hemifrån

312 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Lunds bibliotek ”Vi tycker att det är viktigt med extern inloggning till våra betaldatabaser. På så sätt blir våra nättjänster tillgängliga dygnet runt, annars kommer man ju bara åt dem under den begränsade tid som biblioteket är öppet. Det ska väl inte spela någon roll om man som låntagare vill söka i våra betaldatabaser hemifrån eller från biblioteket. Det är ju samma låntagare det handlar om. Man sitter bara på olika stolar.”

313 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Diskussionsfrågor Bör biblioteket (museet, arkivet) ha en strategi för 24-timmarswebben? Kan 24-timmarswebben ”locka” nya låntagare (användare, besökare)?

314 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kartläggning av hemsidor i Västernorrland 1.Marknadsföring av hemsidan (hitta till) 2.Läsbarhet (form & layout, anpassning) 3.Att hitta lätt (struktur) 4.Tillgängliga e-tjänster på hemsidan 5.Tillgängliga opac-tjänster (biblioteken) 6.Kontakt & information på hemsidan 7.Funktion och tekniska förutsättningar

315 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för kontakt & information

316 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för kontakt & information  Info om personal

317 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för kontakt & information  Info om personal  Kontakt via formulär

318 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för kontakt & information  Info om personal  Kontakt via formulär  Lätt hitta öppettider, 0-1 klick

319 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för kontakt & information  Info om personal  Kontakt via formulär  Lätt hitta öppettider, 0-1 klick  Lätt hitta adress, 0-1 klick

320 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för kontakt & information  Info om personal  Kontakt via formulär  Lätt hitta öppettider, 0-1 klick  Lätt hitta adress, 0-1 klick  Info om hemsidan

321 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för kontakt & information  Info om personal  Kontakt via formulär  Lätt hitta öppettider, 0-1 klick  Lätt hitta adress, 0-1 klick  Info om hemsidan  Info om webbredaktör

322 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för kontakt & information  Info om personal  Kontakt via formulär  Lätt hitta öppettider, 0-1 klick  Lätt hitta adress, 0-1 klick  Info om hemsidan  Info om webbredaktör  Info om sidansvarig

323 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för kontakt & information  Info om personal  Kontakt via formulär  Lätt hitta öppettider, 0-1 klick  Lätt hitta adress, 0-1 klick  Info om hemsidan  Info om webbredaktör  Info om sidansvarig  Info om uppdatering av sidor

324 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för kontakt & information  Info om personal  Kontakt via formulär  Lätt hitta öppettider, 0-1 klick  Lätt hitta adress, 0-1 klick  Info om hemsidan  Info om webbredaktör  Info om sidansvarig  Info om uppdatering av sidor  Info om tillgänglighet i fysiska lokaler

325 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för kontakt & information  Info om personal  Kontakt via formulär  Lätt hitta öppettider, 0-1 klick  Lätt hitta adress, 0-1 klick  Info om hemsidan  Info om webbredaktör  Info om sidansvarig  Info om uppdatering av sidor  Info om tillgänglighet i fysiska lokaler  Anpassad info till olika målgrupper

326 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för kontakt & information  Info om personal  Kontakt via formulär  Lätt hitta öppettider, 0-1 klick  Lätt hitta adress, 0-1 klick  Info om hemsidan  Info om webbredaktör  Info om sidansvarig  Info om uppdatering av sidor  Info om tillgänglighet i fysiska lokaler  Anpassad info till olika målgrupper  Lättläst version

327 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för kontakt & information  Info om personal  Kontakt via formulär  Lätt hitta öppettider, 0-1 klick  Lätt hitta adress, 0-1 klick  Info om hemsidan  Info om webbredaktör  Info om sidansvarig  Info om uppdatering av sidor  Info om tillgänglighet i fysiska lokaler  Anpassad info till olika målgrupper  Lättläst version  Info på andra språk

328 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för tillgänglighet och användbarhet Kontakt och information  Info om personal  Kontakt via formulär  Lätt hitta öppettider, 0-1 klick  Lätt hitta adress, 0-1 klick  Info om hemsidan  Info om webbredaktör  Info om sidansvarig  Info om uppdatering av sidor  Info om tillgänglighet i fysiska lokaler  Anpassad info till olika målgrupper  Lättläst version  Info på andra språk …och så ser det ut på ABM- hemsidorna i Västernorrland

329 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kontakt och information

330 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kontakt och information

331 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Info om personalen? Verksamheten blir mindre anonym. Offentlig verksamhet med många samarbetspartners. Personalen är verksamhetens viktigaste resurs. Lätt för besökaren att komma i kontakt med rätt person i verksamheten

332 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Om egna policyn tillåter! Namn E-post Telefon Ansvarsområde Foto

333 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Foto på personalen ser trevligt ut och skapar ett personlig tilltal på hemsidan

334 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Bör finnas på alla hemsidor!

335 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Bör finnas på alla hemsidor! Info om hemsidan

336 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Bör finnas på alla hemsidor! Info om hemsidan (0)

337 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Bör finnas på alla hemsidor! Info om hemsidan (0) Vem som är webbredaktör

338 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Bör finnas på alla hemsidor! Info om hemsidan (0) Vem som är webbredaktör (4)

339 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Bör finnas på alla hemsidor! Info om hemsidan (0) Vem som är webbredaktör (4) Sidansvarig på alla sidor

340 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Bör finnas på alla hemsidor! Info om hemsidan (0) Vem som är webbredaktör (4) Sidansvarig på alla sidor (4)

341 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Bör finnas på alla hemsidor! Info om hemsidan (0) Vem som är webbredaktör (4) Sidansvarig på alla sidor (4) Senaste uppdatering av sidor

342 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Bör finnas på alla hemsidor! Info om hemsidan (0) Vem som är webbredaktör (4) Sidansvarig på alla sidor (4) Senaste uppdatering av sidor (6)

343 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Formulär underlättar kontakt Det ska vara lätt att ta kontakt med biblioteket, museet eller arkivet via hemsidan. Länk med e-postadress fungerar bara på en dator som har ett aktivt e-postprogram På publika datorer finns inga e-postprogram. Formulär på hemsidan gör det möjligt att skicka ett meddelande till biblioteket, museet eller arkivet även från en dator utan e-postprogram, t.ex. från allmänna surfdatorer, skolans datorer, lärcentra etc.

344 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Enda hemsidan med formulär för kontakt Fråga länsmuseet

345 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Info till olika målgrupper Anpassad information kan vara motiverat till verksamhetens prioriterade grupper Barn? Skolan? Vuxenstuderande? Funktionshindrade Invandrare?

346 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Info om tillgänglighet (ingen hemsida) Tillgänglighet till hemsidan Tillgänglighet till den fysiska lokalen Checklista om tillgängligheten på kulturinstitutionernas webbsidor, utarbetad av Christina Herder, Statens KulturrådChecklista om tillgängligheten på kulturinstitutionernas webbsidor,

347 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Info om tillgänglighet Norrköpings stadsbibliotek

348 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Lättläst version (ingen hemsida) Kort beskrivning av verksamheten Sammanfattning av den viktigaste informationen Hur man kontaktar biblioteket, museet, arkivet.

349 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Lättläst om Sölvesborgs bibliotek Boktips, öppettider, att låna, mer än böcker, datorer

350 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Info på andra språk (ingen hemsida) Låneregler på olika språk (pdf-filer som kan skrivas ut vid behov) Länk till Internationella biblioteket (webbsidor och katalog på arabiska, kinesiska, persiska (farsi), ryska och spanska)Internationella biblioteket Länk till frågetjänsten ”Fråga biblioteket på andra språk”Fråga biblioteket på andra språk Länk till Kiosken (tidningar, tidskrifter och nyhetsmedia på utländska språk)Kiosken

351 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Karlskrona bibliotek Info om bibliotekets rutiner på 10 olika språk Länk till IB och Ordbron

352 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Diskussionsfrågor Ska biblioteket (museet, arkivet) lägga ut information på andra språk på sin hemsida? Behövs det en lättläst version av hemsidan?

353 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kartläggning av hemsidor i Västernorrland 1.Marknadsföring av hemsidan (hitta till) 2.Läsbarhet (form & layout, anpassning) 3.Att hitta lätt (struktur) 4.Tillgängliga e-tjänster på hemsidan 5.Tillgängliga opac-tjänster (biblioteken) 6.Kontakt & information på hemsidan 7.Funktion och tekniska förutsättningar

354 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för funktion och teknik

355 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för funktion och teknik  Startsida på publika datorer

356 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för funktion och teknik  Startsida på publika datorer  Hemsidan används för åtkomst till databaser

357 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för funktion och teknik  Startsida på publika datorer  Hemsidan används för åtkomst till databaser  Betal-databaser via IP

358 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för funktion och teknik  Startsida på publika datorer  Hemsidan används för åtkomst till databaser  Betal-databaser via IP  Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken)

359 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för funktion och teknik  Startsida på publika datorer  Hemsidan används för åtkomst till databaser  Betal-databaser via IP  Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken)  Hemsidan är ett pedagogiskt verktyg

360 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för funktion och teknik  Startsida på publika datorer  Hemsidan används för åtkomst till databaser  Betal-databaser via IP  Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken)  Hemsidan är ett pedagogiskt verktyg  Visning av hemsidan på storskärm för olika målgrupper

361 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för funktion och teknik  Startsida på publika datorer  Hemsidan används för åtkomst till databaser  Betal-databaser via IP  Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken)  Hemsidan är ett pedagogiskt verktyg  Visning av hemsidan på storskärm för olika målgrupper  Äger eller har tillgång till en dataprojektor

362 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för funktion och teknik  Startsida på publika datorer  Hemsidan används för åtkomst till databaser  Betal-databaser via IP  Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken)  Hemsidan är ett pedagogiskt verktyg  Visning av hemsidan på storskärm för olika målgrupper  Äger eller har tillgång till en dataprojektor  Personalen utbildas regelbundet på hemsidan

363 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för funktion och teknik  Startsida på publika datorer  Hemsidan används för åtkomst till databaser  Betal-databaser via IP  Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken)  Hemsidan är ett pedagogiskt verktyg  Visning av hemsidan på storskärm för olika målgrupper  Äger eller har tillgång till en dataprojektor  Personalen utbildas regelbundet på hemsidan  Har behörighet att uppdatera hemsidan själv

364 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för funktion och teknik  Startsida på publika datorer  Hemsidan används för åtkomst till databaser  Betal-databaser via IP  Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken)  Hemsidan är ett pedagogiskt verktyg  Visning av hemsidan på storskärm för olika målgrupper  Äger eller har tillgång till en dataprojektor  Personalen utbildas regelbundet på hemsidan  Har behörighet att uppdatera hemsidan själv  Finns någon ansvarig för hemsidan på bibl./inst.

365 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för funktion och teknik  Startsida på publika datorer  Hemsidan används för åtkomst till databaser  Betal-databaser via IP  Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken)  Hemsidan är ett pedagogiskt verktyg  Visning av hemsidan på storskärm för olika målgrupper  Äger eller har tillgång till en dataprojektor  Personalen utbildas regelbundet på hemsidan  Har behörighet att uppdatera hemsidan själv  Finns någon ansvarig för hemsidan på bibl./inst.  Kan påverka struktur och design

366 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för funktion och teknik  Startsida på publika datorer  Hemsidan används för åtkomst till databaser  Betal-databaser via IP  Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken)  Hemsidan är ett pedagogiskt verktyg  Visning av hemsidan på storskärm för olika målgrupper  Äger eller har tillgång till en dataprojektor  Personalen utbildas regelbundet på hemsidan  Har behörighet att uppdatera hemsidan själv  Finns någon ansvarig för hemsidan på bibl./inst.  Kan påverka struktur och design  Har bra IT-support

367 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för funktion och teknik  Startsida på publika datorer  Hemsidan används för åtkomst till databaser  Betal-databaser via IP  Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken)  Hemsidan är ett pedagogiskt verktyg  Visning av hemsidan på storskärm för olika målgrupper  Äger eller har tillgång till en dataprojektor  Personalen utbildas regelbundet på hemsidan  Har behörighet att uppdatera hemsidan själv  Finns någon ansvarig för hemsidan på bibl./inst.  Kan påverka struktur och design  Har bra IT-support  Utvärdering sker av hemsidan (statistik, enkäter o. dyl.)

368 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för funktion och teknik  Startsida på publika datorer  Hemsidan används för åtkomst till databaser  Betal-databaser via IP  Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken)  Hemsidan är ett pedagogiskt verktyg  Visning av hemsidan på storskärm för olika målgrupper  Äger eller har tillgång till en dataprojektor  Personalen utbildas regelbundet på hemsidan  Har behörighet att uppdatera hemsidan själv  Finns någon ansvarig för hemsidan på bibl./inst.  Kan påverka struktur och design  Har bra IT-support  Utvärdering sker av hemsidan (statistik, enkäter o. dyl.)  Konkreta planer finns för hemsidan

369 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Kriterier för tillgänglighet och användbarhet Funktion och teknik  Startsida på publika datorer  Hemsidan används för åtkomst till databaser  Betal-databaser via IP  Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken)  Hemsidan är ett pedagogiskt verktyg  Visning av hemsidan på storskärm för olika målgrupper  Äger eller har tillgång till en dataprojektor  Personalen utbildas regelbundet på hemsidan  Har behörighet att uppdatera hemsidan själv  Finns någon ansvarig för hemsidan på bibl./inst.  Kan påverka struktur och design  Har bra IT-support  Utvärdering sker av hemsidan (statistik, enkäter o. dyl.)  Konkreta planer finns för hemsidan …och så ser det ut på ABM- hemsidorna i Västernorrland

370 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Funktion och teknik

371 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Funktion och teknik

372 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Integrera hemsidan i verksamheten! Är hemsidan något som enbart lever utanför bibliotekets eller institutionens väggar? Nej, hemsidan kan integreras i den dagliga verksamheten och användas i den ”vanliga” miljön! Hemsidan kan fungera som ett pedagogiskt verktyg för att guida låntagarna (besökarna, forskarna) till verksamhetens elektroniska resurser.

373 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Hjälp till självhjälp Biblioteket kan ha stor nytta av sin hemsida även på det fysiska biblioteket. En av hemsidans viktigaste funktioner kan vara att ge "hjälp till självhjälp” på biblioteket, så att besökarna själva kan lära sig söka och använda sig av bibliotekets elektroniska resurser; allt från den egna e-katalogen till databaser och övriga e-tjänster.

374 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Hemsidan som pedagogiskt verktyg Om personalen, med stöd av hemsidan, visar låntagaren (besökaren, forskaren) hur man använder sig av verksamhetens resurser på nätet, så är det ju enkelt för användaren att själv hitta tillbaka till dessa e-tjänster vid ett annat tillfälle. Om personalen också använder hemsidan i sitt dagliga arbete t ex i informations-disken, så blir den ett naturligt arbetsverktyg och man upptäcker lätt när det är något som måste uppdateras.

375 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Utbilda personalen på hemsidan!

376 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Utbilda personalen på hemsidan! All personal som möter användarna bör utbildas på hemsidan. Alla ska kunna använda sig av de resurser som finns på där. Först då kan den fungera som ett stöd i det dagliga arbetet.

377 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Utbilda personalen på hemsidan! All personal som möter användarna bör utbildas på hemsidan. Alla ska kunna använda sig av de resurser som finns på där. Först då kan den fungera som ett stöd i det dagliga arbetet. Utbildningen av personalen bör ske med hemsidan som pedagogiskt stöd.

378 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Utbilda personalen på hemsidan! All personal som möter användarna bör utbildas på hemsidan. Alla ska kunna använda sig av de resurser som finns på där. Först då kan den fungera som ett stöd i det dagliga arbetet. Utbildningen av personalen bör ske med hemsidan som pedagogiskt stöd. I utbildningssituationen bör hemsidan visas på storskärm med hjälp av dataprojektor.

379 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Utbilda personalen på hemsidan! All personal som möter användarna bör utbildas på hemsidan. Alla ska kunna använda sig av de resurser som finns på där. Först då kan den fungera som ett stöd i det dagliga arbetet. Utbildningen av personalen bör ske med hemsidan som pedagogiskt stöd. I utbildningssituationen bör hemsidan visas på storskärm med hjälp av dataprojektor. Det är en fördel om personalen har möjlighet att följa med i undervisningen på egna datorer. Ett närbeläget lärcentrum med datautrustning kan vara ett alternativ, om verksamheten inte har egen utrustning.

380 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Gör det lätt att komma åt databaserna! Det är viktigt att biblioteket inte försvårar tillgängligheten till de IT-baserade resurserna som finns i datorerna. Biblioteket bör sträva efter att ge åtkomst till bibliotekets databaser via IP-nummer, så man slipper inloggning med lösenord. Använd hemsidan för åtkomst till databaserna på biblioteket. Internetdatorerna bör ses som en naturlig del av bibliotekets medier, och som alla (unga, vuxen- studerande, pensionärer) ska kunna använda sig av.

381 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Få använder hemsidan i infodisken Fem bibliotek uppger att man använder sig av hemsidan som ett pedagogiskt verktyg på biblioteket, på så sätt att man visar låntagarna dit. Men det är bara tre bibliotek som klart uttalat använder sig av hemsidan i det dagliga referensarbetet i infodisken.

382 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Startsida i publika datorer Nästan alla bibliotek (6) har bibliotekets hemsida som startsida i bibliotekets publika datorer. Inte aktuellt för museerna och arkivet.

383 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Åtkomst till databaser Fyra bibliotek använder hemsidan för att komma åt bibliotekets databaser. Fyra bibliotek har lagt upp sina betal-databaser på IP- nummer, så man slipper logga in med lösenord från bibliotekets datorer. Flera bibliotek har inget eget IP-nr, utan måste använda sig av kommunens IP-nr, vilket gör att man bara kan länka till de databaser som har kommunabonnemang.

384 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Diskussionsfråga Hur kan man öka användningen av databaser och nättjänster på biblioteket (museet, arkivet)?

385 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Undervisning på hemsidan Tre bibliotek uppger att de ordnar visningar av hemsidan & katalogen på storskärm för olika målgrupper.

386 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 David Berglund, Arkenbiblioteket: ”För två år sedan började vi med visningar av hemsidan och katalogen på storskärm för komvuxelever och vårdelever, och det fungerar väldigt bra. Det är en enorm skillnad att ha visningar på storskärm jämfört med att flockas runt en dator. Grupperna kan vara större (ca 15 pers), alla ser bra och det fungerar bättre pedagogiskt, det blir så tydligt på storskärmen. Allt det här gör att det blir en mer avslappnad stämning vid visningarna. Vi har byggt upp hemsidan så den ska fungera pedagogiskt bra vid visningar. Tanken är att ge "hjälp till självhjälp" till våra låntagare.”

387 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Behörighet till hemsidan Nästan alla (9) har egen behörighet till hemsidan, och uppdaterar alltså själva, utan mellanhänder. Det framhålls som nödvändigt för att man ska kunna arbeta med sin hemsida, och hålla den uppdaterad.

388 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Mer än hälften får nya hemsidor! Sambiblioteket (håller på att bygga upp en helt ny hemsida) Sollefteå (hela kommunen har nyligen fått en ny webbplats) Sundsvall (ska få ett nytt publiceringsverktyg) Arkenbiblioteket (kommer att integreras med kommunens nya webb) Länsmuseet (ska få ny grafisk profil, och ny hemsida) Landsarkivet (deltar i utvecklingen av ny webb på riksplanet)

389 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Många konkreta planer för framtiden

390 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Sambiblioteket vill integrera katalogen Birgitta Norgren: Vi håller på att bygga upp en helt ny hemsida, som ska bli mer tillgänglig och vara en gemensam ingång för både kommuninvånare och studenter. Katalogen blir integrerad, och vi ska lägga ut fler boktips med dynanmiska länk till katalogen.

391 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Logga in till mer i Kramfors Dagh Casselbrant: Vi vill utveckla hemsidan så man kan logga in och sedan ha tillgång till alla e- tjänster såsom omlån, databaser etc. Vi vill också skapa dynamiska länkar till vissa medier så dessa blir lättare att hitta t.ex. dvd, tidskrifter, ljudböcker etc.

392 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Sollefteå vill integrera webb-opac Jonas Nilsson: Det enda riktigt konkreta vi arbetar på just nu är att få till en teknisk lösning för ökad integrering av webb-OPAC.

393 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Sundsvall satsar på tillgänglighet Karin Westberg: Vi har planer på att göra en sida för invandrare och ev. starta ett nyhetsbrev. Hela kommunwebben ska göras om, och i samband med det kommer vi att få en ny hemsida. Vi kommer att få ett nytt publ.verktyg, som ska göra webben mer användarvänlig och tillgänglig för funktionshindrade.

394 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Timrå vill ha webben på engelska Ragna Fredrin: När det gäller hemsidan planerar vi att översätta hela eller delar av hemsidan till engelska, det skulle vara en bra service för våra icke svensktalande besökare.

395 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Fler boktips i Ånge Annette Eriksson: Jag skulle vilja att vi får en mer levande hemsida, med fler boktips till exempel. Kanske med foto på den som förmedlar boktipsen.

396 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Arken vill integrera katalogen David Berglund: I dag finns vår hemsida på ett eget webbhotell, men vi planerar en helt ny hemsida, som kommer att vara integrerad med kommunen. Det finns för- och nackdelar med det, men vi räknar med att kunna påverka struktur och design, och att vi får ett eget utseende på vår hemsida. Vi vill skapa en hemsida som blir gemensam för hela bibliotekssystemet (inkl. filialer) och ska försöka integrera katalogen mer, med sökruta på hemsidan och dynamiska länkar till olika medier.

397 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Länsmuseet anpassar till handikappade Gunnel Boström: Under året ska länsmuseet få en ny grafisk profil och i samband med det kommer vi att skapa en helt ny hemsida, som också ska bli mer tillgänglig och handikappanpassad. Då kommer vi också att få en ny webbadress.

398 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Ny webbplats för landsarkiven Louise Nyberg: Vår hemsida är ett "sorgebarn" som vi inte kan påverka vad gäller struktur & design. Jag sitter dock med i en webbgrupp på riksplanet, som håller på att utveckla en helt ny webbplats för landsarkiven. Vi har nyligen fått ett nytt, gemensamt intranät.

399 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Vill lägga ut textildatabas Kristina Hellberg: Idag är vi nöjda om vi kan hålla vår hemsida uppdaterad och aktuell. Planer för framtiden är att vi ska kunna lägga ut textilarkivets databas, som är under uppbyggnad.

400 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Mål på kort och lång sikt

401 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Mål på kort och lång sikt Hur kan vi integrera hemsidan i vår normala verksamhet?

402 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Mål på kort och lång sikt Hur kan vi integrera hemsidan i vår normala verksamhet? Vad kan vi göra för att öka tillgängligheten till hemsidan, så att den kan användas av alla?

403 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Mål på kort och lång sikt Hur kan vi integrera hemsidan i vår normala verksamhet? Vad kan vi göra för att öka tillgängligheten till hemsidan, så att den kan användas av alla? Hur kan vi utveckla 24-timmarswebben?

404 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Mål på kort och lång sikt Hur kan vi integrera hemsidan i vår normala verksamhet? Vad kan vi göra för att öka tillgängligheten till hemsidan, så att den kan användas av alla? Hur kan vi utveckla 24-timmarswebben? Behövs det en handlingsplan för hemsidan?

405 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Förslag till handlingsplan Alternativtext till alla bilder och bildlänkar Våren 2006 URL som går att marknadsföraVåren 2006 Layout med stilmall, relativa måttHösten 2006 Lättläst versionVåren 2007 Info på andra språkVåren 2007 Länk från kommunens startsidaVåren 2006 Innehållsförteckning (sajtkarta) eller A-Ö Våren 2007

406 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Tack för idag och kontakta mig gärna! Tel hem: 0144-331 98 Mobil: 073 074 23 14 E-post: birgitta.hellman@telia.combirgitta.hellman@telia.com Från 1 feb. finns jag på Länsbibliotek Östergötland Tel: 013-25 56 64 E-post: birgitta.hellman@ostsam.se


Ladda ner ppt "Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006 Tillgänglighet och användbarhet."