Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglighet och användbarhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglighet och användbarhet"— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglighet och användbarhet
Kartläggning av ABM - hemsidor i Västernorrland Januari 2006 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

2 Vem är jag? Birgitta Hellman Magnusson
Är utbildad både till bibliotekarie och journalist Har arbetat omväxlande som journalist och bibliotekarie i 30 år Sedan 1999 bibliotekskonsulent med ansvar för IT och webb, Länsbibliotek Östergötland Har varit tjänstledig under 2005 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

3 Kartläggningen består av:
Kartläggning utifrån mätbara kriterier Intervjuer med webbansvariga Html-tabeller med klickbara exempel Jämförande diagram Skriftlig rapport Studiematerial (ppt med visuella exempel) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

4 Här finns allt material
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

5 Frågor som jag sökt ett svar på…
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

6 Frågor som jag sökt ett svar på…
Är bibliotekens och kulturinstitutionernas hemsidor lätta att använda och tillgängliga för synskadade och andra med läshandikapp? Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

7 Frågor som jag sökt ett svar på…
Är bibliotekens och kulturinstitutionernas hemsidor lätta att använda och tillgängliga för synskadade och andra med läshandikapp? Vilken service erbjuder de digitala biblioteken, museerna och arkivet? Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

8 Frågor som jag sökt ett svar på…
Är bibliotekens och kulturinstitutionernas hemsidor lätta att använda och tillgängliga för synskadade och andra med läshandikapp? Vilken service erbjuder de digitala biblioteken, museerna och arkivet? Vilka e-tjänster finns tillgängliga på hemsidorna? Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

9 Frågor som jag sökt ett svar på…
Är bibliotekens och kulturinstitutionernas hemsidor lätta att använda och tillgängliga för synskadade och andra med läshandikapp? Vilken service erbjuder de digitala biblioteken, museerna och arkivet? Vilka e-tjänster finns tillgängliga på hemsidorna? Hur används hemsidorna på biblioteken, museerna och arkivet? Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

10 Frågor som jag sökt ett svar på…
Är bibliotekens och kulturinstitutionernas hemsidor lätta att använda och tillgängliga för synskadade och andra med läshandikapp? Vilken service erbjuder de digitala biblioteken, museerna och arkivet? Vilka e-tjänster finns tillgängliga på hemsidorna? Hur används hemsidorna på biblioteken, museerna och arkivet? Fungerar hemsidan som ett pedagogiskt stöd i verksamheten för att hjälpa besökarna att hitta till de ”osynliga” e-resurserna? Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

11 Min utgångspunkt för kartläggningen (1)
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

12 Min utgångspunkt för kartläggningen (1)
Projektledare för EU-projekt ”IT-utveckling av bibliotek i Östergötland”, Skapade en modellwebb - en lokalt anpassad, interaktiv hemsida för bibliotek i små kommuner Boxholms bibliotek Skrev en handledning i att skapa användbara hemsidor för bibliotek Utarbetade ett förslag till basnivå för det digitala biblioteket Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

13 Boxholms bibliotek – modellwebb 5 200 invånare www. biblioteket
Boxholms bibliotek – modellwebb invånare Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

14 Handledning på webben www.lansbibliotek.ostsam.se Välj ”Projekt”
Välj ”IT-utveckling av bibliotek” Välj ”Handledning” Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

15 Min utgångspunkt för kartläggningen (2)
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

16 Min utgångspunkt för kartläggningen (2)
Vägledningen 24-timmarswebben Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

17 Min utgångspunkt för kartläggningen (2)
Vägledningen 24-timmarswebben Utkom 2005 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

18 Min utgångspunkt för kartläggningen (2)
Vägledningen 24-timmarswebben Utkom 2005 Syftar till att ge stöd att utveckla offentliga webbplatser så att de blir tillgängliga för alla Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

19 Min utgångspunkt för kartläggningen (2)
Vägledningen 24-timmarswebben Utkom 2005 Syftar till att ge stöd att utveckla offentliga webbplatser så att de blir tillgängliga för alla Består av 145 konkreta riktlinjer Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

20 Vad är 24-timmarswebben? Mer än 1,2 miljoner svenskar är utestängda från webben på grund av någon form av funktionsnedsättning. Alla ansvariga för offentliga webbplatser är skyldiga att se till att skattepengarna används för alla, även funktionshindrade. De webbplatser som följer riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben blir mer tillgängliga för alla, mer framtidssäkrade, når ut till fler användare, ger en bättre användarupplevelse och bättre sökmotorplacering. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

21 Norrköpings Stadsbibliotek är det första bibliotek i Sverige som standardiserat sin webbplats i enlighet med de 140 riktlinjerna från 24-timmarswebben. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

22 Viktigast enligt Ahmet Kurt, webbdesigner Norrköpings stadsbibliotek
Webbsidans adress Länk till biblioteket från kommunens startsida Integrerade webbkataloger Länk ”Mitt konto” eller ”Logga in” Standardiserad meny Våra tjänster för olika målgrupper Fråga oss Databaser Info om tillgänglighet på biblioteket & webbplatsen Länk till ”startsida” på alla sidor Undvik ramar Använd i första hand Xhtml Använd relativa mått Dolda genvägar i struktur Använd css-mallar Gör sidorna enkla att skriva ut Skriv så enkelt och begripligt du kan Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

23 Här finns riktlinjerna för 24-timmarswebben
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

24 Min utgångspunkt för kartläggningen (3)
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

25 Min utgångspunkt för kartläggningen (3)
Tillgängliga hemsidor – en handledning Mona Quick, Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

26 Monas viktigaste råd om tillgängliga webbsidor
Teknisk anpassning Alternativtext till alla bilder Ej rullande text Tänk på läsbarheten Inte spalter med tabell Struktur, att hitta lätt Länkar, lätta att hitta Inte för många länkar Adress för frågor på varje sida Dynamiska länkar till katalogen Språklig anpassning Enkel text, ev. lättläst version Text uppdelad i lagom långa stycken, med underrubriker Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

27 Monas viktigaste råd om tillgängliga webbsidor
Teknisk anpassning Alternativtext till alla bilder Ej rullande text Tänk på läsbarheten Inte spalter med tabell Struktur, att hitta lätt Länkar, lätta att hitta Inte för många länkar Adress för frågor på varje sida Dynamiska länkar till katalogen Språklig anpassning Enkel text, ev. lättläst version Text uppdelad i lagom långa stycken, med underrubriker Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

28 Min utgångspunkt för kartläggningen (4)
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

29 Min utgångspunkt för kartläggningen (4)
Tillgängliga och användbara hemsidor Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

30 Min utgångspunkt för kartläggningen (4)
Tillgängliga och användbara hemsidor En användbar hemsida för alla Anpassad för funktionshindrade Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

31 Min utgångspunkt för kartläggningen (4)
Tillgängliga och användbara hemsidor En användbar hemsida för alla Anpassad för funktionshindrade En användbar hemsida på biblioteket, museet och arkivet Pedagogiskt verktyg Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

32 Min utgångspunkt för kartläggningen (4)
Tillgängliga och användbara hemsidor En användbar hemsida för alla Anpassad för funktionshindrade En användbar hemsida på biblioteket, museet och arkivet Pedagogiskt verktyg En användbar hemsida utanför biblioteket, museet och arkivet 24-timmarswebben Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

33 Kartläggning av ABM-hemsidor i Västernorrland
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

34 Kartläggning av ABM-hemsidor i Västernorrland
Olika förutsättningar 7 kommunbibliotek Minst: Ånge, inv. Störst: Sundsvall inv. 1 länsmuseum 1 specialmuseum 1 regionalt landsarkiv Olika uppdrag Olika behov Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

35 Kartläggning av ABM-hemsidor i Västernorrland
Olika förutsättningar 7 kommunbibliotek Minst: Ånge, inv. Störst: Sundsvall inv. 1 länsmuseum 1 specialmuseum 1 regionalt landsarkiv Olika uppdrag Olika behov Gemensamt Offentliga webbplatser som vänder sig till alla människor Alla aktörer har funnits på webben under lång tid Alla har egna hemsidor som de bestämmer över Alla har ambitionen att erbjuda attraktiva tjänster på nätet Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

36 Kartläggning av ABM-hemsidor i Västernorrland
99 mätbara kriterier på tillgänglighet och användbarhet Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

37 Kartläggning av ABM-hemsidor i Västernorrland
99 mätbara kriterier på tillgänglighet och användbarhet Uppdelade på sju olika huvudkategorier Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

38 Kartläggning med avseende på:
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

39 Kartläggning med avseende på:
Marknadsföring av hemsidan (hitta till) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

40 Kartläggning med avseende på:
Marknadsföring av hemsidan (hitta till) Läsbarhet (form & layout, anpassning) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

41 Kartläggning med avseende på:
Marknadsföring av hemsidan (hitta till) Läsbarhet (form & layout, anpassning) Att hitta lätt (struktur) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

42 Kartläggning med avseende på:
Marknadsföring av hemsidan (hitta till) Läsbarhet (form & layout, anpassning) Att hitta lätt (struktur) Tillgängliga e-tjänster på hemsidan Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

43 Kartläggning med avseende på:
Marknadsföring av hemsidan (hitta till) Läsbarhet (form & layout, anpassning) Att hitta lätt (struktur) Tillgängliga e-tjänster på hemsidan Tillgängliga opac-tjänster (biblioteken) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

44 Kartläggning med avseende på:
Marknadsföring av hemsidan (hitta till) Läsbarhet (form & layout, anpassning) Att hitta lätt (struktur) Tillgängliga e-tjänster på hemsidan Tillgängliga opac-tjänster (biblioteken) Kontakt & information på hemsidan Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

45 Kartläggning med avseende på:
Marknadsföring av hemsidan (hitta till) Läsbarhet (form & layout, anpassning) Att hitta lätt (struktur) Tillgängliga e-tjänster på hemsidan Tillgängliga opac-tjänster (biblioteken) Kontakt & information på hemsidan Funktion och tekniska förutsättningar Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

46 Inga pekpinnar! Vill vara tydlig Ett förslag att förhålla sig
Hemsidan utvecklas ständigt Lokala förutsättningar, behov och anpassningar Finns inte ”rätt” eller ”fel” Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

47 Min förhoppning! Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

48 Min förhoppning! …kartläggning till stöd för biblioteken och k-institutioner som håller på att utveckla sina hemsidor Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

49 Min förhoppning! …kartläggning till stöd för biblioteken och k-institutioner som håller på att utveckla sina hemsidor …aha-upplevelser, man ser hur man har löst det på andra håll i länet Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

50 Vissa saker är enkla att åtgärda, medan annat får läggas upp i en mer
långsiktig plan Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

51 Kartläggning av hemsidor i Västernorrland
Marknadsföring av hemsidan (hitta till) Läsbarhet (form & layout, anpassning) Att hitta lätt (struktur) Tillgängliga e-tjänster på hemsidan Tillgängliga opac-tjänster (biblioteken) Kontakt & information på hemsidan Funktion och tekniska förutsättningar Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

52 Kriterier för marknadsföring av hemsidan (hitta till)
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

53 Kriterier för marknadsföring av hemsidan (hitta till)
Hemsidan rankas högst i sökmotor Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

54 Kriterier för marknadsföring av hemsidan (hitta till)
Hemsidan rankas högst i sökmotor Direktträff på ”Jag har tur” i Google Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

55 Kriterier för marknadsföring av hemsidan (hitta till)
Hemsidan rankas högst i sökmotor Direktträff på ”Jag har tur” i Google Metadata som beskriver webbplatsens innehåll Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

56 Kriterier för marknadsföring av hemsidan (hitta till)
Hemsidan rankas högst i sökmotor Direktträff på ”Jag har tur” i Google Metadata som beskriver webbplatsens innehåll Tydlig ”title” på alla sidor Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

57 Kriterier för marknadsföring av hemsidan (hitta till)
Hemsidan rankas högst i sökmotor Direktträff på ”Jag har tur” i Google Metadata som beskriver webbplatsens innehåll Tydlig ”title” på alla sidor URL som går att länka till Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

58 Kriterier för marknadsföring av hemsidan (hitta till)
Hemsidan rankas högst i sökmotor Direktträff på ”Jag har tur” i Google Metadata som beskriver webbplatsens innehåll Tydlig ”title” på alla sidor URL som går att länka till URL som går att marknadsföra Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

59 Kriterier för marknadsföring av hemsidan (hitta till)
Hemsidan rankas högst i sökmotor Direktträff på ”Jag har tur” i Google Metadata som beskriver webbplatsens innehåll Tydlig ”title” på alla sidor URL som går att länka till URL som går att marknadsföra Länk från kommunwebbens startsida Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

60 Kriterier för marknadsföring av hemsidan (hitta till)
Hemsidan rankas högst i sökmotor Direktträff på ”Jag har tur” i Google Metadata som beskriver webbplatsens innehåll Tydlig ”title” på alla sidor URL som går att länka till URL som går att marknadsföra Länk från kommunwebbens startsida Vuxenstuderandeportal länkar till hemsidan Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

61 Kriterier för marknadsföring av hemsidan (hitta till)
Hemsidan rankas högst i sökmotor Direktträff på ”Jag har tur” i Google Metadata som beskriver webbplatsens innehåll Tydlig ”title” på alla sidor URL som går att länka till URL som går att marknadsföra Länk från kommunwebbens startsida Vuxenstuderandeportal länkar till hemsidan Turistportal länkar till hemsidan Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

62 Kriterier för marknadsföring av hemsidan (hitta till)
Hemsidan rankas högst i sökmotor Direktträff på ”Jag har tur” i Google Metadata som beskriver webbplatsens innehåll Tydlig ”title” på alla sidor URL som går att länka till URL som går att marknadsföra Länk från kommunwebbens startsida Vuxenstuderandeportal länkar till hemsidan Turistportal länkar till hemsidan Nyheter finns på startsidan (dynamisk sida) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

63 …och så ser det ut på ABM-hemsidorna i Västernorrland
Kriterier för tillgänglighet och användbarhet Marknadsföring av hemsidan Hemsidan rankas högst i sökmotor Direktträff på ”Jag har tur” i Google Metadata som beskriver webbplatsens innehåll Tydlig ”title” på alla sidor URL som går att länka till URL som går att marknadsföra Länk från kommunwebbens startsida Vuxenstuderandeportal länkar till hemsidan Turistportal länkar till hemsidan Nyheter finns på startsidan (dynamisk sida) …och så ser det ut på ABM-hemsidorna i Västernorrland Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

64 Marknadsföring av hemsidan
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

65 Marknadsföring av hemsidan
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

66 8 rankas högst i sökmotorer
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

67 Sök ”Sundsvalls bibliotek” på ”Jag har tur” på Google
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

68 Träff på kulturtorget.nu
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

69 Sök ”Sundsvalls stadsbibliotek”
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

70 Träff på katalogen Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

71 Träff på katalogen Ingen länk till bibliotekets hemsida
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

72 Sök ”Sundsvalls kommunbibliotek”
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

73 Träff på kulturtorget.nu
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

74 Sök ”Sundsvalls bibliotek” med vanlig google-sökning
Träff först på 3:e plats Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

75 Träffsäkerheten kan förbättras med namnet ”Sundsvalls bibliotek” i H1-rubrik t.ex ”Välkommen till Sundsvalls bibliotek” Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

76 Metatext ger bättre placering i sökmotorer
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

77 Hälsning från Karin Westberg, webbansvarig i Sundsvall:
Nu har vi lyckats ordna så att Google-sökning "jag har tur" ger träff på Sundsvalls stadsbibliotekets startsida och inte på vår webb-opad. Problemet ligger hos Axiell. Det är inte säkert att den här lösningen håller, men just nu fungerar det. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

78 Bara två hemsidor har metatext
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

79 Metatext för bättre ”sökbarhet”
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

80 Beskrivning av webbplatsen syns i sökmotorn
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

81 Sökord även på engelska
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

82 Många olika sökord ger bättre träffar
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

83 Fem hemsidor har titel på alla sidor
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

84 Viktigt med bra titel på alla sidor
Titeln, inte rubriken på sidan, utan den titel som finns dold i html-koden, är det första en synskadad surfare läser. Det är titeln som sparas om man lägger till sidan till sin bokmärkeslista. Många sökmotorer, som letar upp webbplatser, söker av det fältet. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

85 Relevanta titlar på sidorna
Startsidan ”Sök i våra databaser” Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

86 Samma titel på alla sidor
Sidan om utställningar har samma titel som alla andra sidor ”Landsarkivet i Härnösand” Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

87 Titeln ”Landsarkivet i Härnösand” sparas i bokmärkeslistan oavsett vilken sida man väljer att spara
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

88 URL som är enkel och lätt att skriva
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

89 URL som går att marknadsföra
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

90 URL som går att marknadsföra ?
Hellre: Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

91 Svårare att marknadsföra och komma ihåg ?
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

92 Marknadsför webbadressen!
Kvitton Annonser Broschyrer Bokmärken Bibliotekskassen Telefonkatalogen Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

93 Två länkas från kommunens startsida
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

94 Varför länka till biblioteket från kommunens startsida?
Det digitala biblioteket har många nyttiga tjänster på nätet. Det digitala biblioteket är den mest utvecklade 24-timmarstjänsten på kommunwebben. Nätbiblioteket är bland de mest besökta sidorna på kommunwebben. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

95 Ånge bibliotek ensam om att synas på kommunens startsida
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

96 Timrå kommun länkar till bibliotekets katalog från startsidan
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

97 …men katalogen är en ”återvändsgränd”
Länk saknas till bibliotekets hemsida. ”Hem” leder inte hem, utan till katalogens startsida. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

98 Länk från andra aktörer
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

99 Länkar dina samarbetspartners till dig?
”Sälj in” din webbplats till dina samarbetspartners och ”bevaka” att de länkar till dig från sina respektive hemsidor. Lärcentrum, skolor, skolbibliotek, komvux, andra bibliotek, museer, arkiv, turistportal, föreningar etc. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

100 Länk till det Sollefteå kommun-bibliotek från Sollefteå lärcenter
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

101 Sundsvalls turistbyrå länkar till museer, men inte till stads-biblioteket i Kultur- magasinet!
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

102 Många har nyheter på startsidan
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

103 Skapa en dynamisk startsida!
Lägg ut nyheter på startsidan! Puffa för nya medier, aktuellt program etc. Undvik introduktions-sidor med lågt informations-innehåll. Användaren vill så fort som möjligt förstå vart de har kommit när de får upp hemsidan Besökaren vill inte mötas av en ”statisk” startsida, utan vill se att det händer något på webbplatsen. Då ökar chansen att besökaren återvänder dit! Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

104 Diskussionsfråga När kan det vara motiverat med en introduktions-sida?
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

105 Kartläggning av hemsidor i Västernorrland
Marknadsföring av hemsidan (hitta till) Läsbarhet (form & layout, anpassning) Att hitta lätt (struktur) Tillgängliga e-tjänster på hemsidan Tillgängliga opac-tjänster (biblioteken) Kontakt & information på hemsidan Funktion och tekniska förutsättningar Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

106 Kriterier för läsbarhet
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

107 Kriterier för läsbarhet
Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

108 Kriterier för läsbarhet
Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild Alternativtext på dekorbilder Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

109 Kriterier för läsbarhet
Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild Alternativtext på dekorbilder Tydlig kontrast (färger) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

110 Kriterier för läsbarhet
Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild Alternativtext på dekorbilder Tydlig kontrast (färger) Lagom stor text i normalläge (ej för liten) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

111 Kriterier för läsbarhet
Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild Alternativtext på dekorbilder Tydlig kontrast (färger) Lagom stor text i normalläge (ej för liten) Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

112 Kriterier för läsbarhet
Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild Alternativtext på dekorbilder Tydlig kontrast (färger) Lagom stor text i normalläge (ej för liten) Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren Sidan ok även när texten förstoras (slås inte sönder) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

113 Kriterier för läsbarhet
Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild Alternativtext på dekorbilder Tydlig kontrast (färger) Lagom stor text i normalläge (ej för liten) Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren Sidan ok även när texten förstoras (slås inte sönder) Läsbara rader (ej för långa) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

114 Kriterier för läsbarhet
Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild Alternativtext på dekorbilder Tydlig kontrast (färger) Lagom stor text i normalläge (ej för liten) Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren Sidan ok även när texten förstoras (slås inte sönder) Läsbara rader (ej för långa) Korta texter. Länkade mellanrubriker till längre texter. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

115 Kriterier för läsbarhet
Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild Alternativtext på dekorbilder Tydlig kontrast (färger) Lagom stor text i normalläge (ej för liten) Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren Sidan ok även när texten förstoras (slås inte sönder) Läsbara rader (ej för långa) Korta texter. Länkade mellanrubriker till längre texter. Stilmall (css) används Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

116 Kriterier för läsbarhet
Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild Alternativtext på dekorbilder Tydlig kontrast (färger) Lagom stor text i normalläge (ej för liten) Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren Sidan ok även när texten förstoras (slås inte sönder) Läsbara rader (ej för långa) Korta texter. Länkade mellanrubriker till längre texter. Stilmall (css) används Ej ramar Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

117 Kriterier för läsbarhet
Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild Alternativtext på dekorbilder Tydlig kontrast (färger) Lagom stor text i normalläge (ej för liten) Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren Sidan ok även när texten förstoras (slås inte sönder) Läsbara rader (ej för långa) Korta texter. Länkade mellanrubriker till längre texter. Stilmall (css) används Ej ramar Ej tabeller för sidredigering Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

118 Kriterier för läsbarhet
Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild Alternativtext på dekorbilder Tydlig kontrast (färger) Lagom stor text i normalläge (ej för liten) Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren Sidan ok även när texten förstoras (slås inte sönder) Läsbara rader (ej för långa) Korta texter. Länkade mellanrubriker till längre texter. Stilmall (css) används Ej ramar Ej tabeller för sidredigering Relativa mått för höjd & bredd, eller sidan är anpassad för 600x800-skärm Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

119 Kriterier för läsbarhet
Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild Alternativtext på dekorbilder Tydlig kontrast (färger) Lagom stor text i normalläge (ej för liten) Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren Sidan ok även när texten förstoras (slås inte sönder) Läsbara rader (ej för långa) Korta texter. Länkade mellanrubriker till längre texter. Stilmall (css) används Ej ramar Ej tabeller för sidredigering Relativa mått för höjd & bredd, eller sidan är anpassad för 600x800-skärm Lätta bilder Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

120 Kriterier för läsbarhet
Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild Alternativtext på dekorbilder Tydlig kontrast (färger) Lagom stor text i normalläge (ej för liten) Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren Sidan ok även när texten förstoras (slås inte sönder) Läsbara rader (ej för långa) Korta texter. Länkade mellanrubriker till längre texter. Stilmall (css) används Ej ramar Ej tabeller för sidredigering Relativa mått för höjd & bredd, eller sidan är anpassad för 600x800-skärm Lätta bilder Går att navigera utan mus Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

121 Kriterier för läsbarhet
Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild Alternativtext på dekorbilder Tydlig kontrast (färger) Lagom stor text i normalläge (ej för liten) Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren Sidan ok även när texten förstoras (slås inte sönder) Läsbara rader (ej för långa) Korta texter. Länkade mellanrubriker till längre texter. Stilmall (css) används Ej ramar Ej tabeller för sidredigering Relativa mått för höjd & bredd, eller sidan är anpassad för 600x800-skärm Lätta bilder Går att navigera utan mus Sidor går att skriva ut i läsbart skick Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

122 …och så ser det ut på ABM-hemsidorna i Västernorrland
Kriterier för tillgänglighet och användbarhet Läsbarhet (form & layout) Alternativtext till bilder & bildlänkar & text på bild Alternativtext på dekorbilder Tydlig kontrast (färger) Lagom stor text i normalläge (ej för liten) Text, rubrik och menyer går att förstora i webbläsaren Sidan ok även när texten förstoras (slås inte sönder) Läsbara rader (ej för långa) Korta texter. Länkade mellanrubriker till längre texter. Stilmall (css) används Ej ramar Ej tabeller för sidredigering Relativa mått för höjd & bredd, eller sidan är anpassad för 600x800-skärm Lätta bilder Går att navigera utan mus Sidor går att skriva ut i läsbart skick …och så ser det ut på ABM-hemsidorna i Västernorrland Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

123 Läsbarhet (form & layout)
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

124 Läsbarhet (form & layout)
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

125 Hemsidor för alla Det virtuella biblioteket, museet och arkivet är till för alla, så hemsidorna ska vara anpassade för läshandikappade och andra med funktionshinder. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

126 Minimikrav Alternativtext till bilder och bildlänkar
Texten går att förstora i webbläsaren Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

127 Alternativtext till bilder och bildlänkar Ja = 2 hemsidor Nej = 8 hemsidor
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

128 Därför behövs alternativtext till ”bildlänkar”…
Bildlänk ”Läsprojekt” Bildlänk ”Nya böcker” Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

129 Därför behövs alternativtext till ”bildlänkar”…
Ta bort bilder i webb-läsaren Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

130 Därför behövs alternativtext till ”bildlänkar”…
Vart tog länkar vägen??? Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

131 Undvik bild som menytext
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

132 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

133 Öppet grönt lås = tillgång till databaser hemifrån
Stängt rött lås = bara på biblioteket Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

134 Vilka databaser kan nås hemifrån?
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

135 Texten går att förstora i webbläsaren Ja = 2 hemsidor Nej = 8 hemsidor
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

136 Texten går inte att förstora på Sundsvalls biblioteks-hemsida
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

137 I stilmallen har text och rubriker angetts med fasta pixeltal (font-size: 10px)
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

138 Om brödtext och rubriker istället kodas med relativa storleks-grader, procent, (font-size: 90%) så kan texten förstoras i webbläsaren Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

139 Relativa mått på stilar
Brödtext = font-size: 80 % Rubrikstilar med relativa mått h1 = 100% h2 = 110% h3 = 120% Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

140 Texten går att förstora i webbläsaren
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

141 Sex hemsidor har stilmallar
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

142 Använd css-stilmallar till layouten!
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

143 Använd css-stilmallar till layouten!
Fungerar i talsyntes Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

144 Använd css-stilmallar till layouten!
Fungerar i talsyntes Inget strul med ramar och tabeller Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

145 Använd css-stilmallar till layouten!
Fungerar i talsyntes Inget strul med ramar och tabeller Ändringar behöver bara göras på ett ställe Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

146 Använd css-stilmallar till layouten!
Fungerar i talsyntes Inget strul med ramar och tabeller Ändringar behöver bara göras på ett ställe Informationen kan presenteras på olika sätt Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

147 Använd css-stilmallar till layouten!
Fungerar i talsyntes Inget strul med ramar och tabeller Ändringar behöver bara göras på ett ställe Informationen kan presenteras på olika sätt Användaren kan byta ut stilmallen till en i sin egen dator Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

148 Använd css-stilmallar till layouten!
Fungerar i talsyntes Inget strul med ramar och tabeller Ändringar behöver bara göras på ett ställe Informationen kan presenteras på olika sätt Användaren kan byta ut stilmallen till en i sin egen dator Standard, passar i framtida webbläsare Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

149 Länk till stilmallen i html-koden
Href=”mail1.css” Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

150 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

151 Läsbara rader, korta texter
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

152 Skriva för webben Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

153 Skriva för webben Skriv enkelt och begripligt
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

154 Skriva för webben Skriv enkelt och begripligt
Skriv det viktigaste först Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

155 Skriva för webben Skriv enkelt och begripligt
Skriv det viktigaste först Dela upp en längre text i logiska stycken med länkade mellanrubriker Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

156 Skriva för webben Skriv enkelt och begripligt
Skriv det viktigaste först Dela upp en längre text i logiska stycken med länkade mellanrubriker Samla länkarna längst upp på sidan Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

157 Skriva för webben Skriv enkelt och begripligt
Skriv det viktigaste först Dela upp en längre text i logiska stycken med länkade mellanrubriker Samla länkarna längst upp på sidan Ej för långa rader (högst 2/3 av skärmen) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

158 Skriva för webben Skriv enkelt och begripligt
Skriv det viktigaste först Dela upp en längre text i logiska stycken med länkade mellanrubriker Samla länkarna längst upp på sidan Ej för långa rader (högst 2/3 av skärmen) Skriv sammanfattningar till uppladdningsbara dokument Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

159 Länkade mellanrubriker samlade överst på sidan
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

160 Bra med sammanfattningar
Bra med korta samman-fattningar till uppladdnings-bara dokument Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

161 Bra med sammanfattningar
Bra med korta samman-fattningar till uppladdnings-bara dokument Bra att storlek på pdf-filer anges Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

162 Använd rätt kod för rubriker
Hjälpmedel behöver korrekt rubrikkod för att kunna avgöra vad som är rubrik. Använd h1 för huvudrubriker Använd rätt rubrikkod för underliggande nivåer i strukturen (h2,h3,h4 osv.) Korrekta kodrubriker ökar möjligheten för sökmotorer att hitta relevant info på sidan. Ord i h1-rubrik anses mer relevant än om det klassas med body-text. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

163 h1, h2, h3 i stilmallen Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

164 Fyra hemsidor är enkla att skriva ut
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

165 Gör sidorna enkla att skriva ut
Helst utskrift utan menyer Stilmallen kan formatera utskriften Typsnittet kan anpassas för läsning i tryck Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

166 Testa med förhandsgranska i webbläsaren
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

167 Utskrift ok! Se upp så all text till höger kommer med vid utskrift!
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

168 Diskussionsfrågor Varför använder sig många hemsidor av liten stil (9-10 p) som standard? Vad är det som hindrar man använder sig av större stil i normalläge (default = 12p)? Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

169 Kartläggning av hemsidor i Västernorrland
Marknadsföring av hemsidan (hitta till) Läsbarhet (form & layout, anpassning) Att hitta lätt (struktur) Tillgängliga e-tjänster på hemsidan Tillgängliga opac-tjänster (biblioteken) Kontakt & information på hemsidan Funktion och tekniska förutsättningar Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

170 Kriterier för att hitta lätt (struktur)
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

171 Kriterier för att hitta lätt (struktur)
Länk till startsidan från alla sidor Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

172 Kriterier för att hitta lätt (struktur)
Länk till startsidan från alla sidor Länk till ”startsidan” finns i menyn Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

173 Kriterier för att hitta lätt (struktur)
Länk till startsidan från alla sidor Länk till ”startsidan” finns i menyn Hela menyn syns på alla sidor Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

174 Kriterier för att hitta lätt (struktur)
Länk till startsidan från alla sidor Länk till ”startsidan” finns i menyn Hela menyn syns på alla sidor Markör visar vilken sida man är på Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

175 Kriterier för att hitta lätt (struktur)
Länk till startsidan från alla sidor Länk till ”startsidan” finns i menyn Hela menyn syns på alla sidor Markör visar vilken sida man är på Enhetlig layout på hela hemsidan Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

176 Kriterier för att hitta lätt (struktur)
Länk till startsidan från alla sidor Länk till ”startsidan” finns i menyn Hela menyn syns på alla sidor Markör visar vilken sida man är på Enhetlig layout på hela hemsidan Länk till katalogen på alla sidor Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

177 Kriterier för att hitta lätt (struktur)
Länk till startsidan från alla sidor Länk till ”startsidan” finns i menyn Hela menyn syns på alla sidor Markör visar vilken sida man är på Enhetlig layout på hela hemsidan Länk till katalogen på alla sidor Katalogen integrerad på hemsidan (sökruta) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

178 Kriterier för att hitta lätt (struktur)
Länk till startsidan från alla sidor Länk till ”startsidan” finns i menyn Hela menyn syns på alla sidor Markör visar vilken sida man är på Enhetlig layout på hela hemsidan Länk till katalogen på alla sidor Katalogen integrerad på hemsidan (sökruta) Länk till hemsidan från katalogen Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

179 Kriterier för att hitta lätt (struktur)
Länk till startsidan från alla sidor Länk till ”startsidan” finns i menyn Hela menyn syns på alla sidor Markör visar vilken sida man är på Enhetlig layout på hela hemsidan Länk till katalogen på alla sidor Katalogen integrerad på hemsidan (sökruta) Länk till hemsidan från katalogen Dynamiska länkar till katalogen Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

180 Kriterier för att hitta lätt (struktur)
Länk till startsidan från alla sidor Länk till ”startsidan” finns i menyn Hela menyn syns på alla sidor Markör visar vilken sida man är på Enhetlig layout på hela hemsidan Länk till katalogen på alla sidor Katalogen integrerad på hemsidan (sökruta) Länk till hemsidan från katalogen Dynamiska länkar till katalogen Länkar ser likadana ut på hela hemsidan Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

181 Kriterier för att hitta lätt (struktur)
Länk till startsidan från alla sidor Länk till ”startsidan” finns i menyn Hela menyn syns på alla sidor Markör visar vilken sida man är på Enhetlig layout på hela hemsidan Länk till katalogen på alla sidor Katalogen integrerad på hemsidan (sökruta) Länk till hemsidan från katalogen Dynamiska länkar till katalogen Länkar ser likadana ut på hela hemsidan Blå, understrukna länkar Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

182 Kriterier för att hitta lätt (struktur)
Länk till startsidan från alla sidor Länk till ”startsidan” finns i menyn Hela menyn syns på alla sidor Markör visar vilken sida man är på Enhetlig layout på hela hemsidan Länk till katalogen på alla sidor Katalogen integrerad på hemsidan (sökruta) Länk till hemsidan från katalogen Dynamiska länkar till katalogen Länkar ser likadana ut på hela hemsidan Blå, understrukna länkar Konsekvent användning av nya fönster Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

183 Kriterier för att hitta lätt (struktur)
Länk till startsidan från alla sidor Länk till ”startsidan” finns i menyn Hela menyn syns på alla sidor Markör visar vilken sida man är på Enhetlig layout på hela hemsidan Länk till katalogen på alla sidor Katalogen integrerad på hemsidan (sökruta) Länk till hemsidan från katalogen Dynamiska länkar till katalogen Länkar ser likadana ut på hela hemsidan Blå, understrukna länkar Konsekvent användning av nya fönster ”Läs mer”-länkar har title-info Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

184 Kriterier för att hitta lätt (struktur)
Länk till startsidan från alla sidor Länk till ”startsidan” finns i menyn Hela menyn syns på alla sidor Markör visar vilken sida man är på Enhetlig layout på hela hemsidan Länk till katalogen på alla sidor Katalogen integrerad på hemsidan (sökruta) Länk till hemsidan från katalogen Dynamiska länkar till katalogen Länkar ser likadana ut på hela hemsidan Blå, understrukna länkar Konsekvent användning av nya fönster ”Läs mer”-länkar har title-info Översikt eller A-Ö Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

185 Kriterier för att hitta lätt (struktur)
Länk till startsidan från alla sidor Länk till ”startsidan” finns i menyn Hela menyn syns på alla sidor Markör visar vilken sida man är på Enhetlig layout på hela hemsidan Länk till katalogen på alla sidor Katalogen integrerad på hemsidan (sökruta) Länk till hemsidan från katalogen Dynamiska länkar till katalogen Länkar ser likadana ut på hela hemsidan Blå, understrukna länkar Konsekvent användning av nya fönster ”Läs mer”-länkar har title-info Översikt eller A-Ö Länk till översikt på alla sidor Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

186 …och så ser det ut på ABM-hemsidorna i Västernorrland
Kriterier för tillgänglighet och användbarhet Att hitta lätt (struktur) Länk till startsidan från alla sidor Länk till ”startsidan” finns i menyn Hela menyn syns på alla sidor Markör visar vilken sida man är på Enhetlig layout på hela hemsidan Länk till katalogen på alla sidor Katalogen integrerad på hemsidan (sökruta) Länk till hemsidan från katalogen Dynamiska länkar till katalogen Länkar ser likadana ut på hela hemsidan Blå, understrukna länkar Konsekvent användning av nya fönster ”Läs mer”-länkar har title-info Översikt eller A-Ö Länk till översikt på alla sidor …och så ser det ut på ABM-hemsidorna i Västernorrland Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

187 Att hitta lätt (struktur)
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

188 Att hitta lätt (struktur)
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

189 Bra struktur skapar trygghet
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

190 Bra struktur skapar trygghet
Tryggt, enkelt och överskådligt. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

191 Bra struktur skapar trygghet
Tryggt, enkelt och överskådligt. Man ska som besökare alltid veta var man befinner sig. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

192 Bra struktur skapar trygghet
Tryggt, enkelt och överskådligt. Man ska som besökare alltid veta var man befinner sig. Det ska vara lätt att hitta det man söker Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

193 Bra struktur skapar trygghet
Tryggt, enkelt och överskådligt. Man ska som besökare alltid veta var man befinner sig. Det ska vara lätt att hitta det man söker Lätt att få en överblick över vad som finns på hemsidan Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

194 Länk till ”startsida” och sidmarkör
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

195 Länk till startsidan från alla sidor
Viktigt för orienteringen att man lätt hittar till startsidan från alla sidor Kalla startsidan för ”Startsida”, andra namn såsom ”hem” blir mer diffust Lägg helst länken till ”Startsida” överst i menyn ”Avaktivera” länken till ”Startsida” på startsidan Länka alltid logotypen till startsidan Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

196 Länk till ”Startsida” i menyn på alla sidor
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

197 Hela huvudmenyn syns på alla sidor
Länk till ”Startsida” i menyn på alla sidor Hela huvudmenyn syns på alla sidor Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

198 Markör visar vilken sida du är på
Länk till ”Startsida” i menyn på alla sidor Hela huvudmenyn syns på alla sidor Markör visar vilken sida du är på Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

199 Länken till sidan du är på är ”avaktiverad”
Länk till ”Startsida” i menyn på alla sidor Hela huvudmenyn syns på alla sidor Markör visar vilken sida du är på Länken till sidan du är på är ”avaktiverad” Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

200 Startsidan Markören visar att du befinner dig på startsidan
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

201 Startsidan Länken till startsidan är ”avaktiverad” på startsidan
Markören visar att du befinner dig på startsidan Länken till startsidan är ”avaktiverad” på startsidan Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

202 Att hitta webb-katalogen
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

203 Integrera nätkatalogen!
Den nätbaserade bibliotekskatalogen är bibliotekets viktigaste digitala resurs. Man bör tänka på att integrera webbkatalogen med bibliotekets hemsida; alltför ofta ser man att webbkatalogen ”lever sitt eget liv” på så sätt att det saknas tydlig koppling mellan katalogen och hemsidan. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

204 Det borde t ex. vara självklart att det finns en länk till bibliotekets hemsida från webb-katalogen…
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

205 …men det är bara 3 bibliotek som länkar från katalogen till hemsidan
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

206 ”Återvändsgränder” Övriga 4 bibliotekskataloger är ”återvändsgränder”.
Loggan eller länken ”Hem” leder inte ”hem” till biblioteket, som sig bör, utan tillbaka till katalogen. Det innebär att den besökare som surfar in direkt till biblioteks-katalogen inte kan ta sig vidare till bibliotekets hemsida… Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

207 Sök i katalogen direkt på hemsidan
Två bibliotek har lagt en sökruta för sökning i katalogen direkt från hemsidan Flera bibliotek planerar att integrera katalogen på liknande sätt Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

208 Sökruta till katalogen på Sambiblioteket nya hemsida
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

209 Nyckeln till bibliotekets samlingar
Biblioteks-databasen är nyckeln till bibliotekets samlingar. Genom att katalogen finns på nätet har den blivit tillgänglig även utanför biblioteket Men det är svårt för låntagaren att hitta rätt i katalogen. Hur hittar man t ex. dvd-filmer? Cd-böcker? Språkkurser? Daisyböcker? Lättläst? Storstil? Här kan hemsidan användas för att ge ”hjälpnycklar” till katalogen, så att bibliotekets samlingar ”öppnar sig” och blir synliga för låntagarna. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

210 Vem älskar opacen? Vad är… Talat ljud? Text? Datamedia? Mikroformat?
Multimedia? Föremål? Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

211 Hur hittar man olika medier?
Cd-böcker? Dvd-filmer? Dvd-filmer för barn? Vhs-filmer? Bok och daisy? Kassettböcker? Daisy-böcker? Daisy för barn? Cd-musik för barn? Språkkurser? Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

212 Ämnesord??? Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

213 Ämneskod??? Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

214 Dynamiska länkar till katalogen
Genererar ny sökning varje gång man klickar på länken Ständigt aktuella litteratur- och medielistor Underhållsfria Pedagogiskt utplacerade på hemsidan t.ex. där info finns om videofilmer, musik, ljudböcker etc. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

215 Exempel från Kalmar län Nycklar till lokalsamlingen
Dynamiska litteraturlistor, uppdelade efter SAB-systemet, ”öppnar upp” Ölandssamlingen på Mörbylånga bibliotek Ett klick på ”K Historia” ger en lista på 17 titlar Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

216 Alla cd-böcker på Uppvidinge bibliotek
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

217 Bibliotekets språkkurser
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

218 Medielistor som pdf-filer kräver mycket underhåll
Kan eventuellt ersättas med dynamiska länkar direkt till katalogen Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

219 Dynamiska listor på Arkenbiblioteket (test)
Alla filmer på biblioteket Nya böcker (2006) Ny rockmusik på cd (2005 och 2006) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

220 Skapa dynamiska länkar i Libra Del 1: Skapa länken
Gör en sökning, t.ex. avancerad sökning för att söka upp musik som är inköpt under Markera titelfältet med en asterisk (*). Högerklicka på träfflistan och välj egenskaper. Kopiera adressen (url:en) OBS!!! Se till att få med hela url:en! Detta görs genom att man håller ner vänster musknapp och drar med muspekaren över url-fältet. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

221 Skapa dynamiska länkar i Libra Del 2: Lägg in länken på hemsidan
Bestäm var på hemsidan du vill placera länken. Skriv en meningsbärande länktext, exempelvis "Musik, inköpt under 2004". Kopiera söksträngen och klistra in den i html-dokumentet (eller i dialogruta om du använder Dreamweaver, FrontPage eller annan editor). Markera om den skall öppnas i nytt fönster. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

222 Skapa dynamiska länkar i Book IT
Öppna startsidan "enkel sökning" till den Book IT-katalog som du vill göra dynamiska listor till. Ex. Karlshamns katalog Lägg till detta i slutet av söksträngen: &in_ccl_query= Efter "lika med-tecknet" lägger man till koden, beroende på vilken typ av sökning man vill göra. Ex. ic/ob = objektkod för digitala talböcker Daisyböcker på Karlshamns bibliotek Ex. ic/ob+och+2005 = Daisyböcker från 2005 Fler koder på Länsbibliotek Östergötlands hemsida Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

223 Dynamiska listor i katalogmenyn (Gävle Stadsbibliotek)
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

224 Diskussionsfrågor Tror du att dynamiska länkar till katalogen kan vara en hjälp för att se vad som finns på biblioteket? Vilken är den bästa placeringen för dynamiska länkar – på hemsidan eller i katalogen? Ser du några nackdelar med dynamiska länkar? Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

225 Nya fönster och title-text
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

226 Ange title-text för otydliga länkar
Skärmläsaren markerar vad som är länkar, och kan hoppa mellan länkarna på sidan, utan att läsa mellanliggande text. Länkar bör därför kunna förstås även när de lyfts ur sitt sammanhang. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

227 <href=”…..” title=”Läs mer om....”>
”Läs mer” behöver titel-text som förklarar vart länken leder och vad man kan läsa mer om <href=”…..” title=”Läs mer om....”> . Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

228 Titel-info kan också användas för en längre länkbeskrivning
För pekaren över länken så syns den längre beskrivningen Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

229 Tala om när en länk öppnas i nytt fönster
När en länk leder till att ett nytt fönster öppnas är det viktigt att tydligt tala om det för användaren. Katalogen Databaser E-böcker Andra externa länkar Låna e-böcker (öppnas i nytt fönster) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

230 Behandla olika typer av länkar konsekvent på hela hemsidan
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

231 Behandla olika typer av länkar konsekvent på hela hemsidan
På denna sida öppnas externa länkar ibland i samma fönster, ibland i nya fönster Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

232 Behandla olika typer av länkar konsekvent på hela hemsidan
På denna sida öppnas externa länkar ibland i samma fönster, ibland i nya fönster = inte konsekvent Nya fönster Samma fönster Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

233 Översikt finns bara på en hemsida
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

234 Hitta på länsmuseets webb
Översikt eller A-Ö gör det lättare att hitta Länk till översikten på alla sidor Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

235 Diskussionsfrågor Ska alla externa länkar öppnas i nya fönster?
Ska katalogen öppnas i samma fönster? Sambiblioteket har valt att öppna alla länkar i samma fönster. För- och nackdelar? Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

236 Kartläggning av hemsidor i Västernorrland
Marknadsföring av hemsidan (hitta till) Läsbarhet (form & layout, anpassning) Att hitta lätt (struktur) Tillgängliga e-tjänster på hemsidan Tillgängliga opac-tjänster (biblioteken) Kontakt & information på hemsidan Funktion och tekniska förutsättningar Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

237 Kriterier för tillgängliga e-tjänster
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

238 Kriterier för tillgängliga e-tjänster
Egna samlingarna sökbara på nätet Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

239 Kriterier för tillgängliga e-tjänster
Egna samlingarna sökbara på nätet Info om databaser & nättjänster med extern inloggning (via lånekort) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

240 Kriterier för tillgängliga e-tjänster
Egna samlingarna sökbara på nätet Info om databaser & nättjänster med extern inloggning (via lånekort) Info om databaser & nättjänster som bara nås på bibliotek/institution Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

241 Kriterier för tillgängliga e-tjänster
Egna samlingarna sökbara på nätet Info om databaser & nättjänster med extern inloggning (via lånekort) Info om databaser & nättjänster som bara nås på bibliotek/institution Länkar till relevanta databaser utan inloggning (regionala och nationella) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

242 Kriterier för tillgängliga e-tjänster
Egna samlingarna sökbara på nätet Info om databaser & nättjänster med extern inloggning (via lånekort) Info om databaser & nättjänster som bara nås på bibliotek/institution Länkar till relevanta databaser utan inloggning (regionala och nationella) Personliga e-tjänster med logga in (bibliotekens opac-tjänster) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

243 Kriterier för tillgängliga e-tjänster
Egna samlingarna sökbara på nätet Info om databaser & nättjänster med extern inloggning (via lånekort) Info om databaser & nättjänster som bara nås på bibliotek/institution Länkar till relevanta databaser utan inloggning (regionala och nationella) Personliga e-tjänster med logga in (bibliotekens opac-tjänster) Fråga egna biblioteket eller museet Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

244 Kriterier för tillgängliga e-tjänster
Egna samlingarna sökbara på nätet Info om databaser & nättjänster med extern inloggning (via lånekort) Info om databaser & nättjänster som bara nås på bibliotek/institution Länkar till relevanta databaser utan inloggning (regionala och nationella) Personliga e-tjänster med logga in (bibliotekens opac-tjänster) Fråga egna biblioteket eller museet Beställa handlingar via hemsidan Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

245 Kriterier för tillgängliga e-tjänster
Egna samlingarna sökbara på nätet Info om databaser & nättjänster med extern inloggning (via lånekort) Info om databaser & nättjänster som bara nås på bibliotek/institution Länkar till relevanta databaser utan inloggning (regionala och nationella) Personliga e-tjänster med logga in (bibliotekens opac-tjänster) Fråga egna biblioteket eller museet Beställa handlingar via hemsidan Prenumerera på nyhetsbrev Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

246 …och så ser det ut på ABM-hemsidorna i Västernorrland
Kriterier för tillgänglighet och användbarhet Tillgängliga e-tjänster på hemsidan Egna samlingarna sökbara på nätet Info om databaser & nättjänster med extern inloggning (via lånekort) Info om databaser & nättjänster som bara nås på bibliotek/institution Länkar till relevanta databaser utan inloggning (regionala och nationella) Personliga e-tjänster med logga in (bibliotekens opac-tjänster) Fråga egna biblioteket eller museet Beställa handlingar via hemsidan Prenumerera på nyhetsbrev …och så ser det ut på ABM-hemsidorna i Västernorrland Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

247 Många e-tjänster på bibliotekens hemsidor
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

248 Många e-tjänster på bibliotekens hemsidor
Katalog på nätet Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

249 Många e-tjänster på bibliotekens hemsidor
Katalog på nätet Personliga e-tjänster kopplade till katalogen (låna om, reservera etc.) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

250 Många e-tjänster på bibliotekens hemsidor
Katalog på nätet Personliga e-tjänster kopplade till katalogen (låna om, reservera etc.) Databaser med inloggning via lånekort Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

251 Många e-tjänster på bibliotekens hemsidor
Katalog på nätet Personliga e-tjänster kopplade till katalogen (låna om, reservera etc.) Databaser med inloggning via lånekort E-medier (e-böcker, e-ljudböcker, e-musik) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

252 Många e-tjänster på bibliotekens hemsidor
Katalog på nätet Personliga e-tjänster kopplade till katalogen (låna om, reservera etc.) Databaser med inloggning via lånekort E-medier (e-böcker, e-ljudböcker, e-musik) Digitala referenstjänster (Fråga biblioteket) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

253 E-tjänster på länsmuseets webb
Fråga länsmuseet (via formulär) Föremålsdatabas Fotodatabas Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

254 Kartsök – under utveckling
ABM-projekt Länsmuseet i samarbete med landsarkivet Klicka på en socken på kartan Samsökning ur olika databaser Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

255 Klicka på en socken på kartan!
Klicka på en socken på kartan och du får upp sökningar från flera olika databaser; föremål, fotografier, etnologiska uppteckningar samt dynamiska litteratur-listor om socknen från länsmuseets referensbibliotek och Bothnica webbsök. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

256 Populär e-tjänst hos landsarkivet
Beställa uppgifter ur olika register direkt på webben Folkbokföring Fordonsregister Inskrivningsmyndighetens arkiv Bouppteckningar ”Denna e-tjänst har blivit mycket populär. Att folk beställer uppgifter direkt på webben innebär en stor avlastning för oss, främst för dem som sitter i telefonväxeln (Louise Nyberg, webbredaktör) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

257 24-timmarstrappan Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

258 24-timmarstrappan Steg 1: Information. ”Statisk” information om verksamheten och dess tjänster Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

259 24-timmarstrappan Steg 1: Information. ”Statisk” information om verksamheten och dess tjänster Steg 2: Interaktion. Användaren kan interagera med hemsidan (t.ex. söka i katalog, beställa handlingar) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

260 24-timmarstrappan Steg 1: Information. ”Statisk” information om verksamheten och dess tjänster Steg 2: Interaktion. Användaren kan interagera med hemsidan (t.ex. söka i katalog, beställa handlingar) Steg 3: Transaktion. Användaren kan på ett säkert sätt hämta och lämna personlig information (t.ex. låna om, reservera) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

261 24-timmarstrappan Steg 1: Information. ”Statisk” information om verksamheten och dess tjänster Steg 2: Interaktion. Användaren kan interagera med hemsidan (t.ex. söka i katalog, beställa handlingar) Steg 3: Transaktion. Användaren kan på ett säkert sätt hämta och lämna personlig information (t.ex. låna om, reservera) Steg 4: Integration. Allt samlas på ett ställe & man kan genomföra hela sitt ärende på hemsidan (t.ex söka i evenemangsdatabas och samtidigt boka och betala biljetter) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

262 24-timmarswebben Ökar tillgängligheten till bibliotekets (museets, arkivets) medier och tjänster – dygnet runt Ju fler e-tjänster på hemsidan, desto fler besökare = förbättrad statistik Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

263 Lyft fram e-medier och e-tjänster
Det är viktigt att biblioteket (och arkiv och museer) försöker synliggöra, och på så sätt marknadsföra, sina ”osynliga” e-medier och nättjänster (e-böcker, databaser) på hemsidan Biblioteket bör också fundera på hur dessa ”osynliga” resurser kan göras synliga och sökbara i katalogen. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

264 Ur Glesbygdsverket kartläggning av lärcentra 2004
”Folkbiblioteken ligger väldigt nära till hans att nyttjas av de distansstuderande. Men nättjänsterna vid folkbiblioteken behöver användas bättre och fortsätta att utvecklas. I synnerhet för gles- och landsbygdsbefolkningen måste tillgången till bibliotekarietjänster via nätet med ingång till forskningsartiklar och databaser bli bättre. En nyckelfråga är faktiskt att förbättra folkbibliotekens hemsidor, där skulle det behövas samarbete mellan olika aktörer; lokalt, regionalt och nationellt.” Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

265 Ur Kuldautredningen 2004 ”Tillgängligheten på webbsidor och publika datorer är den bästa marknadsföringen av nättjänster.” ”Elektroniska tjänster måste avdramatiseras; databaser och e-böcker bör ses som naturliga medier på folkbiblioteken.” Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

266 Info om databaser Informera om de betal-databaser biblioteket prenumererar på Länka till databaserna Beskriv hur man som låntagare kommer åt dessa databaser Gratis på biblioteket Alla bibliotek eller bara HB Logga in direkt eller via lösenord Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

267 Databaser via lånekort
Informera på hemsidan om de databaser och e-tjänster som kan nås hemifrån, t ex. Ebsco och e-böcker. ”Göm” inte undan dessa tjänster. Lyft fram dem på hemsidan! Det gäller ju att väcka folks nyfikenhet så lockas att pröva tjänsterna! Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

268 Bra med infosida om Ebsco
Info om tjänsten Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

269 Bra med infosida om Ebsco
Exempel på vad man kan hitta i databasen Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

270 Bra med infosida om Ebsco
Hur man loggar in Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

271 Bra med infosida om Ebsco
Länk till inloggning Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

272 Skilda länkar till databaser som nås på olika sätt
Timrå ensam om att lägga ut två länkar till Ebsco En länk via lånekort En annan länk via IP-inloggning på biblioteket Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

273 Viktigt med tydlig info om personliga e-tjänster
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

274 Viktigt med tydlig info om personliga e-tjänster
Samlad information om personliga e-tjänster som är kopplade till webb-katalogen (4 bibliotek) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

275 Viktigt med tydlig info om personliga e-tjänster
Samlad information om personliga e-tjänster som är kopplade till webb-katalogen (4 bibliotek) Länk till ”Logga in” på alla sidor (3 bibliotek) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

276 Viktigt med tydlig info om personliga e-tjänster
Samlad information om personliga e-tjänster som är kopplade till webb-katalogen (4 bibliotek) Länk till ”Logga in” på alla sidor (3 bibliotek) Info om hur personuppgifter som hämtas och lämnas på webben hanteras (inget bibliotek) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

277 ”Vår katalog hemifrån”
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

278 Länk till ”Logga in” på alla sidor
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

279 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen)
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

280 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen)
Katalog på nätet: Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

281 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen)
Katalog på nätet: 7 (alla) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

282 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen)
Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån: Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

283 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen)
Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån: 7 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

284 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen)
Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån: 7 Reservera: Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

285 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen)
Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån: 7 Reservera: 5 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

286 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen)
Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån: 7 Reservera: 5 Inköpsförslag: Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

287 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen)
Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån: 7 Reservera: 5 Inköpsförslag: 0 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

288 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen)
Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån: 7 Reservera: 5 Inköpsförslag: 0 Fjärrlån: Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

289 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen)
Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån: 7 Reservera: 5 Inköpsförslag: 0 Fjärrlån: 0 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

290 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen)
Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån: 7 Reservera: 5 Inköpsförslag: 0 Fjärrlån: 0 Prenumerera nyhetsservice: Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

291 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen)
Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån: 7 Reservera: 5 Inköpsförslag: 0 Fjärrlån: 0 Prenumerera nyhetsservice: 0 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

292 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen)
Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån: 7 Reservera: 5 Inköpsförslag: 0 Fjärrlån: 0 Prenumerera nyhetsservice: 0 Beställa lånekort: Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

293 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (opacen)
Katalog på nätet: 7 (alla) Omlån: 7 Reservera: 5 Inköpsförslag: 0 Fjärrlån: 0 Prenumerera nyhetsservice: 0 Beställa lånekort: 1 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

294 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster)
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

295 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster)
Ebsco via lånekort: Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

296 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster)
Ebsco via lånekort: 5 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

297 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster)
Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

298 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster)
Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

299 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster)
Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker: Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

300 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster)
Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker: 7 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

301 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster)
Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker: 7 E-ljudböcker: Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

302 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster)
Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker: 7 E-ljudböcker: 5 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

303 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster)
Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker: 7 E-ljudböcker: 5 E-musik: Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

304 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster)
Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker: 7 E-ljudböcker: 5 E-musik: 1 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

305 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster)
Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker: 7 E-ljudböcker: 5 E-musik: 1 Fråga lokala biblioteket: Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

306 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster)
Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker: 7 E-ljudböcker: 5 E-musik: 1 Fråga lokala biblioteket: 0 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

307 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster)
Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker: 7 E-ljudböcker: 5 E-musik: 1 Fråga lokala biblioteket: 0 Boka handledning på nätet: Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

308 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster)
Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker: 7 E-ljudböcker: 5 E-musik: 1 Fråga lokala biblioteket: 0 Boka handledning på nätet: 2 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

309 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster)
Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker: 7 E-ljudböcker: 5 E-musik: 1 Fråga lokala biblioteket: 0 Boka handledning på nätet: 2 Boka dator på nätet: Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

310 24-timmarsbiblioteket i Västernorrland (övriga tjänster)
Ebsco via lånekort: 5 Ytterligare databaser via lånekort: 0 E-böcker: 7 E-ljudböcker: 5 E-musik: 1 Fråga lokala biblioteket: 0 Boka handledning på nätet: 2 Boka dator på nätet: 0 Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

311 Lunds digitala bibliotek
Artikelsök Ebsco Master FILE Elite Encyclopaedia Britannica Alex Contemporary authors Biography Resource Center Contemporary Literary Criticism-Select Burk Litt-info Lyrics Novelist Grove Art Online 12 betaldatabaser som kan nås hemifrån Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

312 Lunds bibliotek ”Vi tycker att det är viktigt med extern inloggning till våra betaldatabaser. På så sätt blir våra nättjänster tillgängliga dygnet runt, annars kommer man ju bara åt dem under den begränsade tid som biblioteket är öppet. Det ska väl inte spela någon roll om man som låntagare vill söka i våra betaldatabaser hemifrån eller från biblioteket. Det är ju samma låntagare det handlar om. Man sitter bara på olika stolar.” Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

313 Diskussionsfrågor Bör biblioteket (museet, arkivet) ha en strategi för 24-timmarswebben? Kan 24-timmarswebben ”locka” nya låntagare (användare, besökare)? Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

314 Kartläggning av hemsidor i Västernorrland
Marknadsföring av hemsidan (hitta till) Läsbarhet (form & layout, anpassning) Att hitta lätt (struktur) Tillgängliga e-tjänster på hemsidan Tillgängliga opac-tjänster (biblioteken) Kontakt & information på hemsidan Funktion och tekniska förutsättningar Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

315 Kriterier för kontakt & information
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

316 Kriterier för kontakt & information
Info om personal Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

317 Kriterier för kontakt & information
Info om personal Kontakt via formulär Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

318 Kriterier för kontakt & information
Info om personal Kontakt via formulär Lätt hitta öppettider, 0-1 klick Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

319 Kriterier för kontakt & information
Info om personal Kontakt via formulär Lätt hitta öppettider, 0-1 klick Lätt hitta adress, 0-1 klick Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

320 Kriterier för kontakt & information
Info om personal Kontakt via formulär Lätt hitta öppettider, 0-1 klick Lätt hitta adress, 0-1 klick Info om hemsidan Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

321 Kriterier för kontakt & information
Info om personal Kontakt via formulär Lätt hitta öppettider, 0-1 klick Lätt hitta adress, 0-1 klick Info om hemsidan Info om webbredaktör Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

322 Kriterier för kontakt & information
Info om personal Kontakt via formulär Lätt hitta öppettider, 0-1 klick Lätt hitta adress, 0-1 klick Info om hemsidan Info om webbredaktör Info om sidansvarig Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

323 Kriterier för kontakt & information
Info om personal Kontakt via formulär Lätt hitta öppettider, 0-1 klick Lätt hitta adress, 0-1 klick Info om hemsidan Info om webbredaktör Info om sidansvarig Info om uppdatering av sidor Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

324 Kriterier för kontakt & information
Info om personal Kontakt via formulär Lätt hitta öppettider, 0-1 klick Lätt hitta adress, 0-1 klick Info om hemsidan Info om webbredaktör Info om sidansvarig Info om uppdatering av sidor Info om tillgänglighet i fysiska lokaler Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

325 Kriterier för kontakt & information
Info om personal Kontakt via formulär Lätt hitta öppettider, 0-1 klick Lätt hitta adress, 0-1 klick Info om hemsidan Info om webbredaktör Info om sidansvarig Info om uppdatering av sidor Info om tillgänglighet i fysiska lokaler Anpassad info till olika målgrupper Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

326 Kriterier för kontakt & information
Info om personal Kontakt via formulär Lätt hitta öppettider, 0-1 klick Lätt hitta adress, 0-1 klick Info om hemsidan Info om webbredaktör Info om sidansvarig Info om uppdatering av sidor Info om tillgänglighet i fysiska lokaler Anpassad info till olika målgrupper Lättläst version Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

327 Kriterier för kontakt & information
Info om personal Kontakt via formulär Lätt hitta öppettider, 0-1 klick Lätt hitta adress, 0-1 klick Info om hemsidan Info om webbredaktör Info om sidansvarig Info om uppdatering av sidor Info om tillgänglighet i fysiska lokaler Anpassad info till olika målgrupper Lättläst version Info på andra språk Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

328 Kriterier för tillgänglighet och användbarhet Kontakt och information
Info om personal Kontakt via formulär Lätt hitta öppettider, 0-1 klick Lätt hitta adress, 0-1 klick Info om hemsidan Info om webbredaktör Info om sidansvarig Info om uppdatering av sidor Info om tillgänglighet i fysiska lokaler Anpassad info till olika målgrupper Lättläst version Info på andra språk …och så ser det ut på ABM-hemsidorna i Västernorrland Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

329 Kontakt och information
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

330 Kontakt och information
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

331 Info om personalen? Verksamheten blir mindre anonym.
Offentlig verksamhet med många samarbetspartners. Personalen är verksamhetens viktigaste resurs. Lätt för besökaren att komma i kontakt med rätt person i verksamheten Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

332 Om egna policyn tillåter!
Namn E-post Telefon Ansvarsområde Foto Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

333 Foto på personalen ser trevligt ut och skapar ett personlig tilltal på hemsidan
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

334 Bör finnas på alla hemsidor!
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

335 Bör finnas på alla hemsidor!
Info om hemsidan Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

336 Bör finnas på alla hemsidor!
Info om hemsidan (0) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

337 Bör finnas på alla hemsidor!
Info om hemsidan (0) Vem som är webbredaktör Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

338 Bör finnas på alla hemsidor!
Info om hemsidan (0) Vem som är webbredaktör (4) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

339 Bör finnas på alla hemsidor!
Info om hemsidan (0) Vem som är webbredaktör (4) Sidansvarig på alla sidor Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

340 Bör finnas på alla hemsidor!
Info om hemsidan (0) Vem som är webbredaktör (4) Sidansvarig på alla sidor (4) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

341 Bör finnas på alla hemsidor!
Info om hemsidan (0) Vem som är webbredaktör (4) Sidansvarig på alla sidor (4) Senaste uppdatering av sidor Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

342 Bör finnas på alla hemsidor!
Info om hemsidan (0) Vem som är webbredaktör (4) Sidansvarig på alla sidor (4) Senaste uppdatering av sidor (6) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

343 Formulär underlättar kontakt
Det ska vara lätt att ta kontakt med biblioteket, museet eller arkivet via hemsidan. Länk med e-postadress fungerar bara på en dator som har ett aktivt e-postprogram På publika datorer finns inga e-postprogram. Formulär på hemsidan gör det möjligt att skicka ett meddelande till biblioteket, museet eller arkivet även från en dator utan e-postprogram, t.ex. från allmänna surfdatorer, skolans datorer, lärcentra etc. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

344 Enda hemsidan med formulär för kontakt Fråga länsmuseet
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

345 Info till olika målgrupper
Anpassad information kan vara motiverat till verksamhetens prioriterade grupper Barn? Skolan? Vuxenstuderande? Funktionshindrade Invandrare? Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

346 Info om tillgänglighet (ingen hemsida)
Tillgänglighet till hemsidan Tillgänglighet till den fysiska lokalen Checklista om tillgängligheten på kulturinstitutionernas webbsidor, utarbetad av Christina Herder, Statens Kulturråd Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

347 Info om tillgänglighet Norrköpings stadsbibliotek
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

348 Lättläst version (ingen hemsida)
Kort beskrivning av verksamheten Sammanfattning av den viktigaste informationen Hur man kontaktar biblioteket, museet, arkivet. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

349 Lättläst om Sölvesborgs bibliotek Boktips, öppettider, att låna, mer än böcker, datorer
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

350 Info på andra språk (ingen hemsida)
Låneregler på olika språk (pdf-filer som kan skrivas ut vid behov) Länk till Internationella biblioteket (webbsidor och katalog på arabiska, kinesiska, persiska (farsi), ryska och spanska) Länk till frågetjänsten ”Fråga biblioteket på andra språk” Länk till Kiosken (tidningar, tidskrifter och nyhetsmedia på utländska språk) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

351 Karlskrona bibliotek Info om bibliotekets rutiner på 10 olika språk
Länk till IB och Ordbron Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

352 Diskussionsfrågor Ska biblioteket (museet, arkivet) lägga ut information på andra språk på sin hemsida? Behövs det en lättläst version av hemsidan? Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

353 Kartläggning av hemsidor i Västernorrland
Marknadsföring av hemsidan (hitta till) Läsbarhet (form & layout, anpassning) Att hitta lätt (struktur) Tillgängliga e-tjänster på hemsidan Tillgängliga opac-tjänster (biblioteken) Kontakt & information på hemsidan Funktion och tekniska förutsättningar Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

354 Kriterier för funktion och teknik
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

355 Kriterier för funktion och teknik
Startsida på publika datorer Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

356 Kriterier för funktion och teknik
Startsida på publika datorer Hemsidan används för åtkomst till databaser Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

357 Kriterier för funktion och teknik
Startsida på publika datorer Hemsidan används för åtkomst till databaser Betal-databaser via IP Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

358 Kriterier för funktion och teknik
Startsida på publika datorer Hemsidan används för åtkomst till databaser Betal-databaser via IP Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

359 Kriterier för funktion och teknik
Startsida på publika datorer Hemsidan används för åtkomst till databaser Betal-databaser via IP Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken) Hemsidan är ett pedagogiskt verktyg Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

360 Kriterier för funktion och teknik
Startsida på publika datorer Hemsidan används för åtkomst till databaser Betal-databaser via IP Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken) Hemsidan är ett pedagogiskt verktyg Visning av hemsidan på storskärm för olika målgrupper Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

361 Kriterier för funktion och teknik
Startsida på publika datorer Hemsidan används för åtkomst till databaser Betal-databaser via IP Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken) Hemsidan är ett pedagogiskt verktyg Visning av hemsidan på storskärm för olika målgrupper Äger eller har tillgång till en dataprojektor Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

362 Kriterier för funktion och teknik
Startsida på publika datorer Hemsidan används för åtkomst till databaser Betal-databaser via IP Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken) Hemsidan är ett pedagogiskt verktyg Visning av hemsidan på storskärm för olika målgrupper Äger eller har tillgång till en dataprojektor Personalen utbildas regelbundet på hemsidan Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

363 Kriterier för funktion och teknik
Startsida på publika datorer Hemsidan används för åtkomst till databaser Betal-databaser via IP Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken) Hemsidan är ett pedagogiskt verktyg Visning av hemsidan på storskärm för olika målgrupper Äger eller har tillgång till en dataprojektor Personalen utbildas regelbundet på hemsidan Har behörighet att uppdatera hemsidan själv Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

364 Kriterier för funktion och teknik
Startsida på publika datorer Hemsidan används för åtkomst till databaser Betal-databaser via IP Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken) Hemsidan är ett pedagogiskt verktyg Visning av hemsidan på storskärm för olika målgrupper Äger eller har tillgång till en dataprojektor Personalen utbildas regelbundet på hemsidan Har behörighet att uppdatera hemsidan själv Finns någon ansvarig för hemsidan på bibl./inst. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

365 Kriterier för funktion och teknik
Startsida på publika datorer Hemsidan används för åtkomst till databaser Betal-databaser via IP Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken) Hemsidan är ett pedagogiskt verktyg Visning av hemsidan på storskärm för olika målgrupper Äger eller har tillgång till en dataprojektor Personalen utbildas regelbundet på hemsidan Har behörighet att uppdatera hemsidan själv Finns någon ansvarig för hemsidan på bibl./inst. Kan påverka struktur och design Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

366 Kriterier för funktion och teknik
Startsida på publika datorer Hemsidan används för åtkomst till databaser Betal-databaser via IP Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken) Hemsidan är ett pedagogiskt verktyg Visning av hemsidan på storskärm för olika målgrupper Äger eller har tillgång till en dataprojektor Personalen utbildas regelbundet på hemsidan Har behörighet att uppdatera hemsidan själv Finns någon ansvarig för hemsidan på bibl./inst. Kan påverka struktur och design Har bra IT-support Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

367 Kriterier för funktion och teknik
Startsida på publika datorer Hemsidan används för åtkomst till databaser Betal-databaser via IP Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken) Hemsidan är ett pedagogiskt verktyg Visning av hemsidan på storskärm för olika målgrupper Äger eller har tillgång till en dataprojektor Personalen utbildas regelbundet på hemsidan Har behörighet att uppdatera hemsidan själv Finns någon ansvarig för hemsidan på bibl./inst. Kan påverka struktur och design Har bra IT-support Utvärdering sker av hemsidan (statistik, enkäter o. dyl.) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

368 Kriterier för funktion och teknik
Startsida på publika datorer Hemsidan används för åtkomst till databaser Betal-databaser via IP Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken) Hemsidan är ett pedagogiskt verktyg Visning av hemsidan på storskärm för olika målgrupper Äger eller har tillgång till en dataprojektor Personalen utbildas regelbundet på hemsidan Har behörighet att uppdatera hemsidan själv Finns någon ansvarig för hemsidan på bibl./inst. Kan påverka struktur och design Har bra IT-support Utvärdering sker av hemsidan (statistik, enkäter o. dyl.) Konkreta planer finns för hemsidan Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

369 Kriterier för tillgänglighet och användbarhet Funktion och teknik
Startsida på publika datorer Hemsidan används för åtkomst till databaser Betal-databaser via IP Personal använder hemsidan i sitt dagliga arbete (infodisken) Hemsidan är ett pedagogiskt verktyg Visning av hemsidan på storskärm för olika målgrupper Äger eller har tillgång till en dataprojektor Personalen utbildas regelbundet på hemsidan Har behörighet att uppdatera hemsidan själv Finns någon ansvarig för hemsidan på bibl./inst. Kan påverka struktur och design Har bra IT-support Utvärdering sker av hemsidan (statistik, enkäter o. dyl.) Konkreta planer finns för hemsidan …och så ser det ut på ABM-hemsidorna i Västernorrland Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

370 Funktion och teknik Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

371 Funktion och teknik Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

372 Integrera hemsidan i verksamheten!
Är hemsidan något som enbart lever utanför bibliotekets eller institutionens väggar? Nej, hemsidan kan integreras i den dagliga verksamheten och användas i den ”vanliga” miljön! Hemsidan kan fungera som ett pedagogiskt verktyg för att guida låntagarna (besökarna, forskarna) till verksamhetens elektroniska resurser. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

373 Hjälp till självhjälp Biblioteket kan ha stor nytta av sin hemsida även på det fysiska biblioteket. En av hemsidans viktigaste funktioner kan vara att ge "hjälp till självhjälp” på biblioteket, så att besökarna själva kan lära sig söka och använda sig av bibliotekets elektroniska resurser; allt från den egna e-katalogen till databaser och övriga e-tjänster. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

374 Hemsidan som pedagogiskt verktyg
Om personalen, med stöd av hemsidan, visar låntagaren (besökaren, forskaren) hur man använder sig av verksamhetens resurser på nätet, så är det ju enkelt för användaren att själv hitta tillbaka till dessa e-tjänster vid ett annat tillfälle. Om personalen också använder hemsidan i sitt dagliga arbete t ex i informations-disken, så blir den ett naturligt arbetsverktyg och man upptäcker lätt när det är något som måste uppdateras. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

375 Utbilda personalen på hemsidan!
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

376 Utbilda personalen på hemsidan!
All personal som möter användarna bör utbildas på hemsidan. Alla ska kunna använda sig av de resurser som finns på där. Först då kan den fungera som ett stöd i det dagliga arbetet. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

377 Utbilda personalen på hemsidan!
All personal som möter användarna bör utbildas på hemsidan. Alla ska kunna använda sig av de resurser som finns på där. Först då kan den fungera som ett stöd i det dagliga arbetet. Utbildningen av personalen bör ske med hemsidan som pedagogiskt stöd. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

378 Utbilda personalen på hemsidan!
All personal som möter användarna bör utbildas på hemsidan. Alla ska kunna använda sig av de resurser som finns på där. Först då kan den fungera som ett stöd i det dagliga arbetet. Utbildningen av personalen bör ske med hemsidan som pedagogiskt stöd. I utbildningssituationen bör hemsidan visas på storskärm med hjälp av dataprojektor. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

379 Utbilda personalen på hemsidan!
All personal som möter användarna bör utbildas på hemsidan. Alla ska kunna använda sig av de resurser som finns på där. Först då kan den fungera som ett stöd i det dagliga arbetet. Utbildningen av personalen bör ske med hemsidan som pedagogiskt stöd. I utbildningssituationen bör hemsidan visas på storskärm med hjälp av dataprojektor. Det är en fördel om personalen har möjlighet att följa med i undervisningen på egna datorer. Ett närbeläget lärcentrum med datautrustning kan vara ett alternativ, om verksamheten inte har egen utrustning. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

380 Gör det lätt att komma åt databaserna!
Det är viktigt att biblioteket inte försvårar tillgängligheten till de IT-baserade resurserna som finns i datorerna. Biblioteket bör sträva efter att ge åtkomst till bibliotekets databaser via IP-nummer, så man slipper inloggning med lösenord. Använd hemsidan för åtkomst till databaserna på biblioteket. Internetdatorerna bör ses som en naturlig del av bibliotekets medier, och som alla (unga, vuxen-studerande, pensionärer) ska kunna använda sig av. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

381 Få använder hemsidan i infodisken
Fem bibliotek uppger att man använder sig av hemsidan som ett pedagogiskt verktyg på biblioteket, på så sätt att man visar låntagarna dit. Men det är bara tre bibliotek som klart uttalat använder sig av hemsidan i det dagliga referensarbetet i infodisken. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

382 Startsida i publika datorer
Nästan alla bibliotek (6) har bibliotekets hemsida som startsida i bibliotekets publika datorer. Inte aktuellt för museerna och arkivet. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

383 Åtkomst till databaser
Fyra bibliotek använder hemsidan för att komma åt bibliotekets databaser. Fyra bibliotek har lagt upp sina betal-databaser på IP-nummer, så man slipper logga in med lösenord från bibliotekets datorer. Flera bibliotek har inget eget IP-nr, utan måste använda sig av kommunens IP-nr, vilket gör att man bara kan länka till de databaser som har kommunabonnemang. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

384 Diskussionsfråga Hur kan man öka användningen av databaser och nättjänster på biblioteket (museet, arkivet)? Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

385 Undervisning på hemsidan
Tre bibliotek uppger att de ordnar visningar av hemsidan & katalogen på storskärm för olika målgrupper. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

386 David Berglund, Arkenbiblioteket:
”För två år sedan började vi med visningar av hemsidan och katalogen på storskärm för komvuxelever och vårdelever, och det fungerar väldigt bra. Det är en enorm skillnad att ha visningar på storskärm jämfört med att flockas runt en dator. Grupperna kan vara större (ca 15 pers), alla ser bra och det fungerar bättre pedagogiskt, det blir så tydligt på storskärmen. Allt det här gör att det blir en mer avslappnad stämning vid visningarna. Vi har byggt upp hemsidan så den ska fungera pedagogiskt bra vid  visningar. Tanken är att ge "hjälp till självhjälp" till våra låntagare.” Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

387 Behörighet till hemsidan
Nästan alla (9) har egen behörighet till hemsidan, och uppdaterar alltså själva, utan mellanhänder. Det framhålls som nödvändigt för att man ska kunna arbeta med sin hemsida, och hålla den uppdaterad. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

388 Mer än hälften får nya hemsidor!
Sambiblioteket (håller på att bygga upp en helt ny hemsida) Sollefteå (hela kommunen har nyligen fått en ny webbplats) Sundsvall (ska få ett nytt publiceringsverktyg) Arkenbiblioteket (kommer att integreras med kommunens nya webb) Länsmuseet (ska få ny grafisk profil, och ny hemsida) Landsarkivet (deltar i utvecklingen av ny webb på riksplanet) Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

389 Många konkreta planer för framtiden
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

390 Sambiblioteket vill integrera katalogen
Birgitta Norgren: Vi håller på att bygga upp en helt ny hemsida, som ska bli mer tillgänglig och vara en gemensam ingång för både kommuninvånare och studenter. Katalogen blir integrerad, och vi ska lägga ut fler boktips med dynanmiska länk till katalogen. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

391 Logga in till mer i Kramfors
Dagh Casselbrant: Vi vill utveckla hemsidan så man kan logga in och sedan ha tillgång till alla e-tjänster såsom omlån, databaser etc. Vi vill också skapa dynamiska länkar till vissa medier så dessa blir lättare att hitta t.ex. dvd, tidskrifter, ljudböcker etc. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

392 Sollefteå vill integrera webb-opac
Jonas Nilsson: Det enda riktigt konkreta vi arbetar på just nu är att få till en teknisk lösning för ökad integrering av webb-OPAC. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

393 Sundsvall satsar på tillgänglighet
Karin Westberg: Vi har planer på att göra en sida för invandrare och ev. starta ett nyhetsbrev. Hela kommunwebben ska göras om, och i samband med det kommer vi att få en ny hemsida. Vi kommer att få ett nytt publ.verktyg, som ska göra webben mer användarvänlig och tillgänglig för funktionshindrade. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

394 Timrå vill ha webben på engelska
Ragna Fredrin: När det gäller hemsidan planerar vi att översätta hela eller delar av hemsidan till engelska, det skulle vara en bra service för våra icke svensktalande besökare.   Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

395 Fler boktips i Ånge Annette Eriksson: Jag skulle vilja att vi får en mer levande hemsida, med fler boktips till exempel. Kanske med foto på den som förmedlar boktipsen.  Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

396 Arken vill integrera katalogen
David Berglund: I dag finns vår hemsida på ett eget webbhotell, men vi planerar en helt ny hemsida, som kommer att vara integrerad med kommunen. Det finns för- och nackdelar med det, men vi räknar med att kunna påverka struktur och design, och att vi får ett eget utseende på vår hemsida. Vi vill skapa en hemsida som blir gemensam för hela bibliotekssystemet (inkl. filialer) och ska försöka integrera katalogen mer, med sökruta på hemsidan och dynamiska länkar till olika medier.  Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

397 Länsmuseet anpassar till handikappade
Gunnel Boström: Under året ska länsmuseet få en ny grafisk profil och i samband med det kommer vi att skapa en helt ny hemsida, som också ska bli mer tillgänglig och handikappanpassad. Då kommer vi också att få en ny webbadress. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

398 Ny webbplats för landsarkiven
Louise Nyberg: Vår hemsida är ett "sorgebarn" som vi inte kan påverka vad gäller struktur & design. Jag sitter dock med i en webbgrupp på riksplanet, som håller på att utveckla en helt ny webbplats för landsarkiven. Vi har nyligen fått ett nytt, gemensamt intranät.  Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

399 Vill lägga ut textildatabas
Kristina Hellberg: Idag är vi nöjda om vi kan hålla vår hemsida uppdaterad och aktuell. Planer för framtiden är att vi ska kunna lägga ut textilarkivets databas, som är under uppbyggnad. Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

400 Mål på kort och lång sikt
Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

401 Mål på kort och lång sikt
Hur kan vi integrera hemsidan i vår normala verksamhet? Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

402 Mål på kort och lång sikt
Hur kan vi integrera hemsidan i vår normala verksamhet? Vad kan vi göra för att öka tillgängligheten till hemsidan, så att den kan användas av alla? Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

403 Mål på kort och lång sikt
Hur kan vi integrera hemsidan i vår normala verksamhet? Vad kan vi göra för att öka tillgängligheten till hemsidan, så att den kan användas av alla? Hur kan vi utveckla 24-timmarswebben? Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

404 Mål på kort och lång sikt
Hur kan vi integrera hemsidan i vår normala verksamhet? Vad kan vi göra för att öka tillgängligheten till hemsidan, så att den kan användas av alla? Hur kan vi utveckla 24-timmarswebben? Behövs det en handlingsplan för hemsidan? Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

405 Förslag till handlingsplan
Alternativtext till alla bilder och bildlänkar Våren 2006 URL som går att marknadsföra Layout med stilmall, relativa mått Hösten 2006 Lättläst version Våren 2007 Info på andra språk Länk från kommunens startsida Innehållsförteckning (sajtkarta) eller A-Ö Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006

406 Tack för idag och kontakta mig gärna!
Tel hem: Mobil: E-post: Från 1 feb. finns jag på Länsbibliotek Östergötland Tel: E-post: Kartläggning av bibliotekens och kulturinstitutioners hemsidor i Västernorrland, Birgitta Hellman Magnusson, januari 2006


Ladda ner ppt "Tillgänglighet och användbarhet"

Liknande presentationer


Google-annonser