Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingenjörsprojekt för Teknisk Biologi och. Kemisk Analysteknik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingenjörsprojekt för Teknisk Biologi och. Kemisk Analysteknik"— Presentationens avskrift:

1 Ingenjörsprojekt för Teknisk Biologi och. Kemisk Analysteknik
Ingenjörsprojekt för Teknisk Biologi och Kemisk Analysteknik Projektet, Före- och Under-fas (Fö3a vt2007)

2 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence
Innehåll Status…? Projektets ”aktörer” Före-fasen Beställarmötet Gruppmöten Tidsåtgång i projektet Projektplanen Under-fasen Leveranser Notera… Att göra !! Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

3 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence
Status…? (1) Individuellt Tittat igenom kursdirektivet Kollat vilken grupp och vilket projekt Tittat på övrigt material på webbsidorna Gruppen Påbörjat diskussion Skaffat litteratur? Tagit reda på plats för beställarmötet Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

4 Projektets ”aktörer” (1)
Projektledare (student) M Beställare (Institution / Lärare) Handledare (Lärare) Experter (Lärare etc.) M = projektmedlem Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

5 Projektets ”aktörer” (2)
KA1 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

6 Projektets ”aktörer” (3)
TB1 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

7 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence
Före-fasen M Före projektplan förberedelse BP2 överens- kommen kravspecifikation Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

8 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence
Beställarmötet (1) Beställaren presenterar kravspecifikationen för alla projektgrupper On 24/01, för TB1 To 25/01, eller för KA1 Beställaren och projektgruppen diskuterar veckor för beslutspunkter (BP) BP2, Projektplan klar (v6) BP3 och BP4, Delleveranser (ca v8 och 12) BP5, Slutleverans (To v18) Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

9 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence
Beställarmötet (2) På beställarmötet träffar ni också handledaren som ger er i uppdrag att till första gruppmötet; - Bestämma projektgruppens roller • Projektledare • Dokumentansvarig • Delsystemansvariga (se kravspecifikationen) - Upprätta ett gruppkontrakt • Ta ett gruppkontrakt med er till beställarmötet Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

10 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence
Gruppmöten Möten med handledaren 1-2 ggr / vecka (projektgruppvis) Mötesprotokoll – sekreterarrollen cirkulerar mellan projektmedlemmarna Gruppkontraktet Kopia till handledaren vid första gruppmötet Gruppen och handledaren ska följa upp kontraktet regelbundet Bestäm tid för nästa gruppmöte Ni bestämmer tider för möten med handledare Några möjliga tillfällen per vecka finns i schemat Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

11 Tidsåtgång i projektet
3p  120 h/projektmedlem Dra ifrån tid för: - Beställarmötet, gruppmöten, delleveranser - Utbildning; Fö, Laborationer,… - Demonstrationer - Studiebesök etc. Kvar (egentid): ca 70-90h/projektmedlem till arbetets utförande samt dokumentation och presentation av projektresultaten Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

12 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence
Projektplanen (1) Mallar projektplan (Word-dokument, paket 1 ver.2.0) tidplan nivå 1 (Excel-dokument, paket 1 ver.1.0) [ protokoll för beslutspunkt 2 (Word-dokument) ] Information om projektplanen I kursdirektivet Läs i LIPS kompendiet om projektplanen Versionshantering och projektidentitet Ta hjälp av er handledare Hjälptext i mallen En tidplan ska bifogas Följs upp under projektets gång Projektplanen klar v6. Beställaren godkänner (BP2) Omförhandling av krav? – Vänta! Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

13 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence
Projektplanen (2) Byt bild Fyll i samt ta bort gul bakgrund Välj brödtext, rubriktext etc. enligt definierade formatmallar Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

14 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence
Projektplanen (3) Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

15 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence
Projektplanen (4) Sidhuvud / sidfot Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

16 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence
Projektplanen (5) Räkna Total! Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

17 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence
Tidplanen (1) Byt text Tänk på reservtid ! Kolla! Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

18 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence
Tidplanen (2) Kolla! Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

19 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence
Under-fasen Under BP3 BP4 BP5 från Före Design Implemen- tation System- test Delleverans tex. demo teknisk dokumentation Delleverans tex. demo Presentation av projektets resultat. Riktat till beställaren projektplan ny version Omförhandling(ar)? M M M M M M M M Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

20 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence
Leveranser 1-2 st delleveranser (BP3, BP4) ca v8, v12 Ofta demonstrationer Handledare (och helst beställare) Leveransen (BP5) To eller Fr v18 eller Mo v19 ?? Återkommer om detta senare i kursen Börja dock tänka på BP5 och den tekniska dokumentationen tidigt i projektets under-fas Titta även på efterstudiemallen nu Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

21 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence
Notera… Projektgruppen Gör gärna något ”socialt” innan ni sätter igång Hjälps åt i projektgruppen Tag hjälp av handledaren Projektuppgiften kan se jobbig ut i början… Kursens huvudmål: att lära sig arbeta enligt en projektmodell Planera innan ni sätter igång… Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

22 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence
Att göra! Individuellt Läs kursdirektiv etc. Gruppen Skriv ut ett ex av gruppkontraktet till beställarmötet Möte med beställare Kopia på gruppkontraktet till första gruppmötet Titta i LiPS-kompendiet (projektplan,…) Titta på lämpliga tider för övningstillfället (i bib) Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

23 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence
Nästa timme: Informationssökning Maria Grahn/ Göran Lindgren / Joakim Westerlind TekNat-Biblioteket Grupp uppställning för Biblio övning On 31/01, 10:15-12:00, TB1, Gp A,C,E Mo 05/02, 15:15-17:00, TB1, Gp B,D To 08/02, 13:15-15:00, KA1 v7 (Mo 12/02) 15-17 Skriftig kommunikation, Eva Törnqvist (TEMA) Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence


Ladda ner ppt "Ingenjörsprojekt för Teknisk Biologi och. Kemisk Analysteknik"

Liknande presentationer


Google-annonser