Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingenjörsprojekt för Teknisk Biologi och Kemisk Analysteknik Projektet, Före- och Under-fas (Fö3a vt2007)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingenjörsprojekt för Teknisk Biologi och Kemisk Analysteknik Projektet, Före- och Under-fas (Fö3a vt2007)"— Presentationens avskrift:

1 Ingenjörsprojekt för Teknisk Biologi och Kemisk Analysteknik Projektet, Före- och Under-fas (Fö3a vt2007)

2 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 2 Innehåll Status…? Projektets ”aktörer” Före-fasen Beställarmötet Gruppmöten Tidsåtgång i projektet Projektplanen Under-fasen Leveranser Notera… Att göra !! …

3 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 3 Status…? (1) Individuellt Tittat igenom kursdirektivet Kollat vilken grupp och vilket projekt Tittat på övrigt material på webbsidorna Gruppen Påbörjat diskussion Skaffat litteratur? Tagit reda på plats för beställarmötet

4 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 4 Projektets ”aktörer” (1) Projektledare (student) MMMMM Beställare (Institution / Lärare) Handledare (Lärare) Experter (Lärare etc.) M = projektmedlem

5 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 5 Projektets ”aktörer” (2) KA1

6 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 6 Projektets ”aktörer” (3) TB1

7 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 7 Före-fasen M M M Före projektplan förberedelse BP2 överens- kommen kravspecifikation M

8 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 8 Beställarmötet (1) Beställaren presenterar kravspecifikationen för alla projektgrupper –On 24/01, 15-17 för TB1 –To 25/01, 08-10 eller 13-15 för KA1 Beställaren och projektgruppen diskuterar veckor för beslutspunkter (BP) –BP2, Projektplan klar (v6) –BP3 och BP4, Delleveranser (ca v8 och 12) –BP5, Slutleverans (To v18)

9 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 9 Beställarmötet (2) På beställarmötet träffar ni också handledaren som ger er i uppdrag att till första gruppmötet; - Bestämma projektgruppens roller Projektledare Dokumentansvarig Delsystemansvariga (se kravspecifikationen) - Upprätta ett gruppkontrakt Ta ett gruppkontrakt med er till beställarmötet

10 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 10 Gruppmöten Möten med handledaren 1-2 ggr / vecka (projektgruppvis) Mötesprotokoll – sekreterarrollen cirkulerar mellan projektmedlemmarna Gruppkontraktet –Kopia till handledaren vid första gruppmötet –Gruppen och handledaren ska följa upp kontraktet regelbundet Bestäm tid för nästa gruppmöte –Ni bestämmer tider för möten med handledare –Några möjliga tillfällen per vecka finns i schemat

11 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 11 Tidsåtgång i projektet 3p  120 h/projektmedlem Dra ifrån tid för: - Beställarmötet, gruppmöten, delleveranser - Utbildning; Fö, Laborationer,… - Demonstrationer - Studiebesök etc. Kvar (egentid): ca 70-90h/projektmedlem till arbetets utförande samt dokumentation och presentation av projektresultaten

12 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 12 Projektplanen (1) Mallar –projektplan (Word-dokument, paket 1 ver.2.0) –tidplan nivå 1 (Excel-dokument, paket 1 ver.1.0) –[ protokoll för beslutspunkt 2 (Word-dokument) ] Information om projektplanen –I kursdirektivet –Läs i LIPS kompendiet om projektplanen Versionshantering och projektidentitet –Ta hjälp av er handledare –Hjälptext i mallen En tidplan ska bifogas –Följs upp under projektets gång Projektplanen klar v6. Beställaren godkänner (BP2) Omförhandling av krav? – Vänta!

13 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 13 Projektplanen (2) Byt bild Fyll i samt ta bort gul bakgrund Välj brödtext, rubriktext etc. enligt definierade formatmallar

14 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 14 Projektplanen (3)

15 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 15 Projektplanen (4) Sidhuvud / sidfot

16 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 16 Projektplanen (5) Räkna Total!

17 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 17 Tidplanen (1) Byt text Kolla! Tänk på reservtid !

18 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 18 Tidplanen (2) Kolla!

19 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 19 Under-fasen projektplan ny version Under M teknisk dokumentation från Före System- test Implemen- tation Design BP3BP4BP5 MMM Delleverans tex. demo Delleverans tex. demo Presentation av projektets resultat. Riktat till beställaren Omförhandling(ar)? MMMM

20 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 20 Leveranser 1-2 st delleveranser (BP3, BP4) –ca v8, v12 –Ofta demonstrationer –Handledare (och helst beställare) Leveransen (BP5) –To eller Fr v18 eller Mo v19 ?? –Återkommer om detta senare i kursen –Börja dock tänka på BP5 och den tekniska dokumentationen tidigt i projektets under-fas –Titta även på efterstudiemallen nu

21 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 21 Notera… Projektgruppen –Gör gärna något ”socialt” innan ni sätter igång –Hjälps åt i projektgruppen –Tag hjälp av handledaren Projektuppgiften kan se jobbig ut i början… Kursens huvudmål: att lära sig arbeta enligt en projektmodell Planera innan ni sätter igång…

22 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 22 Att göra! Individuellt Läs kursdirektiv etc. Gruppen Skriv ut ett ex av gruppkontraktet till beställarmötet Möte med beställare Kopia på gruppkontraktet till första gruppmötet Titta i LiPS-kompendiet (projektplan,…) Titta på lämpliga tider för övningstillfället (i bib)

23 Fö3a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 23 Nästa timme: Informationssökning Maria Grahn/ Göran Lindgren / Joakim Westerlind TekNat-Biblioteket Grupp uppställning för Biblio övning On 31/01, 10:15-12:00, TB1, Gp A,C,E Mo 05/02, 15:15-17:00, TB1, Gp B,D To 08/02, 13:15-15:00, KA1 v7 (Mo 12/02) 15-17 Skriftig kommunikation, Eva Törnqvist (TEMA)


Ladda ner ppt "Ingenjörsprojekt för Teknisk Biologi och Kemisk Analysteknik Projektet, Före- och Under-fas (Fö3a vt2007)"

Liknande presentationer


Google-annonser