Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOCIOLOGI som vetenskap och studieinriktning 29. 8 2012 Mikko Lagerspetz Åbo Akademi Sociologi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOCIOLOGI som vetenskap och studieinriktning 29. 8 2012 Mikko Lagerspetz Åbo Akademi Sociologi"— Presentationens avskrift:

1 SOCIOLOGI som vetenskap och studieinriktning 29. 8 2012 Mikko Lagerspetz Åbo Akademi Sociologi http://www.abo.fi/student/sociologi

2 En allmän samhällsvetenskap Man intresserar sig för allmänmänskliga sociala processer som är synliga överallt i samhället. Man vill förstå och förklara socialt handlande samt samhälleliga institutioner och strukturer. Exempel...

3 ”Sociologi är allt som är roligt”  Karl Robert Villehad (Ville) Vikman  Professor vid ÅA 1942-55  Disputerade 1942 om ”nattfrieri” i bondesamhället, dvs. sedvänjor i anslutning till föräktenskapliga relationer mellan könen.

4 ”Självmordet”  Émile Durkheims bok utkom 1897  Förklarade självmordsbenägen- heten med egenskaper i små gemenskaper och i samhället

5 Sociologins uppgifter  att hitta regelbundenheter i människans sociala handlingsmönster  normer, sedvänjor, föreställningar, ömsesidiga förväntningar som strukturerar och reglerar människors inbördes förhållanden  undersöka den samhälleliga förändringen  vad är ”motorn” bakom den; på vems villkor och genom vems agerande den sker; hur den påverkar samhällsmedlem- marnas liv?

6 Olika forskningsteman  Identiteter, grupper, interaktion  Globala förändringar  Kultur, media och värderingar  Samhällelig styrning och kontroll  Sociala problem och sociala rörelser  Minoriteter och majoriteter  …osv.

7 Systematiken  man använder vissa begrepp  Exempel: norm. Oftast är vi i vårt vardagliga umgänge inte alls medvetna om alla normer som finns.  Exempel: makt. En del av allt socialt umgänge: lärare-elev, läkare-patient, barn- förälder, man-kvinna osv.  man använder vissa metoder och metodregler  skiljer sig i princip inte från det som man behöver göra i många andra uppdrag där man inte direkt sysslar med forskning

8 Olika forskningsmetoder  Intervju, enkät, observation, textanalys…  Förklaringar söks genom att utveckla begrepp och teorier

9 En kritisk vetenskap  Sociologin är som bäst en kritiskt reflekterande vetenskap som kan påverka samhället  Den kan ge insikter om sådant som människor tidigare tagit för givet och omöjligt att förändra  Det sociologiska tänkandet har sedan 1800-talet varit nära förbundet med viktiga europeiska tankeströmningar

10 Sociologer i arbetslivet

11 Studierna  Är uppbyggda som grund-, ämnes- och fördjupade studier  ett populärt biämne för andra samhällsvetare och humanister.

12 Personal 2012-2013 Prof. Mikko Lagerspetz Amanuens Prof. Erica KrookSusan Doktorand Sundback Lise Kanckos Akademilektor Andreas Häger

13 Kontakt http://www.abo.fi/student/sociologi Besöksadress: Fänriksgatan 3 B, 20500 Åbo Sociologföreningen Anomi: www.karen.abo/fi/special/anomi SF-klubben: http://www.sfklubben.com


Ladda ner ppt "SOCIOLOGI som vetenskap och studieinriktning 29. 8 2012 Mikko Lagerspetz Åbo Akademi Sociologi"

Liknande presentationer


Google-annonser