Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOCIOLOGI som vetenskap och studieinriktning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOCIOLOGI som vetenskap och studieinriktning"— Presentationens avskrift:

1 SOCIOLOGI som vetenskap och studieinriktning
Mikko Lagerspetz Åbo Akademi Sociologi

2 En allmän samhällsvetenskap
Man intresserar sig för allmänmänskliga sociala processer som är synliga överallt i samhället. Man vill förstå och förklara socialt handlande samt samhälleliga institutioner och strukturer. Exempel...

3 ”Sociologi är allt som är roligt”
Karl Robert Villehad (Ville) Vikman Professor vid ÅA Disputerade om ”nattfrieri” i bondesamhället, dvs. sedvänjor i anslutning till föräktenskapliga relationer mellan könen.

4 ”Självmordet” Émile Durkheims bok utkom 1897
Förklarade självmordsbenägen- heten med egenskaper i små gemenskaper och i samhället

5 Sociologins uppgifter
att hitta regelbundenheter i människans sociala handlingsmönster normer, sedvänjor, föreställningar, ömsesidiga förväntningar som strukturerar och reglerar människors inbördes förhållanden undersöka den samhälleliga förändringen vad är ”motorn” bakom den; på vems villkor och genom vems agerande den sker; hur den påverkar samhällsmedlem- marnas liv?

6 Olika forskningsteman
Identiteter, grupper, interaktion Globala förändringar Kultur, media och värderingar Samhällelig styrning och kontroll Sociala problem och sociala rörelser Minoriteter och majoriteter …osv.

7 Systematiken man använder vissa begrepp
Exempel: norm. Oftast är vi i vårt vardagliga umgänge inte alls medvetna om alla normer som finns. Exempel: makt. En del av allt socialt umgänge: lärare-elev, läkare-patient, barn- förälder, man-kvinna osv. man använder vissa metoder och metodregler skiljer sig i princip inte från det som man behöver göra i många andra uppdrag där man inte direkt sysslar med forskning

8 Olika forskningsmetoder
Intervju, enkät, observation, textanalys… Förklaringar söks genom att utveckla begrepp och teorier

9 En kritisk vetenskap Sociologin är som bäst en kritiskt reflekterande vetenskap som kan påverka samhället Den kan ge insikter om sådant som människor tidigare tagit för givet och omöjligt att förändra Det sociologiska tänkandet har sedan talet varit nära förbundet med viktiga europeiska tankeströmningar

10 Sociologer i arbetslivet

11 Studierna Är uppbyggda som grund-, ämnes- och fördjupade studier
ett populärt biämne för andra samhällsvetare och humanister.

12 Personal 2012-2013 Prof. Mikko Lagerspetz Amanuens Prof.
Erica Krook Susan Doktorand Sundback Lise Kanckos Akademilektor Andreas Häger

13 Kontakt http://www.abo.fi/student/sociologi Besöksadress:
Fänriksgatan 3 B, Åbo Sociologföreningen Anomi: SF-klubben:


Ladda ner ppt "SOCIOLOGI som vetenskap och studieinriktning"

Liknande presentationer


Google-annonser