Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ansvarsbiblioteken idag 2007-03-29 Karl Isaksson Kungl. biblioteket, Avdelningen för Nationell samverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ansvarsbiblioteken idag 2007-03-29 Karl Isaksson Kungl. biblioteket, Avdelningen för Nationell samverkan"— Presentationens avskrift:

1 www.kb.se Ansvarsbiblioteken idag 2007-03-29 Karl Isaksson Kungl. biblioteket, Avdelningen för Nationell samverkan karl.isaksson@kb.se

2 www.kb.se 2007-03-292 ”Gamla BIBSAM”, Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling BIBSAM:s huvuduppgift är att förbättra och effektivisera informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning, främst genom att verka för a) att de svenska forskningsbibliotekens resurser används och utvecklas väl, och att b) tillgången till, och användningen av, information befrämjas Ansvarsbibliotek Utredningar Utvecklingsprojekt Fjärrlånesamverkan Centrala licensavtal Kurser och konferenser Statistik Standarder Bevakar lagstiftning ABM Nytt i nya organisationen: Utbildningssamordnare Projektsamordnare ABM-centrum

3 www.kb.se 2007-03-293 Syftet med ansvarsbibliotekssystemet Ansvarsbiblioteken idag Senaste förändringar

4 www.kb.se 2007-03-294 Syfte med hjälp av ekonomiska bidrag stimulera ett antal bibliotek, vart och ett centralt inom ett ämnesmässigt avgränsat ansvarsområde att vidmakthålla och vidareutveckla service riktad till mottagare utanför den egna moderorganisationen ska resultera i en förstärkning av mottagande biblioteks externt riktade verksamhet

5 www.kb.se 2007-03-295 Biologi Biologibiblioteket, Lunds universitets bibliotek Geovetenskap Uppsala universitetsbibliotek Humaniora Uppsala universitetsbibliotek Juridik Stockholms universitetsbibliotek Kvinno-, mans- och genusforskning Göteborgs universitetsbibliotek Lantbruk, skogsbruk, veterinärmedicin och miljövård Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek Medicin (inkl. arbetsmiljö) Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket Samhällsvetenskap (inkl. ekonomi, psykologi, pedagogik och folkbildningsforskning) Göteborgs universitetsbibliotek Teknik med grundvetenskaper (matematik, fysik och kemi) Kungl. tekniska högskolans bibliotek Ansvarsbiblioteken 2007

6 www.kb.se 2007-03-296 9 ämnesområden – 9 ansvarsbibliotek Ämnesmässigt heltäckande Slutet 80-talet – slutet 90-talet Förvaltas av KB - Nationell samverkan Ansvarsbiblioteken den direkta målgruppen Samrådsgrupper - rådgivande Ansvarsbiblioteken 2007

7 www.kb.se 2007-03-297 Bidragsansökningar Årsvis ansökan och tilldelning Kostnader för samrådsgrupp Kostnader för fortbildningsinsatser Eventuella kostnader för stöd till uppbyggnad av licenskonsortier som ett komplement till det av KB - Nationell samverkan administrerade konsortiet 3,4 mnkr

8 www.kb.se 2007-03-298 I KB:s instruktion återfinns följande: SFS nr: 1996:505 2 § Biblioteket skall svara för samordning, utveckling och visst utredningsarbete inom biblioteksområdet samt utse ansvarsbibliotek.

9 www.kb.se 2007-03-299 I regleringsbrevet för 2007 framgår bl.a. följande: 1.1.1.3 Verksamhetsgren Informationsförsörjning Mål Förbättra och effektivisera informationsförsörjningen inom högre utbildning och forskning. Återrapportering Kungl. biblioteket skall redovisa - vilka projekt som Kungl. biblioteket drivit och varit involverat i och uppgifter angående medelsbidrag till ansvarsbiblioteken

10 www.kb.se 2007-03-2910 Beträffande finansiering återfinns följande villkor i regleringsbrevet: 26:5 Kungl. biblioteket (Ramanslag) Villkor för anslag 26:5 2. Av anslaget skall 500 000 kronor användas för ansvarsbiblioteket för kvinno-, mans-, och genusforskning inom Göteborgs universitetsbibliotek.

11 www.kb.se 2007-03-2911 Senaste förändringar Terje Höiseths utredning 2003 Nuvarande struktur 2004/2005- Projektmedel konkurrensutsatta (2004) AB Ekonomi till GUB (2005) AB Psykologi, pedagogik och folkbildningsforskning till GUB (2005) Associerade AB avskaffas (2005): Ai till KIB, Nv till SLUB Utvärdering 2007

12 www.kb.se 2007-03-2912 Biologi Biologibiblioteket, Lunds universitets bibliotek Geovetenskap Uppsala universitetsbibliotek Humaniora Uppsala universitetsbibliotek Juridik Stockholms universitetsbibliotek Kvinno-, mans- och genusforskning Göteborgs universitetsbibliotek Lantbruk, skogsbruk, veterinärmedicin och miljövård Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek Medicin (inkl. arbetsmiljö) Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket Samhällsvetenskap (inkl. ekonomi, psykologi, pedagogik och folkbildningsforskning) Göteborgs universitetsbibliotek Teknik med grundvetenskaper (matematik, fysik och kemi) Kungl. tekniska högskolans bibliotek Ansvarsbiblioteken 2007


Ladda ner ppt "Ansvarsbiblioteken idag 2007-03-29 Karl Isaksson Kungl. biblioteket, Avdelningen för Nationell samverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser