Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Plagiathantering vid ÅA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Plagiathantering vid ÅA"— Presentationens avskrift:

1 Plagiathantering vid ÅA
Tove Forslund Lärcentret i Åbo Februari 2011 Forslund/Lärcentret

2 Föreläsningens teman Vid ÅA används programvara för plagiatdetektion
Direktiv för plagiathantering: vad händer vid misstanke om plagiat Presentation av programvaran för plagiatdetektion Urkund Hur göra för att skicka in ett arbete för plagiatgranskning Olika slag av fusk Vad är plagiat Hur undvika att göra sig skyldig till oförsiktig användning? Info om plagiathantering Februari 2011 Forslund/Lärcentret

3 Vid ÅA används fr.o.m. 1.1.2010 programvara för plagiatdetektion
Plagiering anses allmänt vara ett ökande problem (jfr ex. undersökning av Sunnuntaisuomalainen nov. 2008) Ur universitetets synvinkel: viktigt att kunna visa på att plagiat inte förekommer Kvalitetshantering: ÅA bör för trovärdighetens skull kunna visa på system för plagiatkontroll Programvara möjliggör systematisk plagiatkontroll Programvara underlättar lärarens granskning Pedagogiskt redskap påminner om vikten att lära ut och lära in referensteknik Ur studentperspektiv: den stora majoriteten ärliga studeranden blir inte oskyldigt misstänkta för plagiat alla granskas på samma sätt minskar risken för att andra plagierar din uppsats Februari 2011 Forslund/Lärcentret

4 Bakgrund beslöt Akademins styrelse att alla examensarbeten skall plagiatgranskas med plagiatprogramvara fr.o.m och att programvaran Urkund används för detta Direktiv för plagiathantering (godkänt juni 2008) Februari 2011 Forslund/Lärcentret

5 Direktiv för plagiathantering vid Akademin
Styrelsen slog fast direktiven Skiljer mellan ”oförsiktig användning” – ”plagiat” Med oförsiktig användning avses en situation där studeranden oavsiktligt presenterar material framställt av en annan person som sitt eget. Kriterierna för oförsiktig användning uppfylls ifall studeranden har missförstått arbetsuppgiften, om studerandens misstag klart beror på slarv eller studeranden uppenbart är okunnig i citerings- och annan referensteknik. Med plagiat avses en situation där studeranden avsiktligt presenterar material framställt av en annan person som sitt eget. Kriterierna för plagiat uppfylls ifall studeranden vet eller borde ha vetat att det återgivna materialet är utarbetat av en annan person eller underlåter att följa lärarens anvisningar för att undvika oförsiktig användning. Februari 2011 Forslund/Lärcentret

6 Följder: Oförsiktig användning Misstanke om plagiat
Komplettering / vitsordet påverkas Misstanke om plagiat Prefekten handhar förundersökningen vid institutionen > om plagiat fortfarande misstänks > disciplinär behandling av rektor > ingen disciplinär åtgärd eller varning eller avstängning max 1 år Februari 2011 Forslund/Lärcentret

7 Hur göra för att låta plagiatgranska examensarbetet/övningsuppgiften
Skicka ditt inlämningsarbeten per e-post till Urkund. E-postadressen är lärarens namn i formen: Skriv in namnet på din uppsats i Rubrik/Subject-raden i mejlet. (Ifall läraren skapat mappar för olika kurser i sitt Urkund-konto bör du på rubrikraden skriva in den kurskod som läraren ger dig) Inlämningsarbetet sätts som bifogad fil i mejlet. (Urkund kan läsa en mängd olika filformat. Flera bifogade filer kan skickas i samma mejl.) Februari 2011 Forslund/Lärcentret

8 Mottagningsbekräftelse efter att du skickat in ditt arbete

9

10 Urkunds analys Nummer på block där likheter hittats
Källa där likheter hittats Studentens arbete Procentuella likheten med källa OBS! Läraren, inte Urkund, avgör om det kan vara fråga om plagiat – Urkunds analys visar endast på likheter!

11 Om fusk och goda råd för att inte göra sig skyldig till oförsiktig användning
Se video ”How to avoid plagiarism”: Februari 2011 Forslund/Lärcentret

12 Olika slag av fusk fabricering: dvs. att man hittar på egna resultat och observationer förfalskning: dvs. att man med avsikt har förändrat resultat och observationer för att få ett sådant resultat som man vill. Det kan också vara fråga om att utelämna material som skulle vara väsentliga för forskningens slutresultat plagiering: dvs. att man lägger fram en annan forskares material, resultat, manuskript eller artikel som ens eget stöld: dvs. att man lägger fram eller använder sig av någon annans forskningsidé eller resultat som man har fått information om i förtroende. (Forskningsetiska delegationens definitioner) Februari 2011 Forslund/Lärcentret

13 Referatmarkör = ex. ”Enligt Författare A kan...”
Kopiering (dvs. plagiat) – texten kopierad i sin helhet eller viss omskrivning men lån av ord och kopiering av meningarnas struktur dominerar. Ursprungstextens huvudidé och poäng är densamma. Ingen källangivelse. Referat är plagiat om skribenten använder sig i stor utsträckning av källans ordval och meningsstruktur. Ingen egen vinkling och referatmarkörer saknas. Parafras eller omskrivning är plagiat om källhänvisningen är otydlig eller saknas, fastän man skrivit om med eget språkbruk och utan att följa ursprungstextens struktur. Ej plagiat – Tydlig källhänvisning. Texten är allmän kunskap. Texten är studentens egna tankar. Referatmarkör = ex. ”Enligt Författare A kan...” Allmänkunskap = Fakta som är generell och så allmänt spridd att ingen kan göra anspråk på att äga den. Jfr bl.a. Februari 2011 Forslund/Lärcentret

14 Vad anses som plagiat och vad inte?
För riktlinjer, se Urkunds plagiathandbok (www.abo.fi/student/etik_plagiat ) Men obs! Kontrollera alltid också med din handledare! Februari 2011 Forslund/Lärcentret

15 Goda råd för att man inte ska göra sig skyldig till oförsiktig användning
Ange alltid källan, oberoende av om du refererar till någon annans text, dvs. sammanfattar med egna ord vad någon skrivit, eller om du citerar. Man får inte heller kopiera tankar och slutsatser (fastän man skriver om allting) utan att ange källa Skriv ut tillräckliga källhänvisningar Använd referatmarkörer (”Enligt Författare A...”, ange källan i fotnot eller inom parentes, inkl. sidhänvisning) Sätt hellre ut källhänvisning än att du lämnar bort den! Vid citat: kom ihåg att ange att det är direkt citat (använd citationstecken eller indrag – kolla vilket system ditt ämne använder) anses nämligen också som plagiat om du endast anger källan men inte att texten är ett direkt citat citera korrekt, dvs. ordagrannt (om du utelämnar ord ange det med hakparentes). Februari 2011 Forslund/Lärcentret

16 Goda råden forts. Direkt översättning: ange källan + att det är fråga om direkt översättning. En direkt översättning av en text anses nämligen inte heller som ens egna ord. Länkar till andras material på nätet ange vart du länkar Ha inte källan uppslagen framför dig då du skriver om texten, då är det enklare att verkligen skriva med egna ord! viktigt att du omskriver tillräckligt mycket för att texten inte skall anses som någon annans Om det inte går att omskriva, citera och ange att det är fråga om citat och skriv ut källhänvisningar När du läser material för en uppsats/din avhandling, kom ihåg att hela tiden skriva upp varifrån du plockar den information du kanske kommer att använda i uppsatsen/avhandlingen! Februari 2011 Forslund/Lärcentret

17 Goda råden forts. Kolla med din lärare vad som anses om allmänkunskap inom ditt ämne Ange källan om du slagit upp och kollat upp fakta, ex. för sådant som kunde kallas allmänkunskap Kontrollera dina fakta i flera källor (wikipedia...) Tidsbrist eller bristande kunskaper försvarar förstås aldrig det att man kopierar andras text, eller att man klipper ihop sin uppsats av en räcka citat! - Hur stora stycken får man då citera...? - Hur mycket av en uppsats får vara citat..? Februari 2011 Forslund/Lärcentret

18 Information på webben Information för studerandena om plagiat Video ”How to avoid plagiarism” Guider för ämnenas instruktioner för uppsatsskrivning mm: Guide för citat- och referensteknik: (men använd ditt eget ämnes instruktioner om de ger sådana!) Februari 2011 Forslund/Lärcentret


Ladda ner ppt "Plagiathantering vid ÅA"

Liknande presentationer


Google-annonser