Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Februari 2011Forslund/Lärcentret1 Plagiathantering vid ÅA Tove Forslund Lärcentret i Åbo

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Februari 2011Forslund/Lärcentret1 Plagiathantering vid ÅA Tove Forslund Lärcentret i Åbo"— Presentationens avskrift:

1 Februari 2011Forslund/Lärcentret1 Plagiathantering vid ÅA Tove Forslund Lärcentret i Åbo larcentret@abo.fi www.abo.fi/student/etik_plagiat

2 Februari 2011Forslund/Lärcentret2 Föreläsningens teman  Vid ÅA används programvara för plagiatdetektion  Direktiv för plagiathantering: vad händer vid misstanke om plagiat  Presentation av programvaran för plagiatdetektion Urkund  Hur göra för att skicka in ett arbete för plagiatgranskning  Olika slag av fusk –Vad är plagiat  Hur undvika att göra sig skyldig till oförsiktig användning?  Info om plagiathantering

3 Februari 2011Forslund/Lärcentret3 Vid ÅA används fr.o.m. 1.1.2010 programvara för plagiatdetektion  Plagiering anses allmänt vara ett ökande problem (jfr ex. undersökning av Sunnuntaisuomalainen nov. 2008)  Ur universitetets synvinkel: viktigt att kunna visa på att plagiat inte förekommer –Kvalitetshantering: ÅA bör för trovärdighetens skull kunna visa på system för plagiatkontroll Programvara möjliggör systematisk plagiatkontroll Programvara underlättar lärarens granskning  Pedagogiskt redskap – påminner om vikten att lära ut och lära in referensteknik  Ur studentperspektiv: –den stora majoriteten ärliga studeranden blir inte oskyldigt misstänkta för plagiat –alla granskas på samma sätt –minskar risken för att andra plagierar din uppsats

4 Februari 2011Forslund/Lärcentret4 Bakgrund  17.9.2009 beslöt Akademins styrelse att alla examensarbeten skall plagiatgranskas med plagiatprogramvara fr.o.m. 1.1.2010 och att programvaran Urkund används för detta  Direktiv för plagiathantering (godkänt juni 2008)

5 Februari 2011Forslund/Lärcentret5 Direktiv för plagiathantering vid Akademin  Styrelsen slog fast direktiven 5.6.2008  Skiljer mellan ”oförsiktig användning” – ”plagiat” –Med oförsiktig användning avses en situation där studeranden oavsiktligt presenterar material framställt av en annan person som sitt eget. Kriterierna för oförsiktig användning uppfylls ifall studeranden har missförstått arbetsuppgiften, om studerandens misstag klart beror på slarv eller studeranden uppenbart är okunnig i citerings- och annan referensteknik. –Med plagiat avses en situation där studeranden avsiktligt presenterar material framställt av en annan person som sitt eget. Kriterierna för plagiat uppfylls ifall studeranden vet eller borde ha vetat att det återgivna materialet är utarbetat av en annan person eller underlåter att följa lärarens anvisningar för att undvika oförsiktig användning.

6 Februari 2011Forslund/Lärcentret6  Följder: –Oförsiktig användning Komplettering / vitsordet påverkas –Misstanke om plagiat Prefekten handhar förundersökningen vid institutionen > om plagiat fortfarande misstänks > disciplinär behandling av rektor > ingen disciplinär åtgärd eller varning eller avstängning max 1 år

7 Februari 2011Forslund/Lärcentret7 Hur göra för att låta plagiatgranska examensarbetet/övningsuppgiften  Skicka ditt inlämningsarbeten per e-post till Urkund. E-postadressen är lärarens namn i formen: fornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se.  Skriv in namnet på din uppsats i Rubrik/Subject- raden i mejlet. (Ifall läraren skapat mappar för olika kurser i sitt Urkund-konto bör du på rubrikraden skriva in den kurskod som läraren ger dig)  Inlämningsarbetet sätts som bifogad fil i mejlet. (Urkund kan läsa en mängd olika filformat. Flera bifogade filer kan skickas i samma mejl.)

8 Mottagningsbekräftelse efter att du skickat in ditt arbete

9

10 Urkunds analys Procentuella likheten med källa Källa där likheter hittats Studentens arbete Nummer på block där likheter hittats OBS! Läraren, inte Urkund, avgör om det kan vara fråga om plagiat – Urkunds analys visar endast på likheter!

11 Februari 2011Forslund/Lärcentret11 Om fusk och goda råd för att inte göra sig skyldig till oförsiktig användning Se video ”How to avoid plagiarism”: www.abo.fi/student/allmankompmaterial www.abo.fi/student/allmankompmaterial

12 Februari 2011Forslund/Lärcentret12 Olika slag av fusk  fabricering: dvs. att man hittar på egna resultat och observationer  förfalskning: dvs. att man med avsikt har förändrat resultat och observationer för att få ett sådant resultat som man vill. Det kan också vara fråga om att utelämna material som skulle vara väsentliga för forskningens slutresultat  plagiering: dvs. att man lägger fram en annan forskares material, resultat, manuskript eller artikel som ens eget  stöld: dvs. att man lägger fram eller använder sig av någon annans forskningsidé eller resultat som man har fått information om i förtroende. (Forskningsetiska delegationens definitioner)

13 Februari 2011Forslund/Lärcentret13  Kopiering (dvs. plagiat) – texten kopierad i sin helhet eller viss omskrivning men lån av ord och kopiering av meningarnas struktur dominerar. Ursprungstextens huvudidé och poäng är densamma. Ingen källangivelse.  Referat är plagiat om skribenten använder sig i stor utsträckning av källans ordval och meningsstruktur. Ingen egen vinkling och referatmarkörer saknas.  Parafras eller omskrivning är plagiat om källhänvisningen är otydlig eller saknas, fastän man skrivit om med eget språkbruk och utan att följa ursprungstextens struktur.  Ej plagiat – Tydlig källhänvisning. Texten är allmän kunskap. Texten är studentens egna tankar. Referatmarkör = ex. ”Enligt Författare A kan...” Allmänkunskap = Fakta som är generell och så allmänt spridd att ingen kan göra anspråk på att äga den. Jfr bl.a. http://www.pluggad.net/kolla/KollaLinks/main/plagiat.htmlhttp://www.pluggad.net/kolla/KollaLinks/main/plagiat.html

14 Februari 2011Forslund/Lärcentret14 Vad anses som plagiat och vad inte?  För riktlinjer, se Urkunds plagiathandbok (www.abo.fi/student/etik_plagiat ) Men obs! Kontrollera alltid också med din handledare!www.abo.fi/student/etik_plagiat

15 Februari 2011Forslund/Lärcentret15 Goda råd för att man inte ska göra sig skyldig till oförsiktig användning  Ange alltid källan, oberoende av om du refererar till någon annans text, dvs. sammanfattar med egna ord vad någon skrivit, eller om du citerar. –Man får inte heller kopiera tankar och slutsatser (fastän man skriver om allting) utan att ange källa –Skriv ut tillräckliga källhänvisningar –Använd referatmarkörer (”Enligt Författare A...”, ange källan i fotnot eller inom parentes, inkl. sidhänvisning) –Sätt hellre ut källhänvisning än att du lämnar bort den!  Vid citat: –kom ihåg att ange att det är direkt citat (använd citationstecken eller indrag – kolla vilket system ditt ämne använder) –anses nämligen också som plagiat om du endast anger källan men inte att texten är ett direkt citat –citera korrekt, dvs. ordagrannt (om du utelämnar ord ange det med hakparentes).

16 Februari 2011Forslund/Lärcentret16  Direkt översättning: –ange källan + att det är fråga om direkt översättning. –En direkt översättning av en text anses nämligen inte heller som ens egna ord.  Länkar till andras material på nätet –ange vart du länkar  Ha inte källan uppslagen framför dig då du skriver om texten, då är det enklare att verkligen skriva med egna ord! –viktigt att du omskriver tillräckligt mycket för att texten inte skall anses som någon annans –Om det inte går att omskriva, citera och ange att det är fråga om citat och skriv ut källhänvisningar  När du läser material för en uppsats/din avhandling, kom ihåg att hela tiden skriva upp varifrån du plockar den information du kanske kommer att använda i uppsatsen/avhandlingen! Goda råden forts.

17 Februari 2011Forslund/Lärcentret17 Goda råden forts.  Kolla med din lärare vad som anses om allmänkunskap inom ditt ämne –Ange källan om du slagit upp och kollat upp fakta, ex. för sådant som kunde kallas allmänkunskap  Kontrollera dina fakta i flera källor (wikipedia...) Tidsbrist eller bristande kunskaper försvarar förstås aldrig det att man kopierar andras text, eller att man klipper ihop sin uppsats av en räcka citat! - Hur stora stycken får man då citera...? - Hur mycket av en uppsats får vara citat..?

18 Februari 2011Forslund/Lärcentret18 Information på webben  Information för studerandena om plagiat www.abo.fi/student/etik_plagiat www.abo.fi/student/etik_plagiat  Video ”How to avoid plagiarism” www.abo.fi/student/allmankompmaterial www.abo.fi/student/allmankompmaterial  Guider för ämnenas instruktioner för uppsatsskrivning mm: www.abo.fi/student/fakultetsinfo_gradu www.abo.fi/student/fakultetsinfo_gradu  Guide för citat- och referensteknik: www.abo.fi/student/refteknik (men använd ditt eget ämnes instruktioner om de ger sådana!) www.abo.fi/student/refteknik


Ladda ner ppt "Februari 2011Forslund/Lärcentret1 Plagiathantering vid ÅA Tove Forslund Lärcentret i Åbo"

Liknande presentationer


Google-annonser