Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland Handledarträff 5/10 1999 zHandledarutbildningarna zHandledarens uppgifter zITiS studiehandledning, Läromedelsdatabasen zSamarbetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland Handledarträff 5/10 1999 zHandledarutbildningarna zHandledarens uppgifter zITiS studiehandledning, Läromedelsdatabasen zSamarbetet."— Presentationens avskrift:

1 region Östergötland Handledarträff 5/10 1999 zHandledarutbildningarna zHandledarens uppgifter zITiS studiehandledning, Läromedelsdatabasen zSamarbetet med handledarna från lärarutbildningen zBehov av elektronisk regional mötesplats zSkolledarutbildningen zITiS-datorerna zFrågor

2 Lokala förutsättningar för ITiS zEtt aktivt skolledarengagemang … zSkolorganisation … y ger förutsättningar för arbetslaget att arbeta med utvecklingsarbete tillsammans med elever zHandledarutbildning … zTekniktillgång och tekniksupport (skall finnas) … väl fungerande datorer … uppkoppling mot Internet... supportorganisation för hantering av teknikproblem

3 region Östergötland ITiS handledarplatser

4 zHa en god allmän pedagogisk kompetens zerfarenhet av ämnesövergripande utvecklingsarbete zerfarenhet av att använda IT som ett verktyg i skolarbetet zPraktisk erfarenhet av handledarskap i lärarfortbildning/lärarutbildning är en merit Kommunala handledare

5 zHandledaren ska leda kompetensutvecklingen för en grupp kollegor med skiftande erfarenhet av IT som ett lärandets verktyg zFungera som förebilder i arbetet med en utvecklad lärarroll Kommunala handledare

6 z1 handledare på ca 60 ITiS-platser ca 150 timmars handledning/handledare z15 timmar/lärarlag och 20 timmar/seminarieserie finansieras av statsbidraget på 2100 kr/lärare zhandledning inte undervisning zhandledaren är examinator z7 dagars utbildning som finansieras av delegationen

7 Kompetensutvecklingen i arbetslaget zLärande i arbetet ygenom ett ämnesövergripande, problembaserat elevorienterat utvecklingsarbete tillsammans med elever zI arbetslaget (15 tim* handledning) ysom studiegrupp zI en seminarieserie tillsammans med andra arbetslag inklusive examination (20 tim* + 10 tim* handledning) *) Kommunal handledare *) Lärarutbildare

8 Lärarlaget/Studiegruppen zlärarna i arbetslaget tar eget ansvar för sitt eget lärande zstöd i form av handledning och anvisningar om läromedel ztillgodogöra sig satsningens teoretiska innehåll ysamtliga deltagare för loggbok zplanerar genomför och utvärderar ett utvecklingsarbete tillsammans med elever yutvecklingsarbetet ska vara ämnesövergripande, problembaserat och elevorienterat

9 Seminarieserierna z>25 personer, 3-5 lärarlag zbör representera olika skolformer, lärarkompetenser och stadier zfördjupa teoretiska moment och ge tillfälle till erfarenhetsutbyte runt utvecklingsarbetet zexamination sker i seminarieserien, skriftlig redovisning, loggböcker och använda läromedel, resultat och utvärdering zgärna samverkan över kommungränserna

10 ITiS Kompetensutveckling

11 ITiS Studiehandledning zwww2.skolverket.se/BASIS/itis2/ web/webhandledare/DDD/315

12 Läromedelsdatabasen zwww.itis.gov.se/studiematerial/index.html

13 Handledare från lärarutbildningen Samordnare på Universitetet är: Olof Ernestam Linköpings universitet, Fil.fak.kansli, 581 83 Linköping. Tel: 013 282087, Fax: 013 282814, E-post: oloer@ffk.liu.se

14 Handledare från lärarutbildningen zDet kan vara önskvärt att blanda lärarlag från olika kommuner men det måste ske i samförstånd mellan inblandade kommuner och ekonomin görs upp mellan kommunerna zNär man har en seminariegrupp på minst 25 deltagare kan man efter anmälan till mig ta direktkontakt med Olof Ernestam och få kontakt med handledaren från lärarutbildningen.

15 Regionala mötesplatser? www.projektplatsen.se/ gymnasium.mjolby.se/itis/ FC?

16 Regional webbplats i E-län www.edu.linkoping.se/sortho/

17 region Östergötland ITiS platser (lärare i lärarlag)

18 Skolledarutbildning ht 99 zEn skolledare från skolor där arbetslag deltar zFokusering på rollen som pedagogisk ledare med ansvar för skolutveckling zAnordnare ht 1999 blir PM Datautbildningar AB z3 Heldagar: 25/10, 9/11 och 29/11 (en veckas studier) zSe vidare www.edu.linkoping.se/sortho/ eller go.to/itis/

19 Skolledarutbildningen skall: zÖka förståelsen för rollen som möjliggörare zstärka insikten om ansvaret för att tillhandahålla bra förutsättningar för arbete med informationsteknik zöka insikten om ansvaret för etiska och demokratiska frågor i samband med IT zbidra till att skapa nätverk

20 region Östergötland ITiS infrastrukturpengar

21 Aktuell information om ITiS zITiS nationellt informationsmaterial www.itis.gov.se/publikationer/index.html  Regional ITiS-information www.edu.linkoping.se/sortho/ (eller go.to/itis )


Ladda ner ppt "Region Östergötland Handledarträff 5/10 1999 zHandledarutbildningarna zHandledarens uppgifter zITiS studiehandledning, Läromedelsdatabasen zSamarbetet."

Liknande presentationer


Google-annonser