Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnmisshandel. I samhället I sjukvården Barnmisshandel i samhället Allmänhet Socialtjänst Polis Åklagare Domstolar Sjukvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnmisshandel. I samhället I sjukvården Barnmisshandel i samhället Allmänhet Socialtjänst Polis Åklagare Domstolar Sjukvård."— Presentationens avskrift:

1 Barnmisshandel

2 I samhället I sjukvården

3 Barnmisshandel i samhället Allmänhet Socialtjänst Polis Åklagare Domstolar Sjukvård

4 Sjukvården vetenskap och beprövad erfarenhet Hälso och sjukvårdslagen anmälnings- skyldighet till socialtjänsten möjlighet att anmäla till polis i vissa fall upptäcka misshandel bidraga till utredning adekvat omhänder- tagande av barnet

5 Barnmisshandel i sjukvården Ovanligt i vardagssjukvården Förenat med viss dödlighet

6 Barnmisshandel Vi vill inte se det

7 Barnmisshandel i sjukvården problem Det är svårt och ovanligt

8 Barnmisshandel i sjukvården Vi har inte tid!

9 Barnmisshandel i sjukvården. Problem Vi blir känslomässiga Vi blir för engagerade Vi blir oproffesionella

10 Anmälningsskyldigheten Hur hittar man rätt? Hur gör man? Hur ska föräldrarna reagera? Blir jag hotad? Har jag rätt? Blir det bra för barnet Socialtjänsten tel katalog 112 PM Skriv fritt. Prata med chefen

11 Barnmisshandel i sjukvården Problem Vi vet inget om andra myndigheter Vi misstror andra myndigheter Vi har vårt eget språk Vi har vårt eget tempo Vi har egen kunskap Vi har vår egen kultur

12 Språket på sjukhuset medicinska termer luddigt ibland för att skydda oss själva helgarderande uppkomstsätt kommenteras sällan skadans ålder kommenteras sällan prognos skrivs sällan ned

13 Samarbete Länets samrådsgrupp – rutiner, utbildning Lokala samrådsgrupper för enskilt ärende ev. anonymt Mio i Landstinget Barnklinikens PM Barnahus på gång Kollegor och arbetskamrater Barnläkarföreningens arbetsgrupp – barnsomfarilla.org NFBO nordisk tvärvetenskaplig

14 LÄNETS SAMRÅDSGRUPP HANDLÄGGNINGSRÅD På Länsstyrelsens hemsida Länk från mio-sidan på landstingets intranät UTBILDNING Soc, polis, åklagare, gyn, BUP barnmedicin, barntandvård

15 Lokal samrådsgrupp I varje sjukvårdsområde För enskilt ärende Kan ske anonymt Soc, polis, åklagare, sjukvård Medlemmar hittas i handläggningsråden

16 MIO misshandel och omsorgssvikt Ursprung Astrid Lindgrens barn sjukhus Vårdprogram

17 MIO i Jönköpings län Alla tre sjukhusen Läkare Sjuksköterskor Kuratorer Stödfunktion Bara somatik Mio:s vårdprogram Lokala anpassningar Barntraumajournal Hemsida på intranätet Fokuserat på misshandel Rutiner för döda barn på akuten

18

19 Diskutera med barnbakjouren Barn < 18 månader Barn med oklar eller av annan tillfogad skada Barn som fått otillräcklig tillsyn i samband med skadans uppkomst Barn som är observationsfall Alla barn där uppgivna skademekanismen inte stämmer med barnets utvecklingsnivå och färdigheter och/eller depåvisade skadorna

20 Barnet ligger på sjukhus och är omhändertaget Ska vårdas på barnklinik Skriftliga föreskrifter från soc Vem får besöka barnet Krävs övervakning? Vem ska kontaktas om någon tar barnet med sig Barnet behöver en känd person hos sig

21 När vi kopplas in utifrån Tar tid Inget för primärjouren Direktkontakt anmälare Kräv skriftlig begäran Bra för barnet Planera Förbered Var inte ensam Rättsintygsskrivande läkare?

22 Tänk alltid på barnets bästa och skydd

23 Barnahus Hus med alla professioner Barnet kommer till ett ställe Umeå Sundsvall Stockholm Linköping Göteborg och Malmö m flera Kommer nog till Jönköpings län inom något år

24 Barnmisshandel i sjukvården Ovanligt i vardagssjukvården Förenat med viss dödlighet Upprepningsrisk Våga se det Var professionell Samarbeta Barnet främst Ta hjälp Be om återkoppling

25

26

27


Ladda ner ppt "Barnmisshandel. I samhället I sjukvården Barnmisshandel i samhället Allmänhet Socialtjänst Polis Åklagare Domstolar Sjukvård."

Liknande presentationer


Google-annonser