Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvårdslagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvårdslagen"— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvårdslagen
Tillägg 1/7 2006 Vårdgivarnas skyldighet att tillgodose en god hygienisk standard i vård och behandling Ann-Sofie Pålsson, hygiensjuksköterska

2 Socialstyrelsen En nationell verksamhetstillsyn
Förbättring och utvecklingsområden: Tillämpning av basala hygienrutiner Egenkontroll och uppföljning Utbildning och kompetensutveckling Ann-Sofie Pålsson, hygiensjuksköterska

3 Tillämpning av basala hygienrutiner
”Korrekt arbetsdräkt och följsamhet till basala hygienrutiner för all personal…den enskilt viktigaste faktorn för att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner” (Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag. Socialstyrelsen 2006) Ann-Sofie Pålsson, hygiensjuksköterska

4 Egenkontroll och uppföljning
Vårdgivaransvar att genom egenkontroll följa upp att rutiner för att förebygga spridning av vårdrelaterade infektioner efterlevs Ann-Sofie Pålsson, hygiensjuksköterska

5 Ann-Sofie Pålsson, hygiensjuksköterska 2009-03-04

6 Ann-Sofie Pålsson, hygiensjuksköterska 2009-03-04

7 Ann-Sofie Pålsson, hygiensjuksköterska 2009-03-04
Verksamhetsplan 2009 Öka efterlevnaden av UMAS vårdhygienpolicy Användning av evidensbaserade åtgärder enligt nationell patientsäkerhetssatsning Uppföljningar med egenkontroller kring basala hygienrutiner, handspritsförbrukning, registreringar i Melior samt två nationella punktprevalensmätningar Ann-Sofie Pålsson, hygiensjuksköterska

8 Ann-Sofie Pålsson, hygiensjuksköterska 2009-03-04
Uppföljningar Under 2009 görs uppföljningar i mars september november Följsamhet till basala hygienrutiner Följsamhet till klädregler Ann-Sofie Pålsson, hygiensjuksköterska

9 Ann-Sofie Pålsson, hygiensjuksköterska 2009-03-04
Följsamhet till basala hygienrutiner Enhet/avdelning…………………………………. Datum …………. Siffrorna 1-10 i vänstermarginalen anger observerade personer, det är möjligt att markera med initialer bredvid nummer om så önskas. Markera med ett ”JA” för varje kolumn om rutinen är korrekt följd. Markera med ett ”NEJ” om ej korrekt följd. Om rutinen inte är relevant avseende användning av exempelvis handskar, skriv ”gäller ej”. Med korrekt spritning av händerna menas att händerna spritas före och efter patientnära arbete samt efter användning av handskar. Med korrekt användning av handskar menas att handskar används vid direktkontakt med kroppsvätskor eller utsöndringar Att inte omväxlande beröra smutsigt och rent med handskar på händerna. Att handskar byts mellan olika arbetsmoment hos samma patient och vid kontakt med ny patient. Med korrekt användning av plastförkläde/skyddsrock menas att plastförkläde/skyddsrock används vid undersökning/behandling som innebär direktkontakt med patienten eller dennes säng. Följsamhet till basala hygienrutiner i patientnära vårdarbete Patientnära arbete innebär undersökning, behandling eller vård av patient. Observerad person ”Spritas” Händerna Före / efter Används handskar enligt rutinbeskrivning Används plastförkläde/ Skyddsrock Enligt rutinbeskrivning Helt korrekt (i alla 3 steg) 1 / 2 3 4 5 Ann-Sofie Pålsson, hygiensjuksköterska

10 Ann-Sofie Pålsson, hygiensjuksköterska 2009-03-04
Följsamhet till klädregler Enhet/avdelning ………………………… Datum ………… Siffrorna 1-10 i vänstermarginalen anger observerade personer, det är möjligt att markera med initialer bredvid nummer om så önskas. Markera med ett ”Ja” för varje kolumn om korrekt klädd. Markera med ett ”Nej” om ej korrekt klädd. Kolumnen ”varken ring, klocka eller armband” har gjorts bredare för att ge möjlighet till i egen uppföljning ange vad som bärs av ring, klocka eller armband och slutsvaret blir då ” ej korrekt”. Klädsel i patientnära vårdarbete Patientnära vårdarbete är arbete innebär undersökning, behandling eller vård av patienter. Observerad person Kortärmat Varken ring, klocka eller armband Kort eller uppsatt hår Kortklippta/naturliga/ olackerade naglar Helt korrekt (i alla 4 steg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ann-Sofie Pålsson, hygiensjuksköterska

11 Uträkningsanvisningar för handspritsförbrukning på avdelningsnivå
 Så här räknar du antalet handdesinfektioner per patientdygn på avdelningsnivå 1. Hur mycket handsprit i ml har vi köpt detta kvartal. (Ex ml) Se förteckning 2006,  förteckning 2007 och förteckning 2008 2. Gå in på UMAS hemsida – Fakta / Data Warehouse / där klickar du på Vårdproduktion – Slutenvård – rapporter vårdenhet – fyll i avdelning mm – välj vårddagar periodens produktion exkl perm. – tid. (Ex – ; 3600 vårddagar). 3. Dividera antalet ml med antalet vårddagar /3600=44 Dividera svaret med 3. (Det beräknas gå åt ca 3 ml vid varje handdesinfektion.) 44/3=14,6. Antal handdesinfektioner per patient och dygn. =15 Ann-Sofie Pålsson, hygiensjuksköterska

12 Följsamhet till klädregler
Ann-Sofie Pålsson, hygiensjuksköterska

13 Följsamhet till basala hygienrutiner
Ann-Sofie Pålsson, hygiensjuksköterska

14 Handspritsbeställning i liter
4752 Ren Vård- Kampanj genomförs liter 2180 2006 Ann-Sofie Pålsson, hygiensjuksköterska 2007 2008

15 ”Den som inte ständigt förbättrar sig upphör till slut att vara bra”
Ann-Sofie Pålsson, hygiensjuksköterska


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvårdslagen"

Liknande presentationer


Google-annonser