Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Typ 2 diabetes orsaker, förekomst och behandling Claes-Göran Östenson Kliniken för endokrinologi och diabetologi Karolinska sjukhuset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Typ 2 diabetes orsaker, förekomst och behandling Claes-Göran Östenson Kliniken för endokrinologi och diabetologi Karolinska sjukhuset."— Presentationens avskrift:

1 Typ 2 diabetes orsaker, förekomst och behandling Claes-Göran Östenson Kliniken för endokrinologi och diabetologi Karolinska sjukhuset

2 Diabetes mellitus Typ 1 diabetes (förr barn- och ungdomsdiabetes) Typ 2 diabetes (förr åldersdiabetes) Speciella typer (MODY, MIDD) “Sekundär” diabetes (t ex på grund av kronisk inflammation i bukspottkörteln, vissa läkemedel) Graviditetsdiabetes (förebådar vanligen typ 2)

3 Definition av typ 2 diabetes Typ 2 diabetes kännetecknas av: Kronisk hyperglykemi (högt blodglukos) med rubbningar i ämnesomsättningen av kolhydrat, fett och protein Defekt insulinfrisättning (från  -cellen), minskad insulineffekt (insulinresistens) eller båda

4 Afrika 17 million (2.5) 215 million (3) Australien/Pacific 143 million (3) 276 million (4) Sydostasien 139 million (5.5) 282 million (7.5) Nordamerika 123 million (8) 236 million (10) Europa 148 million (8) 259 million (9) Mellersta östern 119 million (7) 239 million (8) Sydamerika 114 million (5.5) 226 million (7) Totalt 1194 million (5) 2333 million (6) 1: Prevalence in 2003 (%) 2: Prevalence in 2025 (%) IDF Diabetes Atlas. www.eatlas.idf.org. Ökande förekomst av diabetes

5 Prevalence of type 2 diabetes in Sweden Scherstén B. Epidemiologi vid typ 2-diabetes och möjligheter till prevention. I: Diabetes (Agardh, Berne, Östman, red) 3. uppl, Liber 2005; sid 68-76; Eliasson M et al. Diabetic Med 2002; 19:874- 880; Stockholms Diabetespreventiva program, 2006.

6 Typ 2 diabetes i Sverige Förekomst hos 4-5% av befolkningen ökar med åldern (ca 20% av 80-åringar) Fler män än kvinnor före 50-årsåldern Allt yngre åldrar? En oupptäckt diabetiker på 2 kända

7

8 NormalIGTTyp 2 diabetes Post- prandiellt glukos Nedsatt glukostolerans Insulin- känslighet Minskad insulin- känslighet (Insulinresistens) Faste- glucose Hyperglykemi Insulin sekretion Hyperinsulinemi, sedan b-cellsvikt 10–15 år Typ 2 diabetes: en progressiv sjukdom

9 Övervikt Fet, fiber- fattig mat Rökning Brist på motion Låg födelse- vikt Stress Normal glukos- tolerans Arvsanlag ”Prediabetes” Nedsatt glukostolerans Fullt utvecklad typ 2 diabetes Riskfaktorer

10

11

12

13

14

15

16

17 Psychological distress predicts type 2 diabetes 10 years later in men Six questions were asked about insomnia, apathy, anxiety, depression, fatigue and back/shoulder pain during the last twelve months Four answering alternatives were given ranging from ”never” to ”frequently” A summed index was created and divided into groups ”low, middle and high” where the lowest group was considered unexposed to psychological distress The single questions were also analysed

18 Depressive symptoms and risk of type 2 diabetes in men Psychological distress groups represent quartiles where the middle group refers to the two median quartiles. Data adjusted for age (35-42, 43-49 and 50-56 years), body mass index (≤24.9, 25–29.9 and ≥30.0 kg/m²), family history of diabetes (no/yes), smoking (never, former and current), physical activity (regular, moderate and sedentary) and socio-economic position (high, middle and low)

19 Depressive symptoms and risk of type 2 diabetes in women Psychological distress groups represent quartiles where the middle group refers to the two median quartiles. Data adjusted for age (35-42, 43-49 and 50-56 years), body mass index (≤24.9, 25–29.9 and ≥30.0 kg/m²), family history of diabetes (no/yes), smoking (never, former and current), physical activity (regular, moderate and sedentary) and socio-economic position (high, middle and low)

20 Risken för typ 2 diabetes ökar vid typ 2 diabetes i släkten vid övervikt och med lång duration av övervikt vid samverkan mellan diabetes i släkten och övervikt respektive fysisk inaktivitet vid låg födelsevikt

21 Risken för typ 2 diabetes ökar av tobaksbruk (cigaretter och snus) av högt alkoholintag (men påverkas ej eller minskas av måttligt bruk) av psykosociala stressfaktorer (kvinnor)

22 Risken för typ2 diabetes och nedsatt glukostolerans minskas av Regelbunden fysisk aktivitet viktminskning måttlig vinkonsumtion kaffekonsumtion vissa farmaka (metformin, akarbos, glitazoner )

23

24 Behandling Lämplig mat Motion/fysisk aktivitet Tabletter Insulininjektioner Kombination tabletter och insulin

25 Glukos Insulin I I I I I I I I G G G G G G G G I G G G Fettväv Lever Bukspott- körtel Muskel Tunntarm I G Kolhydrater Magsäck  -glukosidashämmare Sulfonylurea och meglitinider Biguanider Adapted from Kobayashi M. Diabetes Obes Metab 1999; 1 (Suppl 1):S32–S40. Glitazoner Glitazoner? Hur verkar olika tabletter för diabetesbehandling? GLP-1 inj./ DPP4-inhib. Hjärna

26 50% av typ 2 diabetes-patienter har komplikationer när sjukdomen diagnosticeras Retinopati, Grön eller grå starr Nefropati Neuropati MIKROVASKULÄRAMAKROVASKULÄRA Stroke Kranskärls- sjukdom Perifer kärlsjukdom 1 UK Prospective Diabetes Study Group. UKPDS 33. Lancet 1998; 352:837–853.

27 Sena komplikationer Exempel på åtgärder som minskar risken för sena komplikationer: God kontroll av blodglukosnivån blodfetterna blodtrycket Inget tobaksbruk Speciella åtgärder, t ex laserbehandling vid ögonpåverkan.

28 Stora kostnader Typ 2 diabetes i Sverige 1998 direkta sjukvårdskostnader årligen ca 7 miljarder kronor (5% av budget) All diabetesvård 1990-talet ca 11 miljarder Största delen pga komplikationer fotsår, dialys (600tkr/år) etc Indirekta kostnader också stor del

29 Typ 2 diabetes: ett växande problem En allvarlig, kronisk sjukdom Svarar för 90% of diabetesfall i världen Kan leda till allvarliga komplikationer i olika organ samt i hjärtkärlsystemet Karaktäriseras av två avgörande defekter: –Insulinresistens (försämrad insulineffekt) –Minskad insulinfrisättning från  -cellerna Leder till avsevärda kostnader för individ och samhälle


Ladda ner ppt "Typ 2 diabetes orsaker, förekomst och behandling Claes-Göran Östenson Kliniken för endokrinologi och diabetologi Karolinska sjukhuset."

Liknande presentationer


Google-annonser