Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dyspepsi, reflux och esofagusdysmotorik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dyspepsi, reflux och esofagusdysmotorik"— Presentationens avskrift:

1 Dyspepsi, reflux och esofagusdysmotorik
Den interaktiva föreläsningen – självmotsägelse eller reell möjlighet. Projektarbete av Ulf Petersson under Medicinska fakulteten, Lunds Universitets kurs Perspektiv på lärande september 2013.

2 Fistel efter brustet magsår Associerat med dyspepsi?
Nu följer exempel på hur de moment och tekniker som valts kan implementeras. Denna och efterföljande bilder exemplifierar definitionen av ämnet och … Associerat med dyspepsi?

3 Laparoskopisk op för GERD och esofagit Associerat med dyspepsi?
blir ett sätt att i inledningen försöka … Associerat med dyspepsi? 3

4 Spridd cancer i bukhålan (peritoneal carcinos) utgången från magsäcken
stimulera åhörarnas intresse . Associerat med dyspepsi? 4

5 Gastroskopiutlåtande – normal gastroskopi Associerat med dyspepsi?
”45-årig kvinna med 6 månaders anamnes på högt sittande buksmärta, illamående och tidig mättnadskänsla. Ultraljud buk har varit invändningsfri. Gastroskopet lätt ner till pars descendens duodeni som inspekteras ua. Pylorus regelbunden. Antrum och corpus ua. I retroversion ses cardia sluta tätt. Z-linjen välbevarad. Esofagus i sin helhet ua.” Denna bild beskriver ett fall med negativa utredningsresultat. Den introducerar i texten delar av definitionen för dyspepsi samt de undersökningar som är vanligast vid denna typ av problem. Associerat med dyspepsi? 5

6 Dyspepsi definieras som…
Alternativ 1 Besvär från: magsäck eller tolvfingertarm. Symtom: uppkördhet efter måltid, tidig mättnadskänsla, smärta eller brännande känsla i övre maggropen, halsbränna och sura uppstötningar Duration minst 3 mån, debut > 6 mån Alternativ 2 Som alt 1 minus: halsbränna och sura uppstötningar Innan vi avslöjar vilket svarsalternativ som är det rätta tar vi ytterligare en fråga som i text beskriver förslag på definitionen. Bestäm er för alternativ 1 eller 2 så går vi vidare med att besvara frågan.

7 Dyspepsi Inkluderar ej reflux- symtom Symtom från Orsak magsäck eller
tolvfingertarm Orsak organisk eller funktionell Dyspepsi Även om vi inte kommit så långt i föreläsningen så stannar vi upp och gör en kort sammanfattning av vad vi kommit fram till så här långt och lägger samtidigt till ny information om undergrupperna av dyspepsi som blir nästa del att avhandla.

8 Status och kompletterande anamnes – tänk topografiskt och differentialdiagnostiskt
Funktionell dyspepsi Angina pectoris GERD Motorikrubbningar Malignitet Pankreascancer Kronisk pankreatit Ventrikel ulcus Ventrikel cancer I den här bilden görs försök att introducera ett sätt att tänka i den kliniska situationen när man samtalar med och undersöker patienter, ett sätt där man tänker topografiskt organorienterat och funderar över och ställer frågor som är av differentialdiagnostisk betydelse. Detta är ett praktiskt strukturskapande förslag som kan verka motiverande. Gallsten Duodenal ulcus

9 Dyspepsi - utredning Prover: Hb, lever, F-hb HP-test Gastroskopi
Utredningar ur differentialdiagnostiskt syfte >50 år Dysfagi Kräkningar GI-blödning Viktminskning Alarmsymtom Denna bild försöker vi bygga upp genom ett gemensamt resonemang om utredning av besvären, varefter

10 Sammanfattning Dyspepsi Inkluderar ej reflux- symtom Symtom från Orsak
magsäck eller tolvfingertarm Inkluderar ej reflux- symtom Orsak organisk eller funktionell Dyspepsi Utredning Prover/HP-test Gastroskopi UL Outredd dyspepsi Behandlings försök syrahämning Organisk orsak behandling Vi gör en ny sammanfattning och introducerar nästa del av föreläsningen nämligen behandlingsdelen. Funktionell dyspepsi spec behandling saknas

11 GERD Patologisk reflux enligt 24 tim pH-mätning
Den nedre esofagussfinkterns backventilsfunktion satt ur spel Med eller utan esofagit

12 GERD - symtom Retrosternal sveda och värk (heart burn) Regurgitation
Sura uppstötningar Halsbränna Dysfagi

13 GERD - behandling Rådgivning Alginsyra (Gaviscon®) PPI – långtid

14 Refluxesophagit Kirurgi Indikationer: Gastroskopi 24 tim pH-mätning
Terapisvikt Barret Volymsreflux Gastroskopi 24 tim pH-mätning Manometri

15 Antirefluxkirurgi Fundoplikation (Nissen) 360 eller 280 grader
Öppen eller laparoskopisk

16

17

18 Antirefluxkirurgi - biverkningar
Oförmåga att rapa eller kräkas Uppblåshet (bloat syndrome) Ökad flatulens

19 Hiatusbråck Axialt hiatushernia (glidbråck)

20 Hiatusbråck Paraesofagealt hiatushernia

21

22 Esofageala motorikrubbningar
Akalasi: oförmåga hos LES att slappna av och öppnas vid sväljning Reducerat antal ganglieceller Dysfagi, regurgitation, viktförlust Behandling: Dilatation Botox Myotomi

23 Esofageala motorikrubbningar
Diffus esofageal spasm Dysfagi och krampliknande smärta Behandling: Ca-blockare, nitroglycerin Dilatation (Esofagus myotomi)


Ladda ner ppt "Dyspepsi, reflux och esofagusdysmotorik"

Liknande presentationer


Google-annonser