Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dyspepsi, reflux och esofagusdysmotorik. Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Dyspepsi, GERD, Dysmotorik/ Ulf Petersson / 2013 Fistel efter brustet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dyspepsi, reflux och esofagusdysmotorik. Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Dyspepsi, GERD, Dysmotorik/ Ulf Petersson / 2013 Fistel efter brustet."— Presentationens avskrift:

1 Dyspepsi, reflux och esofagusdysmotorik

2 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Dyspepsi, GERD, Dysmotorik/ Ulf Petersson / 2013 Fistel efter brustet magsår Associerat med dyspepsi?

3 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Dyspepsi, GERD, Dysmotorik/ Ulf Petersson / 2013 Laparoskopisk op för GERD och esofagit Associerat med dyspepsi?

4 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Dyspepsi, GERD, Dysmotorik/ Ulf Petersson / 2013 Spridd cancer i bukhålan (peritoneal carcinos) utgången från magsäcken Associerat med dyspepsi?

5 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Dyspepsi, GERD, Dysmotorik/ Ulf Petersson / 2013 Gastroskopiutlåtande – normal gastroskopi ”45-årig kvinna med 6 månaders anamnes på högt sittande buksmärta, illamående och tidig mättnadskänsla. Ultraljud buk har varit invändningsfri. Gastroskopet lätt ner till pars descendens duodeni som inspekteras ua. Pylorus regelbunden. Antrum och corpus ua. I retroversion ses cardia sluta tätt. Z-linjen välbevarad. Esofagus i sin helhet ua.” Associerat med dyspepsi?

6 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Dyspepsi, GERD, Dysmotorik/ Ulf Petersson / 2013 Dyspepsi definieras som… Alternativ 1 Besvär från: magsäck eller tolvfingertarm. Symtom: uppkördhet efter måltid, tidig mättnadskänsla, smärta eller brännande känsla i övre maggropen, halsbränna och sura uppstötningar Duration minst 3 mån, debut > 6 mån Alternativ 2 Som alt 1 minus: halsbränna och sura uppstötningar

7 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Dyspepsi, GERD, Dysmotorik/ Ulf Petersson / 2013 Dyspepsi Inkluderar ej reflux- symtom Symtom från magsäck eller tolvfingertarm Orsak organisk eller funktionell

8 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Dyspepsi, GERD, Dysmotorik/ Ulf Petersson / 2013 Status och kompletterande anamnes – tänk topografiskt och differentialdiagnostiskt GERD Motorikrubbningar Malignitet Ventrikel ulcus Ventrikel cancer Pankreascancer Kronisk pankreatit Gallsten Funktionell dyspepsi Duodenal ulcus Angina pectoris

9 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Dyspepsi, GERD, Dysmotorik/ Ulf Petersson / 2013 Dyspepsi - utredning Prover:Hb, lever, F-hb HP-test Gastroskopi Utredningar ur differentialdiagnostiskt syfte >50 år Dysfagi Kräkningar GI-blödning Viktminskning Alarmsymtom

10 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Dyspepsi, GERD, Dysmotorik/ Ulf Petersson / 2013 Sammanfattning Dyspepsi Symtom från magsäck eller tolvfingertarm Inkluderar ej reflux- symtom Orsak organisk eller funktionell Utredning Prover/HP-test Gastroskopi UL Outredd dyspepsi Behandlings försök syrahämning Organisk orsak behandling Funktionell dyspepsi spec behandling saknas

11 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Dyspepsi, GERD, Dysmotorik/ Ulf Petersson / 2013 GERD Patologisk reflux enligt 24 tim pH-mätning Den nedre esofagussfinkterns backventilsfunktion satt ur spel Med eller utan esofagit

12 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Dyspepsi, GERD, Dysmotorik/ Ulf Petersson / 2013 GERD - symtom Retrosternal sveda och värk (heart burn) Regurgitation Sura uppstötningar Halsbränna Dysfagi

13 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Dyspepsi, GERD, Dysmotorik/ Ulf Petersson / 2013 GERD - behandling Rådgivning Alginsyra (Gaviscon®) PPI – långtid

14 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Dyspepsi, GERD, Dysmotorik/ Ulf Petersson / 2013 Refluxesophagit Kirurgi Indikationer: –Terapisvikt –Barret –Volymsreflux Gastroskopi 24 tim pH-mätning Manometri

15 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Dyspepsi, GERD, Dysmotorik/ Ulf Petersson / 2013 Antirefluxkirurgi Fundoplikation (Nissen) 360 eller 280 grader Öppen eller laparoskopisk

16 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Dyspepsi, GERD, Dysmotorik/ Ulf Petersson / 2013

17

18 Antirefluxkirurgi - biverkningar Oförmåga att rapa eller kräkas Uppblåshet (bloat syndrome) Ökad flatulens

19 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Dyspepsi, GERD, Dysmotorik/ Ulf Petersson / 2013 Hiatusbråck Axialt hiatushernia (glidbråck)

20 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Dyspepsi, GERD, Dysmotorik/ Ulf Petersson / 2013 Hiatusbråck Paraesofagealt hiatushernia

21 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Dyspepsi, GERD, Dysmotorik/ Ulf Petersson / 2013

22 Esofageala motorikrubbningar Akalasi: oförmåga hos LES att slappna av och öppnas vid sväljning Reducerat antal ganglieceller Dysfagi, regurgitation, viktförlust Behandling: –Dilatation –Botox –Myotomi

23 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Dyspepsi, GERD, Dysmotorik/ Ulf Petersson / 2013 Esofageala motorikrubbningar Diffus esofageal spasm Dysfagi och krampliknande smärta Behandling: –Ca-blockare, nitroglycerin –Dilatation –(Esofagus myotomi)


Ladda ner ppt "Dyspepsi, reflux och esofagusdysmotorik. Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Dyspepsi, GERD, Dysmotorik/ Ulf Petersson / 2013 Fistel efter brustet."

Liknande presentationer


Google-annonser