Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skörda frukterna! Socialfondens växthus för kompetensutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skörda frukterna! Socialfondens växthus för kompetensutveckling."— Presentationens avskrift:

1 Skörda frukterna! Socialfondens växthus för kompetensutveckling

2 Investerar i och stärker människor i arbetslivet i EU:s medlemsländer Särskilt fokus på grupper längst ifrån arbetsmarknaden Europeiska socialfonden

3 Bred verksamhet – många politikområden Utbildnings- politik Arbetsmarknads- politik Näringspolitik Socialpolitik Integrations- politik

4 Stärker individer och grupper i arbetslivet Kvinnor och män har fått kompetens- utveckling arbetslösa har deltagit -Svåra målgrupper unga med komplex problematik utrikes födda Fem procent av befolkningen får del av socialfondsinsatser Innan programperioden slut kommer cirka individer fått del av Socialfonden!

5 Påverkar arbetsplatsernas formella och informella rutiner Varselprojekten Anställda: för första gången chans till omfattande utbildning Företagen: förståelse för behoven av kontinuerlig kompetensutveckling Nya strukturer och samverkansformer för lärande Större beredskap för konjunkturuppgången Förbättrad beredskap inför framtida kriser och globala omvandlingstryck

6 Påverkar företagens strategier, produktivitet och tillväxt If Metall - lokalt projekt blir nationellt - samarbete arbetsmarknadens parter - ambition att skapa hållbart arbetsliv i industri och samhälle Kompetensutveckling blivit en strategisk och prioriterad fråga i många småföretag Likabehandlingsperspektiv kopplas till verksamhetens mål och kvalité

7 Intecknade medel av finansplanen för PO1 utan och med 20 procents återflöde , mkr. Finansplan 107 % intecknat Finansplan med 20% återflöde 93% intecknat

8 Intecknade medel av finansplanen för PO2 utan och med 30 procents återflöde, , mkr. Finansplan 99% intecknat Finansplan med 30% återflöde 79% intecknat

9 Beviljat stöd och planerat antal deltagare i pågående och avslutade genomförandeprojekt Mellersta Norrland Sektor Programområde 1Programområde 2 Beviljat stöd, mnkr Planerat antal deltagare Beviljat stöd, mnkr Planerat antal deltagare Ideella org Kommun Landsting Privat Staten ESF-medel Nationell50% 6261% 279 TOTALT124456

10 Finansiering av PO 2-projekt. Tot 456 miljoner kronor varav medfinansiering 279 mnkr vilket motsvarar 61procent

11 KOMs förslag till Socialfondsförordning Större fokus på begränsat antal mål - främja sysselsättning och stödja arbetskraftens rörlighet - investera i utbildning, kompetens och livslångt lärande - främja social integration och bekämpa fattigdom - stärka institutionella kapaciteten och en effektiv offentlig administration. Minst 20 procent av ESF-medlen ska gå till social inkludering Arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer ska i större utsträckning medverka i genomförandet Kommissionen ska mer aktivt underlätta samarbete över gränserna och stärka social innovation Enklare regler för att underlätta administrationen De operativa programmen ska förvaltas på ett mer resultatinriktat sätt genom gemensamma handlingsplaner

12 Processen mars 2012 och framöver Förhandlingar mellan KOM och MS om budget och inriktning på sammanhållningspolitiken pågår Förhandlingarna beräknas fortsätta in på 2013, beslut tas av rådet, parlamentets medverkan Arbetet med partnerskapsavtal och svenska operativa program påbörjas 3 mån efter rådets beslut om förordningar ska partnerskapsavtalet lämnas till KOM KOM ska inom 6 mån godkänna partnerskapsavtalet Operativa programmet förhandlas samtidigt När förhandlingarna på EU-nivå är klara fördelas medlen ut på MS som sedan anpassar programmen för nationella behov Efter avklarad beredning inom RK beslutar regeringen om förslag till socialfondsprogram som ska godkännas av KOM. Därpå följer förhandlingar mellan A-dep och Kommissionen om programutformningen. Programstarten fördröjd, oklart när

13 Programgenomförande Allt beslutsutrymme 2012 intecknat Ingen möjlighet överinteckna Troligtvis inga ytterligare ansökningsomgångar under programperioden Men: återflöde används för att uppgradera särskilt framgångsrika projekt Vi utreder möjlighet starta förprojekteringar som förberedelse för nästa programperiod


Ladda ner ppt "Skörda frukterna! Socialfondens växthus för kompetensutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser