Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilken betydelse har miljön för barns lärande och utveckling?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilken betydelse har miljön för barns lärande och utveckling?"— Presentationens avskrift:

1 Vilken betydelse har miljön för barns lärande och utveckling?

2 Ett hem präglas av de personligheter som bor där.
Miljön på olika förskolor präglas av de som arbetar där. Den pedagogiska miljön skapas av vilken pedagogisk filosofi som genomsyrar verksamheten.

3 Miljön styrs av vilken barnsyn och kunskapssyn vi har…

4 Barnsynen finns inte bara i tänkandet, utan syns i det praktiska handlandet..

5 Förskoleåldern är inte barnets resa genom utvecklingsstadierna utan barnets resa genom upplevelser.

6 Ser vi pedagoger ett barn…
som har en historia/erfarenheter som vill växa, lära sig och få kunskap som kan skapa sin egen kunskap med en inneboende kraft Som behöver vuxna som kan utmana deras tankar Som behöver vuxna och barn att kommunicera med Utifrån denna syn får miljön i förskolan en viss utformning

7 Miljön kommunicerar alltid med barnet
Miljön kommunicerar alltid med barnet. Hur kommunicerar miljön med barnet och vad vill vi att miljön ska kommunicera? - Frågeställningar som stöd vid observation av miljön och hur barnen använder den!

8 En väl planerad miljö stödjer barnets
- självständighetsutveckling - identitetsutveckling - senso-motoriska utveckling - kognitiva utveckling - lekutveckling

9 Miljön ska vara: Välkomnande Estetisk Stimulerande Utmanande Tydlig
Tillgänglig

10 Workshop i arbetslagen
Utifrån dagens föreläsningar, hur kan gör vi/kan vi göra för att: Förmedla lärande (Pnina Klein) Skapa relationer Se ALLA barns tillgångar Se och använda lekens & miljöns värde


Ladda ner ppt "Vilken betydelse har miljön för barns lärande och utveckling?"

Liknande presentationer


Google-annonser