Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Huvudämnesstudier KME

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Huvudämnesstudier KME"— Presentationens avskrift:

1 Huvudämnesstudier KME
9/2 2006 2:1 Kultur, medier och estetik Vad är KME? - Presentation t.ex. i folderform. Begreppsfördjupning med hjälp av auditiv, visuell och kinestetisk kommunikation, produktion/reception samt skriven text. Grupp processer redovisas i skriven PM Introduktion av arbete med kurs- och Utbildningsportfolio 3:1 Barns språkutveckling i en flerspråkig lärmiljö Vad är språklig medvetenhet? Fallstudier bearbetas utifrån ett utvidgat textbegrepp. Estetiska uttrycksformer och verbalt språk. Metoder för läs- o skrivutveckling. Sv 2-perspektiv Loggbok, novellskrivande, jobbansökan, digitalt berättande Studiebesök Åldersspår 4:1 Gestaltning av samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga kunskapsområden Mötet med det andra Det kulturskapade rummet Estetiska, samhälls- och naturvetenskapliga perspektiv Förståelse av och möjligheter att påverka villkoren för en global hållbar utveckling Observation och undersökning Gestaltning i en multimodal föreställning som iscensätter rum eller miljöer. Digitala och analoga gestaltningar samspelar Kollektivt processprotokoll Personlig betraktelse (essä) Utbildningsportfolions layout bedöms 5:1 Ungdom och estetiska läroprocesser Projektarbete med ungdomar i skolan Ungas skolidentiteter Värdering/bedömning Projektbeskrivning i skriftlig och gestaltande form Opposition på varandras arbeten 1:a terminen Sidoämnen Sidoämnen Sista terminen 2:2 KME-pedagogiskt arbete i förskola och skola Didaktisering av estetiska språk i skolprojekt som dokumenteras i rapportform. Didaktisk frågeställning undersöks i analytisk text. Juridik/etik Kunskapssyn och pedagogiska förhållningssätt. Styrdokument Åldersspår Utbildningsportfolion ska vara påbörjad 3:2 Multimodala möten i förskola och skola Mötet med den andre Kulturbegreppet bearbetas genom arbete med porträtt, intervju, etnografisk dokumentation och gestaltas genom multimodala möten Att samtala utvecklingssamtal- responsgivning-bedömning konflikt-konflikthantering Uppsats utifrån arbetet med temat perspektiven genus, etnicitet, klass opponering Åldersspår 4:2 Iscensättning av estetiska läroprocesser - projektledarskap i förskola och skola KME-projekt i verksamheter med barn och unga Fokus på frågor som berörts i kurs Didaktiska val av ämnesinnehåll och funktionella uttrycksformer Projektledarskap och bedömning. ”Den reflekterande praktikern” ”Rummet - Den tredje pedagogen” Projektrapport Åldersspår Utbildningsportfolions innehåll bedöms för 140 p studenter 5:2 Den öppna skolan och kulturen Gränslandets Pedagogik Det offentliga rummet, Mötesplatser Inflytande och delaktighet Mångfald av ungdomskulturer kopplat till skolan Utbildningsportfolions innehåll bedöms för Gs studenter Argumenterande artikel för publicering

2 5:2 Den öppna skolan och kulturen
5:1 Ungdom och estetiska läroprocesser Projektarbete med ungdomar i skolan Ungas skolidentiteter Värdering/bedömning Projektbeskrivning i skriftlig och gestaltande form Opposition på varandras arbeten Sidoämnen 5:2 Den öppna skolan och kulturen Gränslandets Pedagogik Det offentliga rummet, Mötesplatser Inflytande och delaktighet Mångfald av ungdomskulturer kopplat till skolan Argumenterande artikel för publicering Avslutande termin

3 Skriva för att lära 2.1 Tre separata reflekterande texter kring begrepp och uttrycksformer, PM, Presentation i folderform, reflektion över eget lärande (Finns integrerat med kursportfolion i alla huvudämneskurser), 2.2 Rapport, Frågeställning undersöks i analytisk text. 3.1 Loggbok, novellskrivande, jobbansökan, 3.2 B-uppsats, (etnografisk dokumentation, intervju) 4.1 Berättande text (Essä), processprotokoll, hemsida (Utbildningsportfolion) 4.2 Projektbeskrivning, vetenskaplig text. Logg (Den reflekterande praktikern) 5.1 Argumenterande artikel 5.2 ”Konstnärligt” gestaltad text? Opposition. 7.1 och 7.2 Argumenterande artikel för publicering.


Ladda ner ppt "Huvudämnesstudier KME"

Liknande presentationer


Google-annonser