Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spel och lekar Ulf Wilhelmsson Lektor filmvetenskap Avhandling om datorspel och filmteori 2001.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spel och lekar Ulf Wilhelmsson Lektor filmvetenskap Avhandling om datorspel och filmteori 2001."— Presentationens avskrift:

1

2 Spel och lekar Ulf Wilhelmsson Lektor filmvetenskap Avhandling om datorspel och filmteori 2001

3 Vad vet vi om spel? Exempel. Kortlek

4 Att definiera spel Alla språk skiljer inte på företeelserna spel och lek, så som vi gör i svenskan.

5 Att definiera spel Vad som är ett spel och vad som är en lek är alltså inte alltid så lätt att skilja åt. Ibland är det inte ens nödvändigt; så länge vi har trevligt behöver vi ju inte bry oss om vi leker eller spelar.

6 Att definiera spel Spel och lek i mer generell betydelse har analyserats och definierats av exempelvis den franske antropologen Roger Caillois i boken Les jeux et les hommes, 1958 (i engelsk översättning, Man, Play and Games 1961, här refererad till från 2001 års utgåva).

7 Roger Caillois Caillois studie behandlar spel och lek som de viktiga aktiviteter de faktiskt är vilket leder till en tanke om att spel och lek har stora återverkningar på det samhälle där de utövas.

8 Roger Caillois En av utgångspunkterna för Caillois är att ett spel har just ett regelverk omkring sig. Detta kallar han för ludus. Den fria lekens huvudingrediens kallar Caillois för paidia.

9 Roger Caillois Leken är mindre ordnad än spelet som alltså styrs av ett regelverk. Spel och lekar har alltså olika hög grad av regelstyrdhet (ludus) och frihet (paidia).

10 Roger Caillois Dessa två egenskaper står inte i omedelbar konflikt med varandra utan kan förstås som balanserande på en gradskala där de två polerna båda kan finnas i högre eller mindre omfattning i ett givet spel.

11 Roger Caillois Utöver dessa parametrar, regler kontra frihet, ger Caillois också sex villkor som utgör grunden för att man alls kan tala om att det är just ett spel eller lek det handlar om.

12 Roger Caillois Spelet ska innehålla frivillighet, det ska vara separat från vardagen och begränsat i tid och rum, ha ett oförutsägbart utfall, det ska vara improduktivt, regelstyrt och slutligen påhittat/fiktivt.

13 Roger Caillois Caillois kategoriserar också olika typer av spel och lekar efter deras centrala egenskaper.

14 Roger Caillois Agôn (skicklighet/tävlingsspel) Här finner vi spel och lekar som tex fotboll, brottning och löpning och kombinationer av dessa som amerikansk football och rugby.

15 Roger Caillois Alea (slump) I denna typ av spel avgör slumpen vem som vinner. Lotterier, tombolahjul, roulett och liknande spel bygger på denna huvudprincip.

16 Roger Caillois Mimicry (härmning) Här återfinner vi lekar som tex. barns härmande av ett flygplan med utfällda armar liksom teater och film som bygger på härmning. Skådespelaren är inte sin karaktär menar Caillois utan spelar en annans gestalt.

17 Roger Caillois Ilinx (yrsel/svindel) Här finner vi lekar som att åka berg och dalbanor, irländsk julafton och andra yrsellekar.

18 Roger Caillois Kategorierna kan kombineras i olika moment inom ett och samma spel. I ett spel baserat huvudsakligen på mimicry kan det också finnas agôn, alea och illinx. Enligt Caillois kan vissa kombinationer inte fungera; tex. illinx och agôn är motsatser. Detta kan diskuteras.

19 Olika typer av spel Tärning Kortspel Brädspel Mekaniska spel Elektroniska spel

20 Olika typer av spel Spel för en person-föreställningen av en motspelare Spel för flera-faktiska motspelare Lagspel-flera mot flera

21 Vilka är oddsen? Spelsituation Vilken insats? Vilken risk? Vad kan vinnas? Hur stor förlust kan jag ta?

22 Poker SannolikhetSannolikhet BluffBluff Chans/slumpChans/slump TaktikTaktik

23 Poker - utfallssannolikhet Ingenting1 på 2 Ett par1 på 2,4 Två par1 på 21 Tretal 1 på 47 Stege1 på 255 Färg1 på 509 Kåk1 på 694 Fyrtal1 på 4165 Straight flush1 på 72193 Royal Straight Flush1 på 649740

24 Uppgift Ni ska nu i grupp konstruera ett spel utefter Caillois definitionsmodell och kategorier. Fyra grupper - fyra kategorier dvs. en per grupp. Agôn (skicklighet/tävlingsspel) Alea Mimicry Illinx

25 Uppgift Ni ska använda en tennisboll på något sätt i spelet. Ni ska redovisa ert spel inför hela klassen dels genom att spela en eller flera omgångar av spelet dels genom att presentera de huvudsakliga punkterna i ett designdokument.

26 Uppgift Ni ska alltså också skriftligen redovisa ert arbete i form av ett enkelt gamedesigndokument. I detta ska ni ta upp följande: Vilken typ av spel är det fråga om (agôn, alea, mimicry, illinx)? Vad är det spelaren ska göra? Hur många spelare kan spela spelet? Vad är vinstvillkoret, dvs. hur vet man att spelet är slut och vem som vunnit? Hur är poängsystemet/balansen i spelet konstruerat?

27 Uppgift Hur ser regelverket ut för spelet? Vilka konsekvenser får ett regelbrott? Vilken är den optimala spelstrategin med hänsyn tagen till reglerna? (svår fråga!) Var kan man spela spelet? Tänk tex. inomhus, utomhus, hög i tak, raka väggar, papperskorg måste finnas eller vad som krävs av själva miljön helt enkelt. Vilka redskap behövs? Kan spelet göras om till ett datorspel?

28 Uppgift


Ladda ner ppt "Spel och lekar Ulf Wilhelmsson Lektor filmvetenskap Avhandling om datorspel och filmteori 2001."

Liknande presentationer


Google-annonser