Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Windows Small Business Server 2003 R2 (SBS 2003 R2) Stora möjligheter för återförsäljare och systembyggare!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Windows Small Business Server 2003 R2 (SBS 2003 R2) Stora möjligheter för återförsäljare och systembyggare!"— Presentationens avskrift:

1 Windows Small Business Server 2003 R2 (SBS 2003 R2) Stora möjligheter för återförsäljare och systembyggare!

2 Agenda Introduktion till Small Business Server 2003 R2 Säkerhet, lagring och backup E-post och mobilitet Samarbete och delning av information Resurser för er Summering

3 Introduktion till Small Business Server 2003 R2 Windows Small Business Server 2003 R2 erbjuder funktioner som tidigare endast fanns för större företag  E-post  Säker anslutning till Internet  Intranät för företaget  Möjligheter för fjärranslutning  Stöd för Windows Mobile ® -baserad enheter  Fil- och skrivardelning  Hantering av patchar och uppdateringar  Möjligheter för backup och restore Allt i en lösning som är enkelt att driftsätta, hantera och som kunden har råd med

4 Inneh å llProdukt / teknologiStandardPremium  S ä kert, p å litligt operativsystem  Fil-, skrivar-, och applikationsdelning  Robust brandvägg för högre säkerhet och bättre dataskydd Windows Server ™ 2003 XX  Intern webbsida f ö r f ö retaget (Intran ä t) f ö r att dela information och dokument Windows ® SharePoint ™ Services XX  L ö sning f ö r e-post och meddelanden  Delade kalendrar  Å tkomst till E-post via webben Utökad maxgräns för mailbox från 16 GB till 75 GB med Exchange Server 2003 SP2 Microsoft ® Exchange Server 2003 SP2 Microsoft ® Office Outlook ® 2003 XX  Automatiserad hantering av patchar och uppdateringar i hela nätverket med daglig statusrapportering för PCs och servrar med Microsoftmjukvara Nytt! Update Services inkluderas med SBS 2003 R2 Microsoft ® Windows Server™ Update Services XX  Faxa fr å n datorn med f ä rre telefonlinjer  Ta emot fax via e-post eller skrivare Microsoft ® Shared Fax Service XX  Kraftfull, integrerad l ö sning f ö r hantering av data och rapporter Nu med SQL Server 2005 Workgroup Edition Microsoft ® SQL Server ™ 2005 Workgroup X  Flerlagers brandv ä gg f ö r h ö gre s ä kerhet  Verktyg f ö r att hantera och ö vervaka intern å tkomst till Internet Microsoft ® Internet and Security Acceleration (ISA) Server 2004 X  Verktyg för att utveckla anpassade webbsidor Microsoft® Office FrontPage® 2003 X Ingående komponenter

5 AD, DNS, DHCP, VSS, WSS, IIS, VPN, WMI, WSUS, GPO, ETC... Värde? Faktiskt värde: Datorer som fungerar! Vad har jag för nytta av... Windows Server 2003

6 Scenario: ”Datorn är borta/trasig!” Kunder missnöjda, affärer förlorade, arbetstid slösad... Lösning: informationen lagras centralt En kopia av varje användares ”Mina dokument” finns lagrad centralt Användarens egna inställningar kan lagras  ”Mitt skrivbord!” Företagets riktlinjer tillämpas automatiskt  Applikationer som behövs installeras E-post, kalender och kontakter är kvar och tillgängligt Tillbaka i hetluften på nolltid! Vad har jag för nytta av... Windows Server 2003

7 Scenario: ”Min fil är borta!” Flera veckors arbete förlorat? Frustration, misstro, missnöje Lösning: Skuggkopior Användare kan själva återställa filen Bra komplement till backup Konfigurerat per automatik Vad har jag för nytta av... Windows Server 2003

8 Scenario: ”Farlig mask sprids på nätet!” Osäkerhet – ”behöver jag göra något?” Fakta: Nimda, Code Red, Blaster och Sasser utnyttjade alla kända säkerhetshål för vilka det redan fanns uppdateringar Komplicerat och kompetenskrävande att säkerställa uppdateringar Lösning: Inbyggd uppdateringstjänst! Alla Microsoft-produkter tillgängliga via Microsoft Update Automatiska rapporter Uppfyller alla datorerna i nätverket kriterierna för ? Vad har jag för nytta av... Windows Server 2003

9 Unika funktioner Smidiga verktyg för säkerhetskopiering och uppdateringar Automatiska rapporter för hälsa, nyttjande och uppdateringsstatus Förkonfigurerade inställningar... ...för central lagring, för skuggkopior, för utrullning av applikationer etc. Möjligheter för återförsäljare och partners Verksamhetsspecifika inställningar och konfigurationer Kostnadseffektivt driftsansvar Merförsäljning av hård- och mjukvara Säker, trygg och tillgänglig med SBS 2003 R2

10 VPN, RPC/HTTPS, WAP, Direct Push, OWA, OMA, ActiveSync, RWW, GPRS, ETC... Värde ? Faktiskt värde: Frihet och flexibilitet! Vad har jag för nytta av... E-post och mobilitet

11 Scenario: ”Jag återkommer när jag är tillbaka på kontoret...” Kunder missnöjda, affärer förlorade, arbetstid slösad... Lösning: ständig tillgång till e-post Vad har jag för nytta av... Windows Server 2003 HTTPS Small Business Server 2003

12 Scenario: ”Jag vill arbeta hemifrån” Vård av sjukt barn, punktering på cykeln, tandläkartid... Lösning: inbyggda, förkonfigurerade funktioner! Möjlighet att ansluta sig säkert till nätverket (VPN)  Som på kontoret Möjlighet att synkronisera e-post i Outlook 2003  Outlook över Internet Möjlighet att ansluta sig via webben (Remote Web Workplace)  För dem utan bärbar dator Vad har jag för nytta av... E-post och mobilitet

13 Kraftfulla funktioner för mobilitet Inbyggd VPN-lösning Inbyggda funktioner för mobil åtkomst till e-post  Outlook 2003  Mobiltelefon  Webb Unik funktion för fjärråtkomst via webben Möjligheter för återförsäljare och partners Verksamhetsspecifika konfigurationer Merförsäljning och konfiguration av mobila enheter Merförsäljning av hårdvara Maximera frihet och produktivitet med SBS 2003 R2

14 Windows SharePoint Services, SharePoint, WSS, Workspace, Site, Teamsite, Member, ETC... Värde ? Faktiskt värde: Bättre internkommunikation! Större samarbetsmöjligheter! Bättre hantering av dokument! Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning

15 Scenario: ”Vi delar dokument som bifogade filer i e-post eller på en filserver...” Säkerhet, tillgänglighet, produktivitet? Lösning: Lagra dokument på SharePoint Centralt och med säkerhetskopiering Tillgänligt för alla (som har rättighet) Sökbart (med Premium) Strukturerat Med versionshantering Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Windows SharePoint Services Mer än dokumenthantering  Semesterkalendern kommer alla åt från sin egen dator  Ärendehantering Använd SharePoint för egna listor  Fakturastatistik  Tidrapportering Analysera med välkända program  Excel 2003  Access 2003 Kom åt Intranätet från Internet Dokument Diskussioner UppgifterKontakter Enkäter Kollegors närvaro Kalender Samarbete …

29 Unika funktioner för samarbete och informationsdelning Anpassad SharePoint-implementation  http://companyweb Unik funktion för fjärråtkomst till Intranätet via webben Möjligheter för återförsäljare och partners Verksamhetsspecifika anpassningar Merförsäljning av mjukvara Uppförsäljning till Office Professional och SBS 2003 Premium Maximera samarbetsmöjligheterna med SBS 2003 R2

30 Summering av nyheterna i R2 Den “gröna lampan” för uppdateringar som indikerar att alla datorer med Microsoftmjukvara inte saknar någon uppdatering – eller dagliga rapporter med detaljerade instruktioner om hur den “gröna lampan” uppnås Automatiserad hantering av uppdateringar i hela nätverket för alla produkter som stöjds av Microsoft Update sänker kostnader för att hantera ett Microsoft-baserat nätverk och hjälper dig upprätthålla en säkrare infrastruktur Utökad maxstorlek hos mailboxar från 16 GB till 75 GB utökar möjligheterna med e-post SQL Server 2005 Workgroup Edition erbjuder en kraftfull, integrerad lösning för hantering av data och rapporter för att stödja det bredaste urvalet av verksamhetsapplikationer Utökade rättigheter med klientlicenserna ger kunderna rätt att komma åt ytterligare Exchange Server 2003 och SQL Server 2005 Workgroup servrar SBS 2003 R2-nätverket

31 Utökade klientlicensrättigheter med SBS 2003 R2 SBS 2003 Ytterligare servrar kan läggas till nätverket SBS 2003 CAL berättigar användare eller enheter att komma åt data på ytterligare Windows servrar i nätverket SBS 2003 CAL berättigar inte användare eller enheter att komma åt andra Exchange eller SQL Serverar i nätverket SBS 2003 R2 SBS 2003 R2 kunder (Standard eller Premium) får utökade SBS 2003 CAL- rättigheter, vilket låter dem komma åt ytterligare Exchange 2003 och SQL 2005 Workgroup Edition servrar i nätverket Kunder kommer fortfarande att behöva köpa serverlicenser för Exchange 2003 och SQL 2005 Workgroup Kunder kommer inte att behöva köpa nya SBS CALs Dessa utökade CAL-rättigheter är bara tillämpbara på Exchange 2003 och SQL 2005 Workgroup servrar anslutna i nätverket

32 Att få tag på SBS 2003 R2 SBS kund Har Software Assurance? Måste köpa ny serverlicens för SBS 2003 R2? Hur man får tag på SBS 2003 R2 Äger SBS Ja Avtalet måste vara giltigt när SBS 2003 R2 RTM’as Nej Genom vanliga kanaler för nominell frakt- och administrativ avgift Äger SBSNej Ja Köper Version Upgrade via retail för uppgradering av tidigare versioner (4.0, 4.5, 2000, 2003) till SBS 2003 R2 Köper SBS 2003 med SP1 från OEM eller systembyggare Nej “Technology Upgrade Program” Technology Upgrade Program: - Startar 1’a mars 2006 - Får SBS 2003 R2 Media Kit när det blir tillgängligt (frakt/administrativ avgift tillkommer)

33 Varför sälja Open Value subscription? För kunden Ny teknik = konkurrensfördelar Utbildning för de anställda Rätt antal licenser – flexibilitet Möjlighet att sprida ut och kontrollera kostnader Aktualitetsrabatt – 50 % rabatt under första avtalsåret Enkel hantering online För partner till Microsoft Starka, långsiktiga kundrelationer Enklare administration, licenshantering och betalning Möjligheter till merförsäljning Säkra intäkter under längre tidsperioder Tillvaratagande av förmåner Få stöd av Microsoft

34 Stöd från Microsoft Bli Microsoft Small Business Specialist Specialiserad utbildning och löpande stöd Och/eller bli Microsoft Certified/Gold Certified Partner i Networking Infrastructure-kompetensen Certifierad specialistkompetens i Microsofts serverteknologier SBS 2003 R2 Small Business Technology Assessment Toolkit Fullödig guide för förberedelse och leverans av uppdrag Baserat på vinnande strategier Färdiga frågeformulär för verksamhets- och teknikanalyser Mallar Exempel på lösningsförslag Kundfärdigt marknadsmaterial och anpassningsbara verktyg för marknadsföring

35 Mer resurser Gå med i partnerprogrammet och läs mer om Small Business Specialist: https://partner.microsoft.com/sbs2003 https://partner.microsoft.com/sbs2003 Genomför marknadsaktiviteter kring Small Business Server 2003 R2: www.microsoft.se/marknadsbyran Läs mer om Windows Small Business Server 2003 R2: www.microsoft.com/sbs2003/r2www.microsoft.com/sbs2003/r2

36 © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS SUMMARY.


Ladda ner ppt "Windows Small Business Server 2003 R2 (SBS 2003 R2) Stora möjligheter för återförsäljare och systembyggare!"

Liknande presentationer


Google-annonser