Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Evolution Sid 310 - 330.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Evolution Sid 310 - 330."— Presentationens avskrift:

1 Evolution Sid

2 Naturligt urval Arter har en förmåga att anpassa sig till långsamma förändringar i miljön Det kan vara päls, föda, skydd som bestämmer vilka förändringar som är mest fördelaktiga Naturen tar inte hänsyn till förändringar inom arten som inte är fördelaktiga Då livet sorteras bort finns det ofta en naturlig orsak till detta.

3 Sexuellt urval Den individ som har bäst naturliga förutsättningar måste också kunna skaffa ungar Det sexuella urvalet bestäms ofta av miljön, den starkaste, finaste, lugnaste eller den smartaste får oftare chansen till parning Naturliga urvalet bestämmer sedan vilka som överlever.

4 Förändring/anpassning
De som får para sig för sina gener vidare Naturliga urvalet provar individen mot miljö och dåliga gener sorteras bort. Mjuka, hårda insekter är anpassade efter den miljö som finns kring dem. Dessa förändringar kallas för evolution och tar mycket lång tid. Vilka evolutionära steg behövdes för att homo sapies skulle komma fram i jordens miljö?

5 Konkurrens Alla konkurrera om samma resurser. Mat, vatten och skydd.
För att överleve ska man vara sparsam och de som kan utnyttja en resurs effektivast klarar sig bäst trots att miljön är konstant. Liten, stor, smart, ”dum”, snabb, långsam osv är nyckelfaktorer för överlevnad. Samarbete kan löna sig för att föra generna vidare.(flockdjur)

6 Utfall Det skapas ständigt nya varianter på individer utan att generna ändras. Detta beror på att det skapas olika kombinationer vi befruktningen Vid mutationer har generna förändrats genom en felaktig kopiering av DNA Denna mutation kan bara klara sig om miljön tillåter detta och det leder till fortplantning

7 Nöjd ? Det finns inget sådant begrepp
Alla arter förändras, anpassas, muterar ständigt. Var passar den moderna människan in i denna bild ?


Ladda ner ppt "Evolution Sid 310 - 330."

Liknande presentationer


Google-annonser