Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beslutsstöd och HMI för framtida Gripen Notstrand Joakim Saab Aeronautics Flygteknik 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beslutsstöd och HMI för framtida Gripen Notstrand Joakim Saab Aeronautics Flygteknik 2010."— Presentationens avskrift:

1 Beslutsstöd och HMI för framtida Gripen Notstrand Joakim Saab Aeronautics Flygteknik 2010

2 Innehåll Vad menar jag här med Beslutsstöd Några trender inom stridsflyg Designfilosofier för Gripen nu och i framtiden Speciella förutsättningar Samarbeten

3 NRA Flyg 2010

4 Beslutstöd Flera sensorer samverkar för att optimera informationsflödet. (Observe) Information från flera sensorer skapar en förstålig lägesbild till pilot eller förband. (Orient)

5 Beslutstöd Tolkning av den sammanställda lägesbilden för att ge piloten ett informationsövertag. (Decide) Energy clim ready to fire missile! In gimbal missile fired! Föreslå till pilot eller automatiskt genomförande av åtgärder baserat på situationsanalysen (Act)

6 Trender Större behov av stöd till användaren

7 Trender Från flygförare till avancerat taktiskt beslutsfattande

8 Trender Fler lager av teknologi mellan användaren och systemet VARNING! EJ FLYG

9 Trender Större möjligheter med dagens teknik Relativ datorkraft i Gripen

10 Designfilosofier Framgången för koncept såväl som viss delsystemutveckling påverkas av människans förmåga att använda tekniken Viktigt att vara konsekvent och säkerställa att principer som stödjer människans förmågor genomsyrar designen  Designa efter situationens behov och människans och maskinens förutsättningar.

11 Designprincip Beslutsstöd Sensor A Sensor N Datalänk A Datalänk N Taktisk styrning Beslutar hur sensorer ska samutnyttjas optimalt Association och fusion av sensordata för att förbättra målkvalitet Bygger upp aktuell omvärldsbild och predikterar framtida händelser Data fusion Följe- filter Data- bas Situations- analys Vapen Displayer Styrning OODA

12 Designfilosofier Vid för hög mental arbetsbelastning gör man fler fel: Anpassa informationen till situationen. Förädla information innan presentation Manövrera på en högre nivå Stödja mentala modeller Presentera mer ”bredbandigt” genom att använda flera sinnen Redundans Funktionsallokering

13 Exempel: Anpassa Informationen till Situationen

14 Exempel: Förädla informationen innan den visas

15 Exempel: Högnivåstyrning med hjälp av röstkommandon HIGH LEVEL COMMANDS  Mission Control  Commands  Tools Management Air Defence Area A Indentify Target 8 o’clock Indentify Target 8 o’clock Radar 30 dgr lock-on target Radar 30 dgr lock-on target

16 Presentera informationen för fler sinnen Våra sinnen är bra på olika saker: När ska man använda ögonen, öronen, känseln?  Hur viktig? – tidskritiskt?  Varaktighet? Händelse?  Hur många? Geometri?  Systemsäkerhet? Redundans?

17 Exempel: Mentalmodell Rörlig horisont/omvärld Fast egensymbol Inside-Out

18 EXEMPEL FRÅN GRIPEN - REDUNDANS Skuggning för snabb indikering Analog visning för snabb avläsning Digital visning för noggrann avläsning

19 FUNKTIONSALLOKERING Vem gör vad och när? Fördelning av arbetsbelastning över tid och mellan individer (tex inom ett förband) Vad är människor bra på och vad är vi dåliga på? Inte automatisera allt som går att automatisera

20 Unika förutsättningar Vad är unikt med användaren? Vad är unikt med maskinen? Vad är unikt med omgivningen?

21 Användaren Hög arbetsbelastning Komplexa och snabba beslut Urvalet (Syn, Förmåga, antropometri etc.) Träning Ålder

22 Maskinen Multiroll Viktoptimering Fokus på kostnader Långa livscykler och uppgraderingar Systemet måste fungera (redundans, graceful degradation) Predikterbart system Informationsöverflöd Autopilot and annan automation G-kraft

23 Omgivningen Fientligt Oförutsedd Dynamisk Värme/Kyla Väder

24 Sensorisk behandling Perception Arbetsminne Kognition Långtidsminne Val av handling Beslutsfattande Utförande Medvetande/Uppmärksamhet Fritt från Wickens, 1992 MENTALA FÖRMÅGOR Mental modell

25 Utmaningar och Möjligheter Högnivåstyrning Multimodal Interaktion “Mixed Initiative” Förbättrad situationsuppfattning Autonomi/ Automation Gemensam lägesbild

26 DESIGNPROCESS FV 192 970318 Human Factors Users Context Product Purpose Tasks Evaluation Design and Prototyping  User test of Paper- prototypes  Desktop simulations  PMSIM  Full scale simulations  VAPS  Tacsi  Visual Studio  Microsoft Expression Studio Work Domain Analysis Task Analysis User Analysis Analysis

27 Hur sker utvecklingen av HMI och Beslutsstöd Analys Design Demos Evaluering Grundforskning Applicerad forskning Produktutveckling Prototyputveckling Analys Design Demos Evaluering nffp5 FMV FoT Flygteknik Gripen Demo Gripen E/F

28 Samarbeten

29 Frågor?

30


Ladda ner ppt "Beslutsstöd och HMI för framtida Gripen Notstrand Joakim Saab Aeronautics Flygteknik 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser