Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagrupp - Skapa och utveckla kulturella mötesplatser! Det här vill vi utveckla tillsammans! 29 november.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagrupp - Skapa och utveckla kulturella mötesplatser! Det här vill vi utveckla tillsammans! 29 november."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagrupp - Skapa och utveckla kulturella mötesplatser! Det här vill vi utveckla tillsammans! 29 november

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Agenda  Presentation av gamla och nya deltagare  Nya deltagare: Ulrika Eriksson (Örebro town) och Anneli Appelskog (Studiefrämjandet)  Övriga deltagare: Göran Ekberg, Kjell Andersson, Thomas Ahlgren, Marita Axelsson, Olle Söderberg, Jerry Eriksson, Lena Adem, Peter Alsbjer,  Enkät om behovet av en regional digital kulturplattform  Kvalitetskontroll av enkät och urval  Presentation av Örebro town av Ulrika Eriksson  Inventeringen av kulturella mötesplatser i länet  Nya mötestider

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Enkät om behovet av en regional digital kulturplattform  Enkäten går ut onsdag 5 december (med 3 påminnelser)  Resultat av enkäten i januari  I februari genomförs fokusgrupper med lämpliga personer utifrån resultat i enkätundersökningen  Slutresultat i mars  Sedan beslut om hur vi går vidare Kulturplanens mål: ”Undersöka behov och förutsättningar, praktiska och finansiella, för att skapa en länsövergripande webbplattform för marknadsföring och samordning av kultursektorn i Örebro län”.

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Diskussion om enkäten  Är det rätt frågor för att få svar på det vi behöver? Saknas frågor? Kan frågor tas bort?  Behöver frågor formuleras om?  Saknas svarsalternativ? Kan svarsalternativ förbättras, tas bort?  Fungerar frågor och försättsblad för unga 16-25 år?  Annat om enkäten?

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Diskussion om urvalet  Är det rätt urval? Saknas något? Bör något utgå?  Se fördelningen av urvalet på nästkommande två sidor

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

7

8 Övrigt  Inventeringen av kulturella mötesplatser fortsätter  I nuläget finns ett register med totalt 366 mötesplatser fördelade i länet  Kvalitetskontroll av register sker i november-december genom kulturchefer och deltagare i temagruppen.  Det saknas kontaktpersoner och e-postadresser. Komplettera gärna!  Nya mötestider  30 januari 13.30-16.30  18 april 13.30-16.30  17 juni 13.30-16.30


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagrupp - Skapa och utveckla kulturella mötesplatser! Det här vill vi utveckla tillsammans! 29 november."

Liknande presentationer


Google-annonser