Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMHÄLLET & LIVET SOM ETT SPEL… Christian Munthe Filosofiska institutionen www.filosofi.gu.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMHÄLLET & LIVET SOM ETT SPEL… Christian Munthe Filosofiska institutionen www.filosofi.gu.se."— Presentationens avskrift:

1 SAMHÄLLET & LIVET SOM ETT SPEL… Christian Munthe Filosofiska institutionen www.filosofi.gu.se

2 Med tanke på hur illa det kan gå…

3 Hur i hela friden är det möjligt???

4 Nyttiga insikter…. Hur det går för mig beror på vad andra gör och vad de gör beror vad de tror att jag gör, ty hur det går för andra beror på vad jag gör och vad jag gör beror på vad jag tror andra gör, och vad andra gör beror på vad de tror att jag gör, och… strategiska beslut

5 Nyttiga insikter…. Dominans i stället för kalkylerad risk: välj det som är bäst vad än de andra gör!

6 Nyttiga insikter…. Alla kan vinna samtidigt (ibland)!

7 Nyttiga insikter…. Helheten kan bli mindre än summan av delarna: fångarnas dilemma

8 Nyttiga insikter…. Helheten kan bli mindre än summan av delarna: sociala dilemman

9 Nyttiga insikter…. n Samarbete slår konflikt n Staten & samhället n Tillit & förtroende n Kultur & moral

10 Lika för lika… (”Tit for tat”) n Tjänst för tjänst… n Tänk flera steg längre… n Tänk ur andras synvinkel! n Hot för hot… n Tänk flera steg längre… n Tänk ur andras synvinkel!

11 Nyttiga insikter…. Naturens förnuft n Samarbete slår konflikt n Staten & samhället n Tillit & förtroende n Kultur & moral

12 Förledande förenklingar…. Jämvikt, exploatering och orättvisa LojalitetsspeletKönsspelet n Vad förklarar vad? n Kulturförståelse och beteendematematik n Rättvisans plats?

13 Förledande förenklingar…. Biologins moral och människans…. n Åsikt, avsikt och beteende n Reflektion och reproduktion n Evolutionär succé och moralisk… n Kan samarbeta vara evolutionärt olönsamt?

14 Förledande förenklingar…. Modellen och verkligheten n Rationalitet  Genomskinlighet n Information

15 Förledande förenklingar…. n Brist på överensstämmelse med modellen är ofta det mest intressanta! Men ger det en vetenskaplig förklaring? n Konstruktion eller upptäckt?

16 Men trots allt… n Insikterna inspirerar till…. u Visioner om en bättre värld u Vidgat perspektiv på oss själva u Större förståelse av komplicerade samband n Och undergräver… u Politisk stagnation u Moralistiska felslut u Förenklade världsbilder


Ladda ner ppt "SAMHÄLLET & LIVET SOM ETT SPEL… Christian Munthe Filosofiska institutionen www.filosofi.gu.se."

Liknande presentationer


Google-annonser