Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Delprojekt Informationsutveckling 2006-01-26.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Delprojekt Informationsutveckling 2006-01-26."— Presentationens avskrift:

1 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Delprojekt Informationsutveckling 2006-01-26

2 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Översiktsplanering av kartlager för Informationskartan GIS VG Innehåll:  Uppladdade kartlager under hösten 2005  Planerade kartlager t o m februari/mars 2006  Eventuella data i Informationskartan 2006

3 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Uppladdade kartlager under hösten 2005 ÄmnesområdeKartlagerLeverantör KulturmiljöKulturmiljöer i kommunernaKommuner/Lst Fornminnen, punkter, linjer, ytorLst KyrkorLst HäradskartanLst Turism/friluftslivSevärdheter – påfyllningLst BadplatserVG regionen/Lst GästhamnarLst/fastighetskartan Tur-Atlas utflyktsvägLantmäteriet/Lst Rensade sjökort som ej är navigeringsbaraLst MiljöEMIR-anläggningar, d.v.s. tillståndspliktiga A, B anläggningar Lst

4 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Uppladdade kartlager under hösten 2005, forts ÄmnesområdeKartlagerLeverantör MiljöVattentäkter, yttre skyddsområde Lst TrafikbullerLst Badplatser med vattenkvalitéSMI(Smittskyddsinstitutet) Folkhälsa/sjukvårdVårdcentraler, offentliga och privata VG regionen/Lst VårdcentralsområdenVG regionen/Lst Sjukhus, folktandvård och apotek från fliken Samhällservice Lst SamhällsserviceVård, Utbildning, Myndighetsservice, 18 lager Lst

5 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Planerade kartlager t o m februari/mars 2006 ÄmnesområdeKartlagerLeverantör KulturmiljöPlaner enligt PBL som har skyddsbestämmelser för kulturmiljö Kommuner/Lst Hembygdsgårdar, hembygdsmuseum Lst/fastighetskartan Turism/friluftslivFiskevårdsområdenLst TuristbyråerLst NaturvårdNatura 2000Lst Ängs- och hagmark, odlingslandskap m fl Lst Nyckelbiotoper, Naturvärdesobjekt m fl Skogsvårdsstyrelsen

6 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÄmnesområdeKartlagerLeverantör MiljöVindkraftslägenLst Folkhälsa/sjukvårdPrivata specialister från Blå sidorna VG regionen/Lst Tematiska kartor; Cancerdata Fritidsvaneundersökning VG regionen/Lst Registreringsapplikation med anteckningsblock för automatisk överföring till Informationskartan GIS VG i form av shapefiler Cykelleder Kulturstigar Kulturmiljövårdsprogram Motionsspårområden Vandringsleder Kommuner Planerade kartlager t o m februari/mars 2006, forts

7 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Eventuella data i Informationskartan 2006 ÄmnesområdeKartlagerLeverantör KulturmiljöByggnadsinventeringLst ByggnadsminnenLst MiljöÖversiktlig bergartskartaSGU/Lst Översiktlig jordartskartaSGU/Lst BrunnsarkivetSGU/Lst EmissionsdataLuft i Väst Anmälningspliktiga C anläggningar Kommuner/Lst

8 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Eventuella data i Informationskartan 2006, forts ÄmnesområdeKartlagerLeverantör Folkhälsa/sjukvårdUngdomsmottagningar, Barnmorskemottagningar/MVC, Barnavårdscentraler (BVC) VG regionen/Lst Tematiska kartor; Liv och hälsa Trygghetsmätningar, Läkemedelsuttag VG regionen/Lst Kommunala Basfakta för hälsoplanering FHI Statistik/befolkningStatistikkartor för Västra Götaland och dess delar VG regionen


Ladda ner ppt "LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Delprojekt Informationsutveckling 2006-01-26."

Liknande presentationer


Google-annonser