Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Tillsyn, uppsikt, uppföljning, vägledning, rådgivning kärt barn har……………… Regeringen menar att ett mer kvalitetssäkert myndighetsarbete leder till en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Tillsyn, uppsikt, uppföljning, vägledning, rådgivning kärt barn har……………… Regeringen menar att ett mer kvalitetssäkert myndighetsarbete leder till en."— Presentationens avskrift:

1 1 Tillsyn, uppsikt, uppföljning, vägledning, rådgivning kärt barn har……………… Regeringen menar att ett mer kvalitetssäkert myndighetsarbete leder till en högre kvalitet i det som byggs. flera utredningar har visat på brister inom en rad områden; slarv, fusk fukt, mögel bristande kompetens otydlig lagstiftning och byggregler - Länsstyrelsens tillsynsuppdrag breddas nu från plantillsyn till en plan- och byggtillsyn

2 2 Byggregler och andra samhällskrav ska följas! Effektivare myndighets- utövning snabbt ändamålsenligt rättssäkert Högre kvalitet i utförandet myndighetskrav yrkesskicklighet byggarbetsplatsen

3 3 Aktuella områden för byggtillsyn och kunskapsförmedling Bygglov Bygganmälan Radon OVK Energikrav Enkelt avhjälpta hinder Klimatanpassning Buller Tillgänglighet Tillsynsärenden …och tänk på att tillsynen enligt miljöbalken tar vid när vi väl flyttat in...

4 4 Vad är på gång nu……. Länsstyrelsen går ut med förfrågan om kontaktpersoner för nätverk kring bygglov och bygganmälan samt annan myndighetsutövning som utgår från PBL sammanställa kommunernas organisationer, arbetsrutiner och delegationsordningar för ärenden som handläggs enligt PBL möte med enskilda kommuner som önskar fördjupad vägledning i olika frågeställningar som berör myndighetsutövningen enligt PBL uppföljning av något ämnesområde som kan vara av särskilt intresse att följa upp upprätta ett register över kommunernas samtliga registrerade tillsynsärenden utbildningsdag om nya plan- och bygglagen den 3:e december uppdrag enligt årets regleringsbrev angående förankring av GIS-program för enkelt avhjälpta hinder hos länets kommuner m.fl. aktiviteter - aktiviteterna får också sin formella förankring i en tillsynsplan på Länsstyrelsen


Ladda ner ppt "1 Tillsyn, uppsikt, uppföljning, vägledning, rådgivning kärt barn har……………… Regeringen menar att ett mer kvalitetssäkert myndighetsarbete leder till en."

Liknande presentationer


Google-annonser