Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tankens Trädgård - från idé till PrAkademi! Ordförande Ingrid Thuresson 2007-11–29 VÄLKOMMEN!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tankens Trädgård - från idé till PrAkademi! Ordförande Ingrid Thuresson 2007-11–29 VÄLKOMMEN!"— Presentationens avskrift:

1 Tankens Trädgård - från idé till PrAkademi! Ordförande Ingrid Thuresson 2007-11–29 VÄLKOMMEN!

2 Målsättning  Att få er att engagera er i PrAkademins bildande  Att få er att bli medlemmar i PrAkademin  Att få er att hjälpa oss att rekrytera fler företag/organisationer som kan medverka till PrAkademins bildande  Att bilda en utvecklingsgrupp för samverkan skola- högskola-näringsliv

3 Tankens Trädgård startar 2004  Idag 110 medlemsföretag  Syfte; – mentorskap – kompetensutveckling – nätverksbyggande  Fokusområden; –trädgård och jordbruk – konst, design och kultur – hälsa – handel och utbildning.  Projekt; –Kraftprojektet 2004-2005 –Mentorsprojekt 2006-2007 –Styrelseprojekt 2006-2007

4 Visionen Bjäre PrAkademi presenterades den 2 juni 2006 på Valhall Park, Ängelholm

5 Styrelsen får i uppdrag att bilda PrAkademin AB  Inom hälsa, teknik och trädgård med ett serviceperspektiv  med fokus på företagande och entreprenörskap  där företagarnas behov av kompetensutveckling styr  i vilken kunskaper och erfarenheter både från den praktiska verkligheten och den akademiska världen blandas  med en unik pedagogik i en unik lärmiljö

6 PrAkademin  utgångspunkt är kunskap om det regionala näringslivets behov av kompetensutveckling  styrka är kunskap om och erfarenhet av vilka som är de främsta att samverka med  huvuduppgift är att matcha ihop efterfrågan med utbudet

7 TRENDER  ”More and more business is local”.  Allt fler enmansföretag.  Allt fler nätverk och kompetenscentra.  Regioner och kommuner satsar för att främja det lokala näringslivet.  Utbildning paras alltmer med praktik/mentorskap/ coaching.  Branschförbund och fackföreningar vill säkra framtida jobb och kompetens lokalt/regionalt.

8 Småföretagen är viktiga  99% av alla företag har <50 anställda  98% av alla företag har <20 anställda  90% av alla företag har <5 anställda  70% är soloföretagare  Drygt var fjärde företagare är kvinna  Tolv procent av landets företagare har invandrarbakgrund  Tre av fyra företagare leder företaget ensam källa Företagarna

9 Inspirationsseminarier genomförda på vägen  10 aug 2006 Lärande och Ledarskap Fredrik Jeppesen, Rektorsakademin  29 nov 2006 Teknik-Design-Hantverk Ulf Mattson, Entreprenörskap i Skolan  31 maj 2007 Entreprenörskap Mat och Hälsa  6 juli 2007 Företagarträff/Företagarna/Swedbank  12 september 2007 Bjäre i Utveckling Samverkan skola-näringsliv-högskola.

10 Ny tanke……. REGIONALT ”Service College” Tankens Trädgård BJÄRE LOKALT Kompetensutvecklingscentrum PrAkademi! =

11 PrAkademins bildande TT Ideell förening Småföretagare ( Tankens Trädgård) Medlemmar PrAkademin AB Medlemmar Ägare Näringslivet Skåne NV Andra intresserade? Medlemmar Kommuner

12 Styrning? PrAkademin VD Strategigrupp Utvecklingsgrupp Styrelse

13 Kapitalbehov  Aktiekapital 100 000  1deltidsanställd 30 000 per mån = 30 000 inkl sociala avgifter x 18 mån = 540 000 minst  E v lokalkostnad i Näringslivets Hus Skåne NV?  Övriga verksamhetskostnader ?(resor, MF mm) Totalt: 640 000 (minst)

14 Finansering KrAftprogrammet klart! 50 000  Ansökningar gjorda; –Länsstyrelsen AffärsTankar-Mentorskap-Förebilder 551 000Kr –Sparbanksstiftelsen Skåne-Alumni-mentorskap 600 000 kr –Myndigheten för Skolutveckling 600 000kr Förstudie Servicecollege  Småföretagens medlemsavgift ?  Storföretagens medfinansiering ?  Näringslivets Hus Skåne Nordväst ?  Andra aktörer ?

15 Handlingsplan hösten 2007  En strategigrupp från Näringslivet Skåne NV har bildats med 6 personer i ledande befattning. Första mötet var 5 november.  Informationsmöte Servicecollege 29 november -Möjligheter/samverkan mellan utbildningsanordnare, större företag småföretagare i Skåne Nordväst? -Bildande av utvecklingsgrupp?

16 Handlingsplan våren 2008  28 Januari Hans Sarv, Professor i Logistik, leder mötet. Inbjudes representanter för utbildningsanordnare från gy, vux och högskola, strategigruppen, representanter för företagen i Tankens Trädgård samt representanter för mentorerna.  27 Mars Information till Tankens Trädgårds medlemmar på deras årsmöte  6 Juni Presentation av PrAkademins dagsläge för intressenter och deras nätverk i samband med ett praktiskt arrangemang..

17 Inspirationsseminarier 2008 för intressenter  31 januari Årets första seminarium/mingel med programpresentation för året. RESTERANDE DATUM 2008  14 Februari  27 mars  6 juni  25 september  30 oktober  27 november

18 SAMMANFATTNING Möten i mångfald skapar dynamik. Dynamik skapar nya affärer! Vi är ”på” – är ni? Följ processen på www.tankenstradgard.se Ordförande Ingrid Thuresson in.thuresson@telia.com


Ladda ner ppt "Tankens Trädgård - från idé till PrAkademi! Ordförande Ingrid Thuresson 2007-11–29 VÄLKOMMEN!"

Liknande presentationer


Google-annonser