Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dokumentation från höstkonferensen på Clarion Sign, Stockholm, den 18-19 oktober 2012 Tema Kommunen som motor i samhällsutvecklingen med medverkan av Roland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dokumentation från höstkonferensen på Clarion Sign, Stockholm, den 18-19 oktober 2012 Tema Kommunen som motor i samhällsutvecklingen med medverkan av Roland."— Presentationens avskrift:

1 Dokumentation från höstkonferensen på Clarion Sign, Stockholm, den 18-19 oktober 2012 Tema Kommunen som motor i samhällsutvecklingen med medverkan av Roland Lexén, VD Arena för Tillväxt

2 Vad är viktigast att göra i rollen som spelledare/motor i samhällsutvecklingen? Vad ska ni undvika? Hur ska ni agera gentemot era grannkommuner? Hur vill ni att era grannar agerar gentemot er? Vad innebär detta för din roll som kommundirektör? Tema dag 1, vårkonferensen 18-19 oktober 2012 Kommunen som motor i samhällsutvecklingen De viktigaste slutsatserna enligt deltagarna

3 De viktigaste slutsatserna Ta fasta på de olika logikerna hos aktörerna – tolka och återkoppla Tillämpa ”Om man är stor måste man vara snäll” Prioritera proaktiv samverkan där man själv tar initiativ, snarare än samverkan under galgen/”härmed är jag nödd och tvungen” Definiera kommunchefsrollen med ett ansvar som är större än den egna kommunen Undvik det introverta kommunperspektivet Värna om relationen KSO - kommundirektör

4 De viktigaste slutsatserna (forts) Att bygga relationer, tillit och förtroenden genom dialog Samspelet, med tydlig spelplan och tydliga roller Förenkla/underlätta för alla aktörer att spela sin roll, ex friare tillämpning av kommunallag, myndighetsutövning Lyssna. Avsätt tid. Samarbete gynnar alla. Visa glädje vid framgång. Se framåt och koncentrera på det vi är överens om. Med öppenhet; Avsätt tid för samarbete och organisera mötesplatser

5 De viktigaste slutsatserna (forts) Att samverka och att känna sin kontext I rollen; att utmana politiken Undvika att säga nej I förhållande till grannkommunerna: Bidra med sin del. Det är positivt när grannen växer! Fokusera och prioritera Var prestigelös Ha tålamod – jobba uthålligt

6 De viktigaste slutsatserna (forts) Samverka. Med eller utan formella regioner Våga släppa kontrollen Ha ett ännu starkare utvecklingsfokus Utveckla det regionala ledarskapet, präglat av ödmjukhet Satsa på samverkan och samarbete för gränslös effektivitet Ha tempo Öppenhet!

7 Tema dag 1, vårkonferensen 18-19 oktober 2012 Kommunen som motor i samhällsutvecklingen Från ord till handling... Kommundirektörens Action list ”Det här är det första jag vill göra när jag kommer hem” Deltagarnas prioriterade punkter

8 ”Det här är det första jag vill göra när jag kommer hem” Koppla ett tydligare grepp om samhällsutveckling och arbetet med näringslivsutveckling Formalisera nätverken Skapa delaktighet i ledningsgruppen i dessa frågor Utveckla samverkan. Hela tiden. Bekräfta när vi är på rätt väg Kontakta kollegorna i grannkommunerna/regionen

9 ”Det här är det första jag vill göra när jag kommer hem” Ta strid för frågan Uppmuntra förvaltningscheferna till utökad samverkan Samtala med ledningsgruppen Samtala med min KSO Ta ett tydligare grepp på frågor om samhällsutvecklingen Följa upp befintliga samverkansformer


Ladda ner ppt "Dokumentation från höstkonferensen på Clarion Sign, Stockholm, den 18-19 oktober 2012 Tema Kommunen som motor i samhällsutvecklingen med medverkan av Roland."

Liknande presentationer


Google-annonser