Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GIDEONSBERGS IF Policy och utvecklingsplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GIDEONSBERGS IF Policy och utvecklingsplan."— Presentationens avskrift:

1 GIDEONSBERGS IF Policy och utvecklingsplan

2 Gideonsbergs IF Policydokument och Utvecklingsplan Innehåll Sid 2
Inledning Sid 3 Om föreningen Sid 4-5 Policydokument Sid 6-10 Spelarutveckling Sid 11-24 Stöd till spelarna – Sid 25-29 föräldrar och ledare

3 INLEDNING 3 SYFTE MED POLICY- OCH UTVECKLINGSPLANEN
Beskriva hur Gideonsbergs IF (GIF) ska bedriva utveckling av barn och ungdomar ”från Fotbollslekis till Seniorfotboll”. MÅL Våra ungdomar ska bli väl förtrogna med vår policy, utvecklingsplan och gemensamma spelidé (”den ljusblåa tråden”) och därmed bli väl förberedda att ta steget upp i seniorfotbollen. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Utvecklingen fokuserar på områdena teknik, spelförståelse/ speluppfattning, fysik och karaktär. Beskrivs på sid 7. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Policy- och Utvecklingsplanen är ett dokument som ska vara väg- ledande vid planering och förberedelser för såväl säsong, träningar och matcher samt vid information till spelare, föräldrar och övriga intressenter. Policy- och Utvecklingsplanen är ett levande dokument som utvärderas av styrelsen och vid behov revideras en gång om året direkt efter årsmötet.

4 KORT PRESENTATION AV GIDEONSBERGS IF
4 KORT PRESENTATION AV GIDEONSBERGS IF Gideonsbergs IF bildades 1955 och är till stor del en fotbollsförening som är inriktad på breddverksamhet. Barn och ungdomars fotbollspel bygger på att de ska ha roligt med sin idrott. Men vi ska också kunna hjälpa spelare som har ambitioner och talang att utvecklas till elitspelare. Vi har stolta damfotbollstraditioner från högsta eliten i Sverige dit vi siktar igen. I Gideonsbergs IF tar vi hänsyn till individens behov och ger möjlighet till utveckling utifrån var och ens förutsättningar. Fotbollen ska vara en trygg miljö som värnar om både individ och grupp. Allvar och resultatkrav ska tonas ner i barn- och ungdomsfotbollen vilket ger bättre förutsättningar för en positiv utveckling. Gideonsbergs IF har kansli, föreningslokal och hemmaplaner på Önsta IP och när-liggande 7- och 11-mannaplaner i Västerås. Vi är också delägare i Rocklunda Sport & Event AB vilket bl.a. innebär att damlaget tränar och matchar på Swedbank Park. Gideonsbergs IF har c:a 30 fotbollslag jämnt fördelat mellan pojkar och flickor. Information om föreningen förmedlas både via hemsidan och muntligt via ledare, tränare och anställda. Dessutom har ungdomslagen egna hemsidor som man finner genom att gå via huvudhemsidan. Varje ungdomslag har minst en föräldraträff per säsong.

5 Vid en framtidskonferens 2011-01-23 fastställdes
5 Vid en framtidskonferens fastställdes följande roller för Gideonsbergs IF: Ta ett socialt ansvar i närområdet Aktivera barn och ungdomar Utbilda spelare till allsvenskan Att ständigt arbeta med förbättringar och utveckling av ledare, spelare och förening

6 6 POLICYDOKUMENT

7 Med glädje menas att vi i en trivsam miljö utvecklar gott kamratskap
POLICY KÄNNETECKEN 7 GIDEONSBERGS IF ska kännetecknas av glädje, stil, kreativitet, trygghet och ansvar. Med glädje menas att vi i en trivsam miljö utvecklar gott kamratskap och uppskattning som skapar gemenskap och stolthet. Med stil menas att en GIF:are uppträder positivt och värdigt både på och utanför fotbollsplanen samt respekterar funktionärer och föreningens intressenter. Med kreativitet menas att möjlighet ges till nya idéer och lösningar. Med trygghet menas att GIF har en sund ekonomi, utbildade och ansvarsfulla tränare, ledare och anställda. Med ansvar menas att alla medlemmar bidrar till föreningens ”good will” och sunda ekonomi. Medlemmarna ska också ansvara för att föreningens lokaler, omklädningsrum och planer hanteras varsamt och ej utsätts för obefogat slitage. I ansvar ingår också att var och en alltid gör sitt bästa för att mål och syften ska uppfyllas samt att föreningens policy efterlevs.

8 POLICY ETIK OCH MORAL GOTT KAMRATSKAP
8 GOTT KAMRATSKAP Med ”gott kamratskap” menas jämlikhet och respekt för varandra oavsett etnicitet, kön, religion, sexuell läggning och åsikter. REN EKONOMI I Gideonsbergs IF följer vi samhällets lagstiftning och idrottens regelverk vad gäller intäkter, ersättningar/löner, skatter och avgifter. Vid revision och bokslut ska vi använda godkända/auktoriserade revisorer. DOPNING OCH DROGER Definition och avgränsning inom detta område gäller tobak, snus, rökning, alkohol, narkotika och dopningspreparat. I Gideonsbergs IF följer vi riktlinjerna i regelverk från den samhälleliga lagstiftningen och Riksidrottsförbundet (www.rf.se/RF arbetar med/ antidoping och RF tycker/alkohol och tobak samt doping) SÄKERHET OCH ÅSKÅDARKULTUR När ett lag från Gideonsbergs IF spelar på hemmaplan ska såväl publik, motståndare och domare uppleva trygghet och ett positivt välkomnande klimat. I GIF ska det finnas uttalade personer som fungerar som värdar och ansvarar för detta.

9 POLICY SAMVERKAN ÖVER LAGGRÄNSERNA
9 POLICY SAMVERKAN ÖVER LAGGRÄNSERNA I Gideonsbergs IF håller vi inte strikt på indelning i åldersgrupper. Vi ser mer till vad som är bäst för varje spelares utveckling. Det kan innebära att spelare flyttas upp eller ner i åldergrupper. För detta arbetssätt fordras bra samverkan mellan ledarna för de olika lagen. Vi ser mer till helheten och individens bästa än till det enskilda lagets sammansättning. Dock ska hänsyn tas till den sociala samhörigheten och förutsättningarna att flytta mellan olika lag. I tveksamma fall ska alltid utvecklingschefen kontaktas. Ska spelare flyttas mellan lag ska det ske på frivillig väg och i samverkan med föräldrarna. Lagbyte ska oftast föregås av utlåning till annat lag så spelarna successivt får möjlighet känna sig för i den nya miljön. I Gideonsbergs IF ska vi också hjälpa varandra med utlåning av spelare om något lag drabbas av skador, sjukdomar eller annat som innebär brist på spelare inför match.

10 POLICY CUPSPEL Allmänt Föreningen betalar laganmälan till Fotbollens Dag. Vill man anmäla fler lag i någon årskull ska detta meddelas till kansliet. Deltagande i cupspel skall framgå av årsplaneringen. Deltagande i cuper skall godkännas av Fotbollsgruppen. Cupspel med övernattning Alla barn ska erbjudas att deltaga. Alla ska spela ungefär lika mycket. Lagsammansättning kan komma att variera. Omfattningen och resmålen vid deltagande i olika cuper avgörs av Fotbollsgruppen. Cupspel där laget representerar Gideonsbergs IF • Stommen av laget/lagen baseras på spelare som medverkar på "vinterträningen" samt avser att fullfölja/slutföra fotbollssäsongen. • Tränarna/ledarna väljer utifrån spelskicklighet, talang, karaktär och intresse vilka spelare som skall representera föreningen.

11 11 SPELARUTVECKLING

12 SPELARUTVECKLING I GIDEONSBERGS IF
MATCHER Naturligtvis vill vi vinna matcherna och det ska ske genom bra prestationer och spel samt med justa och ärliga metoder. Även matcher ska ses som inlärningstillfällen. TRÄNING – TEKNIK, SPELFÖRSTÅELSE/SPELUPPFATTNING, FYSIK Alla spelare ska fr.o.m. 10 år ha en individuell utvecklingsplan som upprättas tillsammans med tränarna. Genom instruktioner och feedback följer tränarna upp hur spelaren utvecklas. MOTIVATIONSKLIMAT – EN SOCIAL MILJÖ INRIKTAD PÅ INLÄRNING OCH UTVECKLING I Gideonsbergs IF ska det vara ”kul” att spela fotboll. Utveckling och prestationer ska gå före kortsiktiga resultat. Vi ska alltid se till spelarens bästa när det gäller deras fotbollsmässiga och personliga utveckling. Ledare och tränare ska skapa en miljö där demokrati, delaktighet, glädje, nyfikenhet och långsiktighet bidrar till spelarens utveckling. FÖRENINGENS KULTUR – ETIK, MORAL, ATTITYD, KARAKTÄR Det ”sociala klimatet” i föreningen och laget påverkar spelarens personliga utveckling. I GIF ska råda en miljö där unga spelare danas till god självkänsla och ansvarstagande. Stil och värdighet i uppträdandet ska känneteckna en ”Gideonsbergare”. KOMMUNIKATION – FAMILJ, SKOLA, FÖRENING Människor runt spelaren ska ”tala samma språk” och ha kontinuerlig kontakt om spelarens tillstånd så att kollisioner, missförstånd och eventuella konflikter kan förebyggas. SOCIALT STÖD/TRYGGHET Föräldrar och ledare behöver kunskap om vad det innebär att befinna sig i fotbollsmiljön. Hänsyn till skola, kost, sömn och hälsa är viktiga ingredienser. Spelare behöver också stöd och stimulans i både med- och motgång. 12 SPELARUTVECKLING I GIDEONSBERGS IF

13 GIDEONSBERGS IF - SPELIDÉ
13 GIF:s spel ska i anfall vara byggt på passningsspel med variation så att spelavståndet behålls. Teknik och fart i anfallsspelet ska vara tydliga ingredienser. När möjlighet ges att anfalla mot oorganiserat försvarsspel ska det gå fort framåt. Ett och två tillslag samt passningar i löpytor ska känneteckna dessa anfall. Viktigt är då att hela laget följer med i anfall. När vi möter samlat försvarsspel ska vi oftast använda alla tre spelytorna (se nästa sida) på ett varierat sätt. Spelarnas spelförståelse och spelupp- fattning ska avgöra när man gör vad. För att lyckas är det extra viktigt att grundförutsättningarna för anfallsspel uppfylles och att spelarna behärskar de vanligaste anfallsvapnen (utmana, finta, dribbla, väggspel, överlappning och olika avledande löpningar). I försvarsspelet ska GIF vara snabba att ställa om till försvarssida. Därefter avgörs vilken grundförutsättning respektive spelare ska uppfylla. Prioritet är att hålla ihop lagdelarna både i djupled och sidled. Då tillfälle finns ska tidig press sättas in på bollhållaren och därmed ska hela laget spela ett högt försvarsspel. Då tidig press på bollhållaren är meningslös eller av andra taktiska skäl, ska tränare och spelare vara överens om varför och var på planen pressen ska starta. På sidan 15 presenteras vad som ska vara vägledande i utvecklingen mot GIF:s spelidé. 13

14 Spel- ytor Spelyta 3 Spelyta 2 Spelyta 1 Utgångsyta Bakom motstån-
14 Spel- ytor Spelyta 3 Bakom motstån- darnas backlinje Spelyta 2 Framför motstån- darnas backlinje X X X Spelyta 1 Framför mittfältet i motståndarlaget X X X X X X X Utgångsyta

15 UTVECKLING MOT GIDEONSBERGS IF:s SPELIDÈ
15 ANFALL Grundförutsättningarna spelbarhet, bredd, djup ska kunna uppfyllas av alla spelare fr.o.m. 14 år Fr.o.m. 14 år ska spelarna konstruktivt kunna diskutera vår spelidé i anfall. Fr.o.m. 15 år kunna fatta rätt beslut för att skapa variation på korta och långa passningar - variation av spelavståndet Fr.o.m. 16 år klara ett tekniskt och snabbt passningsspel med timade löpningar och många passningar i löpytorna - inklusive snabba omställningar Fr.o.m. 16 år kunna tillämpa grunderna och stor koncentration vid avslut och inlägg FÖRSVAR Fr.o.m. 11-manna ska vi börja träna in grundförutsättningarna markering, press, täckning, understöd och att spela med kombinationsmarkering Fr.o.m. 15 år ska spelarna konstruktivt kunna diskutera vår spelidé i försvar Fr.o.m. 16 år öka fokus på att hålla ihop lagdelarna både i djupled, vid överflyttningar och centrerat Grundförutsättningarna ska kunna uppfyllas av alla spelare senast vid 16 år Fr.o.m. 16 år spontant kunna få laget att välja högt eller lågt förvarsspel utifrån det aktuella matchmomentet Fr.o.m. 16 år ska spelarna vara starka och vältränade i en-mot-en-situationer 15

16 DE FYRA VIKTIGASTE UTVECKLINGSOMRÅDENA
16 Teknik Funktionell teknik som skapar effektivitet och är till fördel för laget. Men det får gärna vara ”det lilla extra” och oväntade. Spelförståelse/Speluppfattning Förståelse för och konstruktivt kunna diskutera grundförutsättningarna i anfalls- och försvarsspel. Ha konstruktiva åsikter och idéer om lagets spelidé. Att med hjälp av bra speluppfattning ta rätta beslut i matchsituationer. Fysik Kondition (aeroba) är en självklar grund. I fotboll behövs också fotbollssnabbhet, tempo- växlingar, styrka, spänst och smidighet. Renodlad anaerob träning behövs inte. I slutet av ungdomsåren (18-19 år) kan mjölksyretåligheten tränas intermittent d.v.s. i samband med vanliga fotbollsövningar och spel i högt tempo. Styrketräning kan börja i tidig ålder men i initialskedet endast med egna kroppen och parövningar. Om ben, rygg, mage, överkropp och spänst ska tränas ska det ledas av kunnig tränare. Efterhand kan redskap som tränar flera muskelgrupper samtidigt användas. Stretching vid behov fr.o.m. att 11-mannafotbollen börjar men uppvärmningen bör innehålla mer av tänjning och pendling. Karaktär Bra självförtroende och framförallt god självkänsla. Respektera ledare, tränare, funktionärer, lagkamrater och motståndare. Vilja att lära och utvecklas. Ta ansvar för sin egen utveckling. ”Bli sin egen tränare”! Ansvarstagande även för föreningen och laget. Stil och värdighet i uppträdandet. Modig, kreativ, positiv, ambitiös och målinriktad.

17 FRÅN FOTBOLLSLEKIS TILL SENIOR - VERKSAMHETEN I OLIKA ÅLDRAR
5-7 år Verksamheten ska kännetecknas av bollekar. En träning per vecka och under säsongen april-september max 15 matcher. Matchernas spelform är femmannalag. Alla som är uttagna till match ska spela ungefär lika mycket. 8-9 år Förutom bollekar startar nu teknikträningen med fokus på passningar, mottagningar och tillslaget vid skott. 1-2 träningar per vecka och max 20 matcher under säsongen april-september. Spelformen är fem- och sjumanna. Alla som är uttagna till match ska spela ungefär lika mycket. 10-12 år Fr.o.m. 10 år ska alla spelare i GIF ha en individuell utvecklingsplan som upprättas tillsammans av tränaren och spelaren. Inriktningen ska vara teknikutveckling. 2-3 träningar per vecka. Spelformen är sjumanna men kan vid 12 år vara 9- eller 11-manna. Max 25 matcher per säsong. Matchresultaten ska alltid vara underordnat lagets och spelarnas prestationer och utveckling. 13-14 år Teknikträningen fortsätter mer och mer inriktad på funktionell teknik och tempot i övningar och matcher blir allt högre. Nu fokuseras också mer på inlärning av spelförståelse och speluppfattning. Fortfarande mest med fokus på anfallsspel men det är dags att även organisera försvarsspelet. Spelformen är 11-manna. 2-4 träningar per vecka matcher per säsong. Minst dubbelt så många träningar som matcher under säsongen april-september. Alla som är uttagna till match ska spela ungefär lika mycket. Spelarnas utveckling och prestation ska alltid prioriteras före matchresultat. 15-17 år Ungefär som ovan (13-14 år) men med ännu mer fokus på tempo och försvarsspel. 3-5 träningar per vecka. Alla som är uttagna till match ska spela. Max 35 matcher per säsong. Matchernas resultat ska underordnas av spelarnas utveckling och prestation. 18-19 år Nu infaller junioråldern. 3-6 träningar per vecka matcher per säsong. Alla som är uttagna till match ska spela. Matchresultaten får större betydelse men ska fortfarande underordnas spelarnas utveckling och prestation. 17

18 MOTORISK INLÄRNING – UTVECKLING AV FUNKTIONELL TEKNIK
TEKNIKTRÄNING En av de mest elementära kompetenserna en fotbollsspelare behöver är den funktionella tekniken. Den tränas bäst in i åldrarna 8-12 år (innan puberteten) dock med hänsyn till individuella avvikelser. All träning ska när det är möjligt bedrivas med boll. Vi kan aldrig få för mycket teknikträning! När den rätta tekniken har danats in ska den tränas med fart och i spel. Det är då den funktionella tekniken tränas upp. Smålagsspel 3 mot 3 eller 4 mot 4 är mycket bra teknikträning. Uppvärmningen kan med fördel användas för att i lugnare tempo träna in specifik teknik. I de senare ungdomsåren när konditionsträning blir aktuell ska bollen vara med och konditions- övningarna ska vara så fotbollslika som möjligt. Konditionsträning utan boll ska inte förekomma när det finns tillgång till hall eller plan. MOTORISK INLÄRNING – UTVECKLING AV FUNKTIONELL TEKNIK Inlärningsförlopp: Förberedelsefasen Allsidig rörelserepertoar. Barn som ges möjligheter till lek klarar detta naturligt. Introduktionsfasen Pröva på, härma, lära sig ny teknik. Automatiseringsfasen Efterhand utföra utan att tänka på hur man gör. Generaliseringsfasen Kan utföra rörelsen automatiskt oavsett yttre störningar och pressade situationer (matchsituationer).

19 GIDEONSBERGS IF BARN OCH UNGDOM.
19 GIDEONSBERGS IF BARN OCH UNGDOM. 13-19 år Driva Finta Dribbla Passningar Medtagningar Vristskott Vändningar Nick Målvaktsteknik Inlägg Avslut Volley Spelövningar Smålagsspel Spel 13-19 UTVECKLINGSTRAPPA FÖR TEKNIKTRÄNING. 10-12 år Leka Driva Finta Dribbla Passningar Medtagningar Vristskott Vändningar Spelövningar Nick Målvaktsteknik Smålagsspel 8-9 år Leka Driva Finta Dribbla Tänk på att: barn ska ha roligt med sin fotboll barn och ungdomar ska träna långsiktigt barn lär sig genom upprepning ha tålamod och iaktta faserna för motorisk utveckling i matcher våga utföra det vi tränat på matcher är ett led i inlärningen utveckling och individens prestationer i barn- och ungdomsfotbollen alltid går före kortsiktiga resultat Passningar Mottagningar Vristskott Smålagsspel 5-7 år och Fotbollslekis Leka Driva Skjuta Smålagsspel

20 Naturligtvis vill vi vinna matcherna –
men inte till vilket pris som helst… 20 VINNA TILL VARJE PRIS Resultatorienterat Toppa laget Destruktiv taktik Taktiskt utnyttja att det inte döms offside i 7-manna Maska Filma Högljutt – skrik och hets från ledare och föräldrar Stressigt, spänt, oroligt Lag och spelare bedöms helt utifrån matchresultat Domargnäll och protester UTVECKLING OCH PRESTATION Fokus på och beröm för förbättringar – uppmärksamma individerna Alla uttagna får spela ungefär lika mycket Spelsätt som långsiktigt utvecklar laget och spelarnas fotbollskompetens Eget spel – vilja hålla bollen i laget Justa och ärliga tag Positiv och uppmuntrande stämning Föräldrar som uppmuntrar och hejar Gott uppförande både på och bredvid planen Bedömningar utifrån prestationer som är påverkbara I Gideonsbergs IF tänker vi långsiktigt i utvecklingen av spelarna. Vi vill ha bra stämning kring våra matcher så trygghet och glädje kan innebära en stabil grund för en positiv utveckling av spelare och lag.

21 21 SPELARE I Gideonsbergs IF satsar vi på att ge spelarna en bra fotbollsutbildning. ”Spelaren i centrum” är vår devis för individens utveckling. Det kan innebära man får prova på att spela och träna med en äldre åldersgrupp och det kan också innebära att man i vissa åldersgrupper nivåanpassar spelarnas tillhörighet. Det senare ska dock aldrig vara statiskt utan spelarnas utveckling och mognad avgör vad som är bäst för den enskildes utveckling. Det är alltså viktigt att tränare och ledare har bra kontroll på individens utveckling och tar mer hänsyn till biologisk ålder än kronologisk. Spelaren ska dock ha möjlighet att spela ”sin” fotboll och inte hämmas av tempo och fysik i t.ex. en högre åldersgrupp. Alla som vill och är beredda att satsa det som behövs ska få en chans att träna upp sin förmåga och känna hur man successivt lär sig behärska fotboll. För de mellan 10 och 13 år finns möjlighet att få extraträning med erfarna och utbildade tränare. Dessutom får du uppleva allt roligt som en lagidrott kan ge – kamratskap, laganda, stöd och uppmuntran i motgång och härlig delad glädje när det går bra för dig och dina kompisar i laget. Vid 14 år deltar laget i VFF:s zonverksamhet som innebär att en zoninstruktör leder ett antal träningar och teoripass samt fyra samlingar som kallas zonläger. De två sista är matchläger och är på höstsäsongen. Till dessa sker en viss uttagning. Nästa steg är distriktslaget med Cup Kommunal för flickor och Cup Byggnads för pojkar. Detta är det år man fyller 15 år och då sker också uttagning till Elitlägret i Halmstad. Vi förväntar oss att du är ambitiös, tränar flitigt, vill lära och om tillfälle ges antar utmaningen att prova i en äldre åldersgrupp. Fr.o.m. 10 år ska du som spelare ha en individuell utvecklingsplan som upprättas tillsammans med tränarna. Tillsammans ska vi se till att det är kul att spela fotboll och att du får optimal utvecklingsmöjlighet.

22 TALANGUTVECKLING DEFINITION AV TALANG
Det är mycket svårt att på ett tidigt stadium avgöra vem som har potential att bli elitspelare. Spelarutveckling är en lång process som sker i en oförutsägbar takt. Erfarenheten har visat att flera spelare har tagit ett stort utvecklingssteg flera år efter junioråldern. Ett nyckelord är således tålamod. Med uthållighet och stark motivation kan en hel del gå långt. Det finns en tendens att i tidig ålder titta för mycket på fysiska färdigheter som storlek och styrka. I GIF prioriterar vi spelmässiga, funktionella kvaliteter tillsammans med karaktären. En "TALANG" är en som förstår att ta vara på sin talang avseende... FYSIK Har hög kapacitet i de fem fysiska grunderna: Uthållighet Snabbhet Styrka Rörlighet/smidighet Koordination och tål att arbeta under fysisk och psykisk press med hög prestationsnivå under lång tid. TEKNIK Är individuellt skicklig i basbehoven driva, passa, mottagning-förflyttning, tillslag, vändningar, finter, dribblingar och nick. Har lätt för att lära in ny teknik. Har en s.k. funktionell teknik vilket innebär att den behärskas i många och svåra situationer, i högt tempo och i pressade situationer (matchsituationer). 22

23 Talangutveckling fortsättning…
SPELFÖRSTÅELSE/SPELUPPFATTNING Kan förstå och använda en viss taktik. Har god spelförståelse och därmed förmågan att konstruktivt diskutera lagets spelidé samt använda sin egen kapacitet. Kan använda sin erfarenhet och rutin från träningar och tidigare matcher vilket innebär att kunna fatta rätta beslut snabbt i matchsituationer. Så snabbt att tanken inte hinner med – riktiga beslut och utföranden ska ske automatiskt. KARAKTÄR/MENTALITET Har en stark motivation för att träna och tävla. Kämpar och vägrar att ge upp. Övervinner mentalt tunga och svåra perioder – ”har ett starkt psyke”. Har ett bra självförtroende kombinerat med ödmjukhet och självdisciplin. Har god koncentrationsförmåga – kan fokusera när det behövs! Accepterar konkurrens – har tålamod och förstår vad som krävs för att ”gå hela vägen”. Är bäst när det gäller. SOCIALA Kan anpassa sig till nya lag och grupper. Kan ge och ta emot stöd av gruppen och laget. Känner ansvar för andra – är en lagspelare! Unnar andra framgång – kan glädjas med andra. Kan samarbeta. ORGANISATORISKA Kan organisera sitt vardagsliv så att det ges utrymme till träningar, matcher och andra lagträffar. Kan se sin träning i ett helhetsperspektiv och kan därmed få rätt balans mellan träningar, matcher, studier och ett socialt liv. 23 Ska man nå toppen av sin förmåga behöver man utnyttja sina talanger fullt ut.

24 SAMARBETE MED VSK OCH VIK
Syftet med avtalet Att genom samarbete skapa förutsättningar att utveckla både elitverksamheten inom VSK Fotboll och breddverksamhet inom Västerås IK och Gideonsbergs IF, såväl sportsligt som ekonomiskt. Att tillsammans verka för att skapa en bra utvecklingsmiljö för de unga pojkspelare som har ambition och kvalité att bli elitspelare samt att ha en breddverksamhet för de som för tillfället inte har viljan/kvalitén för att satsa på elitfotboll. Ansvarsfördelning VSK Fotboll ansvarar för elitverksamheten vad gäller A-lag, Utvecklingslag, Juniorlag, Pojkar 16 år samt Pojkar 15 år. VIK och GIF ska kunna ha ett lag i samma serie som VSK Fotboll. Detta gäller ej i Juniorallsvenskan Elit! VSK Fotboll ansvarar för rekrytering och erbjudande till de bästa spelarna från VIK och GIF och att ingå i VSK Fotbolls elitverksamhet. VSK Fotbolls tipselittränare och talangscout skall medverka i VIK:s och GIF:s utbildning och talangutveckling för ungdomsledare. T ex vid nyrekrytering av spelare och extra träningar för talanger. VSK, VIK och GIF bildar en samarbetsgrupp (SG) med två parter från vardera föreningen. Denna grupp ansvarar för att samarbetet mellan klubbarna fungerar och att respektive förenings styrelse får relevant information om samarbetet. Samförstånd  I frågor där parterna kan samverka för att uppnå gemensamma fördelar skall parterna verka i samförstånd. Specifika avtal skall vid sådant tillfälle utformas.T.ex. vid materialavtal eller andra inköp till föreningarna. Om en tvist uppstår i en enskild fråga eller om spelare, så ska alltid det bästa för det gemensamma syftet vara avgörande. Med detta menas den enskilda spelarens utveckling eller det bästa för fotbollens framgång. 24

25 STÖD TILL SPELARNA – FÖRÄLDRAR OCH LEDARE
25 STÖD TILL SPELARNA – FÖRÄLDRAR OCH LEDARE

26 10 FÖRÄLDRABUD Följ med på träning och match –
26 10 FÖRÄLDRABUD Följ med på träning och match – ditt barn sätter stort värde på det. 2. Skapa god stämning vid träning och match. Uppehåll dig längs ena sidlinjen och var lugn. Låt barnen spela. Uppmuntra alla spelarna i laget, inte bara ditt eget barn, i både med- och motgång. 5. Respektera ledarnas matchning och beslut. Sätt dig in i föreningens Policy- och utvecklingsplan. Respektera domarens beslut och se henne/honom som en vägledare under utbildning. 7. Uppmuntra ditt barn att delta – pressa inte. Fråga barnen om matchen var rolig, spännande, juste eller om spelet var bra – fokusera inte på resultatet. Stöd föreningen i dess arbete. Din insats blir värdesatt, inte minst av barn. 10.Kom ihåg att det är ditt barn som spelar fotboll – inte du själv.

27 FÖRÄLDRAR TILL FOTBOLLSSPELANDE BARN
Fotboll handlar om så mycket mer än att lära sig teknik och att behärska vissa moment. Inte minst den sociala gemenskapen innebär värdefull utveckling för all framtid. Att lära sig ta hänsyn, vara en bra kompis, respektera andra, hantera både vinster och förluster och att åka på cuper och läger kanske med övernattning utan föräldrar är oerhört bra fostran. 27 I fotbollslaget finns också goda förutsättningar att bygga upp en god självkänsla. För att vilja fortsätta med fotboll måste barnen ha kul. En undersökning gjordes på en grupp 6-10- åringar och glädje var det som rankades högst. Roligt är att ha kompisar, att få hoppa och springa, att göra mål, att lära sig nya saker och att få kexchoklad och diplom på avslutningsfesten. Nästan inga föräldrar anser att de själva sätter press på sina barn, men nästan hälften tycker att andra gör det. Enligt en undersökning vid Göteborg Universitet känner 20 procent av idrottande barn mellan åtta och tolv år negativ press från sina föräldrar. I stället för glädje och avkoppling känner alltså många barn orealistiska förväntningar från föräldrar. Inom barnfotbollen är det oftast ungdomar som är domare. De försöker naturligtvis alltid göra en bra match. Det verkar ibland som om vissa föräldrar ser någon mystiskt typ som springer omkring med en visselpipa och är orättvis. Någon som är till för att avreagera sig på! När föräldrar är med och tittar på barnens matcher och träningar är man förälder. De utsedda ledarna vill inte ha ”assisterande coacher” som dessutom gör barnen förvirrade. Det är t.ex. förbjudet att skrika ”instruktioner” till bollhållaren! Däremot är du som förälder säkert välkommen att åtaga dig något som underlättar för ledare och tränare. Gideonsbergs IF är en ideell förening och alla ungdomsledare och tränare lägger ner massor av tid och engagemang helt gratis. Naturligtvis för att de tycker det är roligt och trivs med verksamheten men ibland kan väl avlastning med t.ex. bollpumpning, tvätt av matchkläder, ordna skjuts till bortamatcher, kaffekokning o.dy. vara välkommet. Avslutningsvis vill vi att föräldrar ska respektera att i Gideonsbergs IF ska kortsiktigt resultat- tänkande i enstaka matcher alltid stå tillbaka för utveckling, lagets och individens prestation.

28 LEDARE Ledare och tränare är vårt ansikte utåt. Som ledare representerar du hela föreningen vid matcher och andra samlingar och förväntas uppträda enligt vår policy och våra kännetecken (sidan 7). Som ledare eller tränare är du också en förebild för barn och ungdomar. Det ställer krav på uppträdande och ordval så att spelarna fostras i en miljö vi kan vara stolta över. En viktig sak i denna miljö är att alla tycker att fotboll är kul. Att sprida entusiasmen och glädje och få gensvar av barn och ungdomar är en oerhört rolig och stimulerande uppgift. I Gideonsbergs IF ska vi ha ett demokratiskt ledarskap som skapar delaktighet, engagemang och individuellt ansvar hos alla. Barn och ungdomar behöver och ska få individuell uppmärksamhet. Tränarnas och ledarnas uppgifter är också att ge instruktion och feedback. Feedback är ett effektivt sätt att påverka utvecklingen positivt. Men det är viktigt att barn och ungdomar får positiva minnen. Lyft därför fram det de har gjort bra i stället för att fokusera på sådant som inte lyckades. Då byggs självförtroendet och självkänslan upp vilket på sikt kan komma att ha avgörande betydelse för att man fortsätter spela fotboll och t.o.m. för hur karriären blir. Ibland kan det vara nödvändigt ”att säga ifrån” men det ska göras konstruktivt och behärskat. När något inte fungerar som det bör ska kritiken inriktas mot tips och råd om hur det ska vara för att få det att fungera bra. Gideonsbergs IF stöder dig med tränarutbildning, kurser, intern-utbildningar och ledarträffar. Vi vill också ha samverkan över laggränserna. Med ett gott kamratskap ledare emellan blir detta mycket lättare. Våra ledare och tränare är föreningens bästa tillgång. Han/hon är oftast förälder som har fått sitt uppdrag främst för att de lovat att ställa upp med sin tid, sitt engagemang och sitt kunnande. Vi vill att du ska känna dig som den viktiga och betydelsefulla person du är för dina ungdomar och för Gideonsbergs IF! 28

29 Alla barn- och ungdomsledare ska ha
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS REKOMMENDATIONER FÖR BARN- OCH UNGDOMSLEDARES UTBILDNINGSNIVÅER Alla barn- och ungdomsledare ska ha kännedom om ”Fotbollens spela, lek och lär” samt föreningens barn- och ungdomspolicy. Alla som tränar barn upp till nio års ålder ska ha genomgått ”Avspark” Alla som tränar barn år ska ha genomgått utbildning på Bas 1-nivå. Alla som tränar ungdomar år ska ha minst genomgått hela Bas 1 och gärna påbörjat utbildning på Bas 2 -nivå. Alla som tränar ungdomar år (juniorer) ska ha genomgått hela Bas 2. 29 I Gideonsbergs IF följer vi Svenska Fotbollförbundets rekommendationer


Ladda ner ppt "GIDEONSBERGS IF Policy och utvecklingsplan."

Liknande presentationer


Google-annonser