Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Design & Utvärdering, 5 poäng Informationsvisualisering Skellefteå, 00-04-04 Ö-vik, 00-04-05 Umeå, 00-04-11 Informatik A.3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Design & Utvärdering, 5 poäng Informationsvisualisering Skellefteå, 00-04-04 Ö-vik, 00-04-05 Umeå, 00-04-11 Informatik A.3."— Presentationens avskrift:

1 Design & Utvärdering, 5 poäng Informationsvisualisering Skellefteå, 00-04-04 Ö-vik, 00-04-05 Umeå, 00-04-11 Informatik A.3

2 Om föreläsningen Problem förknippade med informationsåtkomst Visualisering ett av flera stöd för informationsåtkomst Exempel på visualiseringstekniker

3 Information som resurs Information kan betraktas som en resurs som möjliggör och stöder: –beslutsfattande –olika slag av handlingar och aktiviteter IT: en “informationsresursteknik” –databaser –kommunikation, –hypermedia

4

5 Problem förknippade med informationsåtkomst Kognitiv överbelastning –många valalternativ –vilka länkar ska följas? Desorientering –var är jag? –var är jag på väg? –var kom jag ifrån?

6 Sökmotorer Kategoriseringar

7 Artefakter som informationsbärare De påtagliga egenskaperna (färg, form, vikt, etc) påverkar hur vi tolkar artefakten –“Character of things” Vad händer när informationsbärare virtualiseras?

8 Informationsvisualisering Definition 1: –“the process of transforming data, information and knowledge into visual form making use of human’s natural visual capabilities”. Gershon m fl (1998) Defintion 2: –“The use of computer-supported, interactive, visual representations of abstract data to amplify cognition” Card m fl (1999)

9 VR & visualisering inom medicin

10

11 Navigering i hypermedia “Users orient themselves by visual cues, just as they are walking or driving through a familiar city. However, there is no natural topology for an information space, except perhaps that higher level concepts go on the top or on the left side, so until one is familiar with a given large hyper document, one is by definition disoriented”. Conklin, Hypertext: An Introduction and Survey

12 Dynamiskt karta över en web site

13 Gestaltning av programkod final class Vikarie extends VisstidsAnställd { protected TillsVidareAnställd ordinarieAnställd; public Vikarie(int anstNummer, String anstNamn, String anstStart, String anstSlut, TillsVidareAnställd ordinarie) { super(anstNummer,anstNamn, anstStart, anstSlut); ordinarieAnställd = ordinarie; } public void setOrdinarie(TillsVidareAnställd ordinarie) { ordinarieAnställd = ordinarie; } public TillsVidareAnställd getOrdinarie() { return ordinarieAnställd; } abstract class VisstidsAnställd extends Anställd { //Nedanstående Stringattribut avser datum med formen åååå-mm-dd protected String anställningSlut; public VisstidsAnställd(int anstNummer, String anstNamn, String anstStart,String anstSlut) { super(anstNummer,anstNamn, anstStart); anställningSlut = anstSlut; } public void setSlutDatum(String anstSlut) { anställningSlut = anstSlut; } //Abstrakt metod; måste implementeras i en subklass public abstract String getSlutDatum(); }

14 ThemeScape

15 WebBook och WebForager

16 Visualisering av sociala mönster

17 Cone Tree & Perspective Wall

18 Forskningsproblem Att finna en vetenskaplig grund för design av informationsgränssnitt –Hur ska stora informationsmängder gestaltas på skärmen så att de uppfattas som meningsfulla? –Är sådana designprinciper praktiskt tillämpbara?

19 Teoretiskt grund för mina forskarstudier Teorier om meningsfullhet –hur kommer det sig att vi uppfattar vår omvärld som meningsfull (eller meningslös)? –“Experiential realism” (Lakoff, Johnson, m fl) Metaforer har stor betydelse i vårt meningsskapande –vi begripliggör abstrakta fenomen i termer av mer konkreta –kognition har sin grund i kroppsliga erfarenheter –Ex.: Teorier som byggnader, argumentation som krig, kvantitet som vertikalitet.

20 SchemaSpace En miljö för gestaltning av hierarkisk web- information Ett virtuellt informationslandskap som gestaltar –ämnestillhörighet –kvantitet –hierarkisk struktur

21

22

23

24


Ladda ner ppt "Design & Utvärdering, 5 poäng Informationsvisualisering Skellefteå, 00-04-04 Ö-vik, 00-04-05 Umeå, 00-04-11 Informatik A.3."

Liknande presentationer


Google-annonser