Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolbibliotek Folkbibliotek Där det inte råder enighet beträffande vissa grundläggande principer, är det totalt meningslöst att göra upp gemensamma planer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolbibliotek Folkbibliotek Där det inte råder enighet beträffande vissa grundläggande principer, är det totalt meningslöst att göra upp gemensamma planer."— Presentationens avskrift:

1

2 Skolbibliotek Folkbibliotek

3 Där det inte råder enighet beträffande vissa grundläggande principer, är det totalt meningslöst att göra upp gemensamma planer. Konfucius

4 Ett bra skolbibliotek bemannat under hela skoldagen......en självklarhet för varje elevs och lärares lärande! Men hur når vi dit?....... Catotext........

5 De svenska skolbiblioteken har i många fall en förskräckande låg standard. De ligger i sin utveckling långt efter folk- och högskolebiblioteken. Detta gäller såväl grundskolans som gymnasieskolans bibliotek, vilket har konstaterats i utredningarna; ”Skolbiblioteken i Sverige”. Rapport från Statens Kulturråd 1999:1 och ”Exploderar gymnasiebiblioteken?” Sveriges Allmänna Biblioteksförening 1997. I kommunerna har folkbiblioteken ofta i praktiken fått fungera som skolbibliotek utan att det har funnits någon egentlig beredskap eller särskilda resurser för det. Ur ”Biblioteksplaner – en idéskrift” Svensk Biblioteksförening sid.8

6 Skolbibliotek! Kan det liksom ”hus” betyda i stort sett vad som helst? ?

7 Uppdraget Kunskapssy n Människosyn ? ! Lust att läsa Lust att söka Lust att förmedla KOMPETENSKOMPETENS *Rummet *Samlingen *Bemanningen *Lärande/Utveckling *Läsa och skriva *Söka o tolka information *Förmedla information, kunskap o. känslor JA:-)

8 Sveriges Demokrat i Historia SnSn GhGh Ski n trom b Ar b Jä r Evo l Viking ar IR A ÖlÖl För f Gl a skl Säla r FNFN Geolog i Vatte n Skån e Kin a Karl XII El d Fågl ar Olj a SE X Krig Ög at väd er Mat Trafi k Filosofi Sv 2 Bild Historia Svenska Engelska Psykologi Slöjd Tyska Biologi Teknik Kemi Fysik Franska Samhällsvetenskap Matematik Idrott o hälsa Hem- och konsumentkunskap Spanska Datorteknik

9 Sveriges Demokrat i Historia SnSn GhGh Ski n trom b Ar b Jä r Evo l Viking ar IR A ÖlÖl För f Gl a skl Säla r FNFN Geolog i Vatte n Skån e Kin a Karl XII El d Fågl ar Olj a SE X Krig Ög at väd er Mat Trafi k Sveriges Demokrat i Historia SnSn GhGh Ski n trom b Ar b Jä r Evo l Viking ar IR A ÖlÖl För f Gl a skl Säla r FNFN Geolog i Vatte n Skån e Kin a Karl XII El d Fågl ar Olj a SE X Krig Ög at väd er Mat Trafi k Säla r FNFN Geolog i Vatte n Skån e Kin a Karl XII El d Fågl ar Olj a SE X Krig Ög at väd er Mat Trafi k Sveriges Demokrat i Historia SnSn GhGh Ski n trom b Ar b Jä r Evo l Viking ar IR A ÖlÖl För f Gl a skl Säla r FNFN Geolog i Vatte n Skån e Kin a Karl XII El d Fågl ar Olj a SE X Krig Ög at väd er Mat Trafi k SnSn GhGh Ski n trom b Ar b Jä r Evo l Viking ar IR A ÖlÖl För f Gl a skl Sveriges Demokrat i Historia Säla r FNFN Geolog i Vatte n Skån e Kin a Karl XII El d Fågl ar Olj a SE X Krig Ög at väd er Mat Trafi k Säla r FNFN Geolog i Vatte n Skån e Kin a Karl XII El d Fågl ar Olj a SE X Krig Ög at väd er Mat Trafi k SnSn GhGh Ski n trom b Ar b Jä r Evo l Viking ar IR A ÖlÖl För f Gl a skl Sveriges Demokrat i Historia Säla r FNFN Geolog i Vatte n Skån e Kin a Karl XII El d Fågl ar Olj a SE X Krig Ög at väd er Mat Trafi k Säla r FNFN Geolog i Vatte n Skån e Kin a Karl XII El d Fågl ar Olj a SE X Krig Ög at väd er Mat Trafi k STRATEGIER FÖR LIVET Läsa och skriva Räkna Söka, bearbeta och värdera Umgås Förstå samband Lära att lära och arbeta

10 Skolans uppdrag ”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.” (Lpo94 s. 7 )

11 ? ? Helvetesgapet

12 Aktuell forskning visar … ( 1/3 ) … att elever ofta söker ”det rätta svaret”. Även webben används som en lärobok där svaret på en skoluppgift kan hämtas. … att eleverna allt för lätt hamnar i en kultur av ”klippa och klistra”. … att när informationssökning behandlas som faktasökning blir inlärningsresultatet dåligt. (En bra sammanfattning om forskning kring skolbibliotek och informationssökning kan du läsa i kapitel 2, Textflytt och sökslump av Mikael Alexandersson, Louise Limberg mfl. ) Forts.

13 … också att: ( 2/3 ) Förmågan att värdera och kritiskt granska källor är en förutsättning för att självständigt kunna bedöma och bearbeta information. Eleverna inte lär bra sökstrategier ”av bara farten”. Det krävs en systematisk och medveten strategisk plan för att eleverna skall kunna tillgodogöra sig denna förmåga. Utformningen av skolbiblioteket återspeglar en skolas pedagogiska grundsyn. Forts.

14 Forskning visar också att en ( 3/3 ) framgångsrik lärprocess kräver: God läsförmåga och lässtrategi. God förmåga att själv författa texter. Förmåga att ställa ”forskningsbara frågor”. Förmåga att organisera och fullborda sina uppgifter.

15 Vuxnas lärande – - en förutsättning för barns och ungdomars lärande. 1/2

16 www.skolutveckling.se/kvalitetsarbete/bruk/ A - Pedagogisk verksamhet (Ex. A3.6, J3.5 ) J - Materiella resurser BRUK 2/2

17 ”Det stora problemet är inte tekniskt utan mentalt.” Hur tänker du?

18 … läs- och skrivlust ? … söklust ? … lust att dela med sig ? Planera för bibliotek i skolan som bidrager till att utveckla … För övrigt anser jag att …

19 Boktips: 1. Kunskap och lärande: Det öppna lärorummet, Anette Eliasson, Rigmor Lindö, 1999. Liber Multimediabyrån har en bra webkurs ”Undersökande arbete med IT” kopplat till boken. www.multimedia.skolverket.se/ 2.Biblioteksplaner – en idéskrift Svensk Biblioteksförening http://www.biblioteksforeningen.org/ http://www.biblioteksforeningen.org/ (Sök via - Organisation / Verksamhetsfrågor / Biblioteksplaner)

20 Lä(nk)s-tips (1/2 ) 1.Sveriges regionala skolbiblioteksföreningar: http://www.skolbibliotek.se/ Skolbibliotek Öst har t.ex. gjort "tumregler" för beräkning av resurser för skolbibliotek på grundskolan och gymnasiet. 2. Myndigheten för skolutvecklings sida om skolbibliotek: http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/skolbibliotek/ Under ”Material” finns tex ”Arbetsplan för skolbibliotek” och prenumeration av Skolbib-listan. 3. Nationella Skolbiblioteksgruppens hemsida: http://www.skolbiblioteksgruppen.se/ Här kan du bland annat ladda ner skriften ”Bemanna skolbiblioteken!”

21 Lä(nk)s-tips ( 2/2 ) 4.IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek på svenska: http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/sguide02-se.pdf Mycket konkret och praktisk! 5.Textflytt och sökslump - informationssökning via skolbibliotek: Forskningsrapport Mikael Alexandersson och Louise Limberg mfl. http://www.skolutveckling.se/publikationer/publ/ main?uri=scam%3A%2F%2Fpubl%2F178&cmd=view http://www.skolutveckling.se/publikationer/publ/ main?uri=scam%3A%2F%2Fpubl%2F178&cmd=view 6.Bra ”praktika för skolbibliotek”: http://www.btj.se/skolan/skolbib_centrum/index.html Inspirationskälla för att utveckla befintligt Skolbibliotek. 7.Affisch – UNESCO:s skolbiblioteksmanifest på svenska. Gratis från Svenska Unescorådet: http://www.unesco- sweden.org/informationsmaterial/listpubs.asp?CategoryId=3


Ladda ner ppt "Skolbibliotek Folkbibliotek Där det inte råder enighet beträffande vissa grundläggande principer, är det totalt meningslöst att göra upp gemensamma planer."

Liknande presentationer


Google-annonser