Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Detta ska vi prata om… En tillbakablick – vad har hänt? Finansiering Beställning TV Barn- och ungdomstandvård Uppsökande tandvård Tredje steget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Detta ska vi prata om… En tillbakablick – vad har hänt? Finansiering Beställning TV Barn- och ungdomstandvård Uppsökande tandvård Tredje steget."— Presentationens avskrift:

1

2 Detta ska vi prata om… En tillbakablick – vad har hänt? Finansiering Beställning TV Barn- och ungdomstandvård Uppsökande tandvård Tredje steget

3 TANDVÅRD bakgrund 2004 Ingen styrning Ingen uppföljning Ingen omvärldskoll

4 Högre kostnader än jämförande landsting (2005) Preciserad beställning HSN 6 och 8 (2005) Högre kostnader än Stockholm och Skåne (2006) FTV - samordnad beställning, men inte som i Borås (2007) Samordnad beställning – som i Borås (2009) Nytt barntandvårdsavtal (2011) Nytt avtal uppsökande tandvård (2011) TANDVÅRD steg för steg

5 Tandvårdbeställning 2005-2010

6 Anders Thorstensson, Hälso- och sjukvårdskansliet Borås (2015-03-28) Hög kostnads- nivå?

7 Jämförelse Stockholm Ersättning per tandregleringsbehandling drygt 19.000 kr (ej differentierad ersättning) + mellan 700 och 1.400 kr per patient (urval). Uppstarter: FTV Stockholm ca 130 uppstarter/tandl./år PV Stockholm ca 200 uppstarter/ tandl./år Södra Älvsborg ca 110 uppstarter/ tandl./år (baserat på tak)

8 Tandvårdens finansiering Vem betalar? Patienten (TV- taxa, HS-avgift) Landstinget Försäkrings- kassan Patientgrupper Barn 0-19 Unga vuxna 20-21 Vuxna TV-förordning § 2 Som led i sjukdoms- behandling Nödvändig tandvård (äldre, LSS) KORSFINANSIERINGKONKURRENSNEUTRALITET Utförare Folktandvård Privat tandvård

9 Beställningen Mallen Vad beställer vi? Konkurrensneutralitet Ersättning Uppföljning

10 Anders Thorstensson, Hälso- och sjukvårdskansliet Borås (2015-03-28) BarntandvårdBarntandvård Uppsökande verksamhetUppsökande verksamhet - munhälsobedömningar Bättre styrning Bättre tillgänglighet Bättre kvalitet Bättre uppföljning NYA AVTAL 2011

11 Barn och ungdomstandvård - bakgrund HSU:s beslut om ”Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård 3-19 år i Västra Götaland” I beslutet påtalar HSU vikten av konkurrensneutralitet samt patientens rätt att själv välja vårdgivare

12 Avtalet Baseras på ”Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård 3-19 år i Västra Götaland” Avtalet är generellt för både offentliga och privata vårdgivare

13 Nyheter i korthet… Tydligare krav att hålla revisionstider Vårdgivaren ska varje månad elektroniskt rapportera vårddata och epidemiologiska uppgifter Ersättning utgår månadsvis per listad patient Beställaren svarar för erbjudandet om barn- och ungdomstandvård

14 Beställaren ansvarar för… information till blivande 3-åringar och nyinflyttade barn och ungdomar 3-19 år allmän info på VGR:s hemsida om det fria vårdvalet och anslutna vårdgivare att tillhandahålla ett internetbaserat system för registrering av patientuppgifter att Leverantören får elektronisk tillgång till registrerade patientuppgifter att målsman/myndig patient som inom tre månader inte aktivt har valt vårdgivare listas hos folktandvården att i särskild ordning informera målsman/myndig patient med skyddad identitet

15 Ekonomi Ersättning utgår månadsvis i efterskott per listad patient Ersättning utgår ej om fastställt revisionsintervall överskridits med 90 dagar Ersättning för akut tandvård hos annan än Leverantören regleras mellan berörda vårdgivare Uppräkning av ersättning baseras på regionfullmäktiges beslut

16 Uppsökande verksamhet - munhälsobedömningar Hur det fungerar Mål: alla ”ja-tackare” ska få en munhälsobedömning Nytt avtal från 2011 Tre leverantörer Styrning (ersättning, uppföljning) Enkät De med sämst status – olika insatser till kvinnor resp. män? Nödvändig tandvård

17 Tredje steget… Genom det tredje steget ska personer med vissa sjukdomar och personer med funktionsnedsättning få billigare tandvård, dels i form av ett bidrag, en check, för förebyggande tandvård, dels få vård till samma kostnad som inom sjukvården i de fall där den förebyggande tandvården inte är tillräcklig.


Ladda ner ppt "Detta ska vi prata om… En tillbakablick – vad har hänt? Finansiering Beställning TV Barn- och ungdomstandvård Uppsökande tandvård Tredje steget."

Liknande presentationer


Google-annonser