Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värdet av att slippa tobak

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värdet av att slippa tobak"— Presentationens avskrift:

1 Värdet av att slippa tobak
Rökare har större risk för komplikationer i samband med operationer, exempelvis: • Sårinfektioner och försenad sårläkning. • Utebliven benläkning och livshotande försämring av hjärt-lungfunktionen. Källa: Fri från tobak i samband med operation Information för personal HFS 2011

2 Rökavvänjning vid operation
Svensk studie Rökavvänjning 4 veckor före ortopedisk operation 58 % slutade 33 % rökfria fortfarande efter 1 år Antalet operationskomplikationer halverades Dansk studie Sårinfektioner minskade från 31 till 5 % Hjärt-kärlkomplikationer minskade från 10 till 0 % Lunginflammationer minskade Blodproppar i ben och lungor minskade Risken för ny operation minskade från 15 till 4 % Den totala vårdtiden minskade med 2 dagar Hälso- och sjukvården kan göra stora besparingar med rökavvänjning före operation, och långtidseffekten är fullt i klass med resultatet från rökavvänjning i andra sammanhang. Källor: - Dansk studie från (Möller AM, Villebro N, Pedersen T, Tonnessen H. Effect of preoperative smoking intervention on …Lancet 2002; Jan 12;359(9301):114-7). - Svensk studie 2008 från Södersjukhuset: Lindström D. The impact of tobacco use on postoperative complications. Avhandling. Karolinska institutet 2 2

3 Om rökavvänjning ingår som rutin i vårdprogrammet före en operation kan man räkna med betydligt färre komplikationer. Andel patienter (%) Möller et al. Lancet 2002;359(9301): 3

4 Rökning ger kroppen syrebrist
• Kolmonoxid och nikotin orsakar syrebrist i kroppens vävnader. • Kolmonoxid hindrar de röda blodkropparna att ta upp syre i lungorna. • Nikotinet drar ihop blodkärlen samt orsakar förtjockning av blodet. • Risken för blodproppar ökar. • En minskad bildning av kollagen försämrar sårläkning och immunförsvaret vilket ger ökad infektionsrisk Källa: Fri från tobak i samband med operation Information för personal HFS 2011

5 Cigarettens innehåll – mer än 4000 kemiska föreningar.
Nikotin Skapar beroendet. Höjer blodtryck och puls. Gör att blodplättarna lättare klumpar ihop sig -> ökad risk för blodpropp Kärlens töjbarhet och elasticitet minskar och kärlen drar ihop sig. Kolmonoxid Blockerar de röda blodkropparna och minskar därmed kroppens förmåga att ta upp syre -> svårare för hjärtat att arbeta. Andra ämnen Irriterar det tunna ytskiktet på blodkärlsväggen -> påskyndar åderförkalkningsprocessen Källa: Tobak. En temaskrift om tobak och hur man slutar röka. Hjärt-Lungfomden


Ladda ner ppt "Värdet av att slippa tobak"

Liknande presentationer


Google-annonser