Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tobak och operation ABC 12 08 30 Värdet av att slippa tobak Rökare har större risk för komplikationer i samband med operationer, exempelvis: Sårinfektioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tobak och operation ABC 12 08 30 Värdet av att slippa tobak Rökare har större risk för komplikationer i samband med operationer, exempelvis: Sårinfektioner."— Presentationens avskrift:

1 Tobak och operation ABC 12 08 30 Värdet av att slippa tobak Rökare har större risk för komplikationer i samband med operationer, exempelvis: Sårinfektioner och försenad sårläkning. Utebliven benläkning och livshotande försämring av hjärt-lungfunktionen. Källa: Fri från tobak i samband med operation Information för personal HFS 2011

2 Tobak och operation ABC 12 08 30 Rökavvänjning vid operation Svensk studie Rökavvänjning 4 veckor före ortopedisk operation 58 % slutade 33 % rökfria fortfarande efter 1 år Antalet operationskomplikationer halverades Dansk studie Sårinfektioner minskade från 31 till 5 % Hjärt-kärlkomplikationer minskade från 10 till 0 % Lunginflammationer minskade Blodproppar i ben och lungor minskade Risken för ny operation minskade från 15 till 4 % Den totala vårdtiden minskade med 2 dagar

3 Tobak och operation ABC 12 08 30 Om rökavvänjning ingår som rutin i vårdprogrammet före en operation kan man räkna med betydligt färre komplikationer. Möller et al. Lancet 2002;359(9301):114-117. Andel patienter (%)

4 Tobak och operation ABC 12 08 30 Rökning ger kroppen syrebrist Kolmonoxid och nikotin orsakar syrebrist i kroppens vävnader. Kolmonoxid hindrar de röda blodkropparna att ta upp syre i lungorna. Nikotinet drar ihop blodkärlen samt orsakar förtjockning av blodet. Risken för blodproppar ökar. En minskad bildning av kollagen försämrar sårläkning och immunförsvaret vilket ger ökad infektionsrisk Källa: Fri från tobak i samband med operation Information för personal HFS 2011

5 Tobak och operation ABC 12 08 30 Cigarettens innehåll – mer än 4000 kemiska föreningar. Nikotin Skapar beroendet. Höjer blodtryck och puls. Gör att blodplättarna lättare klumpar ihop sig -> ökad risk för blodpropp Kärlens töjbarhet och elasticitet minskar och kärlen drar ihop sig. Kolmonoxid Blockerar de röda blodkropparna och minskar därmed kroppens förmåga att ta upp syre -> svårare för hjärtat att arbeta. Andra ämnen Irriterar det tunna ytskiktet på blodkärlsväggen -> påskyndar åderförkalkningsprocessen Källa: Tobak. En temaskrift om tobak och hur man slutar röka. Hjärt-Lungfomden


Ladda ner ppt "Tobak och operation ABC 12 08 30 Värdet av att slippa tobak Rökare har större risk för komplikationer i samband med operationer, exempelvis: Sårinfektioner."

Liknande presentationer


Google-annonser