Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykosomatik 1 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Stress och sjukdom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykosomatik 1 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Stress och sjukdom."— Presentationens avskrift:

1 Psykosomatik 1 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Stress och sjukdom

2 Psykosomatik 2 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Mål: Stress och sjukdom Ge en översikt över… l Stressfysiologi l Stressorsakade sjukdomar l Behandling

3 Psykosomatik 3 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Mål: Ökad förståelse Inför… l Bemötande och förhållningssätt l Prognos l Arbete med SASSAM-kartan

4 Psykosomatik 4 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykosomatik u Vad är psykosomatik? u Vilka sjukdomstillstånd är psykosomatiska? Vad står begreppet för?

5 Psykosomatik 5 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 1. Kroppsliga symptom utan känd organisk förklaring 2. Psykologiska problem tillsammans med en känd somatisk sjukdom Definition av Psykosomatik

6 Psykosomatik 6 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykosomatik u Hjärnan u Nervsystemet u Hormoner - Neurohormoner

7 Psykosomatik 7 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Perspektiv En människa i västerlandet utsätts under en vecka för fler nya informations- och relationsstimuli än vad grottmänniskan upplevde under hela sitt liv

8 Psykosomatik 8 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Grottmänniskor och nutidsmänniskor Hjärnan har inte förändrats på den korta tid sedan vi var jägare och samlare

9 Psykosomatik 9 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Vår fantastiska hjärna u 20-100 miljarder nervceller u 80-400 miljarder gliaceller/stödjeceller u En nervcell har kontakt med upp till 10 000 andra nervceller u Fler synapser i en hjärna än stjärnor i hela universum

10 Psykosomatik 10 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Synapser Kopplingsstation mellan nerver Receptor Synaps Nervtråd Neurotransmittor Axon

11 Psykosomatik 11 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Utvecklingsnivåer Hjärnbarken Limbiska systemet Hjärnstammen Ryggmärgen Hög nivå Låg nivå Tanke Känsla Drift Reflex

12 Psykosomatik 12 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Känslohjärnan Amygdala Hippocampus Pannloben

13 Psykosomatik 13 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Vår känslo hjärna!

14 Psykosomatik 14 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Sjukdomar - orsaker Multifaktorialitet Ett kontinuum Organisk-biologisk orsak Psykosocial orsak SASSAM-metodik Individ Omgivning

15 Psykosomatik 15 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Stress - stressfysiologi u Naturlig stress kontra långvarig stress-belastning u Vad händer rent fysiskt i kroppen när vi stressar?

16 Psykosomatik 16 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Naturliga stressreaktioner Stress Hot - fara Kämpa eller fly

17 Psykosomatik 17 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Stress i arbetslivet Tempo Krav Otillräcklighet Ledarskap Monotoni

18 Psykosomatik 18 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Privatlivets stress Förväntningar Plikt Sociala krav Egna krav

19 Psykosomatik 19 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Långvarig belastning sjukdomsrisk l Högt blodtryck l Muskelspänning -smärta l Låg calciumnivå i skelettet l Matstörning/vikt l Sänkt libido l Sömnstörningar l Vattenkastningsproblem l Minnes- och koncentrationsstörningar l Mental trötthet ”fördumning” l Ångest -panikångest l Snabbare åldrande

20 Psykosomatik 20 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Gasen och bromsen! ”Lugn och ro systemet” Parasympatiska systemet ”Flykt- och kampsystemet” Sympatiska systemet

21 Psykosomatik 21 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Hormonerna Hjärnans signalämnen Bakre hypofysen Sköldkörteln Bisköldkörtlarna Bukspottkörteln Binjuremärgen (Adrenalin) Njurar Testiklar Äggstockar Moderkaka Binjurebarken (Kortisol) Mage magsyra -tarmar Hjärtat (peptiter) Brässen Huden Främre hypofysen Tillväxthormon ACTH TSH LH FSH

22 Psykosomatik 22 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Kamp eller flykt Sinnesintryck, kämpa eller fly Hypofysen stimulera CNS Blodkärl vidgas Blodkärl i huden dras samman Lungorna vidgas och andningstakt ökar Levern aminiosyror- glukos Hjärtat ökar hastighet blodvolym ökar Binjuremärjen adrenalin -noradrenalin Hypofysen (ACTH) stimulerar binjurebarken Musklerna frigör aminosyror Blodkärlen sammandragna ”högt blodtryck” Levern aminiosyror- glukos Binjurebark producerar glukortikoider

23 Psykosomatik 23 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Adrenerga mekanismer u Sympatiska nervsystemet kopplat till adrenerga mekanismer l Samverkar med bla könshormoner, sköldkörtelhormoner och oxcytosin u Överlevnad för artens fortbestånd

24 Psykosomatik 24 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Opioida meknismer u Parasympatiska nervsystemet kopplat till opioida mekanismer l Samverkar med kortisol, pigmenthormon, tillväxthormon mfl u Välbefinnande, inlärning, sömn, immunförsvaret men..

25 Psykosomatik 25 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Markera vad som stämmer bäst för dig. Testa dig själv ! Inte alls = 0 p Litet grand = 1 p Måttligt = 2 p Ganska mycket = 3 p Väldigt mycket = 4 p 35 frågor ( 0-140 p) ref. 0-25 p medelvärde kvinnor 16 p Symptomskattning autonomdysfunktion

26 Psykosomatik 26 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Somatoform autonom dysfunktion l Symptom presenteras av den försäkrade som om de berodde på fysisk sjukdom. l Symptomen är vanligtvis av två typer l Ingen av dessa tyder på någon kroppslig sjukdom l Den ena symptomtypen utgörs av ökad autonom aktivitet l Den andra typen är subjektiva klagomål på symptom.

27 Psykosomatik 27 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Kroniskt somatoformt smärtsyndrom l Den försäkrades besvär är störande smärtor som inte kan förklaras till fullo med…… Fysiologiska processer eller fysisk sjukdom

28 Psykosomatik 28 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 ”Psykosomatikträdet” Fibromyalgi ”Utbrändhet” Upplevd ”Elallergi” ”Hjärnstress- syndrom” Kroniskt trötthet Smärta PTSD

29 Psykosomatik 29 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Långvarig stress, samma kärna? Fibromyalgi Utbrändhet Depression Kronisk trötthet Hjärnstress

30 Psykosomatik 30 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Referenser Christina Maslach Professor i psykologi, University of California

31 Psykosomatik 31 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Utbrändhet l Känslomässig utmattning l Okänslighet inför andra människor l Låg prestationsförmåga

32 Psykosomatik 32 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Sex källor till utbrändhet (Maslach 1997) l Stor arbetsbörda l Avsaknad av kontroll l Bristande uppskattning - återkoppling l Orättvisa l Dålig social gemenskap l Värdekonflikter Utbrändhet

33 Psykosomatik 33 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Symtom vid utbrändhet l Uttröttbarhet / Trötthet / Irritabilitet l Koncentrations- / Minnesproblem l Nedstämdhet / Ångest l Stor stresskänslighet l Känslomässig förflackning l Värdelöshetskänslor l Smärta / Muskelvärk / Yrsel / Infektioner l Försämrad problemlösningförmåga l Problem med tidsuppfattning

34 Psykosomatik 34 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Utdragen stress Trötthet Utmattning Sammanbrott ”utbrändhet” Stress

35 Psykosomatik 35 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Behandling av utbrändhet l Omhändertagande u Medmänsklighet l Fylla tomheten u Skapa balans, kognitiv terapi, akupunktur u Kroppsmedvetandeträning u Meditation l Hjälp till positiv omställning u Hjälp till att ”ändra yttre ramar i livet” arbetet - socialt

36 Psykosomatik 36 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Att lära mer och förebygga u Huvudsyftet med projektet är att på sikt förstärka och understödja den hållbara arbetshälsan hos anställda i kommuner och landsting u Projektet startade 1999 och pågår tom 2003 u Projektledare docent Eva Vingård vid sektionen för personskadeprevention vid Karolinska Institutet u 9000 personer ingår i den undersökta kohorten, därav drygt 80% kvinnor HAKuL-projektet. Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting

37 Psykosomatik 37 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Funktionsförmåga Arbetsträning Den försäkrade ersättes av en vikarie Tidig rehabilitering Tidsaxel Sen Rehabilitering Partiellt arbete Funktionsförmåga

38 Psykosomatik 38 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Arbetslivets faktorer för en god hälsa u Känsla av delaktighet i arbetet u Möjlighet att göra ett bra jobb u Rimlig psykisk och fysisk belastning u Bra ledarskap u Möjlighet att lära nytt hela arbetslivet u Krav i arbetet anpassade till kompetens och inflytande

39 Psykosomatik 39 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Referenser


Ladda ner ppt "Psykosomatik 1 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Stress och sjukdom."

Liknande presentationer


Google-annonser