Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Bedömning utan fullständig dokumentation Rapport av regeringsuppdrag 2013-10-29 Cecilia George.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Bedömning utan fullständig dokumentation Rapport av regeringsuppdrag 2013-10-29 Cecilia George."— Presentationens avskrift:

1 Sv Bedömning utan fullständig dokumentation Rapport av regeringsuppdrag 2013-10-29 Cecilia George

2 Sv Bedömer utländska -Gymnasieutbildningar -Eftergymnasiala yrkesutbildningar -Högskoleutbildningar Krav för bedömning/erkännande i form av ett utlåtande: Avslutad utbildning erkänd utbildningsinstitution officiellt format/dokumentation som stämmer överens med tidigare bekräftade ärenden Dokumentkrav: examensbevis + ämnesförteckning Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning

3 Sv ”Utreda och belysa behovet av att kunna bedöma utländska examina för personer som saknar dokumentation samt föreslå metoder som skulle kunna användas…” Uppdraget och en kostnadsberäkning för föreslagna metoder ska redovisas senast den 31 oktober 2013 Uppdraget omfattar ansökningar om bedömning av utländsk gymnasial och akademisk utbildning Regeringsuppdraget i UHR:s regleringsbrev 2013:

4 Sv Lissabonkonventionen, European Area of Recognition Manual (EAR) Best practise: ”Background paper” – beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund baserat på kunskaper om utbildningssystemet ”sworn statement” d v s sökandens egna uppgifter stöddokument Ramverk

5 Sv Beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund (”Bakgrundsdokument”) kan utfärdas i ärenden med bristande dokumentation för gymnasie-, akademisk – och yrkeshögskoleutbildning. I vissa fall utfärdas dokumentet när vi inte kan verifiera befintliga dokuments äkthet Dokumentet grundar sig på UHR:s expertkunskaper om utbildningssystemet, sökandens uppgifter och vissa stöddokument Information på baksidan av dokumentet beskriver metodiken, ramverket (EAR) och dokumentets syfte, d v s att ligga till grund för validering eller bedömning av reell kompetens Projektet föreslår också att berörda instanser ska få resurser att kunna bedöma reell kompetens i den utsträckning som behövs Förslag till metoder

6 Sv Beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund Samma krav som för utlåtande: erkänd högskola, avslutad utbildning. Beskrivningen av utbildningen motsvarar information som ges i Diploma Supplement Bedömning endast mot generell examen Bakgrundsdokumentet syftar till att underlätta validering eller bedömning av reell kompetens

7 Sv Frågor? ************** Cecilia George Enic-Naric Sverige Universitets- och högskolerådet E-post: cecilia.george@uhr.se Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Sv Bedömning utan fullständig dokumentation Rapport av regeringsuppdrag 2013-10-29 Cecilia George."

Liknande presentationer


Google-annonser