Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Racketstadion – 2013 Presentation av marknadsföringsplan Projektgrupp B1 Anna-Clara Callmeryd 810204-1988 Julia Kruse 901106-4343 Leena Larsson 861205-1980.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Racketstadion – 2013 Presentation av marknadsföringsplan Projektgrupp B1 Anna-Clara Callmeryd 810204-1988 Julia Kruse 901106-4343 Leena Larsson 861205-1980."— Presentationens avskrift:

1 Racketstadion – 2013 Presentation av marknadsföringsplan Projektgrupp B1 Anna-Clara Callmeryd 810204-1988 Julia Kruse 901106-4343 Leena Larsson 861205-1980 Cecilia Pettersson 880502-1964 Åsa Sundgren Köhl 880811-1960

2 Bakgrund Sportanläggning för tennis, badminton, inomhusgolf och boule Ekonomisk förening, drivs av medlemsklubbar Omsätter ca 6 mkr/år Finns på Himmelstalundsområdet i Norrköping Löpande underhållning gjorts Marknadsföring - punktinsatser

3 Affärsidé “Föreningen skall i eget namn för medlemmarnas behov bygga och förvalta Norrköpings Tennis och badmintonhall. Föreningen har till huvudsakligt ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom verksamhet vari medlemmarna deltaga genom att begagna sig av föreningens tjänster i form av uthyrning av tennis- och badmintonbanor, instruktion i tennis och badminton samt förmedling av inköp av erforderlig sportutrustning”

4 Mål och målpåverkande faktorer Långsiktigt mål ”Målet på långsikt är att bibehålla lönsamhet och möjliggöra för föreningen att ge tillbaka värde till klubbarna och privatkunderna” Kortsiktigt mål ”Målet på kort sikt är att öka bokningen av badmintonbanor med 40%” Ansoffs tillväxtmatris Marknadspenetration – Kunderna mer lojala till varumärket Produktutveckling – Mervärden och nya sporter

5 Marknadsmixen

6 SWOT-analys

7 Marknadsstrategi Bygger på enkätsvar från marknads- undersökning, 40 personer och micro och macroanalyser Differentiering genom att vara unika på sin sport och skapa mervärde för kunden Åtgärdsförslag uppdelade på kortsiktigt och långsiktigt mål

8 Marknadsstrategi – långsiktigt mål Öka trivsel hos de befintliga kunderna så det goda ordet sprids genom ”word of mouth” Skapa mervärde Renovering av omklädningsrum och interiör Utbildning av personal, ”uniform” Facebooksida för snabbare kommunikation med målgruppen

9 Marknadsstrategi – kortsiktigt mål Reklamkampanj, bred målgrupp nya och gamla kunder med tema –Utmana Bygga vidare på slogan- ”Varje boll är en ny utmaning” Rabatt vid bokning vissa helger, rabattkod uppges Medier – Facebook, lokal dagspress och mailutskick Förtydliga övrig information rörande uthyrning av rack, synas mera, påminna nya och gamla kunder om att Racketstadion finns, planscher för att förtydliga studentrabatt och kampanjer.

10 Tidsplan

11 Budget

12 Uppföljning och slutsats Uppföljning genom jämförelse av omsättning före och efter aktiviteter Kan följas upp med en ny marknads- undersökning för att mäta kundnöjdhet Slutsats - Fokus bör vara på att ta hand om de befintliga kunderna och ge dem mervärde, när de trivs så sprids det goda ordet till flera och omsättningen kan öka.


Ladda ner ppt "Racketstadion – 2013 Presentation av marknadsföringsplan Projektgrupp B1 Anna-Clara Callmeryd 810204-1988 Julia Kruse 901106-4343 Leena Larsson 861205-1980."

Liknande presentationer


Google-annonser