Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Insplanet Företagspresentation 2015. 2 Om Insplanet  Grundat år 1999 av Daniel Soussan och Rickard Båge  Marknadsnoterat på Nasdaq OMX First North.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Insplanet Företagspresentation 2015. 2 Om Insplanet  Grundat år 1999 av Daniel Soussan och Rickard Båge  Marknadsnoterat på Nasdaq OMX First North."— Presentationens avskrift:

1 1 Insplanet Företagspresentation 2015

2 2 Om Insplanet  Grundat år 1999 av Daniel Soussan och Rickard Båge  Marknadsnoterat på Nasdaq OMX First North maj 2006  Affärside att erbjuda kostnadsfri förmedling & rådgivning av försäkringar inom både sak- personförsäkring och lån  Ledande försäkringsförmedlaren med inriktning mot privatmarknad  Har en unik internetbaserad affärsmodell i kombination med personlig försäljning  Cirka 90 anställda varav ca 35 försäkringsrådgivare, 30 lånerådgivare  Kundkontakt med ca 520 000 individer/år, ca 10 000 kunder/vecka eller 2 000 kunder/dag.  280 Mkr i förmedlad försäkringsvolym, ca 85 000 tecknade försäkringar  2010 Lanserade vi även förmedling & rådgivning av lån till konsument

3 3 Insplanet erbjuder privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi Affärsidé

4 4 Organisation INSPLANETS SÄLJORGANISATION Totalt ~50 anställda

5 5 Kundkällor & tjänsteerbjudande till kund Annonsering Sökmotorer Portalsamarbeten Direkt sitebesökande Kundgenererat flöde Online genom: Rådgivning & försäljning till konsument Leverantörer inom: Försäkring

6 6 Partners

7 7 Utbildning-Karriär på Insplanet 1 2 3 4 Börjar med intern utbildning i två veckor Certifiering inom Civil- och motorförsäkringar 3 4 1 2 Jobba med alternativa flöden i 3-9 månader med kontinuerlig säljutbildning Jobba i 3 månader som rådgivarprospect Jobba som seniorrådgivare och få tillgång till inkommande samtal Jobba som rådgivare i Insplanet.com Teamet

8 8 Lönemodell försäkringsrådgivare LÖNESYSTEM 2015 Grundlön: 6 000 kr Ny Rådgivare Provision från första kronan: 5% på förmedlad volym Rådgivare/Senior Provision: 2% på all såld volym upp till 300.000:- 5% på all såld volym över 300.000:- + 0,25% för varje 10.000.000 förmedlad och inbetaldvolym Annullationsavdrag: 30% varje månad på förmedlad volym Egna produkter:25 kr per aktiv försäkring (Insplanet Biltrygg) 6 000 kr per rekommendation som leder till anställning (3 000 utgår direkt och 3 000 efter sex månader). Personförsäkringar:15% provision för barn, liv, olycksfall vid inbetalning 25% provision för inkomst

9 9 Lönemodell alternativa flöden LÖNESYSTEM - SAKFÖRSÄKRINGAR

10 10 Lönemodell försäkringsrådgivare LÖNESYSTEM - SAKFÖRSÄKRINGAR ProvisionssatsFörmedlad volymTotallön - inkl fast och 30% annullationsavdrag 2%100 000 kr7 400 kr 2%200 000 kr8 800 kr 2%300 000 kr10 200 kr 5%400 000 kr13 700 kr 5%500 000 kr17 200 kr 5%600 000 kr20 700 kr 5%700 000 kr24 200 kr 5%800 000 kr27 700 kr 5%900 000 kr31 200 kr 5%1 000 000 kr34 700 kr 5%1 100 000 kr38 200 kr 5%1 200 000 kr41 700 kr 5%1 300 000 kr45 200 kr 5%1 400 000 kr48 700 kr 5%1 500 000 kr52 200 kr

11 11 Om Insplanet Det finns särskilda krav i Lag (2005:405) om Försäkringsförmedling, som berör fysiska personer som skall bedriva förmedling av försäkringar. Du får ej vara underårig, eller ha förvaltare enligt föräldrabalken Du får ej vara i konkurs eller ha näringsförbud Du får ej ha en verkställd skuld hos Kronofogdemyndigheten överstigande 100.000 kr Vid anställning måste du lämna in en skriftlig försäkran om att du uppfyller dessa krav. Vidare måste ett utdrag ur belastningsregistret avseende försäkringsförmedling göras. Ett godkänt utdrag visas upp för arbetsgivaren. Utdraget begärs från Rikspolisstyrelsen, och kan ordnas via Insplanet. Särskilda krav vid anställning


Ladda ner ppt "1 Insplanet Företagspresentation 2015. 2 Om Insplanet  Grundat år 1999 av Daniel Soussan och Rickard Båge  Marknadsnoterat på Nasdaq OMX First North."

Liknande presentationer


Google-annonser