Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samling och utbud Vårgårda 2007. Samling och utbud Beståndet och dess utveckling Vad har vi i våra fysiska och digitala hyllor? Är det vad våra brukare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samling och utbud Vårgårda 2007. Samling och utbud Beståndet och dess utveckling Vad har vi i våra fysiska och digitala hyllor? Är det vad våra brukare."— Presentationens avskrift:

1 Samling och utbud Vårgårda 2007

2 Samling och utbud Beståndet och dess utveckling Vad har vi i våra fysiska och digitala hyllor? Är det vad våra brukare behöver och vill ha? Hur förhåller det sig till våra mål och uppdrag? Vad ska vi spara? Vad ska vi slänga? Vad ska vi köpa?

3 Hur ser relationen ut mellan våra kommuninvånares förväntningar och behov och det bestånd vi har och de inköp vi gör? Var och hur möts medierna och kunderna? Hur ser relationen ut mellan bibliotekets mål och uppdrag och kommuninvånarnas förväntningar och behov? Till vilka ska vi förmedla? Hur ser relationen ut mellan bibliotekets mål och uppdrag och det bestånd vi har och de inköp vi gör? Vad ska vi förmedla? MÅL/UPPDRAG KUNDERMEDIERNA

4 Mål och uppdrag Styrdokument –Bibliotekslagen –De nationella kulturpolitiska målen –Unescos folkbiblioteksmanifest –IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet –Lokala kulturpolitiska mål Samla, bevara, tillgängliggöra, förmedla Kultur Information Bildning Utbildning Skapande Upplysning Kulturarvet Mångfald Jämlikhet Prioriterade grupper

5 Medier Samling och utbud –Tryckt/digitalt –Text, ljud, bild Användning Tillgänglighet Proportioner/Prioriteringar Inköp Exponering Förmedling Magasinering Gallring

6 Kunder Vilka kunder har vi? Var finns de? Vad har de för behov och förväntningar på vad som ska finnas i biblioteket? Vad är en rimlig servicenivå till de olika kunderna utifrån de resurser vi har? Hur fördelar vi våra resurser till de olika kunderna utifrån deras behov och antal?

7 Bibliotekets identiteter och funktioner… Mål/uppdrag – Kunder – Medier/utbud Bibliotekets identiteter… Hur uppfattas vi av våra kunder? Våra egna bilder? …och funktioner Hur används vi och hur vill vi bli använda?


Ladda ner ppt "Samling och utbud Vårgårda 2007. Samling och utbud Beståndet och dess utveckling Vad har vi i våra fysiska och digitala hyllor? Är det vad våra brukare."

Liknande presentationer


Google-annonser