Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kamratutvärdering Lerum 1999-2000. Per-Arne Larsson Lärare Internkonsult Utvecklingsledare IT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kamratutvärdering Lerum 1999-2000. Per-Arne Larsson Lärare Internkonsult Utvecklingsledare IT."— Presentationens avskrift:

1 Kamratutvärdering Lerum 1999-2000

2 Per-Arne Larsson Lärare Internkonsult Utvecklingsledare IT

3 Bakgrund Utveckla användandet av Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse. Skolverkets krav om årliga kvalitets- redovisningar.

4 Bakgrund Effektmål Resultat och måluppfyllelse Hur vet vi det Orsaker till ev. bristande måluppfyllelse Åtgärder för utveckling Verksamhetsberättelse

5 Bakgrund Didaktikcentrum Kamratutvärdering (Karlstad-Skövde)

6 Bakgrund Utbildning Förberedelser Besök Bearbetning av resultaten från besöken Förmedling av resultaten

7 Genomförande Kvalitetsbegreppet Erfarenheter från tidigare lektionsbesök Kamratutvärdering Karlstad-Skövde Utbildning

8 Genomförande Deltagande skolor formulerar gransknings- uppdrag. Val av granskningsmodell. (metod) Tidsplan Presentation av resultat. Förberedelser

9 Genomförande Elevers delaktighet i arbetslagens planering. Hur är språket mellan elever? Elevernas välbefinnande Exempel på granskningsuppdrag

10 Genomförande Intervjuer, grupp och eller enskilt. Enkäter Besök i verksamheten. Exempel på metoder

11 Genomförande Uppdraget och syftet Tillvägagångssätt Beskriva den observerade verksamheten Analys Slutsatser, konstruktiva förslag Rapportskrivning

12 Resultat Arbetslagen ville bli utvärderade eftersom de själva formulerat uppdraget. Positivt bemötande. Modellen kan användas mellan arbetslag på den egna skolan.

13 Resultat Arbetet tog mer tid i anspråk än planerat. Svårt att dra generella slutsatser som gällde hela skolan. Många deltagare efterlyste kompetens- utveckling om bl.a. intervjuteknik och rapportskrivande.

14

15


Ladda ner ppt "Kamratutvärdering Lerum 1999-2000. Per-Arne Larsson Lärare Internkonsult Utvecklingsledare IT."

Liknande presentationer


Google-annonser