Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartlägga tillgångssidan, forts.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartlägga tillgångssidan, forts."— Presentationens avskrift:

1 Kartlägga tillgångssidan, forts.
DEL 3 EKOBROTTSMYNDIGHETEN SWEDISH NATIONAL ECONOMIC CRIMES BUREAU Kartlägga tillgångssidan, forts. Bolagsverket – information från utländska systermyndigheter, registersökningar på bl a utlandsadresser, förmedling av företagsinformation från ca 15 länder i Europa genom European Business Register (EBR), utbyte av information mellan registreringsmyndigheter vid flytt av säte mellan länder (BRITE) mm Försäkringskassan – uppgifter som ligger till grund för olika förmåner (47 st), adresser, relationer till andra personer mm Övriga utbetalande myndigheter – AMS, Migrationsverket, A-kassan m fl Bakgrund: © SVT

2 EKOBROTTSMYNDIGHETEN
SWEDISH NATIONAL ECONOMIC CRIMES BUREAU Nettoprincipen Utgifter och kostnader dras av vid beräkningen av utbytet Utgifter som strider mot lag är inte avdragsgilla kostnader Inköp av hjälpmedel för genomförande av brott är inte avdragsgilla Kostnader som varit förenat vid ett bedrägeri bör dras av från egendomens värde vid ett förverkande (prop 1986/87:6 s 37) Vid värdeförverkande måste värdet av det ekonomiska utbytet av brottet beräknas. Av praxis och vad som följer av ställningstaganden i förarbeten – med utbyte avses ”nettoutbyte” Målsättningen med förverkandereglerna är att ingen skall få någon ekonomisk fördel av sin brottlighet. Utgifter som strider mot lag – mutor, ersättningar till medbrottslingar. Bakgrund: © SVT

3 EKOBROTTSMYNDIGHETEN
SWEDISH NATIONAL ECONOMIC CRIMES BUREAU Bruttoprincipen Om själva föremålet för brottet kunnat bli föremål för förverkande utan att avdrag för utgifter för förvärvet av detsamma gäller samma bedömning när man fastställer värde och utbyte i de fall föremålet sålts. Hela vederlaget förklaras förverkat. Man skiljer inte mellan värdet av såld narkotika/alkohol och vinningen av försäljningen (NJA 1977 s 735 och NJA 2001 s 129) Bakgrund: © SVT

4 Säkerhetsåtgärder Säkra beslut om sakförverkande – beslag
EKOBROTTSMYNDIGHETEN SWEDISH NATIONAL ECONOMIC CRIMES BUREAU Säkerhetsåtgärder Säkra beslut om sakförverkande – beslag Säkra beslut om värdeförverkande – kvarstad och förvar Frysning i internationella sammanhang – motsvarar beslag och kvarstad Säkerställa framtida förverkandebeslut av domstol. Bakgrund: © SVT

5 Statskassa EKOBROTTSMYNDIGHETEN Brottsutbytesenheten
SWEDISH NATIONAL ECONOMIC CRIMES BUREAU Brottsutbytesenheten Statskassa Bakgrund: © SVT


Ladda ner ppt "Kartlägga tillgångssidan, forts."

Liknande presentationer


Google-annonser