Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Boendekostnadskalkylen - en viktig del i marknadsföringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Boendekostnadskalkylen - en viktig del i marknadsföringen."— Presentationens avskrift:

1 Boendekostnadskalkylen - en viktig del i marknadsföringen

2 Villa i Saltsjö-Boo, 9 rok, byggd 1950. Pris: 4 250 000 kr

3

4

5

6

7

8

9

10 De olika bankernas kalkyler BankKontantKostn/månFast.avg SEB425 00012 1850 Swedbank425 00012 2430 Nordea425 00015 064500 SBAB212 50014 6870 Handelsbanken425 00012 280500 IKANO banken212 50013 5060

11 18 § När förmedlingen avser en fastighet som en konsument köper huvudsakligen för enskilt bruk, skall fastighetsmäklaren tillhandahålla köparen en skriftlig beskrivning av fastigheten. Beskrivningen skall innehålla uppgifter i de avseenden som har angetts i 17 § samt uppgift om fastighetens benämning, taxeringsvärde och areal. Beskrivningen skall också innehålla uppgift om byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt. Vid förmedling som avses i första stycket skall mäklaren innan fastigheten överlåts tillhandahålla köparen en skriftlig beräkning av dennes boendekostnader. Fastighetsmäklarens skyldigheter mot köparen 7 § En fastighetsmäklare ska ge köparen erforderliga råd och upplysningar i frågor av juridisk, teknisk eller ekonomisk art som har samband med överlåtelsen av fastigheten. En mäklare ska också före överlåtelsen 1. tillhandahålla köparen en sådan skriftlig beskrivning av fastigheten (objektsbeskrivning) som anges i 8 §, 2. tillhandahålla köparen skriftlig uppgift om vem som har rätt att förfoga över fastigheten, 3. tillhandahålla köparen en skriftlig beräkning av dennes boendekostnader om köparen begär det, 4. upplysa köpare om de former för försäljningen som säljaren har för avsikt att tillämpa och om mäklarens skyldighet enligt 3 kap. 8 § att upprätta en förteckning över anbud, 5. upplysa köparen om de faktiska fel i fastigheten som mäklaren känner till eller som framträder redan vid en ytlig undersökning eller som mäklaren annars med hänsyn till omständigheterna har särskild anledning att räkna med, 6. skriftligen informera köparen om hans eller hennes undersökningsplikt och verka för att köparen fullgör den före köpet, samt 7. upplysa köparen om innehållet i och planerade ändringar av de plan- och byggnadsbestämmelser som mäklaren känner till och som kan antas ha betydelse för köparen.

12 Mitt förslag till lydelse 3. tillhandahålla köpare av bostadsfastighet för enskilt bruk en skriftlig beräkning av dennes boendekostnader om köparen begär det. Kommentar Den stora skillnaden mot gällande lag är att köparen, enligt lagförslaget måste begära att få en boendekostnadskalkyl. Hur praxis kommer att utvecklas vet vi naturligtvis inte, men det troliga är att mäklaren på något sätt måste visa att köparen informerats om sin rätt att få en kalkyl och att köparen tackat nej.

13 Boendekostnadskalkyl Viktig del i marknadsföringen (generell kalkyl) Kontroll av uppgifter - schabloner Aktuella räntor Amortering är normalt inte en boendekostnad Lagfarts- och inteckningskostnader är inte boen- dekostnader, men de påverkar kostnaderna un- der första året

14 Uppgifter som ska finnas med i kalkylen Pris Kontantinsats Belåning Årsavgift (bostadsrätt) Tomträttsavgäld Arrendeavgift Driftskostnader Lön och andra inkomster Barnbidrag m.m. Avdrag Kommunal skattesats - kyrkoskatten Kommunal fastighetsavgift - Fastighetsskatt

15 Driftskostnader Uppvärmning Hushållsel Vatten och avlopp Sophämtning Sotning Underhåll Försäkring Vägavgift o. dyl. Övriga kostnader

16 Var kan man hitta information om boendekostnadskalkyler Köpa-Hus.se FMN – God fastighetsmäklarsed Villaägarna Exempel Boendekostnadskalkyl


Ladda ner ppt "Boendekostnadskalkylen - en viktig del i marknadsföringen."

Liknande presentationer


Google-annonser