Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut KOMMUNIKATION & BESLUT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut KOMMUNIKATION & BESLUT."— Presentationens avskrift:

1 Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut KOMMUNIKATION & BESLUT

2 Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut AGENDA Introduktion Definition Beslut –Beslutsmodeller –Rationella Beslut –Verkställa Beslut + Inverkan av Teknologi Rast Kommunikation –Formell & Informell –Kommunikationskanaler –Utmaningar Avslutning

3 Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut INTRODUKTION Material ur kursboken Kapitel 8 & 9 Knyta an till övriga kapitel ”…ett exempel Helge…” Snälla, fråga! Snälla, avbryt med egna reflektioner!

4 Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut DEFINITION Enligt kursboken: –Kommunikation är ”…informationsöverföring…” och ”…förmedling av idéer, attityder och känslor”… –Beslut är ”ett val mellan olika alternativ, där valet innebär en förpliktelse till handling.” Det finns bara två måsten i livet …

5 Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut BESLUTSMODELLER MODEL 1: Organisationen som rationell aktör Fokus: Hur specialisering och koordinering påverkar beslutsprocesser. MODEL 2: Regelmodellen Fokus: Hur regeltillämpning påverkar beslutsfattande i enskilda ärenden. MODEL 3: Förhandlingsmodeller Fokus: Förhandlingar för att hantera intressekonflikter finna acceptabla lösningar för berörda och bilda koalitationer. MODEL 4: Kommunikativ rationalitet Fokus: Utveckling av intersubjektivitet i organisationer. MODEL 5: Inkrementellt handlande Fokus: Beslut som är sammankopplade så att små steg leder till stora förändringar utan att någon har överblick av vad som sker. MODEL 6: Organiserad anarki (garbage can-teori) Fokus: Beslutsprocesser som präglas av seccessivt skiftande aktörer, mål och preferenser. Organisatorisk kontext Personliga förhållanden Aspekter hos situationen

6 Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut BESLUTSMODELLER Herbert Simon (1916-2001): Han blev ekonominobelpristagare 1978 " för hans banbrytande forskning om beslutsprocessen inom ekonomiska organisationer". Var också förespråkare för medborgarlön.

7 Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut RATIONELLA BESLUT economic man-modellen*  människan kan handla helt rationellt *Simon 1945 Situationen Bedöms Alternativ Kartläggs Konsekvenser Värderas Jämförelse och Värdering ”Det Bästa” Väljs Rationellt Beslut Förståelse och klara mål Full information Kan rangordna alla alternativ Väljer det bästa i förhållande till målen Perfekt Rationalitet Oklara mål. Inkonsistenta mål. Beslut  mål. Rättfärdigande. Hjärnans förmåga att tillägna, behandla & lagra. För mycket information + Sållning Erfarenhet  filtrerar, ordnar & kopplar Tidsbegränsning  ”tumregler” Aversion mot nederlag/förlust ”Eskalering av fel kurs” Ordval  människan är begränsat rationell

8 Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut BESLUTSBETEENDE Från individ till organisation: –Satisfierande – ”bra nog” –March: Logic of consequence* Logic of appropriatness* *March 1994 Organisatoriska kontexten: –Organisatoriska förhållanden –Personliga förhållanden –Aspekter hos situationen

9 Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut VERKSTÄLLIGHETSUTMANINGAR Otillräckligt kunskapsunderlag Otillräckliga resurser Rätt mix av resurser vid rätt tid Motstånd från centrala grupper

10 Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut Du måste X och du måste Y! Vilka 2 måsten anser du att du har?

11 Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut RAST Tillbaka om 15 minuter!

12 Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut KOMMUNIKATION ”The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place” George Bernard Shaw, nobelpristagare i litteratur 1925

13 Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut KOMMUNIKATIONSKANALER Hur uppfattas information ?

14 Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut KOMMUNIKATIONSKANALER Hur information uppfattas –? % - vad som sägs –? % - hur det sägs –? % - kroppsspråk Muntliga – skriftliga kommunikationskanaler Grad av ”rik information” som förmedlas (Låg – Hög) Formella rapporter BrevE-post Direkt- samtal Video- konferenser Telefon samtal

15 Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut FORMELL KOMMUNIKATION Vad är det? Vertikal –Nedåt i org. Hierarkin Utmaningar –Uppåt i org. hierarkin Utmaningar Horisontell –Samma hierarkiska nivå –Vanligast! Visste ni att chefer i genomsnitt ägnar 5 % av sin tid till att lyssna och ge positiv feedback till sina medarbetare…

16 Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut Vad är det? –”Fikasnack” –Går kors och tvärs Har fått en mer betydande roll i moderna organisationer –”Kunskapsmedarbetaren” Svår att kontrollera –Rykten –Beslut tas informellt Styr- och lärpotential INFORMELL KOMMUNIKATION

17 Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut IT & KOMMUNIKATION I ORGANISATIONER IT har förändrat organisationens kommunikationsvägar Upphäver tid & rum Virtuella Team

18 Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut OLIKA TYPER AV KOMMUNIKATIONSNÄTVERK ”Cirkeln” ”Hjulet” Alla kanaler

19 Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut ”Dörrvakt” ”Kosmopolit” ”Förbindelseled” ”Opinionsledare” Kontrollerar meddelanden som passerar i en kommunikationskanal Kommunicerar med omvärlden och förmedlar informationen internt i organisationen Kopplar samman olika enheter och grupper utan att själva vara medlem av någon Påverkar anställdas tänkande och inställning KOMMUNIKATIONSROLLER

20 Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut UTMANINGAR Kommunikationsutmaningar kan uppstå: –när sändaren ska koda budskapet –när budskapet förmedlas genom de kanaler som sändaren valt –när mottagaren avkodar budskapet Kommunikationsutmaningar kan handla att man får för mycket information Kommunikationsutmaningar kan hänga samman med opportunistiskt beteende

21 Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut AVSLUTNING Vad har vi pratat om idag? –Kommunikation och beslutsfattande i organisationer! Hur hänger det ihop? –Kommunikation och information viktigt vid: Beslutsfattande Samordning Innovation Förändring Lärande Kommunikation & Informationsinsamling Beslutsprocesser & Organisatorisk Kontext Ta Beslut & Kommunicera Beslut

22 Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut Tack för er uppmärksamhet!

23 Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut Nu ska vi leka!


Ladda ner ppt "Allen Zurapovic Anna Grahm Camilla Andersson Eva-Lotta Thörngren Föreläsning 2010-05-04 Kommunikation / Beslut KOMMUNIKATION & BESLUT."

Liknande presentationer


Google-annonser