Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighets-förmedling utanför Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighets-förmedling utanför Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Fastighets-förmedling utanför Sverige

2 Fastighetsbranchen internationellt
Mäklarorganisationer internationellt CEPI European Real Estate Council EPAG European Property Agents Group CEAB European Confederation of Property Managers ICREA International Consortium of Real Estate Associations CEREAN Central European Real Estate Associations Network NAR National Association of Realtors NEU Nordiska Egendomsmäklare Unionen Länkar med information om förmedling i andra länder

3 Registreringskrav Fastighetsmäklare som är registrerad i Sverige ska följa de svenska reglerna om fastighetsförmedling om en väsentlig del av uppdraget utförs i Sverige. 3 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas oavsett var fastigheten är belägen, om en väsentlig del av mäklarens uppdrag utförs i Sverige. I den mån lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser är tillämplig avgörs dock frågan om val av rättsordning enligt den lagen. Lag (1998:168). Internetbaserade tjänster ökar (FMN dec 2009) Utländska fastighetsmäklare kan fr.o.m. årsskiftet registrera sig i Sverige, men måste uppfylla de svenska kraven Samma sak gäller för svenska fastighetsmäklare i vissa andra länder

4 Vad händer i omvärlden Världsekonomin har börjat återhämta sig
FMN december 2009 Världsekonomin har börjat återhämta sig I USA satsar man på att minska arbetslösheten och satsar på infrastruktur, energibesparingar och skatte-lättnader för småföretagare. Försäljningen av bostäder ökade med drygt 10 % i oktober. Räntorna höjs i en del länder för att minska graden av stimulans och hålla inflationen i schack. I andra länder sänks räntorna (Australien och Israel) Grekland har varnats av Europeiska Centralbanken för att de inte har ordning på sin ekonomi Irland har sin tuffaste budget på åratal och Spanien har fått negativ rating hos Standard & Poor’s (aktieindex)

5 Spanien mäklarna ska ha examen
spansk jurist - ordnar det formella - kollar ägare - kollar lån - kollar servitut - ordnar NIE-nummer - skriver köpehandlingar optionskontrakt köpebrev escitura de comprahenta - undertecknas hos en spansk notarie - notarien till fast.registret - lagfart, ca tre månader escitura

6 Avgifter och skatter El vatten m.m.
Upplupna kostnader hör till bostaden. Ansvaret övergår till ny ägare Se till att juristen utreder även detta!!! Moms (VAT) 7 eller 8 eller 16 % Notarieavgift 1 % Juristarvode 1 % Inkomstskatt (på taxv) 1,1 eller 2 % fastighetsskatt (på taxv) 0,4 – 1,1 % Anlita en skatterådgivare för att utreda!!!

7 Storbritannien Olika regler i England/Wales och Skottland
Ingen registrering behövs Frivilligt anlitade - fastighetsmäklare - registrerad lantmätare - besiktningsman - jurist - fastighetsvärderare Tvingande att anlita - advokat (solisitor) - fastighetsregistret

8 Förmedlings- och försäljningsprocessen
Fastighetsmäklarens uppdrag är endast att visa bostaden Försäljningsprocessens sju steg kontakt mellan köparens och säljarens advokater köparens advokat kollar fastigheten (Adv. har fullmajt) köparens advokat förhandlar fram ett kontrakt köparen får ett förslag till belåning parterna bestämmer dag för affärens genomförande Köparens advokat gör en likvidavräkning Köparens advokat betalar resten av köpeskillingen Köpet lämnas in för ”lagfart”

9 Norge Registrering behövs
Förmedlingsprocessen är mycket lik den svenska Skriftliga bud – bindande vid accept Avtal kan träffas muntligt, men skriftligt för lagfart Tingsrätt

10 Fastighetsmäklarens roll i några länder
Sverige Opartisk mellanhand som tillvaratar både säljarens och köparens intresse Finland Ombud för sin uppdragsgivare som dock beaktar motpartens intresse Norge Opartisk mellanhand som tillvaratar båda parters intresse Polen Företräder sin uppdragsgivare men kan även företräda båda parter England Företräder sin uppdragsgivare USA Företräder sin uppdragsgivare men kan även företräda båda parter


Ladda ner ppt "Fastighets-förmedling utanför Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser