Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 1 Geoteknisk sektorsportal – översikt och demonstration Mats Öberg, GIS-arkitekt, SGI Bättre planrings- och beslutsunderlag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 1 Geoteknisk sektorsportal – översikt och demonstration Mats Öberg, GIS-arkitekt, SGI Bättre planrings- och beslutsunderlag."— Presentationens avskrift:

1 1 mats.oberg@swedgeo.se/2013-11-14 1 Geoteknisk sektorsportal – översikt och demonstration Mats Öberg, GIS-arkitekt, SGI Bättre planrings- och beslutsunderlag med Geoteknisk Sektorsportal Stockholm, 21nov 2013

2 2 mats.oberg@swedgeo.se/2013-11-14 2 Jordartgeologi och topografi/geometri (lutning) är två viktiga parametrar för att bedöma förutsättningar för skred. Skredriskkartering/analys (sannolikheten för och konsekvensen av ett skred) är däremot mer omfattande. Skredriskanalys är ett 3D problem och GIS/data-intensivt… (där ett av de viktigare datakällorna är geotekniska borrningar) Topografi/geometri (på land och i vatten) Geologi, lagerföljder (lösa jordar som silt och lera) Hydrologi Mekanik – pådrivande och mothållande krafter (vilka t ex ändras vid bebyggelse resp. ändrade vattennivåer) Erosion – befintliga och ändrade flöden i älven påverkar topografi/ geometri på lång sikt…. Nederbörd – kan öka grundvatten/portrycket i jordlagren (silt/lera) Påverkansfaktorer för skred och ras Uppdrag: Minska riskerna för ras, skred och stranderosion

3 3 mats.oberg@swedgeo.se/2013-11-14 3 Geoteknisk sektorportal – bakgrund Det borras för ungefär 500 Mkr per år i Sverige, varav TRV står för hälften. Utförda borrningar redovisas i branschstandard- systemet Geosuite. Samla, digitalt arkivera och WMS-exponera ett stort antal borrningar och geotekniska undersökningsområden nationellt. Exponering sker på bl a geodata.se och i andra webb- applikationer. I ett utbyggt skede är nyttoeffekterna bl a lägre undersöknings- och markbyggnadskostnader. Räddningstjänstrelaterade tillämpningar.

4 4 mats.oberg@swedgeo.se/2013-11-14 4

5 5 5 Projektets startsida: http://gis.swedgeo.se/startgsp/ http://gis.swedgeo.se/startgsp/

6 6 mats.oberg@swedgeo.se/2013-11-14 6 Geotekniska undersökningsområden, ca 7000 registreringar Geodata.se – Geoteknisk sektorsportal är några tematiska WMS-er av hundratals andra från svenska myndigheter och dataleverantörer GeoSuite-projekt med korrekt plansymbol, profilritning samt ev. RGeo/MUR

7 7 mats.oberg@swedgeo.se/2013-11-14 7 Geotekniska undersökningsområden Manuell registrering eller uppladdning av shp

8 8 mats.oberg@swedgeo.se/2013-11-14 8 Webbapplikation – punkter, linjer, ytor. Rita eller ladda upp shp enligt fastlagt attributstruktur Om vissa obligatoriska fält ej fylls i rödmarkeras dessa vid försök att spara

9 9 mats.oberg@swedgeo.se/2013-11-14 9 Från borrbandvagn  BGA  WMS på Geodataportalen (och andra webbsidor) WMS

10 10 mats.oberg@swedgeo.se/2013-11-14 10 Visning av individuella borrhål från BGA

11 11 mats.oberg@swedgeo.se/2013-11-14 11

12 12 mats.oberg@swedgeo.se/2013-11-14 12

13 13 mats.oberg@swedgeo.se/2013-11-14 13

14 14 mats.oberg@swedgeo.se/2013-11-14 14 Dataleverantörer Kommuner – planeringsunderlag och bygglov Byggherrar inom offentliga och privata sektorn – projektering och byggande Myndigheter – utredningar om t.ex. risker för naturolyckor, karteringar av geologi och geoteknik Data levereras av utförare av undersökningar (Juridiska förhållanden – vad gäller för nyttjande av data – i stort utredda i samråd med jurister på LM, TRV, SKL och från branschföreträdare som STD).

15 15 mats.oberg@swedgeo.se/2013-11-14 15 Återexport till GeoSuite (det finns en manual/lathund)

16 16 mats.oberg@swedgeo.se/2013-11-14 16 Logga in med registerat username/password. https://sgi.geosuitecloud.se/ Uppladdning från GeoSuite (det finns en manual/lathund)

17 17 mats.oberg@swedgeo.se/2013-11-14 17 Geoteknisk sektorportal – tematiskt urval av hundratals WMS-er Exponering på nationella Geodataportalen http://www.geodata.se/GeodataExplorer/?site=GeoteknikUser Här skall ytterligare komma in: BGA Branschens Geotekniska Arkiv borrhål TRV Trafikverket Geotekniska Databas borrhål Sthlm Stad Geoarkiv borrhål Göteborgs Stad? Annat geoteknisk tematiskt? Ev. demo

18 18 mats.oberg@swedgeo.se/2013-11-14 18

19 19 mats.oberg@swedgeo.se/2013-11-14 19


Ladda ner ppt "1 1 Geoteknisk sektorsportal – översikt och demonstration Mats Öberg, GIS-arkitekt, SGI Bättre planrings- och beslutsunderlag."

Liknande presentationer


Google-annonser