Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 2013-06-28 1 800 Litteratur och tabell 3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 2013-06-28 1 800 Litteratur och tabell 3."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer 2013-06-28 1 800 Litteratur och tabell 3

2 Sidnummer 2013-06-28 2 800 Litteratur – vad ingår? Skönlitteratur OCH litteraturvetenskap Litterära texter Verk om litteratur Anonyma klassiker

3 Sidnummer 2013-06-28 3 800 Litteratur – vad ingår inte? På andra ställen i schemat: Folkdiktning klassificeras under 398.2 Folklore Tecknade serier och grafiska romaner klassificeras under Teckning 741.5 (grafiska romaner) 741.56 (tecknade serier) Litteratur som kombineras med andra konstarter klassificeras under 700, t.ex. opera 782.1

4 Sidnummer 2013-06-28 4 En författare – av och om 839.7 Svensk litteratur 839.718 Poesi 839.728 Dramatik 839.738 Romaner och noveller En svensk författare som börjat skriva efter år 2000. BasFormPeriod

5 Sidnummer 2013-06-28 5 Tabell 3A. Enskilda författare –1 Poesi –2 Dramatik –3 Romaner och noveller –4 Essäer –5 Tal –6 Brev –8 Diverse skrifter Prioriteringstabell: Dramatik före Poesi - i övrigt i T3A:s ordning

6 Sidnummer 2013-06-28 6 Biografier och övergripande verk Den genre som författaren framför allt förknippas med Källor: Auktoritetsdatabasen WorldCat identities Uppslagsverk och bibliotekskataloger Auktoritetsdatabasen WorldCat identities Om det inte går att avgöra: –följ prioritetsordning –använd i sista hand 8 Diverse skrifter För särskilda verk används det särskilda verkets genre

7 Sidnummer 2013-06-28 7 Periodtabell för enskilda författare En enda period för hela författarskapet Välj den period då författarskapet blomstrade I praktiken blir det när författaren debuterade

8 Sidnummer 2013-06-28 8 Perioder Särskild tilläggstabell under varje litteratur Exempel: 839.7 Svensk litteratur 1Medeltiden till 1519 2Reformationstiden, 1520–1639 31640-1739 41740-1779 5Gustavianska tiden, 1780-1799 61809-1909 621809-1830 641830-1879 671879-1909 71909-1999 721909-1945 741945-1999 82000-

9 Sidnummer 2013-06-28 9 Periodtabell för språket – inte landet Casa de los espíritus, av Isabel Allende 863.64 86 Basnummer för spansk litteratur 3Romaner och noveller (tabell 3A) 641945-1999 (periodtabell under 860.1-868, spansk litteratur) Anmärkning: samma periodtabell används för litteratur på ett särskilt språk från alla länder och världsdelar

10 Sidnummer 2013-06-28 10 Ibland saknas periodtabell Obabakoak, av Bernardo Axtaga 899.923 899.92Basque literature (i engelska indexet) Hämtat från Övriga litteraturer som ej får vidareindelas 3Romaner och noveller (tabell 3A) Anmärkning: det finns ingen periodtabell för baskisk litteratur

11 Sidnummer 2013-06-28 11 Strindberg som dramatiker 839.7267

12 Sidnummer 12 Strindberg som romanförfattare 839.7367 2013-06-28

13 Sidnummer 2013-06-28 13

14 Sidnummer 2013-06-28 14 Författare som inte huvudsakligen förknippas med en form Life of Kingsley Amis 828.91409 82 Basnummer för engelsk litteratur (från 820 – ytterligare tillägg tillåtna enligt anmärkning under 820.1-828) 8 Diverse skrifter (tabell 3A) 914 1945-1999 (periodtabell under 820.1-828) 09 Enskilda författare som inte är begränsade till eller huvudsakligen förknippas med en särskild litterär form (från tabellen under -81-89 i tabell 3A) Lägg märke till att hans samlade dikter klassificeras tillsammans med poesi (821.914), och hans romaner med Romaner och noveller (823.914)

15 Sidnummer Barnböcker - målgrupp som genre SBI använder Bilderböcker (0-5) Kapitelböcker (6-9) Mellanåldersböcker (10-12) Ungdomsböcker (13-17) 655 7 $a Bilderböcker $2 Barn Talböcker - 655 7 $a Talböcker $2 saogf 15 2013-06-28

16 Sidnummer 2013-06-28 16 Fler än en författare Tabell 3B. Indelningar av verk av eller om fler än en författare Tabell 3C. Notation som kan tillfogas enligt anvisningar i - tabell 3B - 700.4 (särskilda ämnen i konsten) - 791.4 (film, radion, television) - 808-809

17 Sidnummer 2013-06-28 17 Verk av fler än en författare Fler aspekter kan uttryckas Ofta komplicerat att bygga nummer 08 står för samlingar 09 för historia/analys

18 Sidnummer 2013-06-28 18 Tabell 3B – 01-07 Standardindelningar – 08 Samlingar av litterära texter i fler än en form (antologier) – 09 Historia, beskrivning, kritik av verk i fler än en form – 1-8 Särskilda former

19 Sidnummer Tabell 3B - Särskilda former – 1 Poesi – 2 Dramatik – 3 Romaner och noveller – 4 Essäer – 5 Tal – 6 Brev – 7 Humor och satir – 8 Diverse skrifter Alla dessa kan indelas ytterligare, till skillnad från i tabell 3A Notera prioritetstabellen under – 1-8: –Dramatik –Poesi –Epigram på vers –Romaner och noveller –Essäer –……. 2013-06-28 19

20 Sidnummer Tabell 3B - citeringsordning 2013-06-28 20 BasHistoria Bas Historia Form Period HistoriaPeriod Likadant för samlingar

21 Sidnummer Tabell 3B - citeringsordning 2013-06-28 21 BasSamling Bas Samling Form Period SamlingPeriod Likadant för historia & analys

22 Sidnummer 2013-06-28 22 Litteraturhistoria - ingen form & period Svensk litteratur historia 839.709 839.7Svensk litteratur 09historia/analys BasHistoria

23 Sidnummer 2013-06-28 23 Antologi - ingen form & period Svensk litteratur antologier 839.708 839.7Svensk litteratur 08Samling Bas Samling

24 Sidnummer 2013-06-28 24 Ingen form, men period (1) Svensk litteratur historia 1945-1999 839.7090074 839.7 0900Historia & analys + fasettindikatorer 741945-1999 Bas Period Historia

25 Sidnummer 2013-06-28 25 Ingen form, men period (2) Svensk litteraturantologi 1800-talet 839.708006 839.7 0800Historia & analys + fasettindikatorer 61800-talet Bas Period Samling

26 Sidnummer 2013-06-28 26 Form & period (1) Svensk litteratur – poesi – 1900-talet – historia 839.71709 839.7 1 Poesi 7 1900-talet 09 Historia & analys Svensk poesi 839.71 finns färdigt i schemat och indexet BasFormPeriodHistoria

27 Sidnummer 2013-06-28 27 Form & period (2) Svensk poesi 1900-talet samling 839.71708 839.7 1 Poesi 7 1900-talet 08 Samling BasFormPeriod Samling

28 Sidnummer 2013-06-28 28 Historia & analys – form Svensk poesi historia 839.71009 839.7 100Poesi + fasettindikatorer (T3B) 9Historia & analys Bas Form Historia

29 Sidnummer 2013-06-28 29 Antologi – form Svensk poesi samling 839.7 + 1 + 00 + 8 839.71008 839.7 100Poesi + fasettindikatorer (T3B) 8Samling Bas Form Samling

30 Sidnummer 2013-06-28 30 Tabell 3C (1) Notation som kan tillfogas enligt anvisningar i tabell 3B 700.4 (särskilda ämnen i konsten) 791.4 (film, radion, television) 808-809

31 Sidnummer 2013-06-28 31 Tabell 3C (2) –001-009 Standardindelningar –01-09 Särskilda perioder –1 Konst och litteratur med särskild stil, stämning, perspektiv –2 Litteratur med särskilda drag och egenskaper –3 Konst och litteratur som behandlar särskilda teman och ämnen och med särskilda drag –4 Litteratur som betonar ämnen –8 Litteratur för och av personer ur etniska och nationella grupper –9 Litteratur för och av andra särskilda grupper

32 Sidnummer 2013-06-28 32 Tabell 3C - Prioritets/citeringsordning (1) Tema, drag, egenskaper, personer Tema och ämnen (–3) Särskilda drag (–2) Särskilda egenskaper (–1) Verk av och för särskilda slags personer (–8-9)

33 Sidnummer 2013-06-28 33 Tabell 3C - Prioritets/citeringsordning (2) Litterära perioder Placering av litterära perioder styrs framförallt av anvisningar i tabell 3B Om verket täcker mer än en litteraturform, kommer den litterära perioden sist Om verket är begränsat till en särskild form (men inte en särskild typ av form), t.ex. poesi, kommer litterär period omedelbart efter formen Om verket är begränsat till en särskild typ av form, t.ex. sonetter, kommer litterär period sist

34 Sidnummer Tabell 3C - citeringsordning 2013-06-28 34 Bas Historia Bas Historia Form Period HistoriaPeriod Tema, drag, egenskap Bas Historia Tema, drag, egenskap

35 Sidnummer Tabell 3C - citeringsordning 2013-06-28 35 Tema, drag, egenskap Historia Typ av form Bas Period Bas Typ av form Historia Bas Historia Tema, drag, egenskap Tidsperiod (T1 ) Bas Typ av form Historia

36 Sidnummer Tabell 3C - citeringsordning 2013-06-28 36 Bas Samling Bas Samling Form Period SamlingPeriod Tema, drag, egenskap BasSamling Tema, drag, egenskap

37 Sidnummer Tabell 3C - citeringsordning 2013-06-28 37 PeriodBas Typ av form Samling Bas Typ av form Samling Tema, drag, egenskap Tidsperiod (T1) Bas Samling Tema, drag, egenskap Tidsperiod (T1 ) Bas Typ av form Samling

38 Sidnummer 2013-06-28 38 Form, period och tema, egenskap… - historia Svenska kvinnliga dramatiker 1900-talet historia 839.717099287 839.7 2Dramatik 7Period 09Historia & analys 9287Kvinnor Bas Form Period Historia Tema, drag, egenskap

39 Sidnummer 2013-06-28 39 Form, period och tema, egenskap… - samling Svenska kvinnliga poeter 1900-talet samling 839.7170809287 839.7 1Poesi 7Period 08Samling 0Fasettindikator 9287Kvinnor BasForm Period Samling Tema, drag, egenskap

40 Sidnummer 2013-06-28 40 Form, ingen period, men tema, egenskap… (1) Svenska kvinnliga poeter historia 839.710099287 839.7 100Poesi 9Historia & analys 9287Kvinnor BasFormHistoria Tema, drag, egenskap

41 Sidnummer 2013-06-28 41 För en särskild grupp – samling Plommon till alla barn : en samling svenska dikter 839.7100809282 839.7Svensk litteratur 100Poesi 8Samling 0Fasettindikator 9282Barn BasForm Tema, drag, egenskap Samling

42 Sidnummer 2013-06-28 42 Ingen form, men tema, egenskap… - historia Svenska kvinnliga författare historia 839.7 + 09 + 9287 839.7099287 Svensk litteratur – historia - kvinnor Bas Historia Tema, egenskap, drag, person

43 Sidnummer 2013-06-28 43 Ingen form, men tema, egenskap… - samling Svenska kvinnliga författare samling 839.7 + 08 + 0 + 9287 839.70809287 Svensk litteratur – samling - fasettindikator - kvinnor Bas Samling Tema, egenskap, drag, person

44 Sidnummer 2013-06-28 44 Ingen form, men tema, egenskap… - period (1) Svenska kvinnliga författare historia 1900-talet 839.70992870904 839.7 09Historia & analys 9287Kvinnor 09041900-talet (T1) Bas Tema, egenskap, drag, person Historia Tidsperiod (T1)

45 Sidnummer 2013-06-28 45 Ingen form, men tema, egenskap… - period (2) Svenska kvinnliga författare samling 1900-talet 839.7 + 08 + 0 + 9287 + 0904 839.708092870904 Svensk litteratur – samling - fasettindikator – kvinnor – 1900- talet Bas Tema, egenskap, drag, person Samling Tidsperiod (T1)

46 Sidnummer 2013-06-28 46 Typ av form (1) Svenska deckare historia 839.73087209 839.7 30872Deckare 09Historia & analys BasTyp av formHistoria

47 Sidnummer 2013-06-28 47 Typ av form (2) Spanska deckare antologier 863.087208 86Spansk litteratur (basnummer) 30872Deckare 08Samling Även Argentinska, mexikanska m fl. deckare får samma kod Bas Typ av form Samling

48 Sidnummer 2013-06-28 48 Typ av form, period Svenska deckare historia 1900-talet 839.7 + 30872 + 09 + 0 + 7 839.7308720907 Svensk litteratur – deckare – historia – fasettindikator – 1900- talet Bas Typ av form Historia Period

49 Sidnummer 2013-06-28 49 Typ av form, tema, egenskap…. (1) Svenska kvinnliga deckare antologier 839.7 + 30872 + 08 + 9287 839.730872089287 Svensk litteratur – deckare – samling –- kvinnor Bas SamlingTyp av form Tema, egenskap, drag, person

50 Sidnummer 2013-06-28 50 Typ av form, tema, egenskap…. (2) Svenska kvinnliga deckare historia 839.7 + 30872 + 09 + 9287 839.730872099287 Svensk litteratur – deckare – historia –- kvinnor Bas Typ av form Tema, egenskap, drag, person Historia

51 Sidnummer 2013-06-28 51 Typ av form, tema, egenskap…, period (1) Svenska kvinnliga deckare historia 1900-talet 839.7 + 30872 + 09 + 9287 + 0904 839.7308720992870904 Svensk litteratur – deckare – historia –- kvinnor – 1900-talet Bas Typ av form Tema, egenskap, drag, person Historia Tidsperiod (T1)

52 Sidnummer 2013-06-28 52 Typ av form, tema, egenskap…, period (2) Svenska kvinnliga deckare samling 1900-talet 839.7 + 30872 + 08 + 9287 + 0904 839.7308720892870904 Svensk litteratur – deckare – samling – kvinnor – 1900-talet Bas Samling Typ av form Tema, egenskap, drag, person Samling Tidsperiod (T1)

53 Sidnummer 2013-06-28 53 Typ av form, tema, egenskap…, period (3) Engelska noveller kvinnliga författare samling 1800-talet 82 + 301 + 08 + 9287 + 09034 823.0130108928709034 Engelsk litteratur – noveller – samling – kvinnor – 1800-talet Bas Samling Typ av form Tema, egenskap, drag, person Samling Tidsperiod (T1)

54 Sidnummer Etniska & nationella grupper Judiska författare i Sverige – antologi 839.7 08Samlingar (T3B) 0Fasettindikator (från -0801 -0809 i T3B) 8Litteratur för och av etniska och nationella grupper (T3C) 924Judar (T5) 2013-06-28 54 Bas Samling Tema, egenskap, drag, person

55 Sidnummer Personer från särskilda platser Braziliansk litteratur av författare från Amazonas - historia 869Portugisisk litteratur 09Historia & analys (T3B) 9Litteratur för och av etniska och nationella grupper (T3C) 811Norra delen av Brazilien (T2) 2013-06-28 55 Bas Historia Tema, egenskap, drag, person

56 Sidnummer 2013-06-28 56 Allmänna samlingar av litterära texter från fler än två litteraturer – 808.8 808.8 Samlingar av fler än två litteraturer Samling som även innehåller Historia & analys 808.8001-808.8005 Samlingar från särskilda perioder Tillfoga till basnummer 808.800 de nummer som följer 090 i notation 0901-0905 i T1 Allmän samling av 1800-talslitteratur 808.80034

57 Sidnummer 2013-06-28 57 809 Historia & kritik av fler än två litteraturer Litteraturvetenskap 1900-talet 809.04 809 Historia & analys från fler än två litteraturer 0Fasettindikator för 809.01-809.05 litteratur från särskilda perioder 4 Period: de nummer som följer 090 i 0904 1900-talet (T1)

58 Sidnummer 2013-06-28 58 808.001-808.7 Retorik Effektiv språkanvändning Klassificera här skrivande 808.1-808.7 Stilistik i särskilda litteraturformer Klassificera här estetik, mottagande, karaktär och art, skrivande, teori gällande särskilda litteraturformer; teknik, teori, särskilda litteraturformers litteraturhistoria Notera att övergripande verk under 808

59 Sidnummer 2013-06-28 59 808.001-808.7 Retorik - exempel 1 Patterns for college writings : A rhetorical reader and guide 808.0427 808.0427 Retorikstudier genom kritisk läsning Klassificera här läseböcker som används för studiet av skrivande LCSH: College readers English language—Rhetoric—Problems, exercises, etc

60 Sidnummer 2013-06-28 60 808.001-808.7 Retorik - exempel 2 The art & craft of the short story808.31 808.3Stilistik för romaner och noveller 1Noveller (från –301 i tabell 3B) LCSH: Short story – Authorship

61 Sidnummer 2013-06-28 61 398.2 Folkdiktning Folklore som litteratur Klassificera här sagor, litterärt mottagande och kritik av folkdiktning; tvärvetenskapliga verk om mytologi 398.024Folkdiktning efter språk 398.208 History and description with respect to kinds of persons 398.209Historical, geographic, persons treatment 398.21-398.27Sagor och berättelser om ett särskilt ämne Bröderna Grimm klassificeras 398.20943 (folkdiktning Tyskland) H C Andersen klassificeras 839.8136 (dansk litteratur)

62 Sidnummer 2013-06-28 62 Sammanfattning (1) Strukturen i 800 801-807 Standardindelningar 808 Retorik (808.001-808.7) + Samlingar av litterära texter från fler än två litteraturer (808.8) 809 Historia, beskrivning, kritik av fler än två litteraturer 810-890 Litteraturer på särskilda språk och från särskilda språkfamiljer

63 Sidnummer 2013-06-28 63 Sammanfattning (2) Strukturen i tabell 3 Tabell 3A. Indelningar för verk av eller om enskilda författare Tabell 3B. Indelningar för verk av eller om fler än en författare Tabell 3C. Notation som kan tillfogas enligt anvisningar under tabell 3B, 700.4, 791.4, 808-809

64 Sidnummer 2013-06-28 64 Sammanfattning (3) Hjälpmedel för att bygga nummer i 800 Litteratur Läs instruktionerna i schemat för 800 och i inledningen av tabell 3A och 3B Läs de utförliga manualanvisningarna för tabell 3A-C och 800 Konsultera flödesschemat för tabell 3A och 3B

65 Sidnummer 2013-06-28 65 Lathund svensk litteratur Svensk litteratur – samling 839.708 Svensk litteratur – historia 839.709 Svensk litteratur – samling 1800-talet 839.708006 Svensk litteratur – historia 1800-talet 839.709006 Svensk poesi –samling 839.71008 Svensk poesi –historia 839.71009 Svensk poesi – samling 1900-talet 839.71708 Svensk poesi – historia 1900-talet 839.71709 Svensk dramatik – historia 1800-talet 839.72609

66 Sidnummer Lathund svenska kvinnliga författare Svenska kvinnliga författare - samling 839.70809287 Svenska kvinnliga författare - historia 839.7099287 Svenska kvinnliga författare samling - 1800-talet 839.7080928709034 (period från tabell 1) Svenska kvinnliga författare – historia - 1800-talet 839.709928709034 (period från tabell 1) 2013-06-28 66

67 Sidnummer Lathund svenska deckare Svenska deckare - samling 839.73087208 Svenska deckare - historia 839.73087209 Svenska deckare – historia – 1900-talet 839.7308720907 2013-06-28 67

68 Sidnummer Lathund kvinnliga deckare Svenska kvinnliga deckare – samling 839.730872089287 Svenska kvinnliga deckare – historia 839.730872099287 Svenska kvinnliga deckare – samling - 1900-talet 839.7308720892870904 (tidsperiod från tabell 1) Svenska kvinnliga deckare – historia - 1900-talet 839.730872099287 0904 (tidsperiod från tabell 1) 2013-06-28 68

69 Sidnummer 2013-06-28 69 Lathund barnlitteratur Svensk barnlitteratur - samling 839.70809282 Svensk barnlitteratur - historia 839.7099282 Svensk barnlitteratur - samling - 1800-talet 839.7080928209034 (period från tabell 1) Svensk barnlitteratur – historia - 1800-talet 839.709928209034 (period från tabell 1) Barnlitteratur - samling 808.899282 Barnlitteratur - historia 809.89282


Ladda ner ppt "Sidnummer 2013-06-28 1 800 Litteratur och tabell 3."

Liknande presentationer


Google-annonser