Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 2013-06-28 1 800 Litteratur och tabell 3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 2013-06-28 1 800 Litteratur och tabell 3."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer Litteratur och tabell 3

2 Sidnummer Litteratur – vad ingår? Skönlitteratur OCH litteraturvetenskap Litterära texter Verk om litteratur Anonyma klassiker

3 Sidnummer Litteratur – vad ingår inte? På andra ställen i schemat: Folkdiktning klassificeras under Folklore Tecknade serier och grafiska romaner klassificeras under Teckning (grafiska romaner) (tecknade serier) Litteratur som kombineras med andra konstarter klassificeras under 700, t.ex. opera 782.1

4 Sidnummer En författare – av och om Svensk litteratur Poesi Dramatik Romaner och noveller En svensk författare som börjat skriva efter år BasFormPeriod

5 Sidnummer Tabell 3A. Enskilda författare –1 Poesi –2 Dramatik –3 Romaner och noveller –4 Essäer –5 Tal –6 Brev –8 Diverse skrifter Prioriteringstabell: Dramatik före Poesi - i övrigt i T3A:s ordning

6 Sidnummer Biografier och övergripande verk Den genre som författaren framför allt förknippas med Källor: Auktoritetsdatabasen WorldCat identities Uppslagsverk och bibliotekskataloger Auktoritetsdatabasen WorldCat identities Om det inte går att avgöra: –följ prioritetsordning –använd i sista hand 8 Diverse skrifter För särskilda verk används det särskilda verkets genre

7 Sidnummer Periodtabell för enskilda författare En enda period för hela författarskapet Välj den period då författarskapet blomstrade I praktiken blir det när författaren debuterade

8 Sidnummer Perioder Särskild tilläggstabell under varje litteratur Exempel: Svensk litteratur 1Medeltiden till Reformationstiden, 1520– Gustavianska tiden,

9 Sidnummer Periodtabell för språket – inte landet Casa de los espíritus, av Isabel Allende Basnummer för spansk litteratur 3Romaner och noveller (tabell 3A) (periodtabell under , spansk litteratur) Anmärkning: samma periodtabell används för litteratur på ett särskilt språk från alla länder och världsdelar

10 Sidnummer Ibland saknas periodtabell Obabakoak, av Bernardo Axtaga Basque literature (i engelska indexet) Hämtat från Övriga litteraturer som ej får vidareindelas 3Romaner och noveller (tabell 3A) Anmärkning: det finns ingen periodtabell för baskisk litteratur

11 Sidnummer Strindberg som dramatiker

12 Sidnummer 12 Strindberg som romanförfattare

13 Sidnummer

14 Sidnummer Författare som inte huvudsakligen förknippas med en form Life of Kingsley Amis Basnummer för engelsk litteratur (från 820 – ytterligare tillägg tillåtna enligt anmärkning under ) 8 Diverse skrifter (tabell 3A) (periodtabell under ) 09 Enskilda författare som inte är begränsade till eller huvudsakligen förknippas med en särskild litterär form (från tabellen under i tabell 3A) Lägg märke till att hans samlade dikter klassificeras tillsammans med poesi ( ), och hans romaner med Romaner och noveller ( )

15 Sidnummer Barnböcker - målgrupp som genre SBI använder Bilderböcker (0-5) Kapitelböcker (6-9) Mellanåldersböcker (10-12) Ungdomsböcker (13-17) $a Bilderböcker $2 Barn Talböcker $a Talböcker $2 saogf

16 Sidnummer Fler än en författare Tabell 3B. Indelningar av verk av eller om fler än en författare Tabell 3C. Notation som kan tillfogas enligt anvisningar i - tabell 3B (särskilda ämnen i konsten) (film, radion, television)

17 Sidnummer Verk av fler än en författare Fler aspekter kan uttryckas Ofta komplicerat att bygga nummer 08 står för samlingar 09 för historia/analys

18 Sidnummer Tabell 3B – Standardindelningar – 08 Samlingar av litterära texter i fler än en form (antologier) – 09 Historia, beskrivning, kritik av verk i fler än en form – 1-8 Särskilda former

19 Sidnummer Tabell 3B - Särskilda former – 1 Poesi – 2 Dramatik – 3 Romaner och noveller – 4 Essäer – 5 Tal – 6 Brev – 7 Humor och satir – 8 Diverse skrifter Alla dessa kan indelas ytterligare, till skillnad från i tabell 3A Notera prioritetstabellen under – 1-8: –Dramatik –Poesi –Epigram på vers –Romaner och noveller –Essäer –……

20 Sidnummer Tabell 3B - citeringsordning BasHistoria Bas Historia Form Period HistoriaPeriod Likadant för samlingar

21 Sidnummer Tabell 3B - citeringsordning BasSamling Bas Samling Form Period SamlingPeriod Likadant för historia & analys

22 Sidnummer Litteraturhistoria - ingen form & period Svensk litteratur historia Svensk litteratur 09historia/analys BasHistoria

23 Sidnummer Antologi - ingen form & period Svensk litteratur antologier Svensk litteratur 08Samling Bas Samling

24 Sidnummer Ingen form, men period (1) Svensk litteratur historia Historia & analys + fasettindikatorer Bas Period Historia

25 Sidnummer Ingen form, men period (2) Svensk litteraturantologi 1800-talet Historia & analys + fasettindikatorer talet Bas Period Samling

26 Sidnummer Form & period (1) Svensk litteratur – poesi – 1900-talet – historia Poesi talet 09 Historia & analys Svensk poesi finns färdigt i schemat och indexet BasFormPeriodHistoria

27 Sidnummer Form & period (2) Svensk poesi 1900-talet samling Poesi talet 08 Samling BasFormPeriod Samling

28 Sidnummer Historia & analys – form Svensk poesi historia Poesi + fasettindikatorer (T3B) 9Historia & analys Bas Form Historia

29 Sidnummer Antologi – form Svensk poesi samling Poesi + fasettindikatorer (T3B) 8Samling Bas Form Samling

30 Sidnummer Tabell 3C (1) Notation som kan tillfogas enligt anvisningar i tabell 3B (särskilda ämnen i konsten) (film, radion, television)

31 Sidnummer Tabell 3C (2) – Standardindelningar –01-09 Särskilda perioder –1 Konst och litteratur med särskild stil, stämning, perspektiv –2 Litteratur med särskilda drag och egenskaper –3 Konst och litteratur som behandlar särskilda teman och ämnen och med särskilda drag –4 Litteratur som betonar ämnen –8 Litteratur för och av personer ur etniska och nationella grupper –9 Litteratur för och av andra särskilda grupper

32 Sidnummer Tabell 3C - Prioritets/citeringsordning (1) Tema, drag, egenskaper, personer Tema och ämnen (–3) Särskilda drag (–2) Särskilda egenskaper (–1) Verk av och för särskilda slags personer (–8-9)

33 Sidnummer Tabell 3C - Prioritets/citeringsordning (2) Litterära perioder Placering av litterära perioder styrs framförallt av anvisningar i tabell 3B Om verket täcker mer än en litteraturform, kommer den litterära perioden sist Om verket är begränsat till en särskild form (men inte en särskild typ av form), t.ex. poesi, kommer litterär period omedelbart efter formen Om verket är begränsat till en särskild typ av form, t.ex. sonetter, kommer litterär period sist

34 Sidnummer Tabell 3C - citeringsordning Bas Historia Bas Historia Form Period HistoriaPeriod Tema, drag, egenskap Bas Historia Tema, drag, egenskap

35 Sidnummer Tabell 3C - citeringsordning Tema, drag, egenskap Historia Typ av form Bas Period Bas Typ av form Historia Bas Historia Tema, drag, egenskap Tidsperiod (T1 ) Bas Typ av form Historia

36 Sidnummer Tabell 3C - citeringsordning Bas Samling Bas Samling Form Period SamlingPeriod Tema, drag, egenskap BasSamling Tema, drag, egenskap

37 Sidnummer Tabell 3C - citeringsordning PeriodBas Typ av form Samling Bas Typ av form Samling Tema, drag, egenskap Tidsperiod (T1) Bas Samling Tema, drag, egenskap Tidsperiod (T1 ) Bas Typ av form Samling

38 Sidnummer Form, period och tema, egenskap… - historia Svenska kvinnliga dramatiker 1900-talet historia Dramatik 7Period 09Historia & analys 9287Kvinnor Bas Form Period Historia Tema, drag, egenskap

39 Sidnummer Form, period och tema, egenskap… - samling Svenska kvinnliga poeter 1900-talet samling Poesi 7Period 08Samling 0Fasettindikator 9287Kvinnor BasForm Period Samling Tema, drag, egenskap

40 Sidnummer Form, ingen period, men tema, egenskap… (1) Svenska kvinnliga poeter historia Poesi 9Historia & analys 9287Kvinnor BasFormHistoria Tema, drag, egenskap

41 Sidnummer För en särskild grupp – samling Plommon till alla barn : en samling svenska dikter Svensk litteratur 100Poesi 8Samling 0Fasettindikator 9282Barn BasForm Tema, drag, egenskap Samling

42 Sidnummer Ingen form, men tema, egenskap… - historia Svenska kvinnliga författare historia Svensk litteratur – historia - kvinnor Bas Historia Tema, egenskap, drag, person

43 Sidnummer Ingen form, men tema, egenskap… - samling Svenska kvinnliga författare samling Svensk litteratur – samling - fasettindikator - kvinnor Bas Samling Tema, egenskap, drag, person

44 Sidnummer Ingen form, men tema, egenskap… - period (1) Svenska kvinnliga författare historia 1900-talet Historia & analys 9287Kvinnor talet (T1) Bas Tema, egenskap, drag, person Historia Tidsperiod (T1)

45 Sidnummer Ingen form, men tema, egenskap… - period (2) Svenska kvinnliga författare samling 1900-talet Svensk litteratur – samling - fasettindikator – kvinnor – talet Bas Tema, egenskap, drag, person Samling Tidsperiod (T1)

46 Sidnummer Typ av form (1) Svenska deckare historia Deckare 09Historia & analys BasTyp av formHistoria

47 Sidnummer Typ av form (2) Spanska deckare antologier Spansk litteratur (basnummer) 30872Deckare 08Samling Även Argentinska, mexikanska m fl. deckare får samma kod Bas Typ av form Samling

48 Sidnummer Typ av form, period Svenska deckare historia 1900-talet Svensk litteratur – deckare – historia – fasettindikator – talet Bas Typ av form Historia Period

49 Sidnummer Typ av form, tema, egenskap…. (1) Svenska kvinnliga deckare antologier Svensk litteratur – deckare – samling –- kvinnor Bas SamlingTyp av form Tema, egenskap, drag, person

50 Sidnummer Typ av form, tema, egenskap…. (2) Svenska kvinnliga deckare historia Svensk litteratur – deckare – historia –- kvinnor Bas Typ av form Tema, egenskap, drag, person Historia

51 Sidnummer Typ av form, tema, egenskap…, period (1) Svenska kvinnliga deckare historia 1900-talet Svensk litteratur – deckare – historia –- kvinnor – 1900-talet Bas Typ av form Tema, egenskap, drag, person Historia Tidsperiod (T1)

52 Sidnummer Typ av form, tema, egenskap…, period (2) Svenska kvinnliga deckare samling 1900-talet Svensk litteratur – deckare – samling – kvinnor – 1900-talet Bas Samling Typ av form Tema, egenskap, drag, person Samling Tidsperiod (T1)

53 Sidnummer Typ av form, tema, egenskap…, period (3) Engelska noveller kvinnliga författare samling 1800-talet Engelsk litteratur – noveller – samling – kvinnor – 1800-talet Bas Samling Typ av form Tema, egenskap, drag, person Samling Tidsperiod (T1)

54 Sidnummer Etniska & nationella grupper Judiska författare i Sverige – antologi Samlingar (T3B) 0Fasettindikator (från i T3B) 8Litteratur för och av etniska och nationella grupper (T3C) 924Judar (T5) Bas Samling Tema, egenskap, drag, person

55 Sidnummer Personer från särskilda platser Braziliansk litteratur av författare från Amazonas - historia 869Portugisisk litteratur 09Historia & analys (T3B) 9Litteratur för och av etniska och nationella grupper (T3C) 811Norra delen av Brazilien (T2) Bas Historia Tema, egenskap, drag, person

56 Sidnummer Allmänna samlingar av litterära texter från fler än två litteraturer – Samlingar av fler än två litteraturer Samling som även innehåller Historia & analys Samlingar från särskilda perioder Tillfoga till basnummer de nummer som följer 090 i notation i T1 Allmän samling av 1800-talslitteratur

57 Sidnummer Historia & kritik av fler än två litteraturer Litteraturvetenskap 1900-talet Historia & analys från fler än två litteraturer 0Fasettindikator för litteratur från särskilda perioder 4 Period: de nummer som följer 090 i talet (T1)

58 Sidnummer Retorik Effektiv språkanvändning Klassificera här skrivande Stilistik i särskilda litteraturformer Klassificera här estetik, mottagande, karaktär och art, skrivande, teori gällande särskilda litteraturformer; teknik, teori, särskilda litteraturformers litteraturhistoria Notera att övergripande verk under 808

59 Sidnummer Retorik - exempel 1 Patterns for college writings : A rhetorical reader and guide Retorikstudier genom kritisk läsning Klassificera här läseböcker som används för studiet av skrivande LCSH: College readers English language—Rhetoric—Problems, exercises, etc

60 Sidnummer Retorik - exempel 2 The art & craft of the short story Stilistik för romaner och noveller 1Noveller (från –301 i tabell 3B) LCSH: Short story – Authorship

61 Sidnummer Folkdiktning Folklore som litteratur Klassificera här sagor, litterärt mottagande och kritik av folkdiktning; tvärvetenskapliga verk om mytologi Folkdiktning efter språk History and description with respect to kinds of persons Historical, geographic, persons treatment Sagor och berättelser om ett särskilt ämne Bröderna Grimm klassificeras (folkdiktning Tyskland) H C Andersen klassificeras (dansk litteratur)

62 Sidnummer Sammanfattning (1) Strukturen i Standardindelningar 808 Retorik ( ) + Samlingar av litterära texter från fler än två litteraturer (808.8) 809 Historia, beskrivning, kritik av fler än två litteraturer Litteraturer på särskilda språk och från särskilda språkfamiljer

63 Sidnummer Sammanfattning (2) Strukturen i tabell 3 Tabell 3A. Indelningar för verk av eller om enskilda författare Tabell 3B. Indelningar för verk av eller om fler än en författare Tabell 3C. Notation som kan tillfogas enligt anvisningar under tabell 3B, 700.4, 791.4,

64 Sidnummer Sammanfattning (3) Hjälpmedel för att bygga nummer i 800 Litteratur Läs instruktionerna i schemat för 800 och i inledningen av tabell 3A och 3B Läs de utförliga manualanvisningarna för tabell 3A-C och 800 Konsultera flödesschemat för tabell 3A och 3B

65 Sidnummer Lathund svensk litteratur Svensk litteratur – samling Svensk litteratur – historia Svensk litteratur – samling 1800-talet Svensk litteratur – historia 1800-talet Svensk poesi –samling Svensk poesi –historia Svensk poesi – samling 1900-talet Svensk poesi – historia 1900-talet Svensk dramatik – historia 1800-talet

66 Sidnummer Lathund svenska kvinnliga författare Svenska kvinnliga författare - samling Svenska kvinnliga författare - historia Svenska kvinnliga författare samling talet (period från tabell 1) Svenska kvinnliga författare – historia talet (period från tabell 1)

67 Sidnummer Lathund svenska deckare Svenska deckare - samling Svenska deckare - historia Svenska deckare – historia – 1900-talet

68 Sidnummer Lathund kvinnliga deckare Svenska kvinnliga deckare – samling Svenska kvinnliga deckare – historia Svenska kvinnliga deckare – samling talet (tidsperiod från tabell 1) Svenska kvinnliga deckare – historia talet (tidsperiod från tabell 1)

69 Sidnummer Lathund barnlitteratur Svensk barnlitteratur - samling Svensk barnlitteratur - historia Svensk barnlitteratur - samling talet (period från tabell 1) Svensk barnlitteratur – historia talet (period från tabell 1) Barnlitteratur - samling Barnlitteratur - historia


Ladda ner ppt "Sidnummer 2013-06-28 1 800 Litteratur och tabell 3."

Liknande presentationer


Google-annonser