Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Några källkritiska frågor att ställa i historia HändelseSlaget vid Troja. Tidpunkt Ca 1200 f. Kr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Några källkritiska frågor att ställa i historia HändelseSlaget vid Troja. Tidpunkt Ca 1200 f. Kr."— Presentationens avskrift:

1 Några källkritiska frågor att ställa i historia HändelseSlaget vid Troja. Tidpunkt Ca 1200 f. Kr.

2 Källkritik i historia Källa 1: Filmen Troja Källa 2: Iliaden av Homeros Källa 3: Slaget vid Troja. Robin Hägg i NE. Trojas murar framgrävda av arkeologer.

3 Källkritik i historia När kom källan till? Källa 1: Troja 2004 e. Kr. Källa 2: Iliaden 700 f. Kr. Källa 3: Ne.se 2014 e. Kr

4 Källkritik i historia Närhet Hur lång tid har förflutit mellan händelsen och källans tillkomst? Källa 1: Troja 3200 år Källa 2: Iliaden 500 år Källa 3: Ne.se 3200 år

5 Källkritik i historia Upphovsman och beroende Förstahandskälla eller andrahandskälla? Om det är en andra- handskälla: vem är källan beroende av? Källa 1: Troja 2.a hand. Är beroende av Iliaden. Källa 2: Iliaden 2.a hand. Oklart vem Homeros är beroende av; vi vet alltså inte varifrån Homeros har fått sin story eller inspiration till den. Källa 3: Ne.se 2.a hand. Referenser till arkeologer finns vilka visar vilka Robin Hägg varit beroende av.

6 Källkritik i historia Trovärdighet Hur pass trovärdig är källan? Försöker den återge händelsen troget? Källa 1: Troja Inte alls – en underhållningsfilm som blandar in kulturella inslag och som förändrar Homeros story på en massa sätt. Källa 2: Iliaden Visar på alla sätt att det är en myt/saga/legend. Texten är full med gudar och gudaingripanden och Akilles t ex är en halvgud doppad i floden Styx. Källa 3: Ne.se Är historiker och avfärder slaget vid Troja som en myt. Använder sedan arkeo- logiska data för att visa att Troja anfölls och föll ca 1200 f. Kr. Denna händelse kan Homeros har använt.

7 Källkritik i historia Tendens Vill källan något? Försköna, svartmåla, vinkla till någons fördel? Källa 1: Troja Vill först och främst underhålla. Källa 2: Iliaden Vill nog också underhålla. Men är också kritiks till det meningslösa krigande. Tar heller inte ställning för varken greker eller trojaner. Källa 3: Ne.se Ingen tendens. Vill presentera saklig historia.

8 Källkritik i historia Relevans Är källan relevant? Alltså besvarar den frågor som jag vill ha svar på? Källa 1: Troja Är inte relevant. Men väcker en massa spän- nande frågor om hur det kan ha gått till och hur människor levde och trodde på denna tid. Källa 2: Iliaden Se föregående. Källa 3: Ne.se Är i högsta grad relevant. Vill ge ett historiskt förankrat svar på om slaget vid Troja ägt rum.

9 Källkritik i historia Äkthet Är källan äkta eller falsk? Källa 1: Troja Äkta spelfilm. Källa 2: Iliaden Äkta mytisk berättelse. Men det har diskuterats om Homeros verkligen funnits. Källa 3: Ne.se Äkta uppslagsbok på nätet.

10 Källkritik i historia Urval Vad har tagits med? Vad har valts bort? Källa 1: Troja Gudarna har tagits bort. Källa 2: Iliaden Grundstoryn. Källa 3: Ne.se Endast frågan om slaget har ägt rum tas upp.


Ladda ner ppt "Några källkritiska frågor att ställa i historia HändelseSlaget vid Troja. Tidpunkt Ca 1200 f. Kr."

Liknande presentationer


Google-annonser