Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KORT OM GULA FLÄCKEN INKLUSIVE DIABETESRETINOPATI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KORT OM GULA FLÄCKEN INKLUSIVE DIABETESRETINOPATI."— Presentationens avskrift:

1 KORT OM GULA FLÄCKEN INKLUSIVE DIABETESRETINOPATI

2 MAKULA:ANATOMI

3 MAKULA: TVÄRSNITT 0,35 mm

4 MAKULA Fluoresceinangiografi kan synliggöra effekten av skada på inre och/eller yttre blod/ retina barriären Skada på någon av dessa barriärer leder till läckage av substan- ser till retina vilka nor- malt inte skall finnas där. Vilket i sin tur kan leda nedsatt centralt seende Orsaker till skador på dessa barriärer kan vara olika bland andra diabetes.

5 FÖRVÄRVADE SJUKDOMAR Åldersrelaterad makuladegeneration Senilt makulahål Central serös retinopati Cystiskt makulaödem Myop makulopati Angoid streaks Choroidala veck Idiopatisk choroidal neovaskularisation Droginducerade makulasjukdomar Traumatiska makulasjukdomar Makulasjukdomar associerade med medfödda synnervsanomalier Idiopatisk polypoidal choroidal vaskulopati MAKULA 1. Förvärvade sjukdomar 2.Retinal kärlsjukdom 3.Inflammatorisk sjukdom 4.Hereditära fundusdystrofi er

6 MAKULA 1. Förvärvade sjukdomar 2.Retinal kärlsjukdom 3.Inflammatorisk sjukdom 4.Hereditära fundusdystrofi er RETINALA KÄRLSJUKDOMAR Diabetesretinopati Retinal venocklusion Retinal artärocklusion Okulärt ischemiskt syndrom Hypertensiv retinopati Sickle-cell retinopati Retinalt arteriellt makroaneurysm Primär retinal telangiektasi Strålningsretinopati Purtscher retinopati

7 INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR ToxoplasmosHistoplasmosAIDSSarkoidos Bechet sjukdom Vogt-Koyanagi-Harada Förvärvad syfilis ToxocaraCandida Medfödd röda hund Akut retinal nekros Akut posterior multifokal plakoid pigmentepiteliopati Serpinginös choriodopati Birdshot retinochoriodopati Multifokal choroidit med panuveit Inre punktat choriodopati MEWDS – Multipel evanescent white dot syndrome Akut retinal pigmentepitelit Unilateral akut idiopatisk makulopati Neuroretinit Akut makulaneuroretinopati Akut multifokal retinit Progressiv subretinal fibros och uveit syndrom Acute zonal outer retinopathies MAKULA 1. Förvärvade sjukdomar 2.Retinal kärlsjukdom 3.Inflammatorisk sjukdom 4.Hereditära fundusdystrofi er

8 HEREDITÄRA FUNDUSDYSTROFIER Retinitis pigmentosa Progressiv kondystrofi Albinism Medfödd retinoschis Stargardt´s sjukdom och fundus flavimakulatus Vitelliform makuladystrofi Choriodermi Gyrat atrofi Cherry red spot at macula syndromes Familjär dominata drusen Sorsby pseudoinflammatoriska makuladystrofi North Carolina makuladystrofi Fjärilsdystrofi Dominant cystiskt makulödem Central areolär choroidal atrofi Diffus koroidal atrofi Progressiv bifokal chorioretinal atrofi Fundus albipunctatus Bietti kristallina dystrofi Alport syndrom Benign familjär fläckretina MAKULA 1. Förvärvade sjukdomar 2.Retinal kärlsjukdom 3.Inflammatorisk sjukdom 4.Hereditära fundusdystrofi er

9 MAKULAFAIFluorescens Molekylegenskap.Molekylegenskap. Emitterar ljus- energi med en längre våglängd (530 nm) vid stimulering med ljus av en kortare väglängd (490 nm).Emitterar ljus- energi med en längre våglängd (530 nm) vid stimulering med ljus av en kortare väglängd (490 nm). Normalt angiogram Läckage – skadad inre retinal bärriär

10 MAKULAOCT Optisk koherens tomografi

11 MAKULAOCT

12 DIABETES-RETINOPATI PREDISPPONERANDE FAKTORER: Sjukdomsduration. Metabol kontroll: Acceptabel: HbA1C < 7.5% (68 mmol/mol) motsv bl glc < 13 mmol/l / 8 v.Acceptabel: HbA1C < 7.5% (68 mmol/mol) motsv bl glc < 13 mmol/l / 8 v. God: HbA1C < 6.5% (57 mmom/mol) - Blglc < 11 mmol/l / 8 v.God: HbA1C < 6.5% (57 mmom/mol) - Blglc < 11 mmol/l / 8 v. Förskjuter debut av DR.Förskjuter debut av DR. Förskjuter progress av NPDR.Förskjuter progress av NPDR. Minskar frekvens av allvarlig NPDR att övergå till PDR.Minskar frekvens av allvarlig NPDR att övergå till PDR. Förskjuter debut av makulaödem.Förskjuter debut av makulaödem. Minskar behovet av laserbehandling.Minskar behovet av laserbehandling.Graviditet. Högt blodtryck. Samtidig njurpåverkan. Hyperlipidemi. DRP är en småkärlsjukdom som leder till både läckage och cirkulationsstopp i näthinnans kärlbädd. Kliniskt kan sjukdomen delas in i en icke proliferativ och en proliferativ form med eller utan svullnad i gula fläcken.

13 Naturalförlopp vid icke beh: I en dansk studie från 1984 (Nielsen) redovisades den årliga incidensen synnedsättning (synskärpa <= 0.3) och blindhet (synskärpa <= 0.1) på ön Falster. PROGNOS Insulinbehandlade (n=215) Icke-insulinbehandlade (n=273) 0.1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/10/2878258/slides/slide_13.jpg", "name": "Naturalförlopp vid icke beh: I en dansk studie från 1984 (Nielsen) redovisades den årliga incidensen synnedsättning (synskärpa <= 0.3) och blindhet (synskärpa <= 0.1) på ön Falster.", "description": "PROGNOS Insulinbehandlade (n=215) Icke-insulinbehandlade (n=273) 0.1

14 DIABETES-RETINOPATI

15 DIABETES-RETINOPATI

16 Tecken på begynnande näthinnesjukdom Små kärlvidgningar Blödningar inne i näthinnan Ansamling av blodfetter Förtjockad näthinna vid bio- mikroskopering

17 Syrebrist i gula fläcken Gula fläcken förefaller relativt normal Stopp i de små kärlen. Nedsatt synfunktion Behandling är inte tillrådligt

18 DIABETES-RETINOPATI

19 DIABETES-RETINOPATI: Kärlnybildning på papillen. DIABETES-RETINOPATI: Kärlnybildning på iris. DIABETESRETINOPATI ISCHEMI MED KÄRLNYBILDNINGAR

20 Retinal förtjockning inom 500 my fr foveas centrum Hårda exsudat inom 500 my fr foveas centrum i ansl till retinal förtjockning Retinal förtjockning > 1.5 mm inom en radie av 1,5 mm fr foveas centrum KLINISKT SIGNIFIKANT MAKULAÖDEM DIABETESRETINOPATI

21 Fokal svullnad på gula fläcken Lokaliserad retinal förtjockning Associerade kompletta eller inkom- pletta cirkelformade hårda exsudat Fokala läckage på FAI Fokal fotokoagulation God prognos

22 Diffus svullnad på gula fläcken Diffus retinal förtjockning Generellt läckage på FAI Variabel prognos Grid fotokoagulation Frekvent cystisk makulaödem Varierande synpåverkan

23 Allvarlig kärlnybildning på papillen - NVD Allvarlig NVE Preretinal glaskroppsblödning DIABETES-RETINOPATI

24 BEHANDLING LASERBEHANDLING. GLASKROPPSKIRURGI (vitrektomi m peeling av ev membran) FARMAKOLOGISK BEHANDLING anti-VEGF INTRAVITREAL INJEKTION KOMBINATION DIABETES-RETINOPATI

25 Diabetes makulaödemCSME Extrafoveal CSME Ja a-VEGF (1-3) x3 varje mån Exspektans Laser Nej CSME Subfoveal CSME Åb 3 mån CSME Nej Återbesök q2m Ja OCT oförändrad Ja OCT förbättrad >10% sedan BL OCT Cirrus OCT a-VEGF(4) x1 +Laser Ja CSME Nej OCT a-VEGF(5) x1 VA förbättring ≥ 5 bok OCT förbättrad >10% sedan BL Ja CSME Angio Lucentis (6) x1 + ev Laser Nej Månad 0-6

26 Behandlingskriterier St Erik Visus 0,1-0,63 34-73 ETDRS OCT Cirrus > 270 μ 300μ? FAZ exclusion No Other exclusion Proliferative diabetic retinopathy Prior 3m intraocular surgery Laser exclusion Prior 3m grid/focal treatment Next 6 m need for panretinal scatter Treatment Lucentis x3 M 0,1,2 Retreatment M3 if CSME M5 if decrease 10% in OCT since baseline M6 and forward if visual gain ≥ 5 letters and continued decrease 10% in OCT

27 Laserbehandling av ödem på gula fläcken För mikroaneurysm centralt i ringformade hårda exsudat lokaliserade 500-3000  m från makulas centrum. Fokal behandling Försiktig avblekning eller “darkening” av mikroaneurysm (100-200  m, 0.10 sec) Vid diffus retinal förtjockning lokaliserad svullnad > 500  m fr centrum av makula och > 500  m från temporala kanten av papillen. Grid behandling Försiktiga effekter (100  m, 0.10 sec), 1 effektdiameter mellan effekterna

28 Näthinnepåverkan med risk för kärlnybildning Om man avvaktar behandling krävs dock täta återbesök Bomullsexsudat Venösa kaliberväxlingar Blödningar i alla 4 kvadranter Kalibervaäxlande kärl I 2 kvadranter Intraretinal microvascular abnormalities (IRMA) I 1 kvadrant

29 Anledning till laserbehandling av kärlnybildande diabetesnäthinnesjukdom Kärlnybildning på synnervenKärlnybildning på synnerven som blött Stor kärlnybildning på näthinnan

30 Spot storlek (200-500  m) – beror bla på kontaktlinsens förstoringsgrad Måttligt vitbleka effekter (0.10-0.05 sec) Uppföljning 4-8 veckor Perifera näthinnan täcks helt – Pan Retinal Photokoagulation = PRP Initial behandling 2000-3000 effekter Panretinal laser fotokoagulation

31 Indikationer för operation inne i ögat (vitrektomi) Näthinneavlossning Uttalad kvarstående glas kroppsblödning Tät kvarstående blödning framför gula fläcken Tillkomst av kärlnybildning trots laser behandling

32 TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET Per Pohjanen


Ladda ner ppt "KORT OM GULA FLÄCKEN INKLUSIVE DIABETESRETINOPATI."

Liknande presentationer


Google-annonser