Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Position Mitt Styrgruppsmöte Position Mitt 14 november 2006 Vägverket, Borlänge.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Position Mitt Styrgruppsmöte Position Mitt 14 november 2006 Vägverket, Borlänge."— Presentationens avskrift:

1 Position Mitt Styrgruppsmöte Position Mitt 14 november 2006 Vägverket, Borlänge

2 Position Mitt Föregående minnesanteckningar Mitt_styr_mötesanteckningar_060613.doc Mitt_styr_mötesanteckningar_060613.doc Ligger ute på SWEPOS hemsida

3 Position Mitt Nytt sedan förra mötet Sponsorskyltar har satts ut på stationerna Uppföljningsmöte i Malung 2 oktober Uppföljningsmöte i Hagfors17 november

4 Position Mitt Driftstatus Lindesnäs –mystiska avbrott till och från –felsökningsmottagare inkopplad Charlottenberg –mystiska avbrott till och från –flygövningar

5 Position Mitt Funktionsrapporter (baserat på 276 inrapporterade mättillfällen)

6 Position Mitt

7

8

9

10 Arvika Eda Årjäng

11 Position Mitt Punkter som kommer att testmätas ytterligare en omgång Torsby 132058, 1239290 Årjäng 111358 1025090 1016590, 1111590

12 Position Mitt Avstämning aktivitetslista Utvärderingsfas Utvärdering av funktionsrapporter och mätningar för noggrannhetskontroll samt sammanställning av lägesrapporter. Produktionsmätningsfas Tjänsten är tillgänglig för obegränsad produktionsmätning och intressenterna skickar regelbundet in funktionsrapporter och testmätningar för noggrannhetskontroll.

13 Position Mitt Projektavslutande användarseminarium 18 jan -07 i Borlänge Upplägg, program Lokalbokning

14 Position Mitt Utvärdering av användarseminariet och önskemål från användarna till nästa gång –Bra att få träffa andra användare –Bra med tips & trix –Bra erfarenhetsutbyte genom gruppdiskussionerna –Bra med instrumetgenomgång –Längre tid till instrumentleverantörerna –Längre tid till gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte –Längre tid till utvärdering –För mycket repetition av tidigare träffar och utbildningar –Fler presentationer från användare (gärna någon från tidigare RTK-projekt) –Mer info om GSM, GPRS, 3G, täckningsområden m.m.

15 Position Mitt –Mer kommunikationsfrågor mellan GPS-mottagare och SWEPOS –Mer rapporter från testmätningarna och analyser runt dem –Mer om framtiden för Nätverks-RTK –Praktiska övningar med ”Tips & trix” –”Beting” åt deltagarna att ta med sig ett antal frågeställningar hemifrån för att få igång en gruppdiskussion –Genomgång av allmän hantering och praktisk hantering –Grupparbete med diskussion i mindre grupper –Gärna paneldebatt –Ta upp mer SWEREF 99 – frågor, för systembyte i kommuner –Det vore bra att få en överblick i slutet av projektet på vilka erfarenheter deltagarna fått samt hur långt man har kommit med stomnätssambanden –Sammanställ gärna information, tips och ev. reportage och skicka ut via mail

16 Position Mitt Förberedelser för slutrapporter Ska skrivas och lämnas till EU och länstyrelser (anpassade på olika sätt) Projektets slutrapport Bidrag från styrgruppsmedlemmarna angående uppfyllda mål, effektiviseringar m.m.

17 Position Mitt Frågor för styrgruppsmedlemmarna att diskutera… Vinster med Nätverks-RTK-tekniken, t. ex. högre kvalité, minskat stomnätsunderhåll, förändrad arbetsorganisation jämfört med traditionell teknik

18 Position Mitt Frågor för styrgruppsmedlemmarna att diskutera… Hur många organisationer och företag inom området kommer att föra in Nätverks-tekniken i sin verksamhet?

19 Position Mitt Frågor för styrgruppsmedlemmarna att diskutera… Nya tillämpningsområden

20 Position Mitt Frågor för styrgruppsmedlemmarna att diskutera… Miljökonsekvenser, t. ex. mindre resor etc.

21 Position Mitt Frågor för styrgruppsmedlemmarna att diskutera… Jämställdhetsaspekter, t. ex. förändrad fördelning mellan kontors- och fältmätningsarbete?

22 Position Mitt Frågor för styrgruppsmedlemmarna att diskutera… Nystartade enmanskonsultföretag inom mätningsbranschen i regionen?

23 Position Mitt Teckning av abonnemang på Nätverks-RTK-tjänsten Anmälningsblanketter och info skickas ut snarast via mail Slipper anslutnings avgift tom 31 mars 2007

24 Position Mitt SWEPOS Nätverks-RTK- tjänst (GPS) A – obegränsad datamängd B – per datauttag Anslutningsavgift5 000 kr 1-5 anslutningar14 000 kr/ år och anslutning 6– anslutningarOffert Per datauttag5 000 kr/år och anslutning, samt 5 kr/min (takpris 14 000 kr) Rabatt för deltagare i Position Mitt om anmälning sker direkt efter projektet

25 Position Mitt A – obegränsad datamängd B – per datauttag Anslutningsavgift5 000 kr 1-5 anslutningar19 000 kr/ år och anslutning 6– anslutningarOffert Per datauttag8 000 kr/år och anslutning, samt 5 kr/min (takpris 19 000 kr) Rabatt för deltagare i Position Mitt om anmälning sker direkt efter projektet SWEPOS Nätverks-RTK- tjänst (GPS + GLONASS)

26 Position Mitt Nästa styrgruppsmöte?

27 Position Mitt Övrigt?


Ladda ner ppt "Position Mitt Styrgruppsmöte Position Mitt 14 november 2006 Vägverket, Borlänge."

Liknande presentationer


Google-annonser