Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverksträff eHälsa Välkomna !!. Lokala eHälsosamordnare Dagordning 140616 Föregående minnesanteckning Rapport från senaste styrgruppsmöte Info. projekten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverksträff eHälsa Välkomna !!. Lokala eHälsosamordnare Dagordning 140616 Föregående minnesanteckning Rapport från senaste styrgruppsmöte Info. projekten."— Presentationens avskrift:

1 Nätverksträff eHälsa Välkomna !!

2 Lokala eHälsosamordnare Dagordning 140616 Föregående minnesanteckning Rapport från senaste styrgruppsmöte Info. projekten ”Vårdplanering på distans” och ”Meddix öppenvård” Framtida support och förvaltning av NPÖ, Pascall, Meddix, Meddix öppenvård Senaste nytt från SKL Trygghetslarm Återrapportering och uppföljningsintervjuv Socialstyrelsen Övriga frågor

3 Lokala eHälsosamordnare Föregående minnesanteckning Rapport från senaste styrgruppsmöte Beslut om omfördelning av medel från uteblivet projekt och avslutat projekt Diskussion om förslag till framtida gemensam support och förvaltning av NPÖ, Pascall, Meddix svp och Meddix öppenvård Info. projekten Vårdplanering på distans Meddix öppenvård

4 Meddix öppenvård Så här många har vi utbildat! KommunSjukhusPrimärvårdPsykiatriHabiliteringS:a Norr 334613258 Söder 2747139 S:a 6041020397

5 Utbildningarna i Västra länsdelen och Örebro v 45v46 Västra länsdelen04-nov05-nov11-nov12-nov Laxåx Degerfors xx Karlskoga kommunx Karlskoga lasarett xx v 47v48v49 Örebro18-nov19-nov25-nov27-nov02-dec03-dec Utbildare 1xxxxx Utbildare 2xxxx Utbildare 3xxxxxx

6 Lokala eHälsosamordnare Framtida support och förvaltning av NPÖ, Pascal, Meddix, Meddix öppenvård Förslag på gemensam systemförvaltning finns framtaget Socialchefer ställt sej bakom Presenteras för Kommunchefer 27 november Innehåll: Support – användarstöd – utbildning - information :  Bemannat kontorstid på vardagar  Användarmanualer, utbildningsmaterial  Tillhandahållande av utdata/statistik  Informationssida på www med aktuellt samt nyhetsbrev Utveckling:  Användargrupper för utvecklingsönskemål, kvalité, rutiner och riktlinjer  Anpassning till lagstiftning  Konfigureringar  Särskilda arbetsgrupper vid behov

7 Lokala eHälsosamordnare Versionshantering/felrättning:  Leveranser  Tester  Driftsättning Leverantörskontakter Bevakning av avtal Framtagande av årliga förvaltningsplaner och budget Varje huvudman ansvarar själva för: behörighetstilldelning logguppföljning Likaså kan inte den gemensamma systemförvaltningen ansvara för den lokala tekniska infrastrukturen och klienter inom respektive kommun

8 Lokala eHälsosamordnare Senaste nytt från SKL Nuvarande regeringen gör andra prioriteringar Ser ej ut att bli några medel för regionala stödstrukturer Inga öronmärkta satsningar på eHälsa Trygghetslarm SKL kommentus via SKI och Myndigheten för delaktighet tittat på leveransstatus för leverantörer av trygghetslarm utifrån SKLs ramavtal. Avvikelser identifierats. Om avtalet inte leveransgodkänts och problem uppstår har leverantör 30 dagar på sej att åtgärda ev. problem annars kan avtalet brytas. Nationellt nätverk för trygghetslarm startat Checklista, tekniskt införande av trygghetslarm (ev? ) Drift och förvaltning samt förslag till riktlinjer och rutiner, trygghetslarm (ev? Vägledning/checklista för införande av (övriga)trygghetstjänster Utbildningar Hyperlänk

9 Lokala eHälsosamordnare Återrapportering och uppföljningsintervjuv Socialstyrelsen D:\I dag\Sammanställning Utbetalda stimulansmedel -14.xlsx Övriga frågor Utbildning HSA administratörer Nästa möte http://gastrogate.com/restaurang/restaurangrosangen/page/2/

10 TACK !!! för i dag Solveig Solveig.sundh@regionorebro.se 070-6926371


Ladda ner ppt "Nätverksträff eHälsa Välkomna !!. Lokala eHälsosamordnare Dagordning 140616 Föregående minnesanteckning Rapport från senaste styrgruppsmöte Info. projekten."

Liknande presentationer


Google-annonser