Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från mode och trend till ett balanserat strategibeslut: Outsourcing - Abrahamsson, Andersson & Brege Jenna Brandon, Sofie Flint, Madelene Görs, Linnea.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från mode och trend till ett balanserat strategibeslut: Outsourcing - Abrahamsson, Andersson & Brege Jenna Brandon, Sofie Flint, Madelene Görs, Linnea."— Presentationens avskrift:

1 Från mode och trend till ett balanserat strategibeslut: Outsourcing - Abrahamsson, Andersson & Brege Jenna Brandon, Sofie Flint, Madelene Görs, Linnea Henningsson, Linnea Johansson Grupp 8

2 Agenda Bakgrund Artikelns syfte Definition av outsourcing Anledningar till outsourcing Risker med outsourcing Möjliga riskåtgärder Förutsättningar för en lyckad outsourcing Sammanfattning

3 Bakgrund Outsourcing har stigit i popularitet och har under senaste tioårsperioden varit en trend Kritik förs mot outsourcing ”Hakar på” Enligt DN (2002-02-06) misslyckas vart tredje svenskt företag med sin outsourcing Riskfyllt Outsourcing kan ge mycket positiva effekter om det implementeras på rätt sätt

4 Artikelns syfte Diskutera kring förutsättningarna för att lyckas med sin outsourcing och ta hänsyn till eventuella risker som kan uppkomma. Uppmana till noggrann analys och kritisk granskning

5 Definition av outsourcing ”Outsourcing handlar om att överföra existerande och verksamhetskritiska aktiviteter som inte är kärnkompetens, med tillhörande resurser, till en extern part.” – Abrahamsson, Andersson & Brege Personalrestaurang, städning samt driften av verksamhet  Löneadministration, drift och utveckling samt delar av logistik och produktions- funktionerna

6 Anledningar till outsourcing Lägre kostnader i kombination med högre kvalitet Specialisering Motverka NIH-syndromet ”Not Invented Here” Ökad strategisk flexibilitet Undviker att investera sig fast i speciella teknologier

7 Forts. anledningar till outsourcing Minskat finansiellt risktagande Betalar endast för den kapacitet som faktiskt utnyttjas Fokus på kärnverksamheten Mer tid till det man är bra på Tempohöjande verktyg Snabbare att ta sig igenom en förändring

8 Risker med outsourcing Alltför stort leverantörsberoende Svårt att byta på grund av få antal andra leverantörer, kontrakt och andra bindningar Imitation och försämrad konkurrensförmåga Risk för att leverantörerna för vidare sin kompetens till konkurrenter Dubbla kostnader Tar ej bort verksamheten som läggs ut på leverantören Förlorad kärnkompetens Svårigheter att bedöma vad som är företagets kärnkompetens, eller särskilt vad som är morgondagens

9 Forts. risker med outsourcing Outsourcingfällan För litet eget förädlingsvärde Bristande förädlingsförmåga Tid Pris/Kostnad

10 Möjliga riskåtgärder RiskerMöjliga åtgärder Alltför stort leverantörsberoendeUtförliga kontrakt för att undvika eventuella prishöjningar och förtydliga krav på kvalitet Imitation och försämrad konkurrensförmåga Patentskydda Dubbla kostnaderTa bort den verksamhet som läggs ut på leverantören Förlorad kärnkompetensNoggrann analys av vilka de faktiska kärnkompetenserna är Outsourcingfällan För litet eget förädlingsvärde Bristande förädlingsförmåga Se till att inte outsourca för stora delar av den värdeskapande processen

11 Förutsättningar för en lyckad outsourcing 1.En fungerande marknad att outsourca till - T.ex. ej lägga över verksamhet på nystartade aktörer 2.Väl genomförd analys av de interna effekterna - ”Fokusera på kärnverksamheten” räcker inte 3.Det går inte att outsourca sina interna problem - Att outsourca problem är inte samma som att lösa problem 4.Leverantören måste få redovisa vinst - Win-win krävs för att leverantörerna ska vilja fortsätta med verksamheten

12 Sammanfattning Outsourcing kan, med rätt förutsättningar, ge mycket positiva effekter, både vad gäller operativ och dynamisk effektivitet MEN ta hänsyn till riskerna! I praktiken handlar outsourcing om ett partnerskap och bör behandlas därefter Största fallgropen är felaktig implementering – outsourcing bör därför inte genomföras lättvindigt utan f med en noggrann analys som grund

13 Tack för oss!


Ladda ner ppt "Från mode och trend till ett balanserat strategibeslut: Outsourcing - Abrahamsson, Andersson & Brege Jenna Brandon, Sofie Flint, Madelene Görs, Linnea."

Liknande presentationer


Google-annonser