Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gävleborg/Hudiksvall

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gävleborg/Hudiksvall"— Presentationens avskrift:

1 Gävleborg/Hudiksvall
Modellområde psykisk hälsa barn och unga Gävleborg/Hudiksvall

2 Bakgrund Den upplevda psykiska hälsan bland barn och unga har försämrats Förstärkt vårdgaranti för barn och unga med psykisk ohälsa kortade kötider från bedömning till behandling (BUP,BUH) Förutsätter en utvecklad ”första linjens vård”.

3 Modellområde Pågå 2009-2011, 14 områden nationellt
Bättre snabbare och mer samordnade insatser för barn och ungdomars psykiska hälsa. Alla barn och ungdomar ska må bra och deras psykiska hälsa ska mötas med en helhet. Utveckla samverkans modeller och arbetssätt parallellt Att nyttja de befintliga gemensamma resurserna på ett bättre sätt.

4 2 miljoner barn

5 Kartläggning 2009 Vinjetter Aktörsanalys Statistik
26 utvecklingsområden

6 Klara, nu 12 år 6 år söker hjälp Svårt att hitta orsaken
Slussas mellan Verksh. oense Misstrodd av proff. Tid Olika bud från olika aktörer

7

8 Prioritering i projektet
Tidigare anmälan/ansökan till socialtjänsten Rätt insatser på rätt nivå + metoder för att upptäcka och bedöma psykisk ohälsa Bättre samverkan kring enskilda barn +Kortare väntetider Rutin Vem gör vad?

9 Upptäcka och rätt insatser …
Samma metoder för behandling och utredning hos flera aktörer Instrument för screening och bedömning saknas Dubbelarbete Luckor i kedjan Vem ska göra vad, när och varför?”

10 När ett barn eller familj har ett problem………
”En dörr in” eller ”tydliga vägar…”

11 Barn och unga får rätt insats i rätt tid på rätt nivå!!!
Överenskommelse Arbets- och ansvarsbeskrivning för Hälsofrämjande arbete Möta lindrig psykisk ohälsa Möta allvarlig psykisk ohälsa Upptäcka och hänvisa till rätt aktör vid olika grad av psykisk ohälsa Barn och unga får rätt insats i rätt tid på rätt nivå!!!

12 Fallgropar i samverkan kring enskilda barn och ungdomar. …

13 Vad säger lagen… …om samverkan? Förvaltningslagen
Socialtjänstlagen, SoL Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Nya skollagen Om sekretess

14 Samverka! Föräldrar och barn slipper bära information mellan verksamheterna. Viktig information följer barnet Om insatser samordnas kan de Förstärka varandra Komplettera varandra och bilda helhet Ges i rätt tidsföljd

15 Förutsättningar: kunskap om varandra, olika verksamheters uppdrag, gemensam utbildningsgrund – ”jag vet vem jag kontaktar” Arbetsmodell Ngn person initierar behov av samarbete, övriga ställer upp utan värdering Berörd personal oavsett verksamhet möts för samplanering av åtgärder/insatser: VAD – HUR – VEM/VILKA – NÄR – UPPFÖLJNING Planerade åtgärder/insatser verkställs enligt planering Kontinuerlig information om hur det går mellan berörda aktörer/personer Avstämning – ny planering ”BARBAPAPA” - team

16 Rutin för samordning kring enskilda barn och ungdomar
- Beslutad av ledningsgruppen för samverkan

17 Rutin, ett flöde Ta initiativ! (Vem?) Involvera barn och föräldrar.
Samordningsmöte inom 3 veckor Samordnare Samordnad individuell plan, SIP

18 Stöd för rutin Mallar, checklistor, flödesscheman
Beskrivning verksamheterna: vem gör vad, telefonnummer Aktualisering ärende Orosanmälan socialtjänsten

19 Det finns fallgropar….

20 Film från seminarium om rutin:

21 Vårt arbete just nu Kompetens 1:a linjen och basen Förankring rutin
Lean inom soc och elevhälsa Pilotstudie:Mäta systemets funktionssätt, SQPM Pilotstudie CHASE, barnets/ungdomens upplevelse Ledarmaterial info anmälan soc Ny ansökan

22 Seminarium för all personal
Anmälningsskyldigheten Uppgiftsskyldighet Hur göra en anmälan? Underrätta vårdnadshavare utom vid 2 tillfällen Hur en anmälan kan se ut Flödet inom socialtjänsten, återkoppling Fördomar Den egna verksamhetens rutiner Konsultation

23

24 Kontakta oss Marie-Louise Lång, projektledare, tfn , Jenny Alvolin, Barn- och ungdomsombud, tfn , Helena Fock, delprojektledare/ Socialsekreterare tfn


Ladda ner ppt "Gävleborg/Hudiksvall"

Liknande presentationer


Google-annonser