Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modellområde psykisk hälsa barn och unga 2009-2011 Gävleborg/Hudiksvall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modellområde psykisk hälsa barn och unga 2009-2011 Gävleborg/Hudiksvall."— Presentationens avskrift:

1 Modellområde psykisk hälsa barn och unga 2009-2011 Gävleborg/Hudiksvall

2 Bakgrund Den upplevda psykiska hälsan bland barn och unga har försämrats Förstärkt vårdgaranti för barn och unga med psykisk ohälsa – kortade kötider från bedömning till behandling (BUP,BUH) Förutsätter en utvecklad ”första linjens vård”.

3 Modellområde Pågå 2009-2011, 14 områden nationelltPågå 2009-2011, 14 områden nationellt Bättre snabbare och mer samordnade insatser för barn och ungdomars psykiska hälsa. Alla barn och ungdomar ska må bra och deras psykiska hälsa ska mötas med en helhet.Alla barn och ungdomar ska må bra och deras psykiska hälsa ska mötas med en helhet. Utveckla samverkans modeller och arbetssätt parallelltUtveckla samverkans modeller och arbetssätt parallellt Att nyttja de befintliga gemensamma resurserna på ett bättre sätt.Att nyttja de befintliga gemensamma resurserna på ett bättre sätt.

4 2 miljoner barn 2-3% behöver omfattande insatser 20-30 % behöver särskilt stöd i skolan, av första linjens hälso- och sjukvård, socialtjänst Alla behöver en bra skola, bra föräldrar och uppväxtvillkor

5 Kartläggning 2009 Vinjetter Aktörsanalys Statistik 26 utvecklingsområden

6 Klara, nu 12 år 6 år söker hjälp Svårt att hitta orsaken –Slussas mellan –Verksh. oense –Misstrodd av proff. –Tid Olika bud från olika aktörer

7

8 Prioritering i projektet Tidigare anmälan/ansökan till socialtjänsten Rätt insatser på rätt nivå + metoder för att upptäcka och bedöma psykisk ohälsa Bättre samverkan kring enskilda barn +Kortare väntetider Rutin Vem gör vad? Rutin Vem gör vad?

9 Upptäcka och rätt insatser … Samma metoder för behandling och utredning hos flera aktörer Instrument för screening och bedömning saknas Dubbelarbete Luckor i kedjan Vem ska göra vad, när och varför?”

10 När ett barn eller familj har ett problem……… ”En dörr in” eller”tydliga vägar…”

11 Överenskommelse Arbets- och ansvarsbeskrivning för –Hälsofrämjande arbete –Möta lindrig psykisk ohälsa –Möta allvarlig psykisk ohälsa –Upptäcka och hänvisa till rätt aktör vid olika grad av psykisk ohälsa Barn och unga får rätt insats i rätt tid på rätt nivå!!!

12 Fallgropar i samverkan kring enskilda barn och ungdomar. …

13 Vad säger lagen… …om samverkan? Förvaltningslagen Socialtjänstlagen, SoL Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Nya skollagen Om sekretess

14 Samverka! Föräldrar och barn slipper bära information mellan verksamheterna. Viktig information följer barnet Om insatser samordnas kan de –Förstärka varandra –Komplettera varandra och bilda helhet –Ges i rätt tidsföljd

15 Arbetsmodell 1.Ngn person initierar behov av samarbete, övriga ställer upp utan värdering 2.Berörd personal oavsett verksamhet möts för samplanering av åtgärder/insatser: VAD – HUR – VEM/VILKA – NÄR – UPPFÖLJNING 3.Planerade åtgärder/insatser verkställs enligt planering 4.Kontinuerlig information om hur det går mellan berörda aktörer/personer 5.Avstämning – ny planering Förutsättningar: kunskap om varandra, olika verksamheters uppdrag, gemensam utbildningsgrund – ”jag vet vem jag kontaktar” ”BARBAPAPA” - team

16 Rutin för samordning kring enskilda barn och ungdomar - Beslutad av ledningsgruppen för samverkan 2011-05-12

17 Rutin, ett flöde Ta initiativ! (Vem?) Involvera barn och föräldrar. Samordningsmöte inom 3 veckor –Samordnare –Samordnad individuell plan, SIP

18 Stöd för rutin –Mallar, checklistor, flödesscheman –Beskrivning verksamheterna: vem gör vad, telefonnummer –Aktualisering ärende –Orosanmälan socialtjänsten

19 Det finns fallgropar….

20 Film från seminarium om rutin: http://www.slice.se/samverkan.html

21 Vårt arbete just nu Kompetens 1:a linjen och basen Förankring rutin Lean inom soc och elevhälsa Pilotstudie:Mäta systemets funktionssätt, SQPM Pilotstudie CHASE, barnets/ungdomens upplevelse Ledarmaterial info anmälan soc Ny ansökan

22 Seminarium för all personal Anmälningsskyldigheten Uppgiftsskyldighet Hur göra en anmälan? –Underrätta vårdnadshavare utom vid 2 tillfällen –Hur en anmälan kan se ut Flödet inom socialtjänsten, återkoppling Fördomar Den egna verksamhetens rutiner Konsultation

23

24 Marie-Louise Lång, projektledare, tfn 0650-55 6084, marie-louise.lang@hudiksvall.se marie-louise.lang@hudiksvall.se Jenny Alvolin, Barn- och ungdomsombud, tfn 0650-55 60 86, jenny.alvolin@hudiksvall.se jenny.alvolin@hudiksvall.se Helena Fock, delprojektledare/ Socialsekreterare tfn 0650-19543 helena.fock@hudiksvall.se helena.fock@hudiksvall.se Kontakta oss


Ladda ner ppt "Modellområde psykisk hälsa barn och unga 2009-2011 Gävleborg/Hudiksvall."

Liknande presentationer


Google-annonser