Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Unga vuxna Arbetsgruppen Anja Markusson, Kungälv syv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Unga vuxna Arbetsgruppen Anja Markusson, Kungälv syv"— Presentationens avskrift:

1 Unga vuxna Arbetsgruppen Anja Markusson, Kungälv syv
Anki Hammersberg, Alingsås lärare Suzanne Lundholm, Lerum lärare Victoria Mattsson, Mölndal syv/soc.ped. Ann-Marie Sandström, Öckerö kurator Bo-Göran Dahlberg, Mölndal skolledare

2 Målmedvetna, motiverade
Unga vuxna Tre kategorier komvuxstuderande ”Strulare” Studieovana, osäkra ”Begåvningsreserv” Målmedvetna, motiverade ”Unga vuxna” Psykosociala studiehinder

3 Vad görs för unga vuxna i kommunerna idag?
Lerum: Trappan. FK, Soc, Af, SV, Vux i Lerum Alingsås: Saragruppen (målgrupp: långtidsarbetslösa). Soc, Primärvården, psyk. Öppenvård, Af, FK. Vux i Alingsås medverkar ej. Öckerö: Kommunen, Af. Verksamhet inom ramen för kommunala uppföljningsansvaret.

4 Vad görs för unga vuxna i kommunerna idag?
Kungälv: Sagagruppen, Arbetslivscentrum. Soc, Af, FK. Dataundervisning, praktik. Syv från vux informerar. Ingen övrig medverkan från vux. Mölndal: Studieslussen. Vux tillsammans med Arbets- o. familjestödsförvaltningen.15 inskrivna och kö. Grundtvigprojekt ”CEEUS”

5 Vad görs för unga vuxna i kommunerna idag?
Vad sker i övriga GR-kommuner? Katalog med ”Best practice”?

6 Vad görs för unga vuxna kommunövergripande idag?
Projekt Balder: Startar hösten 07. Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum tillsammans med Af, FK och VG-regionen. Målgrupp: Unga vuxna med psykisk ohälsa. Innehåll: Friskvård, terapi, praktik, utbildning.

7 Arbetsgruppens förslag till GR-satsning
Unga vuxna Arbetsgruppens förslag till GR-satsning Skräddarsydd fortbildning: ”Att utveckla en vuxenutbildning för unga vuxna med psykosociala studiehinder”

8 Arbetsgruppens förslag till GR-satsning
Unga vuxna Arbetsgruppens förslag till GR-satsning Målgrupp: Personal i vuxenutbildningen med engagemang för målgruppen (lärare, syv, skolledare). Ev. även socialsekreterare…

9 Arbetsgruppens förslag till GR-satsning
Unga vuxna Arbetsgruppens förslag till GR-satsning Innehåll: Olika psykosociala studiehinder Hur utveckla organisation och samverkan för unga vuxna med psykosociala studiehinder? Hur utveckla arbetssätt och pedagogik för unga vuxna med psykosociala studiehinder? Ev. 15 poäng (samverkan med högskola)

10 Arbetsgruppens förslag till GR-satsning
Unga vuxna Arbetsgruppens förslag till GR-satsning Långsiktigt: Fortbildningen blir utgångspunkten för ett nätverk inom GR som stödjer en fortsatt utveckling av verksamheten för unga vuxna. Nätverket fortlever med stöd av vuxgruppen.


Ladda ner ppt "Unga vuxna Arbetsgruppen Anja Markusson, Kungälv syv"

Liknande presentationer


Google-annonser