Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen!."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen!

2 Agenda Lägesrapport Exempel på nätbaserat lärande
Bakgrund Uppdraget Lärredaktion Lärportal Lärplattform Tidplan Programkontoret Exempel på nätbaserat lärande Information om pågående EU-projekt Hur går vi vidare? fånga upp behov skapa resurser Samordna (vem ansvarar för helheten?) Nästa möte 15/12 em, videokonferens

3 Bakgrund - Vad är nätbaserat lärande?
Alla de kommunikationsformer i samband med lärande i vilket ett elektroniskt kommunikationsmedium används, t ex Internet, CD-rom, DVD, TV, video mm. Stöd i lärandet inte bara av text utan även av bild, ljud, multimedia etc En genomtänkt pedagogik och metodik anpassad till syftet med lärandet En teknik som stöder pedagogik och metodik En flexibel form för lärande i tid, rum och studietakt Dator, PDA, telefon Olika lärstilar: involvera flera sinnen, kan guida uppmärksamheten inte bara text och ljud, interaktivitet Kunskap – Färdighet – Attityd : Olika manér på utbildningen. Färdighet och attityd – högre grad av interaktivitet krävs Fokusering på målet med utbildningen. Väljer media som passar inlärningsmålet. Ökad relevans. Interaktivitet ökar lärandet. Lättare att minnas, lär sig fortare Medarbetare kan välja när, var och hur de vill studera

4 Bakgrund - Vad vinner man?
Lärande organisation Självstyrt lärande Utbildning nära behovet Tillgänglighet till utbildning för medarbetaren Många utbildas samtidigt – utan startsträcka Skräddarsydd utbildning (för organisation och individ) Minskade kostnader för utbildning Koppla utbildning till verksamhetsutveckling (ger ökad kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet) Naturligt att dela med sig av sin kunskap Medarbetare tar initiativ till eget lärande Medarbetare tar till sig den kunskap de för tillfället har nytta av. Jfr med en kurs där halva innehållet kanske inte är relevant för MIG. Kan repetera, gå tillbaka, stoppa Man kan snabbt få ut information om förändrade rutiner, vårdprogram mm till många NBL – kostar ¼ av traditionell lärarledd utbildning. Kostnadsberäkningar gjorda. Samma budskap till målgruppen

5 Bakgrund - forts. vad vinner man?
Samspel med personalsystem Plattform för kunskapsutbyte Kvalitetssäkrad utbildning En genomförd utbildning eller certifiering registreras direkt i PA-systemet/meddelas direkt till chefen Portfolio Kompetensregistrering - definiera kompetensgap - underlätta kompetensförsörjningen Kunskapsutbyte – använda chattfunktion, video, dela arbetsrum

6 Bakgrund - Nyckeltal 1 timma nätbaserad utbildning
motsvarar 4 timmar lärarledd kostar – kr att producera (beroende på graden av animering/simu-lering, videofilmer etc) 4 personer kan utbildas till priset av 1 för lärarledd utbildning

7 Nuläge Införande av lärplattform i version 0.1
Två typfall av utbildningar ingår Internt nätverk (5 nov och 15 dec) Information för PV-läkare i november Arbetar på kommunikationsplan Gemensamma kvalitetskriterier och mallar Samverkan med facket i september Information IT-utvecklingsrådet i september

8 Kravspecifikation Kurskatalog Inläsning SCORM
Virtuella kursytor (1 mall) Två typfall Trycksår, Nutrition och Fallskador Gömda flyktingar Grundläggande behörigheter Lärmodul Bibliotek för lärmoduler Terminologi och toppdesign

9 Tidplan Version 0.1 – 10 december Version 1.0 – 1 april 2009
Version 2.0 – 1 juli (beroende på takten i utveckling av gemensam plattform)

10 Risker Chefer på olika nivåer stöder och förstår inte vinsten med nätbaserat lärande Information går inte ut till berörda Innehåll levereras inte i tid Nyckelpersoner kan inte avsätta tillräckligt med tid Gemensam teknik finns inte framme Central lärredaktion otillräckliga resurser otillräcklig kompetens Supportorganisationen blir inte tillräckligt prioriterad

11 Ansvarsfördelning Vad Ansvar Strategisk process kompetensförsörjning
OBS! Sidan är ett utkast och inte färdigdiskuterad Vad Ansvar Strategisk process kompetensförsörjning Personalstrategiska avdelningen Konsolidering Transformation Prioritering Programkontoret Gemensam teknisk lärplattform RS IT Teknisk infrastruktur

12 Vem betalar? Gemensam teknisk lärplattform (GTL)
OBS! Sidan är ett utkast och inte färdigdiskuterad Gemensam teknisk lärplattform (GTL) Infrastruktur – nyckling enligt nuvarande modell Central lärredaktion (innehållsproduktion, upphandling av producent, rådgivning och stöd) Intäktsfinansierad enhet Regiongemensamma utbildningar t ex introduktion Beställande enhet alternativt finansiering via kursavgift Verksamhetsspecifika utbildningar t ex triage

13 Uppdrag från Programkontoret
Förstudie – befintliga lärplattformar Vilka lärplattformar finns Ge förslag på hur de ska förvaltas Uppdrag till Anita N Redovisas 31/12 Inventering Enkät kommer

14 Exempel på utbildningar
Skolverket. Det svenska skolsystemet Brottsoffermyndigheten. Rättegångsskolan Region Skåne. Gömda flyktingars rätt till akut sjukvård Region Skåne. Certifieringstest triage Rättegångsskolan: Finns en frågefunktion där man kan skicka in frågor via mail

15 EU-projekt: Nya flexibla utbildningsformer med hjälp av digitala media
Förstudie identifiera och definiera omfattning av nätbaserat lärande/distansutbildning i Skåne och Blekinge undersöka hur marknaden för e-lärande ser ut idag (efterfråga, utbud, produktion, teknikutveckling, forskning&utveckling) Se information på

16 Projektorganisation Region Skåne – projektägare
Styrgrupp (Region Skåne, Region Blekinge, Landstinget Blekinge, Malmö högskola) Projektledare Projektgrupp (Malmö högskola, Region Skåne, Landstinget Blekinge, Giunti Labs)

17 Målgrupp Företag Universitet och högskolor Offentlig sektor
Studieförbund Folkhögskolor

18 Arbetssätt Enkäter (offentlig sektor + privata företag) Intervjuer
Genomgång av forskningsresultat Workshops Spridning av resultat via projektrapport, vår hemsida, mässor, seminarier, media


Ladda ner ppt "Välkommen!."

Liknande presentationer


Google-annonser