Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Välkommen!. 2 Agenda Lägesrapport –Bakgrund –Uppdraget Lärredaktion Lärportal Lärplattform –Tidplan –Programkontoret Exempel på nätbaserat lärande Information.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Välkommen!. 2 Agenda Lägesrapport –Bakgrund –Uppdraget Lärredaktion Lärportal Lärplattform –Tidplan –Programkontoret Exempel på nätbaserat lärande Information."— Presentationens avskrift:

1 1 Välkommen!

2 2 Agenda Lägesrapport –Bakgrund –Uppdraget Lärredaktion Lärportal Lärplattform –Tidplan –Programkontoret Exempel på nätbaserat lärande Information om pågående EU-projekt Hur går vi vidare? –fånga upp behov –skapa resurser –Samordna (vem ansvarar för helheten?) Nästa möte 15/12 em, videokonferens

3 3 Bakgrund - Vad är nätbaserat lärande? Alla de kommunikationsformer i samband med lärande i vilket ett elektroniskt kommunikationsmedium används, t ex Internet, CD-rom, DVD, TV, video mm. Stöd i lärandet inte bara av text utan även av bild, ljud, multimedia etc En genomtänkt pedagogik och metodik anpassad till syftet med lärandet En teknik som stöder pedagogik och metodik En flexibel form för lärande i tid, rum och studietakt

4 4 Bakgrund - Vad vinner man? Lärande organisation Självstyrt lärande Utbildning nära behovet Tillgänglighet till utbildning för medarbetaren Många utbildas samtidigt – utan startsträcka Skräddarsydd utbildning (för organisation och individ) Minskade kostnader för utbildning Koppla utbildning till verksamhetsutveckling (ger ökad kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet)

5 5 Bakgrund - forts. vad vinner man? Samspel med personalsystem Plattform för kunskapsutbyte Kvalitetssäkrad utbildning

6 6 Bakgrund - Nyckeltal 1 timma nätbaserad utbildning –motsvarar 4 timmar lärarledd –kostar 100 000 – 500 000 kr att producera (beroende på graden av animering/simu- lering, videofilmer etc) 4 personer kan utbildas till priset av 1 för lärarledd utbildning

7 7 Nuläge Införande av lärplattform i version 0.1 Två typfall av utbildningar ingår Internt nätverk (5 nov och 15 dec) Information för PV-läkare i november Arbetar på kommunikationsplan Gemensamma kvalitetskriterier och mallar Samverkan med facket i september Information IT-utvecklingsrådet i september

8 8 Kravspecifikation Kurskatalog Inläsning SCORM Virtuella kursytor (1 mall) Två typfall –Trycksår, Nutrition och Fallskador –Gömda flyktingar Grundläggande behörigheter Lärmodul Bibliotek för lärmoduler Terminologi och toppdesign

9 9 Tidplan Version 0.1 – 10 december Version 1.0 – 1 april 2009 Version 2.0 – 1 juli (beroende på takten i utveckling av gemensam plattform)

10 10 Risker Chefer på olika nivåer stöder och förstår inte vinsten med nätbaserat lärande Information går inte ut till berörda Innehåll levereras inte i tid Nyckelpersoner kan inte avsätta tillräckligt med tid Gemensam teknik finns inte framme Central lärredaktion –otillräckliga resurser –otillräcklig kompetens Supportorganisationen blir inte tillräckligt prioriterad

11 11 Ansvarsfördelning VadAnsvar Strategisk process kompetensförsörjning Personalstrategiska avdelningen Konsolidering Transformation Prioritering Programkontoret Gemensam teknisk lärplattform RS IT Teknisk infrastruktur OBS! Sidan är ett utkast och inte färdigdiskuterad

12 12 Vem betalar? Gemensam teknisk lärplattform (GTL) Infrastruktur – nyckling enligt nuvarande modell Central lärredaktion (innehållsproduktion, upphandling av producent, rådgivning och stöd) Intäktsfinansierad enhet Regiongemensamma utbildningar t ex introduktion Beställande enhet alternativt finansiering via kursavgift Verksamhetsspecifika utbildningar t ex triage OBS! Sidan är ett utkast och inte färdigdiskuterad

13 13 Uppdrag från Programkontoret Förstudie – befintliga lärplattformar –Vilka lärplattformar finns –Ge förslag på hur de ska förvaltas Uppdrag till Anita N –Redovisas 31/12 Inventering –Enkät kommer

14 14 Exempel på utbildningar Skolverket. Det svenska skolsystemet http://skolnet.skolverket.se/polopoly/utbsys/ http://skolnet.skolverket.se/polopoly/utbsys/ Brottsoffermyndigheten. Rättegångsskolan www.rattegangsskolan.se www.rattegangsskolan.se Region Skåne. Gömda flyktingars rätt till akut sjukvårdGömda flyktingars rätt till akut sjukvård Region Skåne. Certifieringstest triage

15 15 EU-projekt: Nya flexibla utbildningsformer med hjälp av digitala media Förstudie 2008-08-20---2008-12-20 identifiera och definiera omfattning av nätbaserat lärande/distansutbildning i Skåne och Blekinge undersöka hur marknaden för e- lärande ser ut idag (efterfråga, utbud, produktion, teknikutveckling, forskning&utveckling)

16 16 Projektorganisation Region Skåne – projektägare Styrgrupp (Region Skåne, Region Blekinge, Landstinget Blekinge, Malmö högskola) Projektledare Projektgrupp (Malmö högskola, Region Skåne, Landstinget Blekinge, Giunti Labs)

17 17 Målgrupp Företag Universitet och högskolor Offentlig sektor Studieförbund Folkhögskolor

18 18 Arbetssätt Enkäter (offentlig sektor + privata företag) Intervjuer Genomgång av forskningsresultat Workshops Spridning av resultat via projektrapport, vår hemsida, mässor, seminarier, media


Ladda ner ppt "1 Välkommen!. 2 Agenda Lägesrapport –Bakgrund –Uppdraget Lärredaktion Lärportal Lärplattform –Tidplan –Programkontoret Exempel på nätbaserat lärande Information."

Liknande presentationer


Google-annonser