Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastlagsseminarium: aktuellt inom utbildning Tove Forslund och Monica Nerdrum 19.2.2013 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastlagsseminarium: aktuellt inom utbildning Tove Forslund och Monica Nerdrum 19.2.2013 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1."— Presentationens avskrift:

1 Fastlagsseminarium: aktuellt inom utbildning Tove Forslund och Monica Nerdrum 19.2.2013 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1

2 Innehåll  Aktuellt om studentantagning  MinPlan  Examensstadgan  Examination och bedömning – Instruktion – Direktiv för hantering av fusk – Anvisningar för tentamina – E-tent  Studieklimatundersökningen 2012  Forskarutbildning 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 2

3 Mats Lindfelt: Centrala målsättningar  Examensmålsättningar vid ÅA 2013-16 – Kandidatexmen ; 610 (samma) – Magisterexamen ; 538 (tidigare 582) – Doktorsexamina ; 66 (tidigare 71) – “Utbytestrafik” ; 450 studenter (tidigare 400) (bostadsproblematik i sikte)  Vårt nuvarande antagningssystem bygger på våra målsättningar  Generella avbrytarprocenten vid ÅA 35 % (hög!!) 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 3

4 Mats Lindfelt: Antagning till ÅA 2012  Andelen bortfall från ja-breven; ca. 25 %  Bortfallet mellan antagning och inskrivning ett problem!  Studerande kan bli antagen till flera universitet i Finland, men kan ta emot endast en plats/år.  Antalet studerande som inleder studier motsvarar de av styrelsen fastslagna nybörjarplatserna  Vårt system inbegriper “överantagning” (reservplatssystem redan i första skede) 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 4

5 Mats Lindfelt.Det nya KSHJ-systemet 2014? (RP 44/2012)  Styrelsens målsättning: Sänka antalet som antas – svårare att få studieplats vid ÅA  KSHJ – hjälper! Troligtvis kommer avbrytarprocenten att sjunka och bortfallet mellan antagning och inskrivning att falla bort.  Studerande får endast en plats – nya sökande premieras 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 5

6 Mats Lindfelt: KSHJ 2014…. Vad ändras?  Antagningen till yrkeshögskolorna och universiteten sköts genom en gemensam antagning, med en blankett i ett elektroniskt antagningssystem  Info om utbildningarna på ett ställe  Ansökningsalternativen minskar då högskolorna inom flera branscher övergår till större urvalshelheter.  Sökande väljer högst sex ansökningsalternativ i prioritetsordning.  Personer som söker sin första studieplats bildar en särskild kvot och genom ett annat system än de sökande som redan har en högskoleexamen eller studierätt. 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 6

7 MinPlan  Manualer uppdateras ur användarens synvinkel – Kursdatabasen, kursanmälan, tentamensanmälan, hitta information Hur kan man använda de olika funktionerna på bästa sätt? Hur mest praktiskt för lärare? För studerande? – Finns det önskemål om förtydliganden?  Smärre förtydliganden kan göras – Rubriker, namn eller dylikt  Annat utvecklingsarbete görs inte för närvarande 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 7

8 Examensstadgan, initiativ till ändringar  Initiativ till ändringar har tagits, torde komma på remiss och till styrelsen vt 2013 – Planering av undervisningen Förtydliganden om kursbeskrivningar – Undervisningens offentlighet Förtydliganden om obligatorisk närvaro – Handledare och handledning Bedömningsgrunder – Arbetslivsrelevans, allmänfärdigheter – Studieplan och uppföljning – Tillgodoräknande (AHOT) Förtydliganden om processerna 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 8

9 Material och länkar  Prefektutbildning: antagning – www.abo.fi/personal/prefektutbildning www.abo.fi/personal/prefektutbildning  MinPlan – www.abo.fi/student/minplanmanualer_personal/ www.abo.fi/student/minplanmanualer_personal/  Stadgor och instruktioner – www.abo.fi/personal/stuforf www.abo.fi/personal/stuforf 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 9


Ladda ner ppt "Fastlagsseminarium: aktuellt inom utbildning Tove Forslund och Monica Nerdrum 19.2.2013 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1."

Liknande presentationer


Google-annonser