Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Värden och värdekonflikter i offentlig förvaltning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Värden och värdekonflikter i offentlig förvaltning."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Värden och värdekonflikter i offentlig förvaltning

2 www.gu.se New Public Management har rört till det  Målstyrning, beställning och styrning skiljt från produktion, konkurrens, tydliga mål- och resultatkrav kopplade till mätsystem, utvecklat ledarskap, kundorientering och kundval.  Modern kvalitetsteknik inom industrin, TQM, Lean, ISO 9000.  En ny tjänstemannaroll och –kompetens med lån från näringslivet.  Men offentlig förvaltning är inte bara tekniker, det handlar också om värden, normer och etik.

3 www.gu.se Välfärdsstatens (nya) mix Offentlig förvaltning Ideell sektor Marknad  Metoder och synsätt med rötter i affärsvärlden har blivit mönsterbildande i offentlig förvaltning. Privatisering.  Företag utför offentligt finansierade tjänster och praktiserar ”corporate social responsibility” (CSR).  Ideella organisationer drivs ”from voice to service”, blir företagslika och äger bolag.

4 www.gu.se Kursens tre moment: I  Värden och logiker som den offentliga förvaltningen, företag och idéburna organisationer vilar på.  Legitimitetsgrund, mål, organisering av relationer, målgrupp och finansiering.  Sjöstrand (1986) The dual functions of organizations.  Casula Vifjell & Ivarsson Westerberg (2013) I det offentligas tjänst.

5 www.gu.se Kursens tre moment: II  Den offentliga förvaltningen ur ett normativt perspektiv.  Olika uppfattningar om dess roll i demokration och dess normativa fundament.  Spicer (2004) Public administration: The history of ideas and the reinventing government movement.  Lundquist (1998) Demokratins väktare.

6 www.gu.se Kursens tre moment: III  Värdekonflikter som uppstår, och som kan tänkas uppstå, samt hur centrala värden i offentlig förvaltning kan hållas levande.  Benington & Moore (2011) Public Value. Theory and Practice.

7 www.gu.se Kursens tre moment: IV  Problem i samband med granskning av offentligt finansierad verksamhet som utförs av företag och ideella organisationer.  Offentlighet/sekretess, insyn, vilka värdekriterier, ansvarsutkrävande.  Wijkström (2012) Civilsamhället i samhällskontraktet.  Osborne & Ball (2010) Social accounting and public management: accountablity for the common good.

8 www.gu.se Undervisningsformer Introducerande föreläsning ↓ Paperskrivande ↓ Seminarium


Ladda ner ppt "Www.gu.se Värden och värdekonflikter i offentlig förvaltning."

Liknande presentationer


Google-annonser